Welcome

Бележка: Настоящата статия е писана преди една година, а понастоящем се публикува за пръв път в български вестник, по повод на евентуалната равносметка за извършеното от Йоан Павел Втори през изтеклата оттогава година.

До Главата
на Римокатолическата църква
папа ЙОАН ПАВЕЛ ІІ

ПЪРВО ПРЕДВЕЛИКДЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДО ВАТИКАНА

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

За вярващите от католическия свят Вие стоите най-близо до Бога. А това означава, че ОТГОВОРНОСТТА и ИСТИНАТА са при Вас и светът ще може да узнае причините за своята днешна неадекватност. Това е особено важно сега, след като се знае, че сме в СРЕДАТА НА ВРЕМЕНАТА и на човечеството му предстои да премине от една ера в друга с променени посоки и приоритети. Дошъл е денят, когато всеки следва да поеме своя дял от отговорността за собствената си съдба и тази на човечеството. Дошъл е денят Вашите изключителни отговорности също да бъдат поделени, а истината да се изрече по Божията повеля. Само така светът ще може успешно “ДА ПРЕКРАЧИ ПРАГА НА НАДЕЖДАТА”.

Този Ваш програмен ХРИСТИЯНСКИ ЗАВЕТ аз възприемам като призив към света да направи своя избор: Да се самоунищожи, подчинявайки се на СИЛАТА НА ЗЛОТО, наречена АБАДДОН, или да възприеме пътя на духовното усъвършенстване по БОЖИЯ ПРОМИСЪЛ.

Редно е човечеството преди да потърси “прага на надеждата”, да се научи да отделя доброто от злото. Време е вече светът, освен да констатира последствията от поредната война, да търси първопричините за нея.

Историята е най-добрият учител тогава, когато събитията, описани в нея, не са изопачени. В исторически аспект ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО е най-близо до ИСТИНАТА и затова се обръщам към Вас, за да получа отговор на въпроси, които вълнуват както мен, така и цялото човечество.

През ЕРАТА НА ОВЕНА, предшестваща идването на Христовата епоха, за първи път в света се появява теософската доктрина, свързана изцяло с материалния свят. Еврейският бог Йехова се “откъсва от Космоса и става Управител на Земята”. Той придобива земен облик. Свързан е с Луната, т.е. с отразената светлина. Новата доктрина пренебрегва дотогавашните представи за видимия и невидимия свят. Нещо повече! Това е първата религия, която проповядва, че “РАЯТ Е ТУК, НА ЗЕМЯТА”. Утвърждава се и Законът “ОКО ЗА ОКО, ЗЪБ ЗА ЗЪБ”, който оттогава досега владее съзнанието на хората. Оттогава до ден днешен безнаказано и целенасочено се извършва злоупотреба със СЛОВОТО и ОБРАЗА. Те се оказват най-важните инструменти за манипулация на съзнанието на цели общества, народи и епохи. Соломоновите притчи са представени като “божествена мъдрост”, макар че се отнасят само за видимия земен свят. Чрез идването в култ на расова и верска нетърпимост, юдеизмът утвърждава егоизма, жаждата за власт на всяка цена, меркантилността и лицемерието като елементи на своята “ценностна” система.

Образно казано, налице е първата изява на философията на Античовека. Можем ли, ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО, да считаме, че идването и изявата на ХРИСТОС БОГ точно в сърцето на Юдеизма, е като намеса на ТВОРЕЦА за изправяне на извратения модел на човешко поведение? Не е ли времето след Христос до ден днешен една непрекъснатата борба между доброто и злото, между християнството и талмудическия юдеизъм?!

Вместо човек да усъвършенства творческите си способности и умения, проявени в силата на мисълта и волята, в преоткриването и усвояването на ЗАКОНИТЕ НА ВИДИМИЯ И НЕВИДИМИЯ СВЯТ, той е насочван и принуждаван да води война със себеподобните. Взаимното унищожение в името на властта и парите, примесено с програмирана демагогия, е белязало цялата ЕРА НА РИБИТЕ. Дванадесетте АПОСТОЛИ със своята професия и съдба и ТЕХНИЯТ БОГОУЧИТЕЛ СЪС САМОЖЕРТВАТА СИ визират тази ЕРА и определят нейния цвят – червен. Античовешката в своята същност юдейска доктрина взема жертвите си и до днес. Затова този период от световната история се оказва повече кървав, отколкото цивилизован.

Вярвам, направил Ви е впечатление фактът, че след естественото разпространение на християнството в Европа, са правени и се правят всевъзможни опити то да бъде овладявано и направлявано. Вашето позитивно отношение към останалите религии е известно. Същото е и отношението Ви към ислямската теософска доктрина. В тази връзка позволете да Ви попитам:

Кой внуши на мюсюлманския свят, че неговата основна задача е да води “свещена” война с християнството? Вие сам твърдите, че Коранът е “редукция” на Стария и Новия завет. Тогава откъде идва този програмиран фанатизъм? Защо пророка Мохамед се появява тогава, когато Европа вече е възприела християнството? Кои са родителите му и каква религия са изповядвали? От къде се появи и т.нар. Османска империя и кой я насочи срещу православието? А на кого беше нужно тогава и сега двете доктрини да бъдат взаимно нетърпими? Кой имаше интерес да бъде срината духовната култура на Византия? Защо трябваше да изчезне от историческата сцена най-старата държава в Европа – България? На кого се дължат милионите жертви, понесени от повече от 25 /двадесет и пет/ поколения балкански народи? Кой спря исляма в цивилизована Европа? Къде беше християнството? А Ватикана?

Кои са тези юдеи от Венеция и Ватикана, които през 866-869 година влизат в спор със създателя на славянската писменост? какъв е техният сан, за да определят позицията на Ватикана? Защо Св. Константин Кирил Философ, само година след неговата неясна и преждевременна смърт, е низвергнат и забравен от католическа Европа? Коя е причината в края на ХХ век Ватикана отново да го канонизира и обяви за “ПАТРОН НА ЕВРОПА”?

И след като Библията е една за всички, кой разцепи християнския свят на православни и католици? Под чие давление антипапа Бруно, т.е. папа Леон ІХ, разделя християнството? Как така Ватикана не прозря като лоша поличба Крабското знамение, станало през 1054 година? Кой създаде протестантската църква и нароилите се мутантни “свидетели”, мормони и всякакви други “световни” Ню Ейдж секти? Кой ги финансира и защо свободно сеят заразата си? Съветско откритие ли е атеизмът или е част от наложената система за духовно разложение?

Може би връх на този програмиран цинизъм ще се окаже последното столетие, изпълнено с изкуствено разделение, противопоставяне, световни и регионални войни. Първата задача на революционера Цедерблюм /Ленин/ и на неговите еднокръвни съратници след 1917 година беше не да нахранят гладните, а да унищожат руската православна църква. Нещо повече! За да бъде скрито най-крупното криминално престъпление и Русия да не може да претендира за изнесените от цар Николай ІІ злато и съкровища на стойност над 150 милиарда долара е затрита царската фамилия. Новите “хуманисти” не се посвеняват да посегнат и на децата. Без съд и с мълчаливото съгласие на европейските династии и роднини със заповед от Яков Свердлов, Апфелблаум /Зиновиев/, Бройнщайн /Троцки/ и други антигоими поръчват на сънародника си Яков Юровски с екип от садисти разстрела на цялата православна династия Романови. Престараването им е повече от потресаващо. Юдейското ритуално убийство е извършено, комисионните са получени, царското имане изчезва от Европа. Всички съучастници са доволни.

Съсипването на православието продължава с пълна сила и до днес. Присъединилите се държави към “юдейския” социализъм изпитват на гърба си цялата му нелепост. Но и тук има изключения. Нито една католическа църква не беше засегната съществено.

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Вие сте свидетел на част от тези процеси и ми се ще да Ви попитам още: Коя е причината “варварският” комунистически елит да прояви такова снизхождение към католицизма и такава бруталност към православието? Кого обслужва новото разделение на верска основа в Европа след падането на Берлинската стена? Нима още не е ясно, че разделението на Европа е дългосрочна хилядолетна програма за упражняване на власт над най-цивилизования континент? Католическа Европа не се ли оказа пак пряка съучастничка и инструмент в ръцете на апологетите на Стария и Новия световен хаос? Докога? Днес жертвата на истинската холокоста е православието, утре идва ред на ислямистите. В други ден я чака същата съдба и католическа Европа.

При това папагалско повтаряне на понятия като “свобода” и “демокрация” за някои може да изглежда нереално такова апокалиптично видение, но то на практика съществува.

Новите психотронни и психотропни технологии създадоха възможност да се контролира и направлява съзнанието на хората. Един от най-елементарните способи за въздействие върху човека е разрушаването на имунната му система чрез периодична смяна на зимно-лятното часово време.

Моля да ми кажете: Не е ли това още по-голямо престъпление срещу човечеството, сравнено с не по-малко опасните аборти и генни манипулации? Не смятате ли, че тези сатанински оръжия обезсмислят съществуването на човешкия род? Не Ви ли притеснява фактът, че най-мощната държава в света – САЩ, днешният Вавилон, се е превърнала в база за експерименти срещу собствения си народ?

Създадената АМЕРИКАНСКА “ЗОМБИ-ДЕМОКРАЦИЯ” вече дава своите отровни плодове. Тази огромна човешка биомаса може вече да бъде моделирана и поставена във всякакви калъпи. Днес тя възторжено отброява жертвите в Югославия от нейните “рамбовци”, утре неутешимо ще плач за съдбата на кучката Мони. По всяко време нейни представители се вживяват в мисионери, изповядващи ч, “раят е тук на земята”.

Затова смятам, че не трябва да очаквате Антихриста да се прояви в арабския свят, както твърдят някои: Новият “месия” може да се изяви само в подготвено зомби общество, в което отдавна е утвърдено ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА.

Странно е, че цивилизована Европа отново е загубила имунитета си към злото. Странно е, че самата тя вече се е превърнала в нещо като: Обединени, Зомби, Атлантически, Демократи – “ОЗ-АД”. Още по-странно е, че и светът не реагира на заливащата ни извратена и агресивна посредственост.

Продукцията на юдейския център “Холивуд” издигна в култ перверзията във всичките й форми. Там съзнателно се размениха местата на доброто и злото, на черното и бялото. Носителят на истината, детският герой Батман, не може да бъде друг, освен черен прилеп. Наградата “Оскар” не може да бъде друга, освен бездуховна, незряща и нечуваща мъжка фигура, в поза очакваща заповед. Този идол на успеха не може да държи друго освен меча на разрушението. По всичко изглежда, че крайната цел на манипулаторите е човечеството да заприлича на този зомби-субстрат. Поставен навсякъде по земята, той безропотно ще изпълнява “всяка суха и мокра” поръчка.

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Убеден съм, че Вие познавате ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ. Знам, че можете към моите виждания да прибавите своите. Не смятате ли, че е време човечеството да бъде ДЕЗОМБИРАНО И ПРОСВЕТЕНО? То трябва да се научи да разпознава злото в неговото многообразие. То трябва да види тези тайни и явни, открити и скрити, тъмни юдейски сили с претенции за “богоизбраност”, които и преди и сега предават, продават и осъждат СВЕТЛИНАТА. Светът трябва да разбере, че аморалният принцип прилаган повече от две хилядолетия “РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ”, не е англосаксонски, а на тези, които всякога са ги управлявали. Израелският народ, в който е доказано, че преобладава АРМЕЙСКА /СТАРОСИРИЙСКА/, т.е. СЕМИТСКА кръв също трябва да знае, че е постоянна жертва на известните старозаветни родови колена ЮДЕИ И ЛЕВИТИ. Иначе как ще си обясним факта, че за да скрият себе си, тези нощни сатанински сили, принасят в жертва периодично собствения си народ?

Човечеството трябва да знае, че апологетите на Стария и Нов световен хаос са едни и същи. Те докараха фашизма и комунизма на власт и пак те създадоха сегашната ЗОМБИ-ДЕМОКРАЦИЯ. Последната е много по-самоубийствена от всичките досегашни “експерименти”. Сходството и нахалството от старите и нови програми е смайващо. Книгите “Моята борба” и “Голямата шахматна дъска” са връх на цинизма. По всичко изглежда, че сегашните “шахматисти” на Антихриста са предвидили ролята на народите, като на биологични пешки. Разбира се, че тези сметки са направени без ТВОРЕЦА на този дом, наречен Земя. И ако светът не иска повече да става жертва, неговите народи трябва незабавно да потърсят отговорност от своите лидери за това, че са се превърнали в слуги и черноработници на извратени сатанински типове.

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Ако Вие сте най-близо до Бога, направете необходимото и посочете злото. Светът най-добре ще го види чрез Вас. На прегрешилите дайте възможност да направят своето ПОКАЯНИЕ, за да получат ПРОШКА. Друг път, както знаете, няма!