Welcome

ОТНОСНО БАР-КОДА

Как би могъл съвременния човек да разбере написаното в Библията предупреждение за числото 666? Ако някой се опита да му постави печат на него лично, като изобрази трите шестици върху дясната му ръка или между очите, то тогава той би се съпротивил и би узнал, че това което е написано в Откровението на Йоан е вярно.

И така как би могло да се разбере дали всичко това, което е написано като предупреждение за Числото на звяра е истина.

Как би могъл съвременния човек да приеме това число без да бъде насилван, доброволно?

Ето защо нека видим какво представлява т.нар. “Бар-код”.

За да се осъществи така мечтаното безкасово общество, за да се идентифицират стоките, няма нищо по-удобно от този Бар код.

Защото всичко, което вие купувате притежава собствен код. Вероятно се досещате, това са онези малки линии, които може да забележите върху стоките и които биват сканирани от устройството на изхода на супер маркета, когато плащате закупеното.

Бар кодът притежава различни формати, но когато става въпрос за операции, свързани с покупко-продажба и то най-вече на консумативни продукти, най-разпространеният формат се явява UPC/ЕАN-13

При повечето Бар кодове числата са кодирани с две линии. Дължината на линиите нагоре и надолу няма съществено значение от гледна точка на компютъра. Но от аспекта на дебелината на линията, както и на пространството между линиите, това вече има значение. Когато се вгледате внимателно, вие ще забележите две дълги линии с пространство помежду си от ляво, от дясно и в средата на целия бар код. Те изпълняват ролята на старт и стоп за сканирането на кода.

Нека се вгледаме в един бар код: всяка една линия, която е използвана в него, е или дебела, или средна или тънка. Пространствата между линиите наподобяват на различията между трите типа. Ако се вгледате в примера, който е тук, вие ще видите в ляво двете стартови линии на кода с едно кръгче около техния край. Също така бихте могли да видите в средата подобно кръгче около същата двойна линия. И също така крайно вдясно – подобно. Вие ще забележите, че нулата е изобразена посредством средна и тънка линия, единицата е представена от две средни линии и т.н.

Нека да отбележим, че шест е представено чрез две тънки линии. Може ли да забележите някаква разлика между двойната линия от ляво и двойната линия от дясно, съответно първата за стартиране, а другата за стопиране на сканиращия процес. Приличат ли си и трите двойни линии – тези от ляво и отдясно и тази в средата? Бихме могли да зададем един въпрос: Защо двойната тънка линия представлява шестицата? Може би защото в първоначалния компютър, с двоичен код, шест е представено от 0110….

През 1977г. EAN кодът се използваше в 12 страни, всичките от Европейската общност. В наши дни използването на кода бе разширено във всичките европейски страни, САЩ, Канада, Австралия и Япония.