VIII. УСТРЕМ: Тигър

146. Приближаваме, братя мои, към стадия на Страшното. Затова победете у себе си страха. Придобийте решителност, преди да настъпят дните на шестте велики Изпитания и седмото - най-страшното.

147. Вие не знаете Изпитанията още: вам са известни само изпитанията на живота - външните стъпала на Пътя. Медитирайте върху Изпитанията, за да станете силни и за да ги понесете.

Мъчете се да проникнете в Тайната на четирите стихии, защото четирите Изпитания са отговор, който вие ще дадете пред четиримата Архонти: Архонтите на Земята, на Водата, на Въздуха и на Огъня.

148. Мъчете се също да обгърнете със своето слабо постигане Трите Зърна, съставляващи Семето на Живота, защото трите последни Изпитания са отговор, който вие ще дадете пред тримата Владици на Дълга: Дългът към Святия Дух, към Сина и към Отца.

149. Ето защо гледайте в себе си и намерете Огнения Змей, който ще ви издигне през
Седемте Велики Изпитания.

Намерете го, братя мои, и насочете пътя му през центровете на своя гръбначен стълб, към главата. Със силен устрем го раздвижете, за да стигне и пробуди вашите шест сили. Когато стигне междуочието, шестата сила ще бъде пробудена: Вътрешното виждане. Но тогава вече няма да бъдете послушници, а действуващи ученици.

150. Един страшен глас ще ви изправи пред Учителя и вие ще го видите, защото сте победили илюзията.

Но то е далечен миг и вие ще го видите. Сега, брате мой, ти не мисли за него.

151. Преди това победи със своята воля своите страсти, нетърпеливи желания, за да не роди душата ти чудовища, оплодени от змея в тебе и да те направи тяхна жертва.

152. Скорпионът, който се нарича на твой език чувственост трябва да е преживял мига на своето самоужилване и самоунищожение.

153. Защото Огненият Змей ще направи от теб наследник на Царството: когато спи той ще те води до общуване с Отца. Когато гледа - до наследничество със Сина, а когато започне във вихър и буря да кипи, ти ще познаеш Третия - Святият Дух.

 

Предишна страница Съдържание Следваща страница