V. ЧИСТОТА: Антилопа

105. Като си научил веднъж вътрепребиваването, пази го като навик. Създай по тоя път строго съгласие между мисли, думи и дела: онова, което наричат праведност.

106. Не се радвай на лични успехи или щастие, защото те са нереални.

107. Не скърби, защото нищо от вечното не се губи или унищожава: за променливото не трябва да се скърби.

108. Заглуши плътта и не върви по пътищата. Oткажи се от страшната съблазън на чувствеността. Защото половата ти сила ще е необходима за твоя духовен напредък.

109. Не давай на образите да овладеят ума ти и да разрушат създаденото там. След като си достигнал контрола на мисълта и Вътрепребиваването, тогава ти ще ги отпъждаш (образите) още отдалече. И се пази, като убиваш желанието, да не му даваш почва да поникне отново, защото страшни са пречките, породени от него. При всеки момент, благоприятен за него, възрастват тия пречки.

110. Особено се пази при събуждането си сутрин от онази мътна, мъглява атмосфера на неразбрани желания, отломки от спомени и сънливи отражения, защото през нощта ти си изгубил Вътрепребиваването и лишена от опора, душата ти може да е попила някои моментни лоши желания.

111. Затова в такива случаи прогони тази атмосфера и намокри главата си със студена вода.

112. Не се мъчи да дириш удобства: те сковават личността на стъпалото на привързаността към тях и пречат да се откъснеш от светския живот.

113. Не желай (не се привързвай към) живота, нито тъгувай за него. Работи неуморно! И ако видиш, че животът ти е тежък, не тъгувай подир изминалите дни на суетно щастие. Те всъщност са дни на гибел и пустота.

114. Еднакво не се домогвай до личностно безсмъртие (на личността и физическото име), защото не ще го постигнеш. Ако го търсиш, векове ще има да гониш сенките, догдето стигнеш пак там, отгдето си тръгнал.

115. Ценен нека да бъде животът ти: затова го запълни с дела на милост към другите! Цени тия скоротечни мигове, които указват Вечността. Цени ги, защото ще останеш длъжен за всичко, което си извършил.

 

Предишна страница Съдържание Следваща страница