IX. ПОКОРНОСТ: Кон

154. На тия опасни стъпала, брате мой, бъди строго покорен. Доверявай се на своя Ръководител: защото той ще те заведе до твоя Учител, а последният знае насочванията, изхождащи от него.

155. Имай жива вяра в себе си и в доброто. Но ти трябва да убиеш себе си (личността в себе си), а вярата ще остане, защото във Вечното ти ще вярваш, а не в тази своя крехка личност.

156. Медитирай върху светлината, върху Живата Светлина, която слабо се излъчва от тебе вътре. Страшно е в мрачина, а като медитираш - светлината на обилни потоци ще струи и ще озарява слабите пътеки на твоя устрем.

157. А в своя обикновен живот се мъчи да живееш Закона на Милосърдието, който дава път на всеобхватната любов.

158. Когато започнеш да търпиш мъките, презрението, хулите, пренебрегването, позора - мисли за Великия Милосърден, който отнесе човешкия грях на прага на Голготата. За негова слава ти ще търпиш това: за слава Нему и на Ония, които са с него. Целта е свята, избери чисти средства.

159. Праведните пътища водят към праведна работа. А праведната работа води към Праведните.

160. И тъй, братя мои, усвоете Закона на Правдата: защото върху него почива Пътят, Истината и Животът.

 

Предишна страница Съдържание Следваща страница