III. РАБОТА: Орел

86. Характерът на работата на Послушника (Ученика) е ясен от казаното вече дотук. Ако сравним с по-нататъшната работа на другите степени, тази работа е лека. Помагай както, комуто и където, можеш! Не чакай да те дири търсещият: ти потърси!

87. Изпълнявай трезво, живо и предано личната работа, указана в думите на Ръководителя.

 

Предишна страница Съдържание Следваща страница