Welcome

ХАРТА НА НЕМАНИПУЛИРАНАТА СВОБОДАПРАВОТО НА ИЗБОР ВЪРХУ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ЗЕМЯТА - ПЛАНЕТА НА СВОБОДНИЯ ИЗБОР

Свободата, която досега познава човечеството, е манипулирана. ТОТАЛНО И ИЗКУСНО МАНИПУЛИРАНА!

Манипулация, това е намеса в правото на свободен избор на човешкото същество, извършвана досега на политическо, икономическо, астрално, психическо и духовно равнища, като тази намеса се оправдава с аргументи от типа на липса на инициатива и пожелание от страна на предварително поставеното в нарочна ситуация човешко същество.
Планетата на свободен избор, се нуждае от нови регламентирани отношения, не даващи възможност за продължаване на досегашната неразбория.
Трагичното състояние на планетата се дължи на външното участие на толкова многото "градинари" през последните векове.
Детето може да расте само с един родител, една майка и един баща. Когато майките станат няколко, детето не знае чии съвети да следва. На родителя от Разума или на родителя държащ го до сърцето си.

Човечеството трябва да бъде оставено на мира, само на себе си. Никакви наставници, никакви опекуни.

НИКАКВИ НАСТАВНИЦИ! НИКАКВИ ОПЕКУНИ!
НИКАКВИ НАСТАВНИЦИ И ОПЕКУНИ!!!
Извънземните наставници ще трябва да напуснат тази планета. Такава е волята и нека я проверят! А ако не я спазват, ще действа Единния Закон на материалното Битие! Когато по-малкото се изпречва на пътя на по-голямото, то бива унищожено.
Когато по-голямото се изразява с нови въведения за Плана на Вселената, кой ще се противопостави на Волята на Създателя.

Извънземните наставници и опекуни е време да спрат с уроците.
Екстрасенсите тогава няма да има какво да манипулират, няма да ги има и ясновидците и ясночуващите, които досега все съобщаваха от онова, което прекрасно манипулираше човешкия род.
Градинарите - непризвани на тази планета, скоро ще я напуснат и тогава нека човекът сам бъде оставен да определя своята съдба. Има достатъчно сила в него. Да се говори, че тогава човечеството щяло да се самоунищожи, е поредната манипулация, но този път между самите градинари. Ясно е, че един е наставникът, и когато той бъде оставен сам да наглежда рожбата си, тогава и детето му ще расте без пряк контрол. А когато контролът избликва от хиляди посоки, кой може да поясни на бедния човек, кой е правилния път! Всяка опекунстваща цивилизация налага собствения си опит, а нима по този чужд път е призвано да върви човечеството. Човечеството има свой път пред себе си и този път е абсолютно неизвървян от никого досега.
Хората са се уморили твърде много от надпреварата, от съревнованията, от покупко-продажбите, от борбата за оцеляване в която са били въвлечени. От грубия подход с който са били третирани - да бъдат просто храна на по-високо стоящите в хранителната верига.
Но нали паралелно с тяхното еволюиране в материята, на тях им е била отредена нова функция - да развиват своето духовно начало - т.нар. духовна тъкан.

На хората им е дошло до гуша от старият ред на джунглата, ред на оцеляване на кадърните и силните, от философията на здравата и силна ръка, от мисленето, че сърдечността на човека вървяла ръка за ръка с безхарактерност и слабоволевост, че единствено имащият и силният са тези, които могат да бъдат благотворители.
Редът на силните и кадърните, това обаче е ред на една специална сила - силата на парите. И от тази именно сила на хората най-вече им е омръзвало. Да броят стотинките, да се правят, че вярват, че всъщност имащият пари е умният и кадърният. Парите като посредник между истинската сила - интелект, красота, физика, от една страна и живота - джунглата от другата страна, са изживяли своето време. Твърде примитивно е да се мисли, че хората ще продължават да вярват, в силата на тези, които поради наличието на паричните знаци, играят ролята на силни. Та нима Създателят ако е искал те да играят тази роля, би ги сътворил заедно с паричната система. Самата парична система е привнесена от същества, които са имали като една единствена цел подчинението на планетата под тяхната власт. Нима човечеството ще продължи да вярва в мита за гениалното изобретение наречено финикийски знаци. Че самите пари били създадени единствено поради голямата загриженост за благото и удобството на човека. А после и банковата система придружена с лихварския капитал - само и само да се помогне на човека да се чувствува свободен.
Не звучи ли това близко на сегашното твърдение - "само и само, човекът да се чувствува сигурен" - затова ще му препоръчаме един "микрочип" за да няма нито какво да губи, нито какво да пази. Цялата документация, целият паричен запас, ще бъде използван благодарение на т.нар. "смарт" карта - "умна карта", впоследствие еволюираща в микрочип.

На съвременният човек са му омръзнали оковите, но му се предлагат още по дълбоки като възможности за обвързване и контролиране, в лицето на новото време н предоставените високи технологии.

От лъжата и лицемерието, защото коловозите са така построени, че веднаж попаднал вътре човекът неминуемо разбира, че няма как, трябва да излъже. И затова, всеки лъже. Но ни един не смее да се изправи срещу системата и срещу себе си и да си признае по този начин, че като продължава по стария начин, той е просто лъжец и лицемер, още повече когато твърди, че на всичкото отгоре е и вярващ.
Правото на избор
Човек се ражда свободен да избира между Добро и Зло. Той запазва това право, и винаги може да каже - стига дотук! Поемам в другата посока. Винаги може да спре с изяждането на изгнилата ябълка!
В този смисъл на големият избор - той го има и е свободно същество. В дребните житейски неща, той пак има избор, да избере телевизионния канал, вестника, цвета на кутията, вида на напитката и т.н. Но по средата, в средните неща, човек е без избор. Къде е изборът, ако гледате филм и ви пуснат реклама да тече, по средата на филма, който е интересен за вас. Къде е изборът да се избира училище в една система в която училищата са еднакво непосилни за джоба, а цялата система на образование представлява индоктриниране. Изборът е в този случай - да дадеш ли детето си на тази система, която му промива мозъка или да го спреш от училище, да гледаш ли филма докрай след като преглътнеш и рекламите, или просто да спреш телевизора и да сложиш край на телевизията в живота си. Коловозите очертани от Системата, плътно са обхванали всяка една сфера на живота, и човек не може да съществува в условията на обществото, ако не върви поне по някой от коловозите. Придвижването, комуникацията, професията в която се стремиш да служиш на обществото, правят необходимо движението по коловозите. А веднаж попаднал в тях, ти осъзнаваш липсата на всякаква свобода, освен тази, да следваш посоката, предначертана от традицията, много преди още да си стъпил като малко дете на тази земя. И така, човекът в голямата средна част, между големите и дребните неща, е всъщност несвободен. Правото му на избор остава само в тези две сфери, едната включваща вярата, любовта, изборът между добро и зло, и другата, представена от избор на стока, цвят, модел, марка, и други дребни неща. Точно в тази средна част трасирана от коловозите на живота, съществува явлението на манипулацията.
Какво е манипулация?
Манипулация имаме там, където липсва правото на свободен избор. Там, където има предварително очертани коловози и зададени условия. Следователно да манипулираш човека, това съвсем не означава пряко участие или насилие, хващане за ръката или едностранно предлагане само на една програма. Манипулирането включва предварително зададени условия, които имат за цел да предизвикат една или няколко възможни стратегии на поведение, които все водят в една и съща точка, предварително подбрана към вземане на определено решение.
Схемата, която се прилага в сегашното модерно манипулиране на обществото включва "проблем или проблемна ситуация - реакция - решение или процес на вземане на решение". Задава се дадена проблемна ситуация пред човека или групата от хора. Те я възприемат през собствената си призма и реагират според обичайния си начин на поведение. Това е реакцията, която може да бъде предвидена от предшестващата я проблемна ситуация. Следва решението и очакваната промяна или съответното действие, явяващо се крайна цел на операцията. Например, пред учениците на едно училище се прочита дадено съобщение за предстоящи рестриктивни мерки във връзка със спазване правилото за неупотреба на дрога в района на училището. Съобразно тяхната реакция, се внася чрез някакъв агент проблемна ситуация включваща предлагане на дрога в двора на училището. Според броя на реагиралите положително или отрицателно на предлагания наркотик индивиди, се издава пълна забрана за употреба на наркотика, което всъщност цели за най-голям куриоз, да увеличи неговата употреба сред самите ученици.
Обикновено методът на забрана действува отлично в създаването на първоначална проблемна ситуация, тъй като забраната действува като предизвикване на пряка реакция - "на сблъсъка отговори със сблъсък". А тогава винаги има поне един подготвен агент, който се намесва, и вече предопределя следващите ходове.
Предизвикателството се извършва по няколко начина, или като се забрани нещо, което е станало популярно или като се осъществи сблъсък на интересите.

Втора важна насока по която се извършва манипулацията, това е сферата на митовете. Предварително се изфабрикуват внимателно железни стари плочи, които се пускат да се въртят на бавни обороти чрез медиите в общественото мнение. Повтаря се например: "Важното е да опиташ." Или "Шом е вкусно и приятно, смело се пускай!"Или "митът за бунтаря, който е балканска неуравновесена личност", или пък този за "здравата и силна ръка" или пък за "вечността на паричната система, за нейното безкрайно удобство и безкрайните опасения - какво ще стена с нас, ако парите не съществуват, и как всичко изведнаж щяло да рухне".
И така, безкрайно много митове задръстват пространството на нашето съзнание. Хората ги приемат априори, което означава като нещо дадено. И ако някой случайно открие, че "царят е гол", той даже и да извика "да, наистина гол е!", никой няма да му повярва. Рутината на общественото мнение, начина по който то се формира, включително чрез медиите, показват, че отначало до крой, това човечество е било водено за носа от митове. На нека припомним мита за Парис и Елена. Толкова години, хората наивно смятат, че една война може да бъде предизвикана от "една жена" и като резултат са измислили лозунга "търсете жената - Шерше ла фам". Да, наистина, жената е била също замесена, но не повече от функцията си на една евтина запалка, дала повод за блестящо изпипаната планирана акция по подклаждането на конфликта. Очевидно Марс не би искал да го смятат за толкова елементарен, че да не може да предизвика даже и една война чрез план, а напротив да смятат за него, че използва случайността на емоциите.

Трета особеност, това е догмата. Очевидно човешкото съзнание удобно бива приспивано като му се предложи една постановка, която малко по-малко се превръща в традиция, докато накрая става чиста догма. Човек се чувствува по-сигурен, когато живее в условията на познатото. Непознатото го плаши и точно това се използва от манипулаторите. Догмата, е основният им лост.

Четвърта особеност в манипулирането, това е едно качество на човека, което го прави доверчиво същество, същество, невинаги използващо разума с приоритет, а понякога оставящо го на заден план. Самият човек е създаден да бъде като едно дете, да се доверява на своя събрат и създател, да не се съмнява в заобикалящия го свят.
От хората сега зависи тяхната бъдеща участ, дали ще изберат робството или ще поискат да се възвърнат към своята изначална царска родствена линия на уникални същества в тази част на вселената. Когато хората разбират своята реална участ, че са били манипулирани в своята история, че всъщност революциите разиграли се през последните векове са били изцяло предварително подготвяни и режисирани, че на хората се е гледало от страна на някои представители на извънземния разум, като на някакви вредоносни мравки или роби, които като вируси рано или късно трябва да бъдат изтребени, защото замърсяват собствения си дом и създават условия за разрастване на тази болест, застрашаваща и съседните планети, когато хората разберат и осъзнаят собственото си положение, тогава те имайки тази информация, ще могат да бъдат свободни в своя избор.
Манипулацията и конспирацията вървят ръка за ръка като осъзнаване на тези понятия от страна на човека.
Има ли манипулация, има значи и конспирация!

Но ето тук са били въведени догмите, от една страна на религиите, от друга на науката и обществения живот, които никога не са допускали досега, че някой постоянно е поддържал в подчинено състояние населението на планетата. Религията не дава отговор на въпроса за произхода на човека и неговия Създател. Това табу е запазено неслучайно, за да се поддържа мита, че Създателят си знаел работата, и когато било това потребно, той щял да изпрати своя Пратеник и спасител. А дотогава, търпение и подчинение. А даже и тогава, когато Спасителят наистина пристигне, тогава пък, ще им се спусне на бедните човеци, нова философска догма, че това може и да не е този, когото са очаквали. И така, чакат спасителя, тези, които търпеливо страдат под камшика и не предприемат нищо за своето освобождаване. Кой има интерес от това, ако не самият Господар. Камшикът му в случая, е бил заместен от създадената догма за предопределеността и кармата. Нужно е търпение, и един ден, ще бъдете свободни. Тези, които не чакат спасителя, си плюят на ръцете и работят. И с работата си те го призовават, защото именно в нея се проявява искреност на човешките същества. А ако Спасителят дойде, кой ще го познае. Кой има интерес от неговото идване. Може би, нито първите, които го чакат смирено и така са заспали, че са се унесли в своя блажен сън. Нито и вторите, които в хода на работата са отвикнали от всякакви емоционалности и смесват сърцето със слабостта.

МА Н И П У Л А Ц И Я
/Теория на манипулацията и тоталния контрол/

  Лостове на манипулация
 1. Паричната система, система на разплащане чрез пари, парите като един нашийник, отвързването от който е почти невъзможно за обикновения човек.
 2. Масмедии, преса, радио, телевизия.
 3. Нови високи технологии - комуникации, телефони, безжични, сателитни телефони.
 4. Кинематография, комикси, анимация.
 5. Музика-електронна музика, ритъм, аудио клипове, тригери.
 6. Компютърни технологии и компютърен контрол.
 7. Журналистика и програмирани журналисти.
 8. Политика и социални науки, програмирани политици.
 9. Разплащателни средства и идентификационни карти - кредитни и "смарт" карти.
 10. Микрочип, който ще се опитат да имплантират върху дясната ръка.
 11. Електромагнитни вълни - ниски честоти.
 12. Тотално използване на петте сетива чрез т-нар. Виртуална реалност.
 13. Използване слабостта на човешкото интелектуално устройство в сравнение със скалата на развитие на интелекта на други извънземни същества.
 14. Използване на четвърто измерение като площадка за осъществяване на наблюдение и на базата на тази информация - оказване на въздействие изразено като манипулация.
 15. Използване силата на някои методи познати като "Нисша магия", оказване на въздействие в състояние под хипноза.
 16. Използване на трите основни програми в човека - за себесъхранение, себеобезпечаване, и продължение на рода, превърнати в манипулиран егоизъм, алчност и разюздана сексуалност.
 17. Особено силно използване на необходимостта, заложена от Създателя, човек да има партньор в живота от противоположния пол, разлагане на основната клетка в лицето на семейството и налагане на нови псевдоценностни модели - бисексуалност и гей движение.