XI. ПРОСВЕТЛЕНИЕ: Слон

167. Тогава се спри изведнъж, брате мой, и помисли: "Дали съм на Пътя все още?" - "Не съм ли отстъпил от Него незабелязано?" - "И не вървя ли към погибел?"

168. А за да разбереш ти това, погледни себе си, искрено и правдиво, и се попитай: "Когато вървях досега по Пътя, не изхождах ли от стремеж за лично растене?" - "Не се ли радвах, като виждах себе си все по-високо над другите? - Все по-чист, но и по-закоравял в устрема за лично надмогване?"

Ако е тъй, ти си изгубен!

169. Погледни се в светлината на Вечното и виж своята личностна малоценност. Твоята личност, даже и най-здраво закрепена, даже и най-високо застанала по стъпалата на възхождащите същества, е не по-скъпа за правдата на Вечния живот от последния минерал.

170. И тъй (със своята личност), ти си излишен! - Стани необходим (със своята същност), за да те изправят Зидарите на храма.

171. Работи за другите и остави съвсем себе си, ако искаш да станеш необходим. При мисъл, реч и работа, изхождай от Едното. Гледай на работите отгоре, от погледа на Едното Съществено. Отстрани понятието за отделност, не различавай сенки в светлината, а се стреми да възприемеш Едничкия Многолъчен Пламък.

Тъй само ще бъдеш спасен ти!

172. Когато този живот смени предишния - личностния, ти ще почувствуваш тогава нуждата от Мъдрост.

173. Проникни в пътя на синтеза и аналогията: многообразни са тези пътища и само техните разклонения ще те доведат до мъдро различаване.

174. Разучил веднъж по тях Вечните Образи, ти ще се отклониш отново към глобален анализ. Не ще потърсиш вече различията в конкретното и фактическо познание.

И Мъдростта ще те окриля с всеки изминат ден, догдето стигнеш омайни висини.

Достигнал решимостта, дай обетите на Втората Степен: смело, твърдо и решително. Защото тогава вече ще те пазят Пазителите на тези обети.

175. Аз описах онова, което съставлява качествата на послушника.

Другите степени имат също свои качества, които ще узнаем по техния естествен ред.

Освен качествата, послушникът следва да узнае реално морала на Степените. Това той ще научи от други книги.

176. Ти си преживял вече първия стадий и си усвоил уроците му. Сега стоиш на прага на втория. Ти си въплътил в себе си единадесетте животни на египетския примитивен зодиак.

А сега трябва да въплътиш и дванадесетото.

177. Ти мина през ДЕЛФИНА и видя дълбочината, мина през АГНЕЦА и разбра кръвта, мина през ОРЕЛА и схвана смъртта, изживя САЛАМАНДЪРА и видя сълзите, изживя АНТИЛОПАТА и разбра верността, изживя ОНАГРА и схвана вихъра, надви КАМИЛАТА и усвои ритъма, надви ТИГЪРА и спечели погледа, надви КОНЯ и намери стъпката, постигна КИТА и видя котвата, постигна СЛОНА и видя очите, които не раждат вече сълзи.

178. Ти стоиш на прага на дванадесетия знак. Сега трябва да достигнеш ПЪТЯ му между знаците на зодиакалните животни.

I

РАЗКРИВАНЕ

ДЕЛФИН

ДЪЛБОЧИНА

II

БЕЗКОРИСТНОСТ

АГНЕЦ

КРЪВ

III

РАБОТА

ОРЕЛ

СМЪРТ

IV

ПРОЗРАЧНОСТ

САЛАМАНДЪР

СЪЛЗИ

V

ЧИСТОТА

АНТИЛОПА

ВЯРНОСТ

VI

СВОБОДА

ОНАГЪР

ВИХЪР

VII

ТЪРПЕНИЕ

КАМИЛА

РИТЪМ

VIII

УСТРЕМ

ТИГЪР

ПОГЛЕД

IX

ПОКОРНОСТ

КОН

СТЪПКА

X

СЛИЗАНЕ

КИТ

КОТВА

XI

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

СЛОН

ОЧИ

XII

.........................

......................

..................

 

Предишна страница Съдържание Следваща страница