X. СЛИВАНЕ: Кит

161. Ти ще стигнеш в Дълбочините. И трябва да проникнеш сам вътре. Е, догдето не се освободиш, мътна ще бъде повърхнината и не ще прозират под нея дълбочините.

162. Спри набега на вълните! И после расти в едно силно и устремно желание: желанието за освобождение, освобождение от всички връзки и от най-важната - тази с твоята личност. Медитирай върху това желание за освобождение. Медитирай и се устремявай с всички напъни на волята, с изливане силите нагоре, с трепетно чувство.

163. А в живота постигни пълно и безусловно себевладение - онова себевластничество, което издига Вечния в тебе като истински Господар. И погледни тогава съдбата с нейните превратности и равнодушно я гледай! Не ще те тревожат вече превратностите, зная, защото към Вечното ти крачиш с твърда стъпка.

164. И започни тогава двойната работа, която наричат Вихър на Вечните: при своята медитация постепенно, но с растящ устрем, работи навътре. А при своя живот, също постепенно и пак със същия устрем, работи навън и реализирай спечелените възможности.

165. Което реализираш вън, ти ще го намериш пробудено в своето сърце и тъй ще сбереш Вечните Семена в себе си.

166. А което си изронил в своята вътрешна работа, но си го реализирал отвън, в хората, като път или качество - ти ще го намериш вече мъртво в себе си и не ще го видиш вече там, догдето не го реализираш.

 

Предишна страница Съдържание Следваща страница