Welcome

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ И СЕГАШНИЯТ ИМ ИЗБОР

Последно предупреждение за същността на избора, който в момента правим със своето поведение. Защо в България не се говори за Новия Световен Ред?

Глобализация, Нов Световен Ред, Нов Глобален Ред, Атлантически структури, Европейски съюз, Европейска интеграция, присъединяване към Европа и НАТО, европейски и атлантически ценности, Цивилизационен избор. Богата е палитрата на майсторите (на лъжата), които са си поставили една проста цел – през 2002 година Новият Световен Ред да бъде деклариран с максимално влияние върху планетата. (От октомври 2000 година, когато е последния предел на забавянето, наложено от обстоятелствата, до 2002 година, когато трябва да стане въвеждането на микрочипа, според Генералния план на глобалистите, трябва да приключи установяването на Глобалния ред.)

В този ключов регион, очевидно България е изключително удобна за стъпване като ключова позиция. В името на тази декларация на Глобалния Ред, която очевидно започва да увеличава своите противници, майсторите на Глобализацията, за да противодействат на увеличаващия се брой нейни противници, биха могли да приемат фигуративно и страна като България в “гирляндата” на Европейския съюз, а още по-силен ход, би бил и в този на НАТО.

При първия случай, “гирляндата” ще понесе икономическата бедност на страна като България, а НАТО ще въздъхне тежко при необходимостта от излишно разливане на пари в името на военната слава. Та нали след това с няколко локални войни ще се възвърнат.

И все пак, даже и при един от тези ходове, или и при двете попадения, сметката е като че ли без кръчмар.

Струва ли си да се губят толкова средства заради славата и фойерверките, за една изостанала балканска страна при положение, че икономическото положение на световната икономика, не е никак розово. От всички страни икономиката на САЩ се пръска по шевовете.

И все пак, Новият Глобален Ред трябва да бъде открит като декларация. Последният предел е 2000 година – октомври, а през 2002 година вече трябва да се е разгърнал.

Затова офанзивата сега предстои.

А сега за населението на България. То е неконтролируемо! Би могло изведнаж да се надигне. Още повече, че е гладно. Не дай си боже, някой смел българин да се появи по улиците и да вдигне хората на крак. (Военните и разузнаването не са толкова прости хора и знаят добре истинското положение и безумието към което се движи тази балканска страна.) И да помете всичко по пътя си. Това е една страна в която Европейските порядки са само на книга. Балканският дух на българина е бивал не един път оставян настрана поради неспособност да бъде разбран и прогнозиран (толкова е абсурден).

А за самият българин какво ще означава всичко това?

Стъпването на НАТО в България ще означава – уравниловка с Турция (ах, колко е радостен Ахмед, той така вижда Новия Световен ред, пардон хаос, а колко пък радостна е Йълдъз), глупаво противопоставяне на съседката отляво, на име Сърбия, която очевидно ще бъде запазена от Русия, както и едно дистанциране от великите сили в лицето на Русия и Китай попадайки в срещуположната територия на другата велика сила. Неминуемо двуполюсният модел САЩ от една страна и Русия – Китай от друга, а по средата Европа като американска площадка, ще се запази.

В този двуполюсен модел, България очевидно ще е отстъпена на страната на САЩ, всъщност Европа, която отдавна ще трябва да е клекнала пред Господарите отвъд океана.

Новият Световен Ред ще бъде кратък. А след него и тоталния разпад на неговите изградени структури. И всичко, което е под техния флаг. (Това го знаят всички Посветени, освен наставниците и служителите на Новия глобален ред.)

Влизайки в него, България неминуемо ще търпи в началото някакви облаги – очаквания просперитет, но след това – когато Новият Глобален ред се провали – огромни материални загуби извън духовните в рамките на предателството.

Като страна, която е базова площадка на християнската култура, православието, славянската писменост, това очевидно ще бъде огромно връщане назад.

Това ще бъде огромно предателство!

Предателство в духовен аспект!

Предателство на националните идеали, предателство на възрожденските стремежи!

В този смисъл, се казва, че сега българският народ прави своя избор – Цивилизационен избор – просперитет с изграждащия се Нов Световен Ред, който ще бъде кратък, или твърдо да устои на позициите си от миналото, свързан с Русия, като култура и ценности, като неутрална територия за срещи и бизнес.

Нека припомним, че в Дантевият “Ад“ предателството е един от най-тежките грехове.

Всички българи ще станат предатели от момента, в който наведат глава и приемат това жалко подхвърляне на Българския национален Аз, от страна на пигмеи и духовни джуджета.

Навеждането на глава и непротивостоенето на тази жалка операция със съзнанието на българския народ, означава подкрепа на предателството и знак за съучастие с Новия Световен ред, който се изгражда в името на антихристиянските ценности и модели под флага на Антихриста.

Невиждането на това, особено когато са налице нееднократни предупреждения, това означава духовна слепота, загуба на стремежа за духовно оцеляване, преждевременна смърт.

Ако българите приемат това ново Иго, на Новия световен ред, под флага на просперитета или така тъжно звучащия, повтарян от българи – “цивилизационен избор”, това ще бъде последното доказателство, че всъщност напълно са заслужавали Отомонското иго, че са били наистина преждевременно освободени.

Заради този ли Цивилизационен избор, българи, бяхте освободени от предишното робство.

Та то бе много по-леко от сегашното, което ви се готви.

Сега ще бъдете просто превърнати в послушни и лишени от воля консуматори. Ще консумирате от благата на европейската цивилизация, която уви, отдавна си отиде. Както уви, си отидоха и пионерите на американската демокрация. В Брюксел и Америка се разхождат великите майстори на паричната система, която изковаха по начин, приковаващ цялото човечество в робство.

Българите, когато разберат своето достойнство, ще бъдат най-опасните противници на тази банкова система. И когато духът на Левски се появи върху президенството, какво ще прави тогавашния президент. (Този и тогавашният са различни!) Все пак народът ще вижда духа на този Левски, чийто венец носи. Кой е по-правия, този, който вижда или този, който само говори за просперитет и поднася венци, за да може да продължи да лъже!

Българите със сегашния си “цивилизационен избор” гласуват за себе си, за своето бъдеще, за децата си. След като изберат този модел, ще го следват с всичките му последствия.

Но ще им се отнеме и правото да бъдат онова за което са били предопределени.

Този, който предава в името на просперитет своите идеали, той няма право да бъде избранник.

Избраникът е този, който и в бури и в бедност, носи достойно своя кръст, не вярва на лъжците обещаващи му фалшиво благоденствие.

Колкото до тези, които обещават от чуждата пита, то те очевидно ще бъдат най-наказани. Защото ще бъдат изхвърлени и от двете страни, след като краткия нов Световен Ред премине. От Атлантическите структури не изпитват особен интерес към българските държавници освен като към послушни слуги. А и какво да им предложат последните, след като са толкова по балкански “сиви”и простовати. Колкото до народа, той също не ще им предложи отворени обятия, след като разбере “каква го е Мара втасала”.

Очевидно народният гняв основно ще бъде техният съдник.

Лъжите им ще бъдат припомнени. Приказките им ще бъдат извадени от вестниците и видеокасетите.

Не ще ги спаси нито еднопосочния билет за чужбина, защото там ще бъде по-лошо за тях, нито спомена за чековата книжка, която вероятно вече няма да има стойност.

Българите сега правят избора на своя бъдещ модел.

Славянският избор е този, който ги води към бъдещето като нова площадка за проявление на новите ценностни модели.

Атлантическият избор ги изпраща по вече проваления гибелен път на консумативното общество, което поражда болести и страдания.

Поради своята присъща душевност, различна от тази на европейските народи и американците, българите не са удачни за прилагане на този консумативен модел.

Нарушаването на тези предопределености означава намеса в Плана на Господ.

Атлантическите водачи следователно са от висок ранг на Сатана, след като си позволяват да нарушават предварителния план на Господ.

Но, тогава къде са българите, които могат да мислят и виждат.

Антихристът не ще стъпи там, където не го искат.

Това правило ще се спазва от самото начало.

Толкова ли е сложно да се разбере, че цивилизацията на чудовищен егоизъм е свързана с тези, които подготвят установяването на Новия Глобален Ред, който всъщност се явява опит под ново име за увековечаване на чудовищния егоизъм.

Българи, това е вашият избор за или против цивилизацията на егоизма!

Избирайки новия Световен Ред, вие се присъединявате към миналото на тази планета. Ако изберете бъдещето, вие трябва да кажете "НЕ" на всички онези структури, които се опитват да ви натикат в този насилствено проектиран на планетата Нов Глобален Ред.

Атлантизмът, Европейския съюз, това е едно. Не може едното без другото. Вече!

Не може европейска култура без кола, чипс и макдоналд сандвичи. Вече!

НАТО, това е върхът на атлантическото и европейско интегриране, присъединяване към миналото.

НАТО, това е пътят на България към гибел.

Ако българите изберат този път, тогава ще им бъде казано:

Рая сте, бяхте и не се променихте!

Ако българите могат да осъзнаят предупреждението, нека направят всичко, което е по силите им и нека знаят, че те са много силни: силата е в тяхното деклариране на избора.

От техният избор зависи в голяма степен избора на тази планета и пребиваването на новия глобален ред върху нея.

Независимо че този Глобализъм ще продължи кратко време, от сега зависи степента на страданията , които той ще принесе на хората.

Декларирането на “не” на глобализма и Новия Глобален ред на планетата, ще означава по-малко страдания за милиони хора върху нея.

Българите нека знаят, че от тяхното “не” зависи бъдещето на техните деца.

Не е вярно, че нищо не може да се направи.

Силата на Антихриста се зарежда от мълчаливото съгласие и подкрепа на робите. Когато се заяви на висок глас, без всякакво насилие, твърдо “не”, това е знак на свободолюбие.

Предателство на националните идеали и възрожденски ценности или неосъзнаване на връзката “глобализъм - нов световен ред – евроструктури – присъединяване към НАТО – Европейски съюз – глобален егоизъм”.

Предателство на българщината, възрожденския дух и слугуване пред силните на деня или устояване на избраничеството, което българите имат в лицето на Бога.

Нека българите имат своето право на избор, за да не се срамуват, когато след време децата им ги наричат “рая” или “предатели на българската кауза”!

Сегашните български политици рано или късно ще бъдат изхвърлени на бунището на историята и тогава техните внуци и наследници не ще искат да си спомнят за това минало.

Но какво ще остане от България дотогава!

Не би ли могло да се предизвестят българите за все още възможното завъртане на кормилото?

Как? Като твърдо се заяви “НЕ” на Новия ред и Глобализацията. България е твърде бедна за да има какво повече да губи. Тя има своето стратегическо положение, което не трябва да продава за никаква цена! Има плодородна земя, която не бива да продава на чужденци! Има трудолюбив народ, който все още не е развратен.

Но ако оттук нататък не се спре разграбването и унищожаването на нацията, толкова по-голямо ще бъде отмъщението на обеднелия народ срещу сегашните български управници. Ако продължава това разграбване, ако започне тази разпродажба на земята на чужденците под коварен и хитър претекст за стимулиране на стопанството, ако продължава развращаването на българската младеж и се роят разни гей общества, може да се стигне до там, да се срамуваме, че сме българи. Колкото до тези, които се смятат за недосегаеми, нека знаят, че България не е Вавилон като Америка и все пак, тук все още може и да има някаква човешка справедливост. Колкото до Божествената справедливост, хората навсякъде по света сами се осъждат с избора на своите действия. Считащите се за недосегаеми нека помислят за своите наследници, защото този път имената на участниците се записват от историята.

Впрочем вече в Интернет може да се изготви специален сайт с подвизите и имената им. Много просто! А след това идва доказването, а и най-мъдрия си е малко прост. Даже Ал Капоне! Какво да говорим за балканския примитивен политик, който макар и с усмивка и популизъм, юнашки се е устремил в печалбата!

Историята този път ще ги съди с най-големите си аршини. Тук става въпрос не за някакво си там разпределяне на Добруджа или Бяло море. Става въпрос за открито нарушаване на Предначертания План, който се е провеждал още с появата на Славянската азбука чрез братята Кирил и Методий.

Славянската писменост е дадена на славянската душевност с оглед на бъдещото развитие на плана и ако някой открито се изправя срещу Християнството и Славянството, както и Българството, то нека знае, че Историята в точно този случай има Своя съд!

Все още не е късно за да се спре погрешната посока. А ако не се спре, може след това да няма и НАТО и Европейски съюзи! А България и да я има физически, всъщност на истинската карта няма да я има, защото тя ще бъде населена от хора, предали сърцето си, предали децата си, предали идеалите си, предали и Господа!

Това е последно предупреждение!
(Може пък наистина да е така, проверете!)

Все още не е късно! Време e за Избор!
Време e за действия!