Welcome

ОСТАТЪКЪТ НА ГАЛАКТИЧЕСКАТА ЙЕРАРХИЯ

И ОСТАНАЛОТО ОТ РАЗКАЗА

/ИНТЕРВЮ С ВАЛ ВАЛЕРИАН/

LEADING EDGE WEBSITE

Ние имаме намерение да променим системата, осъществявайки това като се превърнем в единствен авторитет, като този авторитет не е външен.”

Гайлен Ланктот д-р на науките от Медикъл Мафиа

 

Нека погледнем положителната страна. Има толкова много, които искат да помогнат. За тези от вас, които са любители на “преселението”, вие знаете Правило номер 1: Не трябва да се намесвате в развитието на еволюираща раса без преди това да е поискано това от вас и ако това се случи, то трябва да бъде реално искане.

Те /представители на извънземен разум/не биха директно се намесели, поне не биха допуснали това, ако не бъде поискано специално от тях. Тези хора които сега се явяват контактьори имат линия на прераждания, която ги води назад към някоя от тези положително настроени извънземни раси, ето защо и в техния случай това не трябва да се приема като интервенция.

Сега в нашата галактика има много Съвети. Аз не познавам всички тези Съвети, но зная за Андромедианския Съвет, който представлява група от същества от 139 различни Звездни системи, събиращи се заедно и дискутиращи бъдещето на Галактиката. Това няма нищо общо с политическите структури. Това което те наскоро са обсъждали, преди 357 години спрямо сегашния момент, е било тиранията на нашето бъдеще, тъй като това се отнася до всеки. Очевидно това което те правят с пътуванията във времето, е свързано с тяхната способност да узнаят къде ще се случи определена промяна на енергията, причиняваща именно тази тирания 357 години напред в бъдещето от тогава. Те са се върнали към нашата Слънчева система и са били способни да слязат долу на Земята, Луната и Марс, само тези трите места.

Първата среща на Андромедианския Съвет е трябвало да реши дали да има или не, директна интервенция във връзка с онова, което става на Земята. Според сведенията на Морани, 78 системи са излъчили свои представители на тази среща. От тези 78, почти половината са гласували, че не трябва нищо да се прави с нас що се касае до проблемите ни. Аз мисля че е достатъчно ясно да знаете защо те не искат нищо да правят, т.е. защо не искат да се намесват. Ние говорим за Звездни системи, отстоящи на стотици милиони светлинни години от нас. Някои даже въобще не са се срещали със Земята, но те просто познават вибрацията на планетата, рефлектираща върху тях. Мотивът поради който те не искат да се върши нищо тук е, че от тяхната гледна точка изглежда, че земните хора не уважават себе си - всеки един другия, както и по между си взети заедно. Каква би могла тогава да бъде стойността на все още нееволюиралите земляни?

За щастие болшинството от Съвета изказва мнение, че тъй като Земята е била манипулирана в период от 5700 години назад, точно поради това и хората заслужават да им бъде дадена възможността да докажат себе си и най-после да се опитат да опровергаят другата част на Съвета. И така Андромедианският Съвет възприел една директива, според която извънземното присъствие на нашата планета не трябва да продължава след датата 12 август, 2003 г./не е ли любопитно, че 12.08.2003 резонира с датите познати от проекта Монтаук - 1943, 1963, 1983, 2003 - през 20 години отстоящи една на друга. Също така 12 годишната прогресия - 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. Твърде интересни се явяват тези догадки. Освен това знае се, че 2002 г. е определена за окончателна година в установяването на Новия Световен Ред, една година преди 2003 г.

Те искат всички извънземни същества върху планетата, вътре в планетата, както и на Луната /Земната Луна/ да напуснат след тази дата. Мотивацията им в случая е, че те искат да видят как хората ще действат тогава когато не са манипулирани. Всички ние сме манипулирани, и моето все по-надигащо се чувство е, да изхвърля телевизора си навън. Не мога да ви обясня колко спонтанно се заражда това в мен. Те /от Андромедианския Съвет/ искат да ви научат да мислите, а не “как да мислите”. Ако вие се предадете /и не проумеете това/, на вас не ви остава друго освен да се превърнете в роботи. Вие ставате стадо от овце. Зная че е твърде грубо като сравнение.

Тази даденост, че извънземното въздействие ще бъде прекратено през август, 12, 2003 г. звучи много интересно, защото в момента вътре в нашата планета живеят на около 100-200 мили под повърхността 1837 рептилоида, които са там от много дълго време, 17 хуманоида от Сириус В и 18000 “сиви” - клонинги вътре в Земята и на Луната. Повече от 2000 естествени “Сиви” са на Фобос, една от Луните на Марс, която в същност е изкуствен спътник. Има също така около 141 същества от Орион вътре в планетата и те представляват 9 различни раси. Това са т.нар. “лоши момчета”, които притежават технология на хиляди години напред от нас. Счита се че технологията на “Сивите” е на около 2500 години разстояние по-напред от нашата. Групата от Орион която контролира Сивите притежава технология на около 3700 пред нашата. Никой реално не знае колко напред отстои технологията на извънземните от Алфа Дракон, защото познанията в това поле се изплъзват. Групата от Сириус В е с напреднала технология пред нашата на около 932 години.

Една снимка може да каже онова, колкото хиляди думи не могат:

Те имат камера, която може да заснема след което да разделя данните докато се направи обща концепция. Да кажем, че аз имам проблем с черния дроб. Тогава те взимат данни отнасящи се до състоянието на черния ми дроб и така те го прожектират холографски, като го лекуват. Това представлява холографска технология. Буквално все едно че съм там, а те всъщност могат да ме излекуват. Същите способност, като използваме нашия мозък, имаме и ние. Проблемът е как да се отключат и да се стигне до идеята, че всичко онова, което записваме в нашето съзнание представлява холографски запис. Когато вие се опитвате да създадете нещо във вашия живот чрез вашата медитация, вие не го правите това като другите действия в обикновения живот. Придвижете се около него зад него върху него, т.е. “нещото” което искате да създадете. Тренирайте вашето съзнание и подсъзнание, да може да вижда онова, което е реално.

Те казват, че ние имаме тази способност - т.е. те /представители на извънземен разум/ се нуждаят от технология, за да осъществят това, докато ние не се нуждаем, защото притежаваме частица от онова, което те наричат “Единадесето измерение”.

Източник: Val Valerian

Leading Edge

/Превод от англ./