1. ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА ДИНАСТИЯ - (word doc.)
  2. ЕВРЕЙСКИЯТФАРАОН - (word doc.)