ДОБРОДЕТЕЛИ, ПОЗНАНИЕ ЗА ХРИСТОС И РАБОТА

ПО ПОВДИГАНЕ НА ЧЕСТОТИТЕ И СЪЗНАНИЕТО

Къде е истината, експертна оценка, съобразно способноста  на всеки един да различава добро от зло, съобразно способността да се оценят делата, по които единствено се вижда кой накъде пътува!

1.                Гледна точка – Димитър Мангуров, антропософията без догмати, в дълбочина

„С Христос или без Христос”

Михаил иска всичко, което дава като духовно откровение, да бъде прието и разбрано от човечеството под формата на ИДЕИ, под формата на МИСЛИ, които обаче обхващат ДУХОВНОТО, т.е. да мислят и ЕДНОВРЕМЕННО да са духовни човеци. Връзката на човешката интелигентност с духовността става в сърцето, което започва да мисли и се превръща в “разумно, етерно сърце, където действа Духът”. ТАКА можем да отвоюваме от Ариман интелигентността и да увеличаваме господството на Михаил. ЕДИНСТВЕНО разбирането на Михаил ще изведе цивилизацията от упадъка! Но Щайнер предупреди: “Само благодарение на това, че една такава духовност, каквато иска да тече през Антропософското движение, ще се СЪЕДИНИ С ДРУГИ ДУХОВНИ ТЕЧЕНИЯ, Михаил ще намери онези импулси, които отново ще го съединят с интелигентността, станала земна, която всъщност му принадлежи”.

Днес Михаиловия поток на Земята е разделен на две групи, между които засега не съществува съзнателна и плодотворна връзка. Първата група е много по-голяма, но в повечето случаи пътят й към физическата, съзнателна Антропософия е блокиран. Втората, далеч по-малка група, притежава земната форма на антропософското познание и духовна Мъдрост, но не смее да развие по-смела връзка с Михаил, а до голяма степен се придържа само към казаното от Щайнер. Според бен Аарон това разделение е резултат от победата на силите на злото срещу Михаил в 20-ти век. Насочвайки своя поглед към годините 1933-45, той правилно вижда как евреите, носители на МИНАЛОТО, и кръвният поток, създал телесната основа за въплъщаващия се Христос, бяха съзнателно и концентрирано унищожавани от злото; как германският народ - НАСТОЯЩАТА основа за Христовия Импулс и Аз-ово развитие, бе съблазнен, подчинен и изцяло обсебен от злото чрез собствената си духовна капитулация. А руският народ - БЪДЕЩИТЕ носители на Христовия Импулс и символ на Духа Себе, беше подчинен от другата ръка на злото - болшевизма. Ето как трите народа, свързани с миналата, сегашната и бъдещата съдба на Христовия Импулс и Аз-овото развитие на човечеството, бяха дълбоко кармически свързани в най-тежките години на 20-ти век. Но бен Аарон не вижда СЕМЕТО, което СВЪРЗВА тези три народа в Христос - БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, който изпълнява БОЖИЯ план вече 5400 г. за ПРИЕМАНЕ, РАЗГРЪЩАНЕ И ПОБЕДА на Христовия Импулс на Земята. Орфей положи семето за разцвета на гръцката култура, която подготви човечеството за бъдещото разбиране на Христос. В първите векове на християнството всички в Европа, които преживяваха тежко противопоставянето на добрите и лошите духове, се наричаха българи. Дадохме бъдещата единна писменост на човечеството - глаголицата, а кирилицата - на руския народ и славянството. Богомилството стои в основата на европейското развитие след 15-ти век, което се символизира от германския народ. Всички сериозни европейски историци са единодушни, че българите са “първите европейци”, а сега искат да ни “приемат” в Европа. Но всичко бе подготовка за 20-ти век: спасихме ЕВРЕИТЕ, въпреки че бяхме СЪЮЗНИЦИ с едната ръка на Сорат - германския народ. После бяхме СЪЮЗНИЦИ с втората му ръка - руския народ. А сега сме СЪЮЗНИЦИ с господстващата нова форма на злото - западната, която с нарастваща мощ се упражнява от американския народ, сред който ще се инкарнира Ариман. Ето защо в лекцията “Българите и шестата култура” бе записано, че мисията на българския народ, като “черния дроб” на Космическия Човек, е да “идентифицира и трансформира злото в добро, раждайки Любов”. Ние трябва да дадем на света СЕМЕТО за трансформирането на тази цивилизация, иначе всичко ще се сгромоляса. Получихме мощна подкрепа от Христос, изпращайки ни Бодхисатвата в 20-ти век, който съвършено ясно каза: “Израил е онзи, който излиза от Рая, из-рая, а пък българин, който влиза в Рая. ПЪРВОНАЧАЛНО сте били Израил, излезли сте от Рая; ПОСЛЕ ще станете БЪЛГАРИ, ще влезете в Рая. ТАКА СЕ ПРИМИРЯВАТ ПРОТИВОРЕЧИЯТА”.

Тук трябва да стане и МОСТЪТ между двете групи души в Михаиловия поток, което е ГЛАВНАТА ни задача през първата половина на 21-ви век. Още Щайнер, в частен разговор, е посочил, че по негово време е имало няколко милиона потенциални антропософи, но те не намирали пътя към Антропософията, защото “не говорим на техния език”. Сега са инкарнирани още повече ученици на Михаил, участвали в неговата свръхсетивна Школа. Но говорим ли на “техния език”? Кой е той? Както след Петдесятница апостолите проговориха истинския сърдечен език на човечеството и всички нации и народи в Ерусалим са ги разбирали, така и ние трябва да говорим Антропософията като универсален език на човечеството, но сърдечно, през “разумното сърце”. Оттам говори Михаил, оттам говори Светия Дух, оттам говори самият Христос. И българският език е най-подходящия ИНСТРУМЕНТ за това, както бе пояснено вече. Затова в България дойде Учителя, главният представител на Христос на Земята, главният КЛЮЧ към Неговото Етерно появяване. Когато слезе, около него се събраха най-различни християнски нюансирани души, но все пак преобладаваха платонически настроените, които, с малки изключения, не достигнаха до антропософската космология. Учителя бе казал, че те пак ще дойдат към края на века - след 1975 г. Ето как аристотелианците от Антропософското общество и платониците край Учителя се инкарнираха пак в края на столетието, но НЕ СЕ ПОЗНАХА. И антропософите се чудят, в какво се изразява обещаният от Щайнер “връх” в Антропософията?! А за какво се преродиха последователите на Учителя? За да се ОБЕДИНЯТ двете групи в Михаиловия поток, което ЗАПОЧНА точно в края на века в България, където и ТРЯБВАШЕ да започне. Тук е НИШКАТА, на която се крепи бъдещето на Михаиловия импулс! Бен Аарон е съвсем точен, когато пише: “Днес новата работа на Михаелическия поток обединява две неща: първо, Антропософията ще обнови себе си само чрез нови ДИРЕКТНИ изследвания на сегашните свръхсетивни светове и събития, и второ: новата работа ще произлезе ИЗЦЯЛО от “периферията”. Михаелическата духовност, чиито семена Духът на Времето е посял в продължение на 20-ти век по цялата планета, и жътвата на 21-ви век ще се окажат съответно: глобални, “периферни”, космополитни и всеобхватни - достойни за втория век на Михаелическата епоха. Това следователно означава, че ще се появят много важни идеи и много личности от всички краища на Земята, но също и от неочаквани културни, социални, политически и икономически формации - ние трябва да сме открити за това. Вместо да се оплакваме, че антропософските институции и антропософското общество отслабват и губят от духовната си сила и ефективност, днес е важно да обединим новите антропософски изследвания на свръхсетивния свят с новите, работещи по целия свят социални импулси. Тогава ще бъдем способни да обединим съживената Антропософия с множеството социални и духовни сили, които понастоящем можем да срещнем навсякъде”. Тези думи са изречени на Рождество 2000 година - годината, когато във Варна започна на ЗЕМЕН план обединението на двете групи в Михаиловия поток. ТОВА БЕ И ВЪРХЪТ НА АНТРОПОСОФИЯТА В КРАЯ НА СТОЛЕТИЕТО! Душите, които ще движат този процес бяха “пресяти” в 1999 година по критерия, упоменат в лекцията “Осмият”: “Идеализмът на Платон, сега възкръснал като Христова Любов”. Това е то “Платоническата Любов” в истинския й Христов смисъл. Само душите с искрена обич към Истината могат да развият в БЪДЕЩЕ ТАЗИ Любов. Да си припомним думите на Учителя: “Човечеството едва сега се отправя към Космичната Любов!” Ако човек иска нея, ще има и “ТРИТЕ КАМЪКА” в себе си. Първият е камъкът на Мъдростта или философският камък на средновековните алхимици, свързан с астралното тяло. Вторият е Основополагащият Камък на Любовта, вложен през 1923 година от Рудолф Щайнер в етерното сърце на Михаиловите последователи. А днес, ако човек СЪЕДИНИ В СЕБЕ СИ импулса на Бодхисатвата с антропософския импулс, може да се докосне и до камъка на Истината, с който да одухотвори дори физическото си тяло. Истината е “най-възвишеният образ на Любовта”, тя е Космичната Любов, за която говори Учителя. Тогава Духът от Петдесятница може чрез нас да изявява Христос на ФИЗИЧЕСКИ план, трансформирайки Злото в Добро. Камъкът на Мъдростта се символизира с хексаграма, камъкът на Любовта - с пентаграма, а седемлъчната звезда на Христос е символ на камъка на Истината. Когато Христос се роди в човешкото сърце, хексаграмата се превръща в пентаграм. Тогава влизаме в Пътя, водещ към Истината, по който превръщаме ЧИСТАТА СИ ВОЛЯ в съд, където се излива Волята на Духа. Волята е свързана с интуицията и в нея, както казва Щайнер, “ние предлагаме себе си като ХРАНА на Боговете и се оставяме да бъдем “ИЗЯДЕНИ ОТ ТЯХ”. А Учителя добавя: ”Когато умовете и сърцата на хората се СЪЕДИНЯТ, тогава ще настъпи Царството Божие НА Земята”.

Днес на Земята са великите учители-платоници от Шартр, ръководителите на аристотелианците от Доминиканския орден, богомилските жреци, начело с Боян Мага и всички онези християнски души, които трябва да ИЗГРАДЯТ бъдещата общност около Михаил, за да се противопоставят на Дракона. Михаил се бори на равнището, което граничи с нашия свят, за етерното ни сърце и от изхода на тази битка зависи етерното пришествие на Христос. Затова и темата на 2005 година, обявена от Дорнах е за “мислещото сърце”. Щайнер казва: ”Михаил търси войнство от помощници, които на ФИЗИЧЕСКИ план да доведат до край битката с онова, което той вече е преодолял върху астралния план. Това е великата задача, която ние трябва да изпълним”. И още: “Чрез преживяване на злото ще бъде предизвикана новата поява на Христос, също както Той се появи през четвъртата следатлантска епоха, благодарение на смъртта”.

Главната особеност на нашето време се крие във факта, че сега за пръв път се пресичат и започват да действат ЕДНОВРЕМЕННО двата потока сили: на смъртта и на злото. Ако съумеем да изгоним страха и егоизма от сърцата си, тези сили не само няма да ни погубят, а можем да ги обръщаме към Светлината, творейки новото битие за Боговете и хората. ТОГАВА ще разберем и великите думи на Спасителя: “АЗ И ОТЕЦ МИ, ЕДНО СМЕ”, защото сме извървели пътя до ключа на еволюцията: “НЕ АЗ, А ХРИСТОС В МЕН”!!!

 

2. Гледна точка – Етерна Шамбала и Майтрейя, Елена Блаватска, Елена Рьорих, Алис Бейли

ОКУЛТНАТА ЙЕРАРХИЯ И НОВАТА ПОЯВА НА ХРИСТОС

        Космическата йерархия, начело на която стои Бог (Върховният творец, Първоизточникът на живота), е доста сложна. Затова тук ще бъде разгледана само йерархичната схема на нашата планета, земното Духовно правителство.
        Началото на йерархията е поставено в средата на лемурийската епоха – преди около 19 милиона години. Тогава великото космическо същество Санат Кумара – един от седемте планетни логоса (богове) или “седемте духа пред престола” съгласно християнската терминология заело длъжността Господар на света, като се въплътило физически в етерно тяло. Заедно с него на земята дошли и други високоразвити духовни същества, за да му помагат в осъществяването на великия план за развитие на планетния живот. Били разпределени длъжностите и еволюционните процеси във всички области на природата били подчинени на мъдрото ръководство на първоначалната йерархия. С течение на времето, съобразно с напредъка на човешкия род, все повече негови представители се включвали в управлението на местата на “извънземните”, а последните преминавали на работа в други планетни схеми. В настоящия момент всички по-нисши и някои по-висши длъжности се заемат от духовно развити земни хора и броят им постоянно нараства.
        Висшият Аз, душата на Санат Кумара се нарича Вивамус. Едно от главните направления на неговата работа е да помогне на човечеството да освободи съзнанието си от погрешни концепции, лъжливи вярвания и догми. В тази връзка Вивамус е винаги достъпен за контакти и с удоволствие предава голямо количество ценна космическа информация на земни канали (контактьори). Конкретно е съобщил интересни сведения относно обучението на неговата личност – Санат Кумара за планетен логос.
        В централния управителен орган на земната йерархия влизат Господарят на света като върховен ръководител, трима негови непосредствени съветници – т.нар. “буди на действието” и още трима езотерични буди. В зависимост от астрологичните влияния и насоките в живота на планетата шестимата буди разменят местата си и се активира един или друг от тях.
        Наред с тази висша седмица действа група от четири същества, представляващи четиримата Господари на кармата в слънчевата система. Те се занимават както с определяне и регулиране на човешката карма (индивидуална, групова, национална, расова и световна), така и с водене и систематизиране на Акашовите записи или записите в книгата на живота според Библията.
        Останалите участващи в планетната схема са разпределени в три главни и четири допълнителни отдела в съответствие със седемте космически лъча. В своята съвкупност те образуват онази част от Духовното правителство, известна като Духовна йерархия (Невидима Христова църква, Велико Бяло братство).
        Трите главни отдела са инстанции, които осъществяват управлението съответно на расата, религията и цивилизацията, използвайки енергиите на трите главни космически лъча (трите аспекта на Бога) – на волята-могъщество, на любовта-мъдрост и на активното познание. Начело на всеки отдел стои един велик господар.
        Първият отдел се оглавява от Господаря на расата. Понастоящем тази длъжност се заема от учител на име Аллах Гоби. Работата му се състои преди всичко в контролиране на земната политика, в създаване, направляване и разрушаване на расовите типове и форми. На него е възложено да провежда волята на Господаря на света в сегашния еволюционен цикъл.
        Начело на втория отдел стои Световният учител (Христос). Той е фокус, глава на Духовната йерархия. Оттук идва друго негово прозвище – Повелител на всички ангели и човеци. От 600 г. пр.н.е. длъжността Христос се заема от великия космически пратеник (аватар, месия) Господ Майтрея. Тогава той заменил на този пост Буда Гаутама. В качеството си на Господар на любовта Майтрея прибавил своята енергия към просветлението на Гаутама, за да може вторият божествен аспект – любовта-мъдрост да се прояви пълноценно на земята. На Световния учител е поверено ръководството на духовните съдби на хората и стимулирането във всяко човешко същество на съзнанието, че е дете на Бога – т.нар. “Христово съзнание”. (Христовото съзнание може да се определи още като любящото съзнание на висшия Аз.) Той работи чрез медитация вътре в сърцето.
        Третият отдел се ръководи от Господаря на цивилизацията. Името на учителя, заемащ сега тази длъжност, не се разгласява. Неговата дейност е насочена към укрепване на взаимодействието между дух и материя, същност и форма, резултат от което е т.нар. “цивилизация”. Той манипулира природните сили и представлява източник на електричеството.
        Великите господари си сътрудничат тясно в процеса на практическо претворяване на Божия замисъл. Всеки от тях има множество подчинени. Отделът на Господаря на цивилизацията е разделен на четири по-малки отдела, съответни на четирите допълнителни космически лъча – на хармонията и красотата, на конкретното знание и науката, на предаността и идеализма, на церемониалната магия и реда. Във всичките седем отдела на Духовната йерархия работят няколко десетки учители и посветени над трета степен.
        Учителите на мъдростта са високоразвити човешки същества, получили пето или по-горно посвещение. Някои от тях заемат места в трите главни отдела и се подчиняват непосредствено на съответния велик господар. Голямото мнозинство учители обаче са разпределени в четирите малки отдела и се намират на двойно подчинение: от една страна на Господаря на цивилизацията като началник на третия главен отдел, а от друга – на Световния учител като глава на цялата Духовна йерархия (също и поради сходство в дейността им). Например представляващият особен интерес за нас Учител Иисус, който оглавява шестия отдел и работи по линия на предаността и идеализма, е тясно свързан с Христос. Достигнал в момента на кръщението си до трето посвещение, Иисус от Назарет извършва две големи жертви. Първо той предоставя на Световния учител своето физическо тяло, за да може Господарят на любовта чрез него да предаде Новия завет на хората. (Казано езотерично, Иисус бива “осенен” от Христос.) След това се оставя да бъде разпънат, което е равнозначно на характерното за четвъртото посвещение велико самоотричане. По-късно преминава през пето посвещение и става адепт, учител на мъдростта. Оттогава Иисус работи с християнската църква, подхранвайки зародиша на истински духовен живот, присъщ на членовете на всички нейни клонове и секти, и поправяйки по възможност грешките и заблужденията на нейното духовенство. В последно време в шестия отдел се обръща голямо внимание на интеграцията на източните и западните философски и религиозни школи и учения. Иисус особено подхожда за тази дейност благодарение на това, че е живял в Палестина и че се е обучавал на изток – през 18-те “загубени” години, неотбелязани в Библията.
        Главното местопребиваване на Духовното правителство е центърът Шамбала в пустинята Гоби. Изграден от етерна материя, също като телата на Господаря на света и на по-висшите му помощници, в т.ч. тримата велики господари, той остава невидим за обикновеното човешко зрение.
        Както става ясно, Христос (Майтрея) е на земята вече 2600 години и изобщо не я е напускал. По тази причина е по-правилно да се говори не за негово “второ пришествие”, а за ново осезаемо появяване и присъствие. Това велико събитие, което ще промени коренно човешката история, наближава. През юни 1945 г., когато пред събраните членове на Духовната йерархия Световният учител произнесъл за първи път великия Призив, той огласил и решението си отново да влезе във физически контакт с човечеството, ако се създадат благоприятни условия за това. Този път обаче не косвено – чрез осеняване на някой избран посветен (както направил с Иисус преди 1970 години), а лично, в истинския си облик. Първата стъпка в това начинание Христос предприел през 1977 г., като си изградил временно физическо тяло (маявирупа) посредством енергетизиране на етерното тяло. Тогава свидетели на неговата материализация станали само няколко посветени. Сега той живее в Лондон. През 1988 г. се появил “от нищото” пред 6000 души на молитвено събрание в Найроби (Кения). Хората веднага разпознали в него Христос. Той говорил с тях четиридесет минути на отличен суахили и изчезнал също така мистериозно, както се появил. След тази случка Майтрея се появявал още много пъти на различни места по целия свят. И когато прецени, че на земята е достигнато определено равнище на Христово съзнание, той ще обяви открито своето присъствие като Световен учител по глобалните телекомуникационни мрежи.
        Заедно с Христос в момента на планетата се намират още четиридесет старши представители на Духовната йерархия, които му помагат в неговата работа. Десет от тези учители също като него са си материализирали физически тела. Други петнадесет по неговия пример осеняват учениците си. Останалите петнадесет са се въплътили в тела на младенци и сега подрастват, или вече са пораснали.
        Разбира се, немалко заблудени фанатици от всички вероизповедания ще откажат да приемат Христос, тъй като един стоящ над отделните религии Световен учител не се вмества в догмите им. Няма да го приемат също атеисти, агностици и прочие материалисти. Но това е само за тяхна сметка. Милионите непредубедени духовно ориентирани хора могат само да се радват на предстоящото историческо събитие и следващите от него грандиозни положителни промени в живота им, на установяването на Царството Божие на земята. И нека не се плашим от разни апокалиптични предсказания за ужасен край на света. Нито един праведник няма да пострада при евентуалните катаклизми, съпровождащи необходимото прочистване на нашата планета и издигането й в по-висши измерения.

Друг аспект на втората гледна точка


АГНИ-ЙОГА

Както и мнозина от съотечествениците ми, изпитвайки духовен глад след многото години на войнстващ атеизъм, аз се хвърлих в бездната на духовните търсения, които ме доведоха при учението на "Живата Етика" (Агни-Йога). С какво ме завладя тя? С новите, напълно потресаващи за атеиста дилетант знания за устройството на света, и преди всичко на духовния свят. "Живата Етика" се представя като някакъв синтез от наука, религия и философия, "синтез" между културите на Изтока и Запада. Тя призовава към "духовна еволюция", към онова, което жадуваше моята душа, и бързо обръща светогледа на 180 градуса... Но...

Първите две книги на Агни-Йога "Зов" и "Озарение" са обединени от общото название "Листа от градината на Мория". Тези две книги са разгърнат пролог на серията на Агни-Йога, състояща се от 13 (!) книги, печатани в течение на 13 (!) години - от 1924 до 1937 г. "Учението" се представя като "Духовен манифест на бъдещото човечество".

Желанието да разбера кой е "Учителят Мория" възникна веднага, но в търсенето на отговора измина година и половина. Аз знаех, че Махатма Мория е "Учителят" на Е. И. Рьорих. Знаех, че в течение на много години той й е диктувал "Учението" по телепатичен път. Но не знаех кои са учителите на "Учителя Мория" и коя "школа" представляват. "Учителят" призовавал своя ученик, а по-точно - ученичката си, да стане ловец, прелъстител на човешките души. В мрежите на това "Учение" са се хванали много търсещи и духовно неопитни, такива като мене, нямащи християнски имунитет хора, основно от средата на интелигенцията.

Да разбера кой е "Учителят Мория" и какво представлява самото "Учение за Етиката" ми помогна отчасти книгата "Жива Етика", издадена в Москва. Географският адрес на "Учението" се оказа съвсем земен, а не небесен: "Дадено в долината на Брамапутра, извираща от езерото на Великите Наги, пазещи заветите на "Риг-Ведите". Нагите в индийската митология са "полубожествени същества" със "змийско тяло и една или няколко човешки глави" (!). На тях им принадлежи подземният свят, където пазят "безчислените съкровища на земята". Те се почитат като мъдреци и магьосници, способни да съживяват мъртвите и да променят външния си вид, живеят във водата и на сушата (!).

Научих, че Мориа е свещена планина в околностите на Йерусалим. На нея старозаветният патриарх Авраам, покорен на Божията заповед, възнамерявал да принесе в жертва сина си Исаак. Цар Давид купил планината Мориа, за да извършва там всесъжение и мирни жертвоприношения. Синът му Соломон построил на планината храм, впоследствие разрушен от римляните. Според мюсюлманското предание Мохамед посетил планината Мориа и от върха й се възнесъл за беседа с Аллаха. В памет на това мюсюлманите отбелязват празника на възнесението, а джамията, построена от Омар на планината Мориа през седми век след Рождество Христово, се почита от мюсюлманския свят за трета по значимост след храма на Кааба и гроба на Мохамед.
В "Книга за жертвата" ("Зов") се споменават още две имена на Мория. Първото - Алал-Минг, "Учител на Тибет". Второто - шейх Расул-Ибн-Рахим, или Расул Мория, който бил "едно от въплъщенията на Махатма Мория".
И така, мюсюлманската джамия, построена на свещената планина, и шейх Расул Мория, той и "Учителят на Тибет", той и " Учителят по Жива Етика". В "Живата Етика" се прекарва мистична връзка между свещената планина Мориа с името на Махатма Мория.

Изглежда, че "Зовът" на Агни-Йога е вик на предизвикателство към християнина. Името на Иисус Христос се споменава в "Учението" нееднократно, в това число още от първите редове на книгата "Зов": "За Христос с любов ревнувам, на Христа радост нося" - и не е ли затова, за да се приспи бдителността на лековерните християни (само по кръщение, а не по начин на живот). Втори път споменатият в "Книга за жертвата" Иисус Христос е споменат вече всуе, наред с другите "Учители", например шейх Расул-Ибн-Рахим. Йогата Рамачарока в "опуса" си "Окултна биография на Иисус Христос" отива още по-далеч. Без да му мигне окото, той твърди, че Иисус Христос е ученик на Махатма, някога е посетил Хималаите (?!) и е усвоил безценните знания, предадени Му от хималайските учители. За какво им е притрябвала подобна нечистоплътна фалшификация? Само за да могат постоянно да валят в калта Божия Син и Неговото спасително учение, внушавайки, че заслугата на Христос е минимална, а християнството е вариация на източните религии.
Но и това не е всичко! Оказва се, ако се вярва на махатмите и рьориховците, че Христос е имал отрицателни програмни установки, "минусова карма". "Минусовата карма" според "учението" това е "тщеславие, предателство, несъпротивление на злото, садизъм, разврат, пиянство, лъжа и други пороци, осъждани от съвременния морал". Ето какъв е, твърдят рьориховците, вашият Господ Иисус Христос! Могат да бъдат цитирани много подобни "откровения".

По същия начин става и явно сатанинската подмяна на думите на Пресветата Богородица: "душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой" (Лук. 1:46-47) с нещо ново: "И духът ми се зарадва в Бога, твоя Спасител". И това не е просто демократична търпимост, признаване на чуждите вярвания, както се твърди в "Учението". Защото по-нататък се предлага: "...И обменяйки (?!) Господа, ще идете при Единия" ("Озарение"). Каква "размяна" предлагат авторите на "Агни-Йога"? Не е ли този "обмен" явно богоотстъпничество? Христопродавство?По-нататък ми беше интересно да науча, че така наречената "огнена болест" (чети: беснованието) на Е. И. Рьорих се нарича окултна треска ("...познато на нас явление", "Зов"). Но окултизмът, както е известно, е стремеж на падналия, греховен и бездуховен човек да проникне в тайните на света независимо от волята на Твореца, да стане бог без Бога, да получи свръхестествени, свръхсетивни (екстрасензорни) способности със съдействието на нечистата сила (сатаната) и да влияе на обкръжаващите го хора и световни стихии.
Така съвсем неочаквано за себе си аз стигнах до извода, че "Живата Етика" е окултно, явно сатанинско учение. Учение на "Учителя Мория", магьосника от езерото на Нагите, в чиито мрежи била уловена и самата Е. И. Рьорих.

В "Учението" има много информация за психическата енергия и за това, как да се натрупва тя. Постулатите му са дадени в сбит, концентриран вид, поднасят се в поетична, привлекателна форма.
На места текстът прераства в молитва към духа на тъмнината, на места - в притча. Но най-често това са "кратки, енергични афоризми, призиви, резки като удар на мълния".
Текстовете на "Агни-Йога" по същество са внушение, сугестия. Те носят голям заряд от отрицателната демонична енергия на нейните "Учители". Тази сатанинска енергия почувствах върху себе си, като получих екстрасензорни способности, което ми беше приятно и подгряваше тщеславието и гордостта ми. Станах като обсебен.Що се отнася до уж духовния ръст, то "Учението" няма ясно ядро, кодекс или заповеди. Разсъжденията за духовното са красиви думи и нищо повече, някаква илюзия за духовен ръст, самоизмама. Когато чете книгите на "Учението", човек се моли за своите "Учители", без дори да подозира, че "Живата Етика" не е просто "Учение", което дава знание, а псевдорелигия, страшен духовен фалшификат, и че той, прелъстен от подобни знания, е предал Христа. Онзи, в Името на Който той най-вероятно е бил кръстен като дете, и Който е заповядал: „Недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител - Христос, а всички вие сте братя." (Мат. 23:8) И Апостолът ни е предупреждавал: „Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел." (2 Пет. 2:1)

Именно знанията, получени от мен от Свещеното Писание (Библията), трудовете на Светите отци на Православието, и милостта Божия ми помогнаха окончателно да разбера, че зад нашите на пръв поглед мили, добри и простодушни съотечественици Е. И. Рьорих и мъжа й Н. К. Рьорих стоят духове, да разбера на кого съм се доверил и в чии ръце съм оставил душата си, както и към какви непоправими последици можеше да доведе това, ако Господ не бе ме спасил.

Хората от типа на семейство Рьорих Христос е наричал "крадци и разбойници" (Иоан. 10:8). Крадци - защото те крадат душите от Бога, разбойници - защото проповядват, без да са пратени от Бога.

 

 

Трета гледна точка на православния християнин

 

Четвърта гледна точка на „източните учения”

 

Пета гледна точка на Учителите от Школата на Христос, изложена в книгите на Радея, „Езотерични записки”, „Пътят на човека”, „Посланията на добродетелите”

 

 

НЕКА ВСЕКИ САМ СЕ ОПИТА ДА АНАЛИЗИРА И ДА ПРОВЕРИ СОБСТВЕНОРЪЧНО КОЙ Е ПРАВ, КОЙ КРИВ И КОЙ ЛЪЖЕ! ИСТИНАТА Е МНОГОЛИКА, НО ВСЕ ПАК Е ЕДНА. ИСТИНА Е ОНОВА, КОЕТО СЕ ПРОВЕРЯВА В ДЕЛАТА И ЧИИТО ДЕЛА СА ДАВАЩИ ЖИВОТ, А НЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И СТРАДАНИЯ. 

Истина и лъжа! Правда и кривда! Добро и зло!

Господи, молим те, научи ни да ги различаваме!