Welcome

ИЗКУСТВОТО НА БАЛАНСА
В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА
ГЛОБАЛНАТА КОНСПИРАЦИЯ
(ОТРИЦАТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯ)

от Дейвид Айк

Бележка: Интервюто е взето от издателите Даяна и Кенет Бърк

Leading Edge Newspaper, юли/август 1996 г.

Интервюиращ: Дейвид, може ли да ни кажете нещо за вашата нова книга?

Дейвид Айк: Да, тя ще бъде около 500 стр. съдържаща документална информация, включваща множество независими теми една от друга, показващи как шепа едни и същи хора действително дърпат конците на събитията около нас. И в същото време, се засягат и духовни въпроси, тъй като в случая аз доказвам, че равнището на конспирацията, и духовното равнище, не са изолирани. Че не са независими едно от друго. Те са отражение на всяко едно в другото. Аз вярвам в идеята, че ние създаваме нашата собствена действителност. Мисля, че излъчваме навън нещо като магнитен импулс, вибрация, която се излъчва от нас, неповторима както самите ние. Това е отражение на нашето чувство за реалност и нашето себеосъзнаване. Чувствам, че тази способност за магнетично излъчване в същото време привлича други магнетични полета /хора, места, начин на живот, опитност/. Нещо, което създава точно копие или физическа реплика-отражение на нашия подсъзнателен ум, работещ заедно с очите. Мисля, че всички хора и опитностите им, както и нещата които привличаме в нашия живот, са в действителност отражение на тази част в нас, която е истинска.

И: Да, ние също вярваме, че е така.

Д: И следователно става все повече вероятно да е вярно, че много малко хора контролират света…не всичко, което се случва в него, но главните насоки като все по-засилващата се централизация на властта и режисирана ерозия на човешката свобода. Това би трябвало да бъде физическо отражение на колективната човешка съзнателност и нейното състояние да съществува. Чувствам, че работи по такъв един начин: не може вие да контролирате шест милиарда хора с такси например, тъй като това е изключително голяма маса. Но вие може да извършите преврат в мисленето и по този начин да убедите и обхванете в преса хората, да ги склоните чрез страх, да ги накарате да мислят по начина, който вие искате или пък за предпочитане е въобще да не мислят. Вие сте като един фермер. Може да контролирате цялото стадо от овце, защото повечето от овцете следват тази, която е начело. А за тези, които изостават, за тях остава страха от кучето. Действително съм наблюдавал как кучето играе тази охранителна функция върху цялото стадо и съм си казвал: “Ето как и човешката раса се държи под контрол.” Какво се случва ако вие наблюдавате всички тези догми, всички тези култури, разтворени в различните общества, тогава вие ще забележите неминуемо т. нар. “кавгаджийска зона”. Това е онова пространство във всяка една култура, във всяка една догма /без значение дали тя е религиозна или някаква друга/, в което вие се съгласявате с възприетия начин на мислене и поведение, резултат на съответната догма в обществото. И така, вие се чувствате в комфорт в тази зона /кавгаджийската зона/. Никой не ще посмее да ви се надсмива или да ви осъжда за това, че сте различен, затова че изразявате вашата индивидуалност, тъй като вие сте част от стадото - в случая мисловно, и вие се съгласявате с онова, което казват и което трябва да бъде. Но когато пристъпите малко навън от стадото, макар и мисловно, вие може да си кажете: “Хей, това съм аз. Аз съм уникален сред всичко онова, което съществува около мен и поради това, не ще се оставя да бъда уплашен.” И тогава незабавно вие ще срещнете насмешка или осъждане или в нашия случай нещо като това, което става в Англия.

И: Да, много хора се страхуват да бъдат такива.

Д: Да. Страхът да предизвикваш осъждане кара хората да се съгласяват с общоприетото да мислят, да възприемат мисленето като други по-лесно, отколкото да изразяват онова, което са. Така онова, което се случва по света, в резултат на това поведение, е че огромно количество хора, болшинството на онова, което ние наричаме Западна Европа, всички те, които се разхождат ежедневно по улиците, живеят своя живот, не излъчващи пред света своята реална, неповторима същност, но поставили върху лицето си общоприетата маска, заявяващи: “Това не съм аз, но това е онова, което искат да бъда, онова което мислят, че е общоприето. И така да мога да продължавам да живея моя живот в зоната без кавги.” Следователно, ако искаме да превъзмогнем този страх от израза на нашата собствена същност, кой би могъл тогава да ни каже къде са границите в обществото, за онова което е общоприето да се говори, да се върши и да се мисли – кой би могъл да контролира тогава това огромно мнозинство от хора!

Ето как, точно по изложеният начин, съвсем малка група хора според мен контролират целия свят. Те налагат границите в догмите на обществото за онова което е общоприето да бъде, да се мисли или да се говори. И поради страха от това да бъдеш различен или пък да попаднеш в зоната на евентуална кавга, болшинството от хората предпочитат да се съгласят с общоприетото, което им се налага.

Аз вярвам, че човешката раса е развила форма на колективна шизофрения, в която ние сме не просто роби на тези наложени ни отвън модели на поведение, но ние сме в същото време и пазители, стражи, вид полиция за това. Причината поради която много хора не изразяват своята индивидуалност и всъщност я отричат, не е просто страха от онова което премиер-министъра щял да си помисли за нас или пък някоя от управляващите фигури на Федералния Резерв. То е защото техните семейства и техните приятели биха могли да си помислят нещо за тях.

И: Всичко това е много вярно и смислено.

Д: Лично аз чувствам, че причината и средствата, чрез които тези малцина хора контролират света, се намира в нашето незачитане на собствените си права да бъдем уникални, както и да осъзнаваме собственото си достойнство.

И: Може ли да споменете отделни детайли от информацията, която изнасяте във вашите лекции и семинари?

Д: По време на тези мои разговори с аудиторията, аз осъществявам връзка между идеята за конспирацията и духовната сфера. Така например, аз заострям вниманието за това как ни дезинформират или отклоняват от пътя на истината, както и за начините по които това се извършва. Аз назовавам с истинските им имена голямо количество организации, които са известни, изкарвам имената на хората, които са в управляващата йерархия, включително президента на САЩ. Мисля че е необходимо да се прави това. Така както заявявам в моята книга за която питате, не осъждам никого, правейки това, тъй като хората, които са въвлечени във всичко това, въпреки че изразяват своето състояние на съществуване в момента, в същото време, те също отразяват наложената отвън колективна човешка форма на съзнание.

И: Значи вие не осъждате някой за това, че е член на конспирацията – заговора?

Д: Разбира се, никого не осъждам, но аз просто изкарвам на показ онова което става. Едно от нещата, което изкарвам на преден план на показ да стане то очевидно, това е как същите тези хора от различните сектори на политиката, са в действителност свързани към същите тези няколко организации, които контролират. Тези организации са доказани като участници в световното управление: в световната Централна Банка, в световната армия, в процесите по поставяне на микрочип в населението и т.н. Аз просто показвам как тези очевидни, понякога противоположни страни в политиката, са така разположени, за да ни убедят, че ние сме имали свобода, която не използваме докато сме в затвора. Всъщност тези организации и лица съвсем не са противопоставени, а са в същото време част от едно цяло. Настоящата книга показва много силно връзките между последните двама американски президенти, президенти, които видимо изглеждат като че ли противопоставени от различни страни на политиката – Бил Клинтън и Джордж Буш. А те всъщност и двамата са въвлечени в играта от една и съща организация.

И: Може ли все пак да ни кажете нещо повече за това?

Д: Медиите и политиците имат едно негласно споразумение да излъчват митове към хората, че всички тези премиер министри, президенти и всякакви топ политици стоят на върха на пирамидата и реално вземат решенията за бъдещето на света. Президентите и премиер министрите всъщност се разхождат по сцената и действат сякаш са окончателните арбитри на властта, медиите ги придружават и като че ли това изглежда като че ли сякаш невидимия конвой около Клинтън, който действително дърпа конците, липсва сякаш самият Клинтън като че ли управлява. Този невидим конвой или ешелон около него, това са хората които решават какво той да извърши и в действителност кой въобще да бъде президент, защото те притежават както парите, така и медиите. А иначе средният граждани нека си мисли, че президента бил най-могъщата фигура в света. Всъщност той е най-могъщата кукла върху сцената.

И: Може ли да ни дадете пример за това как медиите са използвани, за да въздействат на общественото мнение?

Д: В книгата споменавам една масово прилагана техника, която се използва от край време, която аз наричам “проблем – реакция – решение”. Така например проблемът е подхвърлен, той е създаден, а вие който наблюдавате оставате с впечатлението, че някой стои в основата на проблема, че някой е виновен за него. Това би могло да бъде война. Би могло да бъде срив на валутата или колапс в правителството. Би могло да бъде нещо такова. Тогава се използват медиите, за да се стимулира общественото мнение във връзка със създадения пред вас проблем, но така че публиката да извика: “Нещо трябва да се направи!” И в този момент вече общественото мнение, публиката е готова да приеме нещото, което е очаквала да бъде направено.

И: О`кей! А какво става по-нататък.

Д: Точно в този момент тези, които са създали проблема следят публичната реакция, която в действителност са предизвикали и са искали да се появи. Тогава те открито върху сцената предлагат едно решение за проблема такъв, какъвто са го създали и така достигат до решението, което те са искали още в самото начало.

И: Може ли да ни посочите пример за това?

Д: О`кей! Ако вземете например световната армия и сценария, разиграван обикновено там /любима тема на тази група от хора/, последното нещо което се случи от употребата на тази техника “проблем – реакция – решение”, това бе в Босна, т.нар. “умиротворителната операция” на ООН. Ако бе ефективна, би могло да бъде ефективна в Руанда и Сомалия. Ако въобще бе ефективна, тогава въобще нямаше да има проблем за решаване. И така като резултат на умиротворителната операция, която не заработи, трябваше да продължи развитието на проблема /и това аз съм го документирал в моята книга/. Всъщност умиротворителната операция на ООН беше предвидена да не заработи. Всички тези ужасяващи картини, които пристигаха от Босна, а после и високо нададения вик: “Нещо трябва да се направи!” всичко това беше разбираемо за широката публика. Решението, което се целеше още от самото начало беше ефективно да се задейства световната армия 60 000 души – най-голямата мултинационална сила, събирана някога след Втората Световна Война. Аз бих могъл да продължа, но главната цел за всички тези хора, които участваха в Босна като умиротворители, това бе членството им във всичките тези организации, които участват в списъка на световната армия.

И: Нека приложим духовния подход към този тип сценарий, ако е възможно.

Д: Добре! Аз винаги работя на две видимо различни нива. Едното, това е тук и сега, т.нар. изследователско-конспиративно равнище. А от другата страна разбира се стои духовното, което сочи, че ако предадеш ума си, ще има физически последствия. Ако възвърнем обратно нашата сила и престанем да бъдем част от стадото овце като започнем да проявяваме своята индивидуалност, тогава способността на това малцинство да контролира нашия свят ще изчезне.

И: Вероятно вие знаете, ако допуснем само хипотетично, че някои от кръга на Рокфелерови и Ротшилдови биха схванали колко много повече пари биха правили, ако хората свободно проявяват собствените си таланти и творчески способности. Тези хора, които сега държат парите на света, биха ги умножили много повече ако хората свободно могат да работят и творят свободно през живота си.

Д: Само от духовна гледна точка това е така, но от позицията на Рокфелерови/Ротшилдови, които са йерарсите в тази система, там мисленето е съвсем друго. Докато цялото езотерично познание за равнището на съзнание, енергийните полета, и въобще подобни теми са оставяни с пренебрежение настрани или пък се осъждат от някои и обявяват за лудост, хората от върха на пирамидата използват това познание, знаят, че то е вярно и го използват за собствените си егоистични цели. Всъщност това познание е било наследено от древността, преподавало се е в мистичните школи, съществували са високи степени на посвещения в тайните общества. Онова, което желаят хората от гореспоменатия тип е, да се държи това познание далеч от публичната арена, за да го използват единствено те самите, а и да не се опитва някой да го приложи срещу масите.

И: Това сигурно има смисъл!

Д: Веднаж осъзнали, че могат да контролират собствения си живот, че в тях самите лежи огромна сила, вътре вместо навън, хората ще започнат да осъзнават ситуацията и тогава играта ще трябва да приключи.

И: Вие споменахте, че имате някаква информация за това, как Ротшилдови/Рокфелерови използват енергията и езотеричното познание за да манипулират хората.

Д: Смятам, че има някаква осъзната деятелност на вибрационно равнище, въздействаща върху хората. Имам известен опит с това…благодарение на невероятни съвпадения съм се озовавал на необходимото място в нужното време, за да се уверя в наличието на това познание притежавано от високите равнища на тази мрежа от тайни общества. Какво съм чувствал е очевидно, когато се разбере и видят нещата, които там се извършват. Съществува енергийно поле, създадено за да има условия за съвместимост между съзнанията на посветените и самата висша съзнателност, която ги държи отгоре. Мисля в този смисъл, че това нещо поддържа високото себе в посветените участници и им служи като водач.

И: Твърде любопитно наблюдение.

Д: Наблюдавал съм тази недобронамерена енергия, която не бих искал да назовавам “зло”, поради това, че тя се явява сенчестата страна на колективното съзнание. Колкото повече ние изпитваме страх, или пък изпитваме агресия и се опитваме да се налагаме със сила един на друг, толкова повече ние генерираме вибрации, които помагат на тази сила на сянката. И съответно от другата страна, колкото повече обичаме, изпитвал съм това, толкова повече ние балансираме тази негативна полярна сила и така ние използваме положителните страни на отрицателната енергия вместо да се оставим да ни доминира.

И: Във вашия опит значи, чрез обич, която балансираме срещу отрицателната енергия, се помага на самата нея да се балансира.

Д: Да, разбира се. Чувствам баланса между положителното и отрицателното, мъжкото и женското, между Ин и Янг, тъй както хората са свикнали да ги наричат. В тази точка на баланс само, вие може да откриете мъдростта и тогава, вие ще почувствате как вземате положителните страни и от двата вида енергия. Колкото повече черпите, извън този баланс, толкова повече вие се приближавате към страната на незнанието в която отричате знанието и разбирането за другата полярност, което може да получите от нея. И така, ако вие се приближите до негативната полярност, и я отричате, ако държите настрана положителната енергия, тогава ще търпите влиянието на тази недоброжелателна сила, това желание да се доминира, този непрекъснат двубой с конфликтите и страха ще подхранват във вас отрицателната енергия. Ако пък отидете до другата крайност, само при положителните енергии, там вие ставате онова, което аз наричам “откъснат от земята”, едно състояние в което човек е като в духовна мъгла.

И: И в това състояние, реалността не се чувства такава каквато е….

Д: Вие не носите духовните си ценности за да ги заравяте в земята на физически план. Негативната полярност, ако я използваме като балансиращ фактор вместо за доминиране, ще постави като основа положителната енергия с енергийното й равнище и тогава ще можем да я изразяваме физически без при това тя да държи в плен оказалите се под нейно въздействие. Когато срещна хора, които изследват конспирацията, но не са в духовното, ги виждам като изпълнени с параноя, страх, отдавайки на конспирацията прекалено голямо внимание, и неспособни да видят духовното разрешение на проблема. Също така откривам умове, които знаят много добре за конспирацията, как тя работи и какви са целите й, но те искат да се срещнат с енергията породила конспирацията в друга разновидност на същата тази отрицателна енергия.

И: Да.

Д: И така, основно, те допринасят към енергията подхранваща ума, който е създал конспирацията. Когато срещна толкова много хора попаднали в пространството на Ню Ейдж, докато се ориентирам в метафизическите идеи в основата, често забелязвам хора, които мислят за негативното по начин, че ако се доближат до негативното, това било лошо. И че трябвало да се занимаваме само с положителното. Страхуват се да се докоснат до отрицателната реалност. /Докосвайки се до злото, занимавайки се с него, ние сме го усилвали. А ако се приложи изследователски подход? - Бел. от прев./

И: Познаваме толкова много хора от този тип.

Д: Но ако не се приближите до негативното, и ако то става все по-голямо и по-голямо или пък просто си остава все такова. Вие нищо не променяте като нищо не вършите.

И: А вие може би го интегрирате?

Д: Интегриране, е точната дума. Аз чувствам, че има такъв вид съзнателност, която сега се е придвижила към НюЕйдж движението и е придобила метафизическа основа, останала е зад жаргона, необичайните церемонии, въпреки че не всички церемонии свързани с нея са необичайни.

И: Нещо като вълшебно преобразяване…

Д: Бика, го знаете, а тази съзнателност приема духовни размери и духовно разбиране в света в който ние живеем, това гъсто и плътно физическо вибрационно равнище, променяйки природата на т.нар. негативен физическия свят, по-скоро отколкото да го отричаме, че съществува.

И: Чудесно звучи.

Д: Тази съзнателност е в основата на трансформацията на нашата планета и си казвам: “Да. Има тук конспирация, и това тук са нейните цели, нейните методи. Но, почакайте за минутка. Ние я създаваме!

И: Точно така. Ние сме я създали и ние сме част от нея.

Д: Част от нея. Нека затова да спрем да осъждаме и да говорим: “Това е нечия грешка!” А вместо това не е ли по-добре да казваме: “Ако ние оставим настрана нашата отговорност, по този начин ние даваме сила на конспирацията, затова нека да възвърнем обратно силата си да осъзнаваме своята отговорност.” Така ще отстраним средствата с които конспирацията се задържа и утвърждава. Моята нова книга заявява: “Да, това се случва, но, има решение за това, и това не е оръжието. Вие не се нуждаете от друга политическа партия. Не ви трябва друга опушена от цигарен дим стая.” Всичко, което ни трябва, това е да установим собствената си неповторимост. Да се измъкнем от стадото, както и да уважаваме правото на всеки един от нас за това. Така, ние ще отстраним постепенно средството – енергия и среда, чрез които конспирацията може да оперира и да се разпространява, нещото което е свързано с колективното стадно чувство и робство произтичащо от това.

И: Дейвид, вие сигурно разполагате с огромна база от идеи, но все пак откъде черпите конкретна информация, ако е възможно да ни кажете?

Д: Много хора от правителството, както и от специалните служби, а също така и от военните кръгове, знаят за всичко това, но и не знаят какво ще бъде по нататък. Те освен това не знаят какво да правят с информацията, която имат. Някои от тях избират и ми я предоставят. Те знаят, че аз ще я изкарам анонимно навън. Държа да кажа на хората, че най-лошото нещо, което би могло да ми се случи, това е ако съзнанието ми отлети за друго пространство-време и действителност.

И: Ние се чувстваме много впечатлени, че отделихте внимание за нашите читатели. Знаем, че планирате ваше пътуване из САЩ?

Д: Да, аз чувствам, че Америка и предстои да измени своята съзнателност. Ако това се осъществи по-скоро, тогава светът също ще се измени по-бързо.

И: Знаем, че в Америка се готви издаване на ваша книга.

Д: Да, вече е издадена “ И истината ще ви направи свободни”.

И: Благодаря за разговора.