Welcome

БЪЛГАРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ГЛОБАЛНИЯ ЕГОИЗЪМ

ИЗБОРЪТ ЗА УЧАСТИЕ в новия глобален ред

1. ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА ЕГОИЗМА НА СЕГАШНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВО

2. ОСЪЗНАВАНЕ НА ЛЪЖАТА И МАНИПУЛАЦИЯТА ВЪРХУ СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК В РЕЗУЛТАТ НА ВМЕШАТЕЛСТВО ОТ СТРАНА НА ИЗВЪНЗЕМЕН РАЗУМ, КАКТО И ПРАВОТО НА СВОБОДНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕКА

3. ЛОСТОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВМЕШАТЕЛСТВОТО – ПАРИЧНА СИСТЕМА, ПРЕВЪРНАТА В СРЕДСТВО ЗА НАСИЛИЕ, МЕДИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, ТОТАЛНО ПОРОБВАЩИ ЧОВЕКА И ПРЕПЯТСТВАЩИ СПОСОБНОСТТА МУ ДА СЕ СЕБЕОСЪЗНАЕ, НИСКОЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ ЗА ПРИСПИВАНЕ БДИТЕЛНОСТТА И ЕСТЕСТВЕНАТА ЕВОЛЮЦИЯ В СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА

Схемата е изградена и приведена в действие. Коловозите са достатъчно дълбоки за да не позволяват измъкване. Обществото се разделя стремително на виждащи и невиждащи. Богатите стават все по-богати, бедните – все по-голямо мнозинство. Целта е да се оформи богато малцинство – един елит и едно стадо подобно на това в джунглата, от което трябва да прииждат на степени, според законите на необходимия хаос идеи, таланти, свежа кръв и плът, които ще обновяват неизбежно изхабяващия се елит.

Елитът и стадото, като идейна постройка вървят редом в историята на това човечество още от времето на търсенето на подходящия модел на управление на обществото.

Никой досега не е предложил смислен модел за стимулиране развитието на индивидите в сегашното общество.

Смята се, че обществото засега не може да премахне богатството и бедността. Утвърдена е постановката, че транснационалните компании по метода на окрупняването, ще се слеят в нещо като единен икономически организъм, който ще управлява мъдро.

Съществува само един общоприлаган модел – за необходимостта от спазване на трите основни програми, присъщи на биологичния вид “хомо сапиенс” – човека. Себесъхранение, себеобезпечаване и продължение на рода. Как е протичал досега живота на тази планета – според Закона на джунглата и оцеляването на вида в нея. Имало ли е въобще намеса в действието на този закон и оставен ли е бил той свободно да функционира?

Това е главният въпрос!

Оставено ли е било човечеството само да еволюира според вградените в самия човек Три основни биопрограми?

От отговора на този въпрос зависи и проблема за решаване по-нататъшната еволюция на човека, който освен, че е “хомо сапиенс”, е и в същото време притежаващ удивителна душевна способност в лицето на своето сърдечно начало, душата.

Царството на силата се прилага от страна на тези, които не познават конструкцията на човека.

Анализът показва:

Силните в системата стават все по-невиждащи истинското положение по ниските й етажи.

Чрез паричната банкова система цялата пирамида се държи в подчинение от страна на единствения връх. Чрез този връх и цялата изградена пирамида, се развива световна полицейска система, която бди за сигурността на пирамидата. Световна банка, световно правителство, световна армия, световна валута, световен съд, световна религия. Контролът е в ръцете на кого?

Кой стои на върха на пирамидата? – това е въпросът пред милионите масони, пред милионите ротарианци, пред милионите поддръжници на Новия Глобален Ред!

Великият Архитект на Вселената! Но тогава защо е това засилващо се Царство на подчинението и Силата?

Последователите на великата идея на свободното зидарство в България ще трябва рано или късно да отговорят на въпроса – те първо българи ли са, и след това масони, или са първо масони и служители на новия ред и след това българи?

От същия Архитект бе измислена песента за “гражданин на света” и бе внедрено космополитното глобално мислене.

И все пак, въпреки това, и масоните и ротарианците с техния Архитект на Вселената, ще трябва да отговорят на въпроса за българщината, дали ще са съгласни да се подпишат под най-българския знак, който в същото време е и християнски знак. Първата буква на Глаголицата, е и буква в същото време на Христос.

След тях на ред ще дойдат в отговор на този изключителен въпрос, т.нар. последователи на Ню Ейдж религията.

А след това ще дойде ред и на последователите на чуждестранните духовни пътеки – източни религии, езически култове, мормони, бахайци, последователи на Муун и т.н.

Дали те ще могат да осъзнаят необходимостта от отговора на този изключителен въпрос?

Дали пък този въпрос не означава национализъм или тесногръдие от началото на века?

Де да беше така, щяха лесно да бъдат извинени и даже да успеят да преминат под летвата.

Но този път летвата е невидима и преминаването над нея или под нея е въпрос на самия личен избор, съдът във всеки един от преминаващите и избиращите.

Всеки сам ще има избора да положи своя подпис в знак на съпричастност с българщината и християнството в следващия период за България.

Не ще могат да заобиколят предоставения им избор самите политици. Всъщност точно заради тях ще се приложи едно малко правило, че и при най-трудния избор, човек със собственото си поведение, вече участва по някакъв начин. Тоест неучастие на изборите може да означава безразличие или не-подкрепа – вид възможност за неутралитет, то в случая на подписването на българската харта, неутрален избор няма – или се подкрепя, или пък се приема срещуположната позиция. В случая, има само две възможности.

Колкото до българите с еврейски произход, или пък самите евреи, или самите мюсюлмани, то поставянето на техния подпис под най-българския знак не ще ги отдалечи ни най-малко от съответната им религия, юдеизъм или ислям, поради това, че самият знак от първата буква на Глаголицата се явява знак не само на Христос, но и на цялото човечество. За доказателство виж как изглежда знака в динамика и въобще неговия древен произход.

Подписването под този общобългарски символ, христов знак, световен символ, означава знак на съпричастност с бъдещето, което е отредено на българите в световна история от тук нататък.

Служителите на Новия Световен Ред ще трябва да се запознаят с отреденото от Бога на тази страна България, и тогава да кроят своите планове за тази страна.

Колкото до техните помагачи интернационалисти, атлантици, космополити, нюейджъри, борци за мирни походи под флага на ООН, наблюдаваща безмълвно бомбардировките над Югославия, то те нека знаят, че това което е отредено от Бога, никоя човешка организация не може да го измени.

И нека да не бързат да обслужват срешу жълти стотинки своите кандидат-господари, защото не е добре да продаваш нещо, което не ти принадлежи. А след това ще трябва да го връщат като взета сума с лихвите!

Не е добре да обслужваш чужди интереси само заради това, че твоето семейство било в правото си да живее по европейски, а ти самият си бил високо надарен специалист, жадуващ за европейско облагородяване на тази нация, сред която си роден.

Не е добре да проституираш, само заради празни обещания за в бъдеще, или пък заради това, че ти така виждаш нещата, поради това, че си затънал в собствения си егоизъм, който пък може да е продукт на умишленото ти “въз-питание” с поредни броеве на списание “Егоизъм”.

Никого не осъжда написаното, но то просто предупреждава тези, които в момента е добре да отворят ушите си и очите си.

В България, “атлантизъм” няма да има, нито “натовизъм”, нито “европеизъм”.

Нека този, който смята, че наистина над България няма нищо голямо, което до бди над нея и народа, да извика срещу Него и да поиска да има нещо от неговия човешки план.

Нека тези, които смеят да извикат срещу Този, който е над тях, да опитат. Ако не посмеят да извикат, тогава нека поне престанат да пълзят като червеи пред собствения си егоизъм.

От егоизма на шепа хора в България, притежаващи всичко материално, зависи доколко ще продължава мъката на този беден народ!

Имането на имащите, сметките им, вилите им, колите им, постовете им, титлите им, любовниците им и комплиментите на подчинените им, всичко това е преходно и не тежи и частица от техния избор за Голямото.

Нека да преценят, кое е все пак по-важно в дните, които им остават.

Колкото до невъзмутимостта, че нищо не може да се случи над България и че няма от какво да се плашат българите, както и управляващите, нека да се знае, че това е колкото вярно, толкова и невярно. Облаците могат да се сгъстят над България само за час-два. А след бурята, от материалното няма да е останало много. В този смисъл, не е ли по-добре да се запази едно чувство на страхопочитание към Този, който пази отвисоко. И обича людете в тази страна.

Нека силните на деня, имат смелостта да се вгледат в себе си и да преценят, че по-добре е тепърва да разкъсат дадена връзка, отколкото след това да плащат за нея.

Когато фактите сочат, че по този път са разположени следните пътепоказатели, свързани със съответните събития, за които има предупреждения, не е ли това знак, че трябва да се преразгледа целия маршрут, пък ако трябва и цялата посока. Ако е необходимо ще се смени цялата посока, но една нация не бива да пътува в посока, считана от по-голямата част от населението й за неправилна.

Пътят на България е само един: след сегашната ситуация да се измъква постепенно, оптимизирайки модела за собствен неутралитет, колкото и това да звучи абсурдно. Силните държави днес ще бъдат слаби утре. Ако е казано, че живеем в преходен период.

Ориентацията на нацията към НАТО и Европейските структури, при положение, че никоя от тези структури не настоява за подобна връзка, е безсмислена. Скачените съдове съществуват, когато има какво да се скачва като икономическо съдържание. Скачени съдове в културата безспорно ще има, но в икономиката, на този етап, е невъзможно. България я гласят да изпълнява второстепенна роля, а и не трябва да се вярва на гео-стратезите, които играят върху шахматната дъска.

Нека написаното да звучи като предупреждение, за погрешни ходове в бъдещата стратегия, защото е знайно, че национално предателство е имало в българската история неведнаж.

Постепенно излизане в позиция на неутралитет и изключителна дипломация в отношенията с великите сили – това е единствения път пред българските политици.

Изборът на всяка друга стратегия за участие в различни структури води рано или късно до затъване и национално предателство.

Изборът на България от тук нататък и нейното участие в подкрепа или отхвърляне на Новия Световен Ред. Приносът й за бъдещето!

България е била първа през 10и век в признаване непригодността на тогавашната система. Богомилите са го схванали и започнали да разнасят идеята из Европа. Няколко века по-късно се родила Реформацията.

А сега породилите импулса за обновление на европейската култура са принудени от някого да мислят, че трябвало да се помолят за присъединяване към европейските ценности.

Кой върши предателството?!

Кой има интерес от превръщането на населението на съвременна България отново в Рая?

Нима българите ще могат да отговорят ако някой ги нарече “предатели” или “рая” след безучастното поведение по въвеждането на Глобализацията?