КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СИНВОЛЮЦИОННИТЕ МЕТОДИ

И КАК СЕ РАЗВИВАТ ДОБРОДЕТЕЛИ

 

ПРОГРАМИРАНИЯТ ХАОС-ЧАСТ ОТ ГЕНИАЛНИЯ ПЛАН НА СЪЗДАТЕЛЯ

ЗАЩО В ТОЗИ ПЛАН СЕГА СЕ СПУСКАТ НОВИТЕ МЕТОДИ НА СИНВОЛЮЦИЯТА

 

„Космическите закономерности са гениално прости и Божествено съвършени…”

                                                                                                                               Семир

 

Законът на равновесните сили, като основен принцип на Еволюцията, действува винаги, навсякъде и на всичко във Вселената. Той важи не само за материалните /видимите/ светове, но и за духовния и за Божествения. Никой не е неподвластен на него. Можеш да останеш недосегаем от неговото въздействие единствено, ако го спазваш. А да се ползваш от него, трябва да го познаваш.

Макар и доста накратко, но по наше мнение широкодостъпно, ще се опитаме да изясним някои подробности на този Закон.

Както казахме, той е наречен Закон на Равновесните Сили, но това определение приляга най-много за физическия свят. Действието му е абсолютно същото и в другите светове – астрален и ментален – но там по-често се нарича Закон на Карма, защото борави с морално-етични, нравствени, за краткост – духовни категории.

Технологичната същност и основата на този Закон е нещо простичко – винаги  и във всички случаи, навсякъде и във всяко нещо – изравняване на енергийните потенциали /намаляване на напрежението или пълното му елиминиране/ между две енергийни точки във Вселената, които по всичко друго са еднакви., но имат противоположен един на друг полюс. Когато тези две точки успеят да се изравнят, то след пълния им синхрон, който е прераснал в хармония, те стават едно енергийно цяло, което наново се опитва да изравни потенциала си със свой също новосъздаден близнак, който обаче има друг полюсен знак. Това е несложният, но ВЕЛИК БОЖИ ЗАМИСЪЛ ЗА СПИРАЛАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА, това е Пътят към Съвършенството.

Разбира се, мнозина учени по света са работили, работят и вероятно ще работят върху този Закон, наречен от някои от тях, Закон на Махалото. Това е също доста точно определение, но то подхожда най-много за физическия свят. Досега учените винаги са изхождали и са проучвали винаги закономерностите на материално ниво. Но ако искат да се изкачат на по-високо стъпало, вече в никакъв случай не трябва да се делят нещата, а винаги да ги разглеждат като взаимосвързани и обуславящи се – във физическия, астралния и менталния свят. Всяко нещо в Природата е като човека – има тяло, душа и дух. Ако разглеждаме само видимата материя, това е все едно да се занимаваме само с тялото, без да се интересуваме от душата и духа му. Все едно да боравим само с една трета от нещото. Прост сал да си направи човек с една трета от материалите, вече е под съмнение дали изобщо ще може да плува с него. Ако включим и душата с нейната една трета, салът сигурно ще се държи над водата, но иска ли морякът да плава от остров до остров, то трябва да включи и останалата една трета. Тогава чак всичко ще е наред.

Вече дойде времето да се включат във всичко тези две трети, защото досега, волно или неволно, не бяха включвани.

Досега пълнопроцентно боравеха само посветените в окултно-езотеричното познание.

Дойде време да кажем някои подробности за изравняването на потенциалите в астрален и ментален аспект. Във физическия свят изравняването се казва баланс, в духовния – равновесие, а в Божествения – хармония.

Примерите от физическия свят са безкрайно много и ежедневие, пи.ри това те са огромно болшинство негативни, поради напълно неразумната дейност на човека, който на думи е еколог и природозащитник, но в действителност е един алчен експлоататор, който не се съобразява с нищо. Но Природата винаги балансира нещата – с прекрасни земетръси, изригвания на вулкани, пожари, наводнения, урагани, торнада, все по-нови  и усъвършенствани болести и методи за справяне с човешката глупост. Всичко в Природата е наистина прекрасно и тя, нашата Майка, не би правила това, ако не я предизвиквахме. Необходимо е на човека, например, сто дървета. Но той изсича сто хиляди. Една дъбова маса може да му служи точно хиляда години. Но съвременният богаташ си сменя дървените гарнитури и предмети почти  всяка година. Да не говорим за всички други разхищения и хищническото  грабене на подземните й богатства. А това са живи органи на планетата.

Цветущи цивилизации са загивали, цветущи континенти, острови и човечества. Вече се досещате защо – просто защото не са се съобразявали и изпълнявали ЗАКОНА НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ.

Една от основните негови точки гласи: Да вземеш от Природата точно толкова, колкото ти е необходимо.

Природата ти  е определила дажба, квота, ресурс. Абсолютно точно – от човека, даже не до мравката, а до най-нищожната бактерия! Тя има всички и всичко предвид. И който и пъхне прът в колелото, усеща последствията. Не Бог прави земните нещастия, а диващината и невежеството на самите хора. И най-вече на ръководителите им. Всички знаем поговорката за рибата. В астрално чувствено морален аспект как действува Законът? Ако един човек враждува с друг и успява нечестно да вземе имота му. След време наследниците на тоя човек, знаещи или не, трябва да върнат на наследниците на ощетения, не само такъв имот, а няколкократно по-голям или по-скъп.

Ако пък някой човек живее праведно и добродетелно, то наследниците му живеят в мир и хармония, върви им на всички, често без да знаят с какво са заслужили това.

Ще кажем няколко думи за да уточним защо астрално-менталният енергиен потенциал е водещ и бързо корегиращ нещата във Вселената, а не физическия-материалният. Енергията във всички светове е Светлината, но във физическия не  е най-разградената, но е най-концентрираната до образуване на видими плътни субстанции.

Една планета например, има магнитно, електрично и торсионно поле, както между впрочем всяка една физическа точка в Космоса, която има маса, движение и въртене. Монолитното обединение на тези три полета дава квантовото поле /светлинното/ Това поле работи с енергийните потенциали на всички точки във всички измерения-физическо, астрално и ментално. Само ще добавим, че във физическия свят потенциалите ги наричаме физически, а в останалите две измерения – морално-етични потенциали, защото там се работи най-вече с нравствени категории.

Ако учените загърбят проблема на разделението и продължават да не осъзнават връзката между наука, религия, езотерика, окултни знания и да не разбират че те всичките са инструментариум на една Велика Разумна Сила, не може да се говори за спасяване на планетата, нито за оцеляване на човечеството, защото в Природата няма нещо, което да не е свързано с Цялото или Всичкото.

Колкото и невероятно да звучи, но ще кажем, че потенциалите и от трите нива могат да се изравнят или се стремят към изравняване и потушаване на напрежението. Или с други думи казано, физическите и моралните потенциали могат да се съразмеряват. Не случайно в Евангелието е казано: „Каквото вържеш на земята, вързано е и на Небето, каквото развържеш на Небето, развързано е и на земята.” Ето ти изравняване на потенциала между мисли, чувства и дела. „И ми прости, каквото съгреших, волно или неволно, с мисъл, слово и дело….”

Какво са греховете? Абсолютно голяма потенциална разлика, която се опитва да намали напрежението /изравни потенциалите/ чрез изпитания, несгоди и страдания, които индивидът сам си е докарал до главата с неразумните си и неадекватни мисли, чувства и постъпки. Това е!

Ако една личност /щом е изградена такава/ спазва Закона, който е записан у всеки като Съвест, то животът му ще минава безоблачно и без натрупване на карма.

Можем да кажем, че човекът е един голям биофотон, зареден с определено количество светлина. Ако физическото тяло на човека разглеждаме като биофотон, то неговите жизнени сили – мисъл, чувство и воля, са квантът. Как става изравняването на морално-етичните, а оттам и на физическите потенциали у човека и въобще в Природата?

Време е вече сериозно да се запитаме и веднаж завинаги сериозно да си отговорим и да живеем според верния отговор, защо винаги и навсякъде по света религиозни, философски, окултни и езотерични учения, както и огромното болшинство учители, адепти, наставници и посветени, са проповядвали и препоръчвали да се възприема Доброто, да се върши Доброто, да се служи на Доброто.

Или на човека ДОБРОДЕТЕЛИТЕ да станат не втора природа, а Първа Природа, защото самият човек е продукт, най-висш, разбира се, на ПЪРВАТА ЖИЗНЕНА ПРИЧИНА и оттам на основните вселенски принципи – ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА. Любовта включва в себе си Светлина проявена като Живот, Милосърдие, Саможертва. Мъдростта включва в себе си Светлина проявена като Знание и Опитност. Истината включва в себе си Светлина проявена като Свобода, Справедливост и Добродетелност.

Всеки човек е зареден с точно определено количество светлина или с определен брой биофотони, които са жизнено необходими както на физическото тяло, тъй и на астралното и на менталното. Ако броят им не е достатъчен, човек не е адекватен нито в мислите си, нито в чувствата си, нито в действията си.

След грехопадението нормалната естествена светлинност у човека започва да спада, поради неразумните му мисли, чувства и постъпки. Човекът оттогава бавно и неусетно, е започнал да става неадекватен, макар винаги да си е мислил, че е. Да! Ама не! Защото ясно е казано в Новия Завет: „Няма праведен, ни един” – Римляни, 3:10 и „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” – Римляни 3:23

Поради намалената светлинност у човека, намалява естествено високата му жизнена вибрация и оттам идва неадекватността. Двете големи полукълба на мозъка имат различна вибрация и тази явна дисхармония пречи най-много на човека правилно да отчита реалността. Той започва да си изработва нови нравствени категории, коренно различни от Морално-Етичния Кодекс на Вселената. Например: Нормално е на земята човек да не бъде безкористен. Нормално  е да гледа винаги да има изгода за себе си и най-близките си – деца, жена, братя, сестри, майка, баща. В по-добрия случай мисли и за приятелите, роднините и познатите си. Но…до там. А в Космическия Кодекс е точно обратното – най-много грижа и обич отделяш на най-далечните, най-слабите, най-непознатите, най-незаслужилите и след това имаш право вече да приближаваш благата, докато стигнеш, най-накрая до себе си. Ако по космическия модел живееш на земята, казват ти, че си наивник, некадърник, прост, луд или направо отрепка, изхвърлек на обществото. Но точно такива хора са Светлината на Обществото понякога, и ако Бог съзнателно намалява страданията на човечеството, намалява ги, скъпи егоисти, ЗАРАДИ ТЯХ!

Когато човек започне да увеличава светлината у себе си, то волно или неволно, започва да увеличава и добродетелите си или с други думи ги събужда, казва им, че е утро и те стават и започват да работят. Не че досега не ги е имало, винаги са били у човека, но са били спящи или замразени или в летаргия някаква или още казано „свещицата”, наречена СЪВЕСТ, не е била запалена.

Със задействането на добродетелността, разликата и на физическите и на морално-етическите потенциали започва да се изравнява, напрежението започва да намалява, най-напред от върховите точки към по-слабите и ако човек още на земята стане „напълно праведен”, то всички потенциали ще бъдат изравнени и той ще премине на ново духовно ниво и ще получи ново физическо тяло, много по-съвършено от сегашното. Можем да споменем имената на Гьоте, Бетховен, Сведенборг, които като отлични земни випускници издържаха приемните изпити за Вселената и сега имат много по-съвършени тела, след като заслужено приключиха цикъла – кръг „инкарнация” на земята.

Народът обаче правилно е казал: Една лястовица пролет не прави! Трябва да долетят ятата. А ПРОЛЕТТА ЧУКА на вратата.

Както казахме, човек и много праведно да живее, е добър само за себе си и за близките си. Но НОВОТО ВРЕМЕ иска абсолютно НОВ ПОДХОД, НОВИ ИДЕИ, НОВИ МЕТОДИ, НОВИ НАЧИНИ, НОВО МИСЛЕНЕ, НОВО ЧУВСТВАНЕ, НОВИ ДЕЛА! Само ДОБРОДЕТЕЛИТЕ СА СЪЩИТЕ, ЗАЩОТО ТЕ СА ВЕЧНИТЕ!

Обичта, милосърдието, жертвоготовността за другите, великодушието, себеотрицанието, благородството, пълната безкористност и всеотдайност да изпълниш ВОЛЯТА БОЖИЯ. А това е най-простото нещичко – винаги, навсякъде и на всичко и всички да правиш ДОБРО.

Човек трябва да е полезен за ЦЯЛОТО, а ТО включва и самия него и семейството му и близките му и приятелите му, и кварталът, и регионът, и градът, и държавата, и планетата, и Вселената. Нищо, абсолютно нищичко, и в нашия и във всички светове не е отделно и не съществува само за себе си. Така, че човек не го вижда или не го осъзнава, не означава, че не е така. Гравитацията не я виждаме, но ако скочим от третия етаж, дълго ще ни напомня за себе си.

Как работят добродетелите у човека?

Като той постоянно и разумно се зарежда с неподправена небесна светлина, която е неговата собствена енергийна „дажба”, но която досега, по чисто човешки обективни и субективни причини, той е изоставял.

Такава светлина не могат да дадат нито медиите, нито научните институти, нито разни научно-философски течения и програми, нито финансови институции, правителства и учреждения, нито дори религиозни и духовни общности и организации. Всички те могат да напомнят на човека да върви по правия път за негово добро, но ако той се спира и отклонява, то всуе са техните действия.

Тук има едно голямо ЗАЩО? Защото непредубеденият и „отворен” за небето човек усеща, че всички те, колкото и добре да изглеждат външно и да се справят с работата си, не са ОНЗИ УПЪЛНОМОЩЕН СВИШЕ КОЛЕКТИВ, който му трябва. Говорим за човек, който от „индивид” се е изкачил до стъпало „монада”. За да започне да свети и самият той и от пеперуда да се превърне в пламък. Той чака ДИРЕКТНАТА СВЕТЛИНА, а индиректна светлина му предлага всичко наоколо. Той добре знае, че за ДИРЕКТНАТА СВЕТЛИНА няма да плати нищо, защото БОГ я дава безвъзмездно. А за индиректната всички искат – не само парите му, но и личната му жизнена енергия – от западният, моделирано усмихнат казионен наставник, до източния гуру – с точка на челото и в поза лотос.

Интернационалният КОЛЕКТИВ НА СВЕТЛИНАТА не иска нищо. ТОЙ САМО ДАВА – БЕЗ МЯРА!

Защото се състои от определените за това. Светли Същности – могъщи, чисти и беззаветно предани на Колектива и всеки един от тях може да докаже своето себеотрицание и саможертва в името на хората всеки момент. Именно те вървят към Основната Цел. Те добре знаят, че от тях зависи мисията и изпълнението на Божието Дело на земята.

Това е истинският интернационален СВЕТЪЛ КОЛЕКТИВ, чийто Предводител и Координатор на планетата е АВАНГАРДНИЯТ ОТРЯД НА СВЕТЛИНАТА. Този Авангард е получил законното право да работи в България, според отдавна определения Божествен Замисъл, в Който ясно е определена ролята на българския народ за одухотворяване на цялото човечество чрез разпространяването на БОЖИЕТО СЛОВО и неговата същност – ОСНОВНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ или МОРАЛНО-ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ВСЕЛЕНАТА.

През последните години на човешката цивилизация са познати три грехопадения. Първото – свеждане на земния живот до пълен индивидуален и колективен егоизъм и користолюбие, второто – месоядството, като фактор за оцеляване на физическото тяло след планетарни катаклизми и третото – убийството, физическо и духовно на ближния.

ПЛАНЕТАРНИЯТ КОЛЕКТИВ НА СВЕТЛИНАТА се бори да предотврати ново грехопадение, което ще бъде пагубно и за човечеството и за планетата.

Тъй наречените грехове, погрешки и прочие, са рожба на грехопаденията, които са се изявили като паразитен придатък към съзнанието или с други думи, това е „злото”. То не е сътворено изначално, следователно няма свое ядро и същност, оттам значи, че не е енергиен център или точка, а е паразитен придатък и катализатор към някой енергиен център, който го допуска до себе си по различни причини.

„Злото” само по себе си, няма енергиен потенциал, а ползва енергийния потенциал на точката към която е прикрепено. Оттам засилва или отслабва действието на „титуляра” и може да го доведе до пълно енергийно изтощение и тогава, на каквото и да е ниво, следва „смърт”. Пишем „смърт” в кавички, защото принципно, пълно прекъсване на еволюцията на разумна същност във Вселената не съществува. Просто тази същност зацикля и се върти в един омагьосан кръг, от който е невъзможно да се излезе, ако не изхвърли „паразитите”. По принцип, след физическата смърт, безсмъртната субстанция на душата се „изчиства” от земните налепи /паразити/ и при новата инкарнация /прераждане/ душата слиза почистена, но помнеща, тоест носейки старата си опитност. Ако продължава неразумно да живее, загърбвайки добродетелите, тя пак допуща „злото” у себе си и старото неизравняване на потенциалите се обажда, тоест кармата. За разлика от разумните същества във Вселената, човекът на земята търпи своите „паразити” и не само че ги търпи, но и си ги харесва и умножава.

ВСЕВИШНИЯТ, ВСЕСИЛЕН И ВСЕСЛАВЕН НАШ БАЩА  ги прие, защото не искаше да допусне „заедно с плевелите да унищожи и доброто семе” според притчата на Спасителя. И така – Бог предпочете да използва „паразитите”, наречени „зло” като учебно-тренировъчен материал за осъзнаване на човека и това именно е формулата „въвеждане в изкушение”. Естествено, човекът сам се въвежда в греха, чрез своите страсти и преголеми желания, чрез своята неразумност и невежество.

И Лукавият, и служителите му, не биха имали никаква работа, ако всеки човек и човечеството като цяло успее да изчисти съзнателно, докрай и безвъзвратно „паразитите”.

А това е: Да се справи с егоизма и горделивостта си, заменяйки ги със смирение и чистосърдечие. Да се справи със завистта и ревността – заменяйки ги с искрена съпричастност към ближния и взаимопомощ. Да се справи с алчността и користолюбието – замествайки ги с материална скромност и загриженост за всеки по-беден. Да изостави гнева, насилието и ненавистта – замествайки ги с неподправена любов към всички и към всичко. Да обуздае похотливостта и блудството си, тъй че двуполовите човешки същества да контактуват не сексуално безразборно, а само при наличие на чиста и свята обич и продължаване на поколението. Да намали до минимум чревоугодничеството си, като го замени с едно разумно и здравословно хранене и накрая: Да се прости с мързела и невежеството си, да възстанови морално-етичните си космически знания и да ги спазва винаги и навсякъде, дори с цената на живота си.

„Който загуби живота си, ще го спечели, и който спечели живота си, ще го загуби.” – Христос

Човек сам стана смъртен, защото си позволи да допусне „злото”, тоест да паразитира и оттам да намали светлината у себе си.

Дойде време за ОБРАТНИЯ процес – чрез изправяне погрешките в своя живот да възвърне светлината не само в душата си, но и във физическото си тяло и оттам да влезе като ангел във Вечността.

 Както личи от мотото на този малък научно-популярен трактат, космическите работи са гениално прости и съвършени. Освен това те се отнасят за всичко – видимо или невидимо, осъзнало се или неосъзнато, от най-грубо субстантивното до най-финото.

И така – започваме да повтаряме изнесеното по-горе, но с известни допълнения, а и да не забравяме, че „повторението е майка на знанието”.

Започваме със Закона на Равновесните Сили и действието му във физическите светове. Да приемем, че има една твърда точка или тяло с определена маса, форма и енергиен потенциал. То обезателно някъде в материалните светове на Вселената, ще има абсолютно същото тяло със същата маса, форма и енергиен потенциал, но с обратен полюсен знак. Различни космически фактори непрекъснато влияят на „братята близнаци” и те постоянно имат енергийно потенциална разлика, която поражда напрежение, а то кара определени частици да се движат от по-високото към по-ниското, тоест стремят се към изравняване, както водата в два скачени съда. И това е, защото Природата желае да ги свърже в едно абсолютно Цяло. Изравняването на потенциалите, което се нарича баланс, равновесие, хармония, трябва да стане рано или късно /във Вечността/ и след това вече като „ново” хармонично цяло, то ще се стреми отново да се уравновеси с точна негова половина „близнак” по нов начин и на ново по-високо ниво. И така до абсолютното съвършенство и прилепване към Цялото, но вече като РАЗУМНА БОЖЕСТВЕНА МОНАДА. Това е. И оттам произлиза всичко.

Все още земните учени търсят телето под бика, а трябва да вземат на отчет и кравата и телето и бика – тоест трите основни неща – тяло, астрал, ментал или тяло, душа и дух тоест физически свят, духовен свят, Божествен свят. Мисъл, чувство и дело събрани в едно. Не бива вече да работят само с твърде ясната видима материя, но и с всички по-фини. Във физическия свят явно е действието като резултат, но процеса му е в астрален план, а причината за него в ментален.

Както казахме, ЗАКОНЪТ  е единен и абсолютен към всичко и всички. Когато се отнася за суперживата материя, тоест разумните същности и за „разширяване потока на съзнанието им”, този основен закон на Еволюцията действа дотогава, докато индивидът не си „научи урока”. Или с други думи казано, той ще се инкарнира /преражда/ в човешко тяло на земята дотогава, докато започне да изпълнява Морално Етичния Кодекс на Вселената /Божията Воля/ и точно и безпрекословно и от самсара /кръгът на преражданията/ премине в нирвана /по-високо духовно стъпало и в друго измерение/.

Ще се опитаме да разкрием технологията на тази закономерност чрез ЗАКОНА и основния му фактор – СВЕТЛИНАТА.

Щом говорим за Закона на Еволюцията не можем да не споменем и двете основни човешки морално-етични категории „добро” и „недобро”, последното познато още като „зло”, „лошо”, „негатив” и пр. Това са два „ключа”, от които вторият, по принцип липсва във Вселената. Там „злото” не е „зло”, а чисто и просто по-несъвършеното, което търси съвършенство и то води Спиралата на Еволюцията. Именно това дава разликата в потенциалите на точките във всички светове. Това се отнася и за физическия свят, но ще уточним, че тука дисбалансът се засилва най-вече от „злото”, което служи като катализатор на процеса на усъвършенстване и винаги е паразитно прикрепен към по-несъвършената точка.

Гравитационните полета не са нищо друго, а разлика в квантовите полета на точките в различните небесни тела. „Злото” като материализирана и втвърдена субстанция и прикрепена към космическите закономерни сили, безусловно спомага за всички големи вселенски катаклизми – от звездно-планетарни взривове до черните дупки и разсейването на космическия прах.

Сега ще споменем и невидимите за човека светове и действия, в които работи Законът чрез квантови полета с различни потенциали. Ще кажем, че тука става въпрос за морално-нравствена, тоест духовна потенциална разлика, защото по друг начин не можем да наречем и обясним най-фините и най-могъщи енергии във Вселената. Същността на това знание е дадена доста отдавна и при много окултни и езотерични учения, но може би с малко по други термини и по друг начин. Значението и същността е винаги една и съща, макар и променлива величина, единствено по посока на съвършенството – връщането към Бога, но вече за висшите разумни същности, с научен урок. А „урокът” е потенциалните разлики, които съществуват между ума /знанието и мъдростта/, сърцето /чувствата и емоциите/, тялото /жизнената сила, изразена чрез волята/ да се уравновесят и в крайна сметка да се хармонизират, за да изкачи разумната същност стълбицата – вид, индивид, личност, монада /подсъзнание, съзнание, самосъзнание, свръхсъзнание/.

За целта физическото тяло трябва да се изчисти на клетъчно ниво – физически, а прилагането на добродетелите ще изчисти астрално и ментално човека, оттам ще се повишат и изравнят вибрациите на големите мозъчни полукълба, ще се синхронизират със сърдечната вибрация и жизнената вибрация на всички основни човешки органи. Технологично стане ли това, човек автоматично спира инкарнациите /преражданията/си на земята. /Ако е изчистил кармата си, то се знае!/

Как може да стане това бързо и качествено?

Единствено чрез вливане на светлина у човека и то толкова, колкото ТВОРЕЦЪТ  е определил изначално. Тука, под светлина, разбираме естествено определения за човека брой биофотони. Те са единствено реалният фактор за хармонизиране на човешкото тяло и човешкото съзнание.

НО КАК СТАВА НАЛИВАНЕТО НА СВЕТЛИНА У ЧОВЕКА – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е!

Възможно е! Да! По два начина. Единият е абсолютен, съвършен и незаменим, отнасящ се и важащ за цялата Вселена и всичко разумно, включително, разбира се,  и за земята, а другият важи само за физическите светове, но е доста несъвършен и изкуствено създаден.

Ще започнем от втория, защото е по-близък, познат и значително /за земните все още неадекватни жители/ по-достъпен и лесен. Може да го наречем още „механически”, защото той наистина по-чисто механически начин и с механични материални средства, води към повишаване и изравняване на вибрациите и спомага донякъде за частично потушаване на напрежението на потенциалите. По най-елементарният, чисто човешки начин и подход, това става обикновено чрез най-обикновено контролирано дрогиране познато от литературата на Карлос Кастанеда, информацията за аяхуаската. Вибрациите на експериментирания се повишават – много е важно да се разбере и запомни – за съвсем кратко време и той може моментално да се свърже с астралните светове и за кратко астрално да ги посети. Без естествено да носи със себе си материалното тяло. Вибрациите обаче заглъхват и това състояние не може да продължи повече от тридесет-четиридесет минути. То няма онзи здравословен ефект за човешкото тяло, както при естественото повдигане  и изравняване, защото при последното, в зависимост от продължителността на състоянието, се лекуват всички болести, а освен това човек получава и свръхестествени способности.  Мъдрият човек не използва този начин, но нека го знае и в крайни случаи за самолечителство и лечителство в крайни случаи, той е позволен когато е по Бога, тоест когато е измолено от Господа съответното разрешение.

Към този втори начин отнасяме и посещението на човека на различни свети места – храмове, катедрали, църкви, синагоги, пагоди, параклиси, древни светилища с каквито България е пълна, оброчища и капища или просто места на силата, места с висока енергийност. Ето този приьом на Втория начин, той е богоугоден, тоест широко отворен за днешния човек. Светите места са пред него и трябва просто да ги достигне и застане в тяхното благотворно влияние.

Когато човек е „отворена система” при тези посещения и успее да улови и задържи благотворни за себе си вибрации, то тогава стават и чудесата. Но мнозина хора, колкото и да посещават такива места  и дори да бъдат искрено вярващи, не могат да усетят нищо ползотворно.

Затова ще им препоръчаме още едно средство, което се отнася към този втори „механичен” начин, но това средство е изпитано и проверено и не е по-различно от посещението на най-обикновено и малко параклисче.

Това е посещението на виделейка, /в бъдеще това ще бъде широко разпространена практика, и в този смисъл това идва от бъдещето/ сигурен начин за повишаване на вибрациите на средностатистическия гражданин на планетата, който не може да си позволи молитва в Тадж Махал, нито в Парижката Света Богородица или под статуята на Христос в Рио.

Виделейката е неголяма построечна конструкция, типично космическо съоръжение, с абсолютно определени, космически спуснати параметри, в което е тайната и силата й. Макар и миниатюрна, цялото и наименование е Интернационален молитвен дом или Молетвена шатра. /Подробности за виделейката може да прочетете в интернет статията „Тайните на виделейката”/Виделейката суперефективно изцяло замества изброените по-горе свети места и непредубеденият човек ще се убеди в това още след първите две три посещения в нея.

Най-малкият модел виделейка представлява цилиндър с кръгли прозорци и врата, висока около три метра, постройка с диаметър около два. Направена е само от абсолютно естествени материали. Има прозрачен купол и обикновено е разположена на енергийно земно място. Един или няколко молитвеновглъбени люде се побират вътре. Престоят в нея може да бъде до около 30-40 минути., максимум час, защото могъщите вибрации могат да бъдат опасни за човека. Престоят в нея, повишава и изравнява вибрациите и действието им продължава 7-10 дни, но след това човек пак трябва да я посети. Само след няколко посещения, той ще усети благотворното й оздравително влияние. Много болести могат да си отидат, а други ще намалеят.

Виделейката е прекрасен Божи подарък. Спасителна лодка. Но все пак не е  оня хубав, голям кораб, който може да изведе човека в нова орбита. Нова орбита!

Сега ще говорим за първия начин, единствения, чрез който човек повишава изравнява потенциалите, става напълно здрав, разумен и адекватен и може да се сбогува със земята, защото отива след това в по-високи светове. Човек сам е господар и сам може да си налее светлина, толкова, колкото му трябва, веднаж и завинаги.

А това става единствено и безвъзвратно чрез прилагането на всички човешки добродетели, които включват в себе си основните нравствени принципи на Вселената, наречени морално Етичен Кодекс на Космоса или Вселенска Конституция. Затова са всички издумани и изписани думи за ДОБРОТО, което включва Любов, Мъдрост, Истина, Справедливост, Милосърдие, Саможертва, Себеотрицание.

На земята от последното грехопадение произлизат всички войни, убийства, ненавист, злоба, алчност, поквара. И всичко това, на всяка цена, някои да имат повече от другите или да бъдат по-първи от другите. Вместо благата да бъдат разпределени хармонично и братски, както прави Природата, то невероятното користолюбие и отявлен егоизъм на човешките индивиди и злополучното им его, ги води единствено към насилието. Тази несвойствена на Вселената неморалност е единственият фактор, който държи човека в крайна сметка, не някакви други сили, а само хората са единствените и абсолютни виновници за това състояние на нещата. /Говорим за днешната ситуация, когато са отстранени въздействията на множество извънземни фактори от миналото от преди атлантите още./

И не Бог, а те се самонаказват, според горепосочения Закон, защото ако убиеш – ще те убият, ако откраднеш – ще те окрадат, ако излъжеш – ще те излъжат. Това е простото правило – изравняване на потенциалите, защото всяка точка, която поражда напрежение, получава ответна реакция, докато се самоелеминира.

Никой и никъде не може да избяга от Кармичния закон. Не се лъжете! Ще ви намерят и на другия край на Вселената и ако имате „неуредени сметки” ще си ги платите! До грош!

Но има и Път, който леко и бързо уравновесява силите и ликвидира напрежението между тях. И вярваме, че ако ни послушате, да вървим заедно по този Път на Светлината, то човечеството и планетата само ще спечелят и ще си спестят много страдания и катаклизми.

Ако правиш добро – получаваш добро – ето най-простото изравняване на потенциалите! Правиш „зло” – получаваш „зло”! И в никакъв случай човек не бива да обвинява дявола за собствените си неразумни действия, от които му „пати главата”.

Тоест той търси някакъв дявол у другите! И има удивителната способност да си създава врагове у другите в които вижда дявола. А проблемът си е негов. Първото правило за потушаване на напрежението, породено от потенциалната разлика е, да отвърнеш на „злото” с добро. Законът рано или късно, ще се задейства и ти ще получиш добро със съответния „бонус”,а онзи, който се е отнесъл недобре с тебе, ще получи достатъчно негативи, заедно с последствията им. Толкова е просто! И с малко повече разум и воля не е трудно и за изпълнение. Понякога казват: Абе, аз все добро върша, а отсреща ми все повече и повече злоба се надига. Отговорът е, че в случая става дума за стопяване на минала карма  и затова е нужно малко повече търпение. Но като цяло Законът е железен казано по човешки: Правиш ли добро, отвръща ти се със същото. Но когато от миналите си действия си натрупал лично твое извършено зло, то ще трябва да изчакаш неговото стопяване с търпение и мъдрост.

Бог като съвършен Творец, е предвидил най-малкото да „дублира” всяко нещо. Тъй че всяко нещо търси своята „половина” и иска да се „слее” с нея също чрез изравняване на потенциалите.

Ще приведем простия пример с електрическото фенерче и неговата батерия. Фенерчето се състои от крушка /нещото, което видимо най-много ни ползва за да си свършим работата/ и корпус с два полюса – плюс и минус. Батерията също има два полюса и е неразривна част от системата. Полюсите обаче не се казват „добър” и „лош”, а са два основно необходими атрибута за връзка и работа. Те са точки на полюсна и потенциална разлика. Всеки що годе интелигентен човек знае, че в батерията, по принцип няма ток, тоест липсва течение. Протичането на електроните става, когато сложим батерията във фенерчето и го включим. Тоест свържем полюсите. Това вече е ВРЪЗКАТА. Невероятно необходима! Крушката светва, излъчва светлина и топлина и ни върши работа. Прекъсваме връзката – всичко прекъсва! Всичко това се отнася и за Природата. Всяко нещо можем да оприличим на едно „фенерче”, а човекът – най-много. Коя е връзката при него – СЪЗНАНИЕТО. Самото фенерче е човешкото тяло. Полюсите са умът и сърцето /духът и душата/ които чрез връзката СЪЗНАНИЕ трябва да са в един непрекъснат унисон, да имат великолепен синхрон, за да може човекът да живее разумно и полезно не само за себе си, но и за всички.

Все повече светлина в ума, все повече топлина в сърцето и когато стане истинският обмен и умът получи достатъчно сърдечна топлина, а сърцето достатъчно разумна светлина – ТОВА ВЕЧЕ Е ПЪТЯТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО и правенето на Големите Добродетели, защото светлината и топлината са двата основни и абсолютни фактора за да растат човешките добродетели и да се проявяват.

СВЕТЛИНАТА като ПЪРВИЧНА СУБСТАНЦИЯ е най-големият носител на информация. Мисли-слова, мисли-идеи, мисли-проекти, мисли-образи, мисли-форми с невероятен енергиен потенциал от Божествения и духовния свят се разпръсват всеки миг – послания на Висшите Светли Сили, определени не само за всеки човек, но и за всичко живо на земята и във Вселената.

Кристалът е втвърдена светлина, водата е втечнена светлина, въздухът е газообразна светлина. И всички те са невероятни носители на информация за всички и за всичко. И всичко това е за доброто на живите организми и естествено най-вече най-много за човека. Да осветят съзнанието му и той доброволно, суперсъзнателно и целенасочено да изравнява всички потенциални разлики, да премахва излишните /вредни/ напрежения и да върви към хармония и съвършенство.

Има „ключ” към висшата и всеобхватна енергийна хармония. Има едно могъщо оръжие с което се уравновесяват потенциалите ВЕДНАГА, ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ във Вселената. Това важи за всички светове – Божествен, духовен и физически, божествен, ангелски и човешки. Това оръжие са ТРИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА на които почива разумният космически живот – ЛЮБОВ, МЪДРОСТ И ИСТИНА. Именно те носят ЖИВОТ, ЗНАНИЕ И СВОБОДА.

Да споменем пътьом за нещо, което мнозина от вас сигурно вече знаят. Става въпрос за Реката на Светлината, Реката на живота, наречена още Любовното течение на Битието, което тече през Вселената, влива се в Централното Вселенско Слънце – Алфиола, и извира пак от Него. Тя непрекъснато се пълни от Любовта, чистотата, Мъдростта, Истината, Саможертвата, себеотрицанието и Милосърдието на Висшите Светли Същества, отрекли се от себе си в името и за доброто на всички живи космически разумни същности. От това централно Слънце се зарежда периодически и слънцето на нашата система.

ЛЮБОВТА Е НАЙ-ВИСШАТА ХАРМОНИЗИРАЩА СИЛА, която веднага уравновесява потенциалите във всеки аспект – физически и духовен. Великата Любов е Велика Сила. Само с Мисъл-Сила всеки Велик Космически Дух може веднага да спре въртенето на нашата планета и дори да я завърти обратно. Но не това е целта на Бога. Той иска земните жители не само да се очовечат, а и да се одухотворят и, когато му дойде времето, и да се обожествят. Но единствено САМИ И ЧРЕЗ СВОИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ прилагайки ги на практика и прилагайки ги абсолютно.

Тогава Земята ще изравни светлинния си потенциал със своя райски двойник  и когато настане тази Божествена хармония, земните жители ще се отърват от неволите, несгодите, изпитанията, страданията и катаклизмите.

Човечеството не трябва да чака друг да му свърши работата, а САМО да си помогне. Бог изпраща и ще изпраща Учители и Наставници, САМ ще слиза като ВЕЛИК УЧИТЕЛ И МЕСИЯ с някое от многото си лица, но той е дал Свободата на разумните същества и всяка силова намеса в Нея е против Волята и Същността Му.

Няма време за маене. Трябва да се работи. ВЕДНАГА И МНОГО!

Защото Големият Катаклизъм се вижда на хоризонта. Ако не можем да го спрем, то с разумната дейност по БОЖИЯТА ВОЛЯ, можем да направим напълно поносими последствията му и да ги съкратим до минимум.

Според Великите посветени, ако човечеството ускори ПОБРАТИМЯВАНЕТО и  МИРООПАЗВАНЕТО, то прогнозите им са за около три години „непросветност”. Но за това трябва да се работи всеотдайно и целеустремено без забавяне.

Ето задачата на Интернационалния Светъл Колектив. Да повдигне съзнанието на хората, да влее светлина и топлина в умовете и сърцата им, като ги научи не само как да я  задължат, но и сами да станат източници на тази Божествена благодат и тогава жизнените им сили ще бъдат насочени само и единствено към ДОБРОТО.

 

Ядрото на Светлия Земен Колектив е в България. Това е Авангардът на Светлината, който вече работи и води българите, за да изпълнят Свещената си Мисия – да одухотворят народите, за да може човечеството да влезе безвъзвратно в Новата Ера – Ерата на Любовта.

 

АОС