ПЪРВИ СЕМИНАР ПО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

И  СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ

Култура на информиране, Култура на изслушване, Култура на Уважение

 

Място на провеждане – Образователен център Розова Зора, с. Братя Даскалови, 15 км северно от Чирпан

Време на провеждане 18 и 19 юли – събота и неделя

 

Семинарът не струва пари, а за тези, които искат винаги да си плащат - престоя се заплаща с доброволен труд.

 

Лекциите и дискусиите ще имат образователен и координационен характер, да се види, кой докъде е стигнал в полето на свободната енергия и най-вече биоземеделието.

 

Идеята е всеки да сподели натрупания си опит и да може да отговори на въпроси, които биха помогнали на общата работа в следващите години.

 

Транспортът от Чирпан до Братя Даскалови може да се уреди, ако предварително има обаждане, и се очаква съответния посетител.

 

Лекторите е добре предварително да се запишат за участие, за да може да се изготви предварително Програмата за двата дни.

Ще се прожектират филми свързани с темата, всеки лектор може да използва своите носители на информация, ще има диапроектор.

 

Натрупания опит в полето на биоземеделието в България не е малък, но е време за координация. За да се започне използване на обединените усилия от страна на малките като материална възможност кандидати да излязат от принудата на Матрицата. И само когато се единят усилията чрез новите форми на сътрудничество като действуващата кооперация, ще може да се надскочи бариерата наложена от днешната Матрица. Сам човек не би могъл да се справи в днешния изграден лабиринт от коловози на Матрицата. Биоземеделието и свободната енергия за днешната Матрица са опасни теми. Чрез информиране на населението в това поле, то се пробужда и започва да търси независимост.

Нашето верую е, че всеки има правото да бъде информиран, да взема свободно своите решения в хармония със себе си и да предприема действия, които не оказват вреда на другите. Ако някой иска да бъде независим и да прилага завоеванията на биоземеделието, и това е в разрез със статуквото на утвърдената от Матрицата система на хранене и стандартно земеделие, то ние считаме, че на него трябва да се окаже помощ в намирането на нужната информация за осъществяване на биоземеделие.

Колкото до Свободната енергия, тука полето е осеяно със заблуди и само чрез подобни срещи, можем да правим своите малки стъпки и да координираме усилия, за да излезем от принудата на движещата се в неправилна посока днешна система на потребление и стандартно земеделие.

За повече информация: 02 986 77 73  или 0887 025 404     skype: heliopol7000