Welcome

Няколко думи за монополизацията
на селското стопанство

Световната монополизация на селското стопанство продължава вече няколко години. Особено през последните две-три години този процес беше ускорен.

В същото време се развива активен процес на монополизация на селскостопанските продукти. Свръхголемите монополи се сдобиват с много евтино произведени селскостопански продукти, продукти които са толкова евтини, че с тях не могат да бъдат конкурирани известните западно европейски и американски фермери. Както е известно фермерските стопанства в Западна Европа съществуват от доста години на дотации от страна на правителството.

Процесът на съкращаване на дотациите започна няколко години назад и постоянно набира темпове. Фермерите се опитват да отстояват своите права посредством стачки. На тях може би им се отдава да забавят процеса на своето разоряване, но те не са в състояние да го спрат. Ако фермерът произвеждащ селскостопанската продукция поиска да я продаде, не получавайки повече дотации от страна на правителството, оказва се че той не е в състояние да извърши тази продажба, тъй като продукцията на големите концерни е много по-евтина.

Може да се направи уверено една прогноза, че примерно след четири, пет години дотациите от страна на правителството на болшинството от западните държави в посока селско стопанство ще бъдат прекратени. Вече на фермерите им се предлага да се преустройват към други специалности и да се готвят за преход към нова трудова деятелност. Много учебни програми се финансират от правителството с които се прави опит да се устроят фермерите, за да не възникват в бъдеще нови проблеми. В какво се състои тайната на толкова евтините продукти на големите концерни в сравнение с обикновените фермери.

На първо място, голямото количество от продукти се произвежда в гигантски фабрики. Ако се погледни върху опаковката на много от продуктите, например млечните, може да се прочете състава в който ще откриете определени химически уж безвредни добавки. Същото се отнася за колбасите с най-различни добавки както и за хлебните изделия.

Ако вземем зеленчуците например, краставици или домати от Холандия, то ще открием странно воднист и безароматен вкус. Тайната в случая е много проста. Тези зеленчуци са расли в специален химически разтвор, под въздействието на специално облъчване. Освен това плодовете и зеленчуците постоянно се “подобряват” с помощта на манипулация с гени. В “Общият Пазар” вече са приети поредица от закони, предоставящи широка възможност за генетична манипулация със селскостопанската продукция.

Някои закони още не са окончателно утвърдени, но тяхното приемане е въпрос на време.

Какво всъщност предоставя манипулацията с гените на растенията?

Ето разказа на един очевидец, който е посетил ферма в Холандия, занимаваща се с производство на домати: 'Сутринта доматите бяха посадени, а вечерта те вече бяха узрели и готови за откъсване.' Както се досещаме, стойността на тези "домати" трябва да бъде значително по-ниска от тази на доматите, израснали при обикновени условия. Конкуренцията от страна на такива плодове и зеленчуци я вече изпитват представители на южните страни като Италия и Испания. Те също започват да търсят начин с помощта на генното инженерство да снизят цената и да издържат на конкуренцията.

Що се отнася до Русия, световната монополизация на селскостопанска продукция не подмина и тук. Целта е да се унищожи селскостопанското производство в Русия за сметка на евтиния експорт. Успехите от тази политика се открояват ярко, както се казва с невъоръжено око.

По този начин Русия все повече и повече изпада в зависимост от западните износители на селскостопанска продукция. В случай на разногласие в областта на политиката на прекратяване доставките на продоволствия от Запад ще възникне опасност от глад в Русия.

02.03.2001