КНИГА ЗА КАЧЕСТВАТА

(първа книга на Богомилите)

"От Полярната звезда
- през Южния Кръст -
към Слънцето!"

  1. Пътят е един за Изтока и Запада. Неговото име е РАЗЛИЧАВАНЕ.

  2. Веднъж попитаха Господаря на Смокиновото дърво: "Как се постига различаване?" "С взиране" - отговори той. "Взира се онзи, който има чисти Очи. И тъй, братя, пазете чистотата на Очите си. Пазете очите на Сърцето си от Кал, Прах и Сенки. Пазете ги от Мрежа, Вихър и Отражения."

  3. Попитаха Пазителя на Скрижалите: "Какво е това, Господи? Не можем да разберем словата на Твоята Мъдрост! Обясни ни смисъла на тия загадки!"

  4. И рече тогава Пазителят на Скрижалите: "Калта е видимото, Прахът е създаденото отвън, Сенките са създаденото отвътре."

"Мрежата е изкушението, Вихърът е Грехът, Отраженията са формите на долните области. А Сърцето да стои над всички Области."

  5. "Ние чухме Господаря на смокиновото дърво и получихме откровение от Пазителя на скрижалите. Бяхме тринадесет души. Сега сме седмина. Защото другите погинаха. Пазете се от погиване, братя мои!"

  6. Лесно е да кажеш: "Търси Пътя"! Мъчно е да укажеш Пътя.

  7. Лесно е да изречеш: "Прави това и онова". Мъчно е да помогнеш.

  8. Първото ми слово, братя мои: "Ако не помогнете, не ще ви помогнат."

"Растете като помагате на другите, оплодявайте жената във вас, синове на Неплодието. Множете се в излияния на Милостта и разливане на Благодат!"

  9. Не се излага Пътя в имена и догми. Не е спасила догмата никого още.

10. Не търсете правила и не възхвалявайте продавачите на норми. Лесно се говори, мъчно се пояснява.

11. Aз излагам само как се върви, вие сами знаете къде.

12. Само два стадия има: Този, що търси Пътя и този, що живее Пътя. Единият се казва Послушник, а другият - Ученик на Пътя. Единият слуша, а другият - изпълнява.

13. Но слушане без изпълнение е мъртво. И изпълнение, неподчинено на Слушане, не дава плод.

 

Следваща страница