БЪЛГАРИН И ИЗРАЕЛ

МИСИЯ НА ПО-ГОЛЕМИЯ ОТ ДВАМАТА БРАТЯ

ИЛИ СМЕКЧАВАЩИЯ СЪДБАТА НА НАРОДИТЕ СЦЕНАРИЙ

ЧРЕЗ БЪЛГАРИТЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕКЧИ СЪДБАТА НА НАРОДИТЕ

Древните исторически корени на българите, „благите” българи и „воюващите” българи от една страна, и корените на хазарите от друга страна. Древните корени на еврейския народ – юдеи и евреи, „ешкенази” и „сафарди”. „Ешкенази” – резултат на възприемането на юдейската вяра от хазарите. Връзката хазари и прабългари! Под тези взаимоотношения между хазари и прабългари седят като корени още по древните корени от Тракия, тракийските благи българи, явяващи се съседи на Древен Египет, приемници на познанието на древната Атлантида. Четиринадесетата династия и еврейския фараон – познанието за тях е най-доброто разрешение за изхода на Близкоизточния проблем и ликвидиране болните амбиции за владичество на шепа „посветени”. Когато се внесе светлина в исторически план, тогава и проблемите отпадат.

 

ОТ РАЗРЕШАВАНЕТО НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАВИСИ МИРА НА ПЛАНЕТАТА – ТЕРОРИЗЪМ, АТЕНТАТИ И ПРОЧИЕ

ОТ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА Е ПАЛЕАТИВНО СРЕДСТВО И САМО ЗАДЪЛБОЧАВА ПРОБЛЕМА – КОРЕНИТЕ НА ТЕРОРИЗМА СЕ КРИЯТ ТАМ КЪДЕТО СА КОРЕНИТЕ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, РЕСПЕКТИВНО ВРЕМЕТО НА ПОДГОТОВКАТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ – за повече информация вижте прочутата книга на Дъглас Рид „Спорът за Цион” (“The Controversy of Zion”, Douglas Reed).

 

БЛИЗКОИЗТОЧНИЯТ ПРОБЛЕМ И БЪЛГАРИТЕ – ВРЕМЕ ЗА ОСВЕТЛЯВАНЕ

Човечеството се събужда, чрез страдания, за жалост! Българите също се събуждат чрез трънливия път на страданията.

България е невралгична точка за решаване на някои проблеми свързани със сегашната цивилизация. Генетичният фонд тук в тази страна е уникален. Българите наистина са като опитен полигон за новите методи, с които ще се закърми новото човечество.

Новото човечество ще бъде новата формация, която трябва да смени изчерпаната досегашна форма на старото човечество.

 

България е очевидно в челния отряд на бъдещата конструкция за новото човечество. Българите са били и ще бъдат свързани с преноса на генетичния фонд.

От Атлантида към Древен Египет и Тракия, благите българи, после древните българи, техните империи, Кубрат, после богомилите, тихите българи, после идва тука Беинса Дуно, огромен дух с ранг в преустройството по пътя към следващата раса.

 

Новото човечество, как ще се оформи то – с много или малко страдания, това зависи от българите!

Но в паралел с тях, се намира и съдбата на един друг народ – еврейския народ.

Еврейството, днес, какво е това! Ционизмът, юдаизмът, холокоста, държавата Израел, равините, банките, пословичната стопанственост и отношение към парите !

Всъщност от къде идват евреите? Каква е връзката им с хазарите! И оттам – каква е връзката им с българите, та нали хазарите и древните българи са били съседи. Най-древната история е очевидно тази свързана с траките и прабългарите. А да се пише сега някаква нова история, в полза на поредното първенство, вече е късно. Еврейският народ – истинския, този с положителните качества от “Списъка на Шиндлер ”, да, той има своето право. Колко евреи наистина сега нямат нищо общо с престъпленията на „хитреците майстори” – които наистина превърнаха Холокоста в дойна крава за своите богатства. Добре е да се знае, че това, което е от Бога, еврейско или българско, англосаксонско или немско, все едно какво е по националност, стига да е от Бога, само то ще остане!

На човечеството повече не му трябват богоизбрани народи. Но всеки народ трябва да познава своята истинска история. И да знае, защо Господ го е поставил да измине точно този път.

Защо е бил толкова трънлив пътя на еврейския народ, защо се е стигнало дотука, не трябва ли най-сетне човечеството да спре тази глупост с Израелския – близкоизточен проблем!

Наистина, този който не е запознат с юдейския въпрос, няма право да говори за бъдещето на човечеството. Как да се реши главния проблем в сегашната изкуствено създадена държава Израел!

Какво казва Апостола: Една бъдеща държава, в която българи, евреи, турци, арменци, и цигани ще станат братя.

Но само когато застанат еднакво под купола, тоест под покрива на Всевишния. И когато прочетат 91 псалом!

А сега една подсказка за съседното коляно, това на юдейството. И нека всички мъдри евреи я прочетат и да знаят, че Създателят е опитвал и опитва, да намали мъката на този техния еврейския народ. И от мъдростта на малкото мъдри евреи – равини и прочие, ще зависят бъдещите събития. Това е един откъс от една книга свързана с дейността на мъдрият духовен авторитет, живял в България от 1864 до 1944 година Беинса Дуно, известен с името Петър Дънов.

Откъсът ще бъде публикуван скоро. Това е откъс от една книга на име „Полет към Светлината”. Ето все пак едно късче от него!

 

„Добре, кажи ми Мойсей, какво ще направите с онези народи, които ще победите?- Какво ли, - отговори Мойсей, - Онова, което правят всички с победените народи, ще ги поразим с острието на нашия меч. – Защо? – Защото трябва да владеем тяхната земя. – А не си ли помислил, че и тези народи са мои деца и че те също имат право на живот. Като чу тези думи, Мойсей се слиса.

- Прости, Господи! – каза той. – Ти каза, че обещаната от Тебе земя не е Ханаан. А къде е тя тогава! Къде трябва да я търсим? – Мойсей, Мойсей! Четиридесет години вече те водя из нея заедно с твоя народ и още ли не си разбрал къде е тя! – Как, нима това е пустинята? Пустинята! Нима пустинята е обещаната от теб земя! – Да, пустинята е обещаната от мен земя. – Но, как така Господи, нали ти си Този, който е обещал на моите прадеди земя земя, в която ще тече масло и мед! – Да, обещал съм, но тя ще стане такава, когато я превърнете в цъфтяща градина! А в Ханаан не трябва да отивате, там живеят тридесет и един народа. Тук в пустинята вие ще изградите онзи рай, който в началото на времената, създадохме за вас, ние синовете на Небето.”

 

Изводът е само един, българският народ, еврейският народ, египетският народ, не са случайни народи. А всъщност, къде са българите в историята! Има ли ги, или ги няма. Говорят, че те все са в сянката на някого! Има ги, има ги! Благите българи са били в паралел на развитието на гореописаната сцена в откъса. Наистина, ако Мойсей бе постъпил правилно, той би спестил страданията на египтяните. А и после, ако той бе правилно изпълнил Волята на Бога, и избрал пустинята, вместо Ханаанската обетована земя, толкова много страдания биха могли да се спестят на сегашното човечество.

Късно ли е вече за проумяването на тази истина, че понякога една група от хора, или един народ, може да спести страданията на друг народ. Еврейският народ воден от Мойсей, можеше да направи така, че човечеството да не затъне в този невероятен „тупик” - водовъртеж на Близкия Изток. И даже и по нататък, да не се стига до ужасното разпятие на Спасителя, което още повече утежни съдбата на Из-раел, тоест Яков.

В паралел на този сценарий, е имало и сценарий според който, благите българи също са действали, после буйните българи, а най-после и тихите българи. Един съвършено нов сценарий, който е опитван в ръцете на Създателя да смекчи страданията на цялото човечество.

Българите сега, могат да допринесат много за намаляване страданията на цялото човечество. Само като осъзнаят своята огромна мисия, като съзвучие на три подколена в голямото коляно на благарите – три поредни изяви като благи, буйни и тихи.

Да съчетават, да балансират, да координират, да изпълняват ролята на пресечна точка между разума и сърцето, между славянството – култура на сърцето и европейската англосаксонска култура на развитие на съзнанието.

Съдбата на еврейския народ сега лежи в изпълнението на мисията на благарите. И така Великият Бог е предвидил още една възможност за смекчаване мъката на едни възможни събития за преход от Старото към Новото.

А може преходът да стане спокойно и с осъзнаване на неизбежността. Чрез мъдрост!

Без кръвопролития и страдания, без наводнения и пожари, без земетръси и мъка!

Да, това е напълно възможно! Пред човечеството има все още шанс за осъзнаване!

Разбуждането тече! Хората осъзнават новото, което чука и ги кани да го срещнат.

Спасителният сценарий за човечеството сега ще се развива чрез мисията на българите! Един път, благите българи, Орфей, втори път, ранохристиянизираните Кубратови българи, хунобългаринът Атила, завоевател и обединител, отхвърлящ разюзданата римска империя, трети път – богомилите, спасяващи Европа от лицемерието на криворазбраното християнство, четвърти път, когато идва Беинса Дуно и обяснява с 7000 лекции и беседи, че практиката на Учението на Христа е новото учение, а не църковността и попщината. Пети път, когато българите са отново генетичният носител на спасението на Европа от Натовщина и криворазбрано Европейско съюзническо обединяване. Европейският съюз без българите е невъзможен. Той ще се саморазруши в основите си. Българите могат да култивират Европа. Европа не е нужна на българите, а българите са й нужни за нейното съживяване и оцеляване.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА ДИНАСТИЯ И ЕВРЕЙСКИЯ ФАРАОН

В този откъс от тази книга, свързана с Беинса Дуно по неведоми пътища, има заложено толкова много за разгадаване причините, довели до създаване на втория необходим сценарий. С египтяните не е получило, жреците били завзели властта, тогава от тях са се отделили евреите като възможност за бъдещия човешки прогрес. Но, уви, Мойсей, колкото и мъдър да е бил, е допуснал неминуемите грешки. Ето защо Великият Отец предвидил и Втория сценарий, с благите българи, с непримиримите българи и накрая с тихите българи – богомилите, и така с тях, се е корегирал и балансирал Първия сценарий - официално познат в историята. Без корекциите от страна на Втория сценарий, Европа не би била днешната. А и в бъдеще, нейното преустройство е функция на изпълнението на този Втори сценарий. А ако той не проработи, поради неизпълнение мисията на българите, ще има мъка и страдания. И отново нещо пак ще се появи, като коректор, което ще даде възможност за развитие на човечеството.

Благодарение разбирането на съдържанието вътре в тази брошура, с малко повече усилия от страна на водачите на еврейския народ сега, може да се създаде Омиротворение в най-напрегнатия район на планетата. България има своето специално място в този омиротворителен процес. Заставането на България на страната на стария световен ред, тоест при воюващите в Ирак, заедно с Буш, е грубо престъпление и погазване повелите на Великия Отец за българите като народ.

Израелският конфликт трябва да се реши, друг път няма! При това разрешение, всеки трябва да си свърши работата.

Този конфликт може да се реши само с мъдрост, както и с отстъпки от направените погрешки.