ОСЪЗНАВАНЕ НА НЕСЪЗНАТЕЛНОТО И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЛЪЖАТА

 

/ИЗХОДЪТ Е В ОСЪЗНАВАНЕТО НА ТЪМНИНАТА И НЕЙНОТО ОСВЕТЛЯВАНЕ/

 

Първа част

Плитката лъжа за осъзнаването на човечеството, като плод на случайности и впоследствие бавен еволюционен дългопродължителен процес, вместо истината, че това е съзнателно изкарване и осветляване на тъмнината  от лъжите и заблудите на власт имащите фактори на тази земя.

 

Човечеството е потъвало в забрава. Някой съзнателно е изтривал от неговото съзнание информацията, и така човекът е ставал все по–отдалечен от себе си.

Връзката между Аза – същността, духа му, от една страна, и егото му – външната му част все повече се е прекъсвала и той е изпадал в безпаметност за истинските неща, и все повече е бил отвличан в света на илюзиите.

От съзнанието си, той е потъвал в онова другото, което му е било внушено да нарича „подсъзнание”, или с други, но верни истински думи – несъзнание.

А може би светът на несъзнанието или подсъзнанието бил онова, забравеното някогашното, истинското, което се съхранявало в неговата ядка или дух.

Било премахнато и понятието за дух. Духът останал да бъде само онова, което след 10 век назовавали Святия Дух. Човекът бил обезглавен откъм духа, откъм същността си. Човекът се раждал според църквата само с душа. И така му било казано, че той живее нормално, а всъщност той живеел като труп, биоробот без памет, и чакал някога си, някой си въображаем наставник уж духовен да дойде да го събуди. Даже му били казали, че когато ученикът стане готов, се появявал учителя, тоест събуждащия. От книгите било извадено най-истинското и най-необходимото средство, онова, което водело до събуждане. Защото събуждането водело до измъкването от опеката на матрицата. Събуждането, се превърнало в опасна дума. Имало само едно събуждане в езика, онова, което визирало ставането от сън. За друго събуждане и дума не ставало.

Били извадени от употреба думите за същностите, които били толкова важни. Били премахнати даже и самите понятия в ежедневния разговор, за да можел той въобще да не сети, че има такова нещо. И така, цялото това нещо се вършело като един процес на натикване на съзнателното в черната кутия на скритото и подсъзнателното. НАТИКВАНЕ! НАДОЛУ КЪМ ПОДСЪЗНАНИЕТО!

А обратният процес, ще каже някой, не можело ли някой да се досети, че все пак има и обратна посока. Посока, която да извежда на обратному, посока към събуждане и измъкване от робството! От долу нагоре!

От несъзнателното и подсъзнателно, измайсторено чрез лъжетеорията на Фройд, в посоката към съзнателното. Тоест отдолу нагоре в черната кутия на онова, което било казано на човека, че  е неговия компютър памет. Той горкият човек, досега щурмувал обратната посока, очаквайки да дойде учителя да го събуди, и така в очакване този учител защо все не идвал. Даже се били появили и наставници, които учели как подсъзнателно, даже и в състояние насън, да се мъчи той да се развие и усъвършенства, без да се влиза в съзнателния изначален блок.

 

Процесът на изкарването от подсъзнателното в посока на съзнателното, не бил толкова труден. Трябвало просто само едно нещо да се разплете и с нишката да започне да се дърпа в посока нагоре. Едно мъничко понятие да се измъкнело и цялото кълбо почвало да се разплита. Но били изтрити и самите думи за основните същности.

Било му казано нарочно на човека, че няма такива неща. И че подсъзнанието му е изначален оригинален сектор у него, та нали той бил произлязъл от тъмнината и маймунския животински вид. Ех, свещена простота! И дяволска хитрост. Но така или иначе, човекът мислел и наистина се бил уловил на въдицата, че не е божие създание, а всъщност произлиза от животинския свят, и затуй, е нормално подсъзнанието в него да бъде, такова огромно и непревземаемо пространство.

 

Но ето че веднаж станало пропукване. И то как, за ужас на самия рогат Главен майстор. Човекът правел така или иначе секс. И по време на секса, той просто се научил да издига енергиите от долу нагоре. При което в съзнанието се усилвали припомнянията, и съответно ставало така нареченото осветляване на тъмните участъци, като все едно подсъзнанието се превръщало в съзнание.

Да! Вярно е! Подсъзнателното ставало осъзнато.

О-СЪЗНАВАНЕ! Колко просто било само това!

О-светляване на тъмнината и невежеството. „Истината ще ви направи свободни”, бил казал веднаж или няколко пъти Спасителят, Този, Който показал преди две хиляди години на хората, че има Нов Път, и този път, това било Учението което им оставил, и което после станало известно като изначално християнство, но за жалост било замъглено от християнщината и покриването от стария завет..

И така, думите се появявали. Осъзнаването ставало. Било му внушено на човека, че всъщност, той е мъжкар и има женска около него в стадото, които излъчвали желание за съвокупление. А той горкият човек, все наблюдавал точно обратното, че в това поле се извършвал най-големия театър, подчинен на силата на финикийските знаци. И сега, веднаж, той човекът осъзнал, че всъщност мъжкарят или женската, това не били просто те, сексуалните обекти, натоварени от неговото погрешно възприятие с неща, които всъщност не били верни, а били просто едни най-обикновени животни, мъжко и женско, които объркани от сигналите на плътта, не знаели какво да правят и действали като че в състояние на водени от хормоните в тях. Еврика, ще каже някой! Да, но това е само пример за възможните протичащи процеси от подсъзнанието към съзнанието.

И така, мъжкарят се превърнал в мъжкото животно. А женската, това било  вече и женското животно. Тогава, питал се човекът, къде остана сляпото превръщане на обикновените мъж и жена в субекти на сексуалната невъздържаност и неспособност да се задоволи нагона. Човекът погрешно досега възприемал стадото състоящо се от уморени и изнурени животни, мъжки и женски, в група компания, от разгонени мъжки и женски екземпляри, които търсели някъде да удоволетворят инстинктите си. Разстоянието между мъжкар и мъжко животно, от женска и женско животно, било само една педя. Но понятия за егрегориално животно и автентично животно, те просто не съществували. Опекуните на човешкия род нямали интерес от това събуждане на съзнанието на човека в тази област.

 

Време е да си възвърнем понятията за същностите и да открием езика на думите, които ги определят. И когато ги назовем с истинските им имена, край на безпаметността и на манипулацията, която се върши чрез егрегориални схеми.

/За да се илюстрират точно тези егрегориални схеми, с които се злоупотребява, са и посочваните примери-бел от авт./

От типа на: „Натисни я, тя те зове за секс”. Или пък: „Стадото отива в гората за да може да се извърши в дивата и тъмна среда зачеването на живот.”

Това са примери за схеми на егерегориално поведение.

Егрегориалното подсъзнателно управление се извършва чрез утъпканите пътища на вече познатите коловози в несъзнателната част на мозъка. А съзнателното управление предполага да се знаят точните места, да се назоват, и да се проумее, какъв е смисъла на всичко това.

Ето и конкретни примери за изваждане на подсъзнанието на светло. Проблясък и изведнаж, човекът забелязва, че това, което досега е смятал за диво и невежо, се оказва най-просто и слабо, безпомощно  същество, което върши всичко това от незнание или невежество. Да, от незнание,   невежество, и слабост.

Различаването на егрегориалното и неосъзнатото, подаваното отвън, от другото, осъзнатото, разбираемото, ето това е границата между съзнанието и несъзнанието. Няколко милиметра, или сантиметра, но тази граница трябва да се прекоси. И да се сложи край на митовете, с които човечеството се води за носа от хиляди години. Води се за носа от непризвани некадърни наставници, които искат да експериментират с нещо, което е непознато за тях, на което те са чужди, и най-вече ЧУЖДИ ПАСТИРИ.

Така например, митът, че в животинското има една непревземаемост, тоест не може да се преодолее една част от затъмнението никога, тъй като човекът бил животно и произлязъл от него. /Не се отчита истинският произход на човека като дух./ И затуй било необходимо, човек да си кротува и изчаква някой да му осветли мозъка и да му помогне да стане човек, тоест да се просветли. А как да се просветли, като му са извадени от употреба и мастилото, и хартията, и самия пулт, клавиатура на която би могъл да изпише имената на осъзнатите явления. А така, сега, той осъзнава нещо, но то няма име, и какво. Отново го забравя. Самите клавиши на клавитурата са били изтрити. За да може човекът да не знае как да изписва съответните думи, именуващи съответните явления.

Егрегориалното управление се извършвало от същите тия същества, които били потопили човека в безпаметност и които не искали никак той да се събуди. Които постоянно пеели песента, че животът е вечен и предстоят хилядолетия за събуждането на самото човечество от животинското му състояние. А това че в самия човек живеела божията искра и това, че в него имало все пак и същност, дух, това те не съобщавали никому. Духът бил премахнат на едно от събранията на Ватиканската институция, която се погрижила в църквата да се въдвори реда на животното човек, който се очовечавал според тях със скоростта на костенурката. Но и в същото време, се затъмнявали условията на неговото съществуване. И тогава – както казват: „надежда всяка оставете”.

От две хиляди години човечеството никак не еволюирало точно поради същата тази причина.

И така, състоянието е следното, нека го обрисуваме поне. Ако не можем да си го усетим вътре в нас. Премахнати са думите, клавиатура липсва, искаме да формулираме нещо, което напира отвътре. Но как да го формулираме като нямаме клавиши. Думите , означенията. Усещаме, но не можем да го изговорим, и така не го осъзнаваме. Съзнанието вървяло редом с езиковото облекло. И колкото повече обеднявали езиците, и те самите опростявали оголявали, толкова и човечеството потъвало в несъзнателното. Най-простите езици, най-ниско ниво на съзнание! От езика значи можело да се съди и за културата, и за осъзнаването на самото общество. Колективно съзнателно, изградено на база индивидуално. Съзнателно или осъзнато. А така и двете били свързани. И другото – колективното несъзнателно било резултат от индивидуалното несъзнателно. Не може да има колективно какво да е, съзнателно или несъзнателно, ако няма индивидуално съзнателно и несъзнателно. И когато се извадели на множество народи езиковите средства, или бивали опростени езиковите им системи. Тогава и съответно несъзнателното се увеличавало и човечеството потъвало. А не просто онова, което твърдели лъжците майстори на манипулациите. Че самите хора били отначало животни и като такива се искало огромен еволюционен период за да излезнат от това животинско състояние. Дарвиновата теория била брилянтно изкована само и само да докаже, че еволюцията е от животинските видове нагоре в посока към днешния човек. И дума не се издумвала, за това, че някога човекът при самото сътворение, бил мъдър и извисен. Като че ли всичко започвало от маймуночовека!

И така несъзнателното и егрегориалното колективно несъзнателно versus о-съзнателното и осветляващото, колективно осъзнаващо!

В сферата на колективното несъзнателно се били развилнели егрегориалните формирования, партии, организации, религиозни общности, та даже и самата държава имала свой собствен егрегор. И това егрегориално множество било познато в илюзорния псевдоезик, като действащи егрегори, колективно подсъзнателно. И точно на това равнище, се извършвала най-лютата манипулация на обществото. Как ли? Като се задвижвали колективните установки, и цялата маса от индивиди дружно се насочвала без всякаква логика в съответното направление, пожелано от манипулатора на самия егрегор, на самата колективна неосъзнатост.

Да, това било манипулация. Но самото общество не било узряло за осъзнаването на тези неправомерни действия, щото на самото общество не му били познати всъщност изначалните права на човека. Било му казано на обществото, чрез подмяна на езика и понятията. Самата правна система била измайсторена в разрез с правата на човека във Вселената. Чрез психогенератори, специални устройства за набиране на информация, се излъчвала тази информация към божеството, все едно като от телевизор, и така изведнаж на хората им се вменявали съответните схеми на мислене. Този бил такъв, а онзи – инакъв. Защото формулата бивала излъчена по психогенератора. И хората повтаряли като кречетала, онова, което психогенераторът им нашепвал и внушавал. Този бил шизофреник, а онзи – луд. И така, оставали извън контрола на тази манипулационна машина само онези, които имали способността да останат извън контрола на тези установки. Които имали преграда срещу внушаваното им отвън по телевизия и медии. Които имали свое собствено създадено мислене. Но хората като цяло, нямали мислене, те просто повтаряли шлагера който им се внушавал със съответната плоча.

Една лъжа ставала видна, само след като обществото бивало въведено в състояние да я открие, осъзнае, и изрази на глас. Много хиляди човешки същества трябвало да наблюдават и накрая най-сетне някое от тях да се престраши и да опише съответната ситуация, която според него била ненормална и затова описана. И чак тогава, обществото се сеща да помисли, „абе, това наистина ли е така, а може би, е  така, а защо пък не”, но стандартният път бил винаги един и същ, отричало обществото тези, които изразявали истината. Отричали и тези, които имали смелостта да я формулират. Такъв бил механизма зададен от господарите на управлението на планетата. И ето, от колективното неосъзнато, се преминавало в сферата на колективното осъзнато и лъжата ставала видна. Гьобелсовата   постановка, че една лъжа като се повторела няколко пъти ставала утвърдена в обществото, била много вярна. Но и обратното, че когато няколко пъти се разкриело, че дадено положение е лъжа, тогава и протичал съответния процес на развенчаване на статуквото.

 

О-СВЕТЛЯВАНЕ     О-СЪЗНАВАНЕ    ИЗКАЧВАНЕ НАГОРЕ  

ПОСОКАТА Е ОТДОЛУ НАГОРЕ

Изтикване нагоре към светлата част, насочване на прожектора към тъмната част на подсъзнанието, активна дейност на о-светляване и о-съзнаване

 

 

Пасивно седене и изчакване на еволюционния процес, който бил бавен, изпращане на позивите към съзнателност отново в дъното на тъмната част, неосъзнаване, неосветляване, затъмнение на всеки опит да се осъзнае, метод на тъмнината, която иска да запазва в своя територия статуквото

 

ЗАТЪМНЕНИЕ         СВАЛЯНЕ НАДОЛУ        

ПОСОКАТА Е ОТГОРЕ НАДОЛУ

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗОМБИРАНЕТО

 

Да се държи под контрол човека чрез системата от установки в подсъзнателния сектор, тоест неосъзнавания сектор.

И така, по този начин, онова, в което няма и грам право, се именува „право”. Парадокс. Да, но така им е казано! За да се спре това зомбиране е достатъчно обратния процес на зомбирането и хипнотизирането, а това е отдолу нагоре в посока – неосъзнато, подсъзнателно към осъзнато, съзнателно. Осветляване на мрежата от установки, чрез които се поддържа под контрол човешкия материал. Осветляване на отделни участъци, сегменти от действителността!

Третия метод е: Събудете се чрез съвсем леко помолване, събудихте ли се, абе вие още ли не сте будни. Ставай! /Не е вярна тезата, че събуждането е процес, който е непозволен за настоящия етап. Тази установка се изповядва от представителите на тъмнината, които нямат интерес от разбуждащи импулси./

Четвъртия метод е откопчване от матрицата, прекъсване на връзката с матрицата, изключване от Матрицата, да се превърнеш в откачалка.

 

Затъмняване и осветяване

 

Зомбиране и събуждане

 

Програмиране и депрограмиране

 

Приспиване и разбуждане

 

Приковаване и освобождаване

 

 

Схемата на айсберга

В момента

Девет десети – несъзнателно

Една десета – съзнателно

 

А каква е била схемата от началния момент на сътворяването на човека?

Изначалното съотношение между двете части: съзнанието било тотално в самото начало на сътворението на човека, и после започнало пропадането, все повече и по- голям ставал сектора на неосъзнатото, защото това се правело изкуствено от наставниците, които имали интерес да контролират човечеството.

 

Изходът от това печално състояние сега е:

Осветляване на участъци от подсъзнанието

Изтегляне на отделни затъмнени участъци към по-високи  и осветлени зони

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСВЕТЛЯВАНЕТО

 

Правилно зададени въпроси на място.

Проверка на участъка, липсата на логика е причина да се види по-издълбоко и да не се приема на доверие.

Анализ и преразглеждане на ситуацията.

Аргументи от типа – „всички казват, така е прието, твърди се”, са невалидни.

 

 

Основа на осветляването и желанието за проглеждане

 

Култура на информиране и Култура на изслушване, и Култура на лична проверка

 

Култура на вслушване във всяка една подсказка  и неотричане на нищо в което има здрав разум

 

Как може да се нарича предмет на преподаване „право”, нещо което е изтъкано от неверни установки, самите те построени върху механично пренасяне на нещата от морското право към гражданското право, за справка, виж история на правото, която дефакто се оказва, че е история на скалъпена със съшити конци система от договорени отношения. Това че, преди няколко века е било извършено това съшиване, и че после се е повтаряло от умопобъркани люде, като латерни, че това е  право, право, съвсем не означава, че днес на прехода към новото време, ние трябва да продължаваме тези брътвежи, не основани върху здравия разум.

 

 

Никой досега не е формулирал същината на проблема за финикийските знаци. Говори се със заблуда, че обикновено финикийските знаци идват там, където има съответната обществено полезна нужда. Но истината е, че всъщност направляването на финикийските потоци не става на принципа на идеалното съответствие, а на принципа, че в направляването им, е поставен филтър, който филтрира потока и само ако този поток отива за съответното направление, само тогава той се пропуска натам. Пример: Нужни са пари за да се направи модел доказваш ефективността на използването на даден вид пшеница. Но за да стане това, трябва съответното лице или структура в йерархията да вземе решение за отпускането на тия пари. А когато тази йерархия се оглавява от хора, които не споделят каузата на прилагането на този модел за нов вид пшеница, съответно тогава и целият проект бива възпрепятстван. Тоест финикийските знаци и потоци се направляват от фактори, които са субективни и подчинени накратко на една същност, позната като мамон. Този фактор всъщност взема решенията по направляването на финикийските знаци. Той дава само там, където ще има лично той изгода. Или пък – където той ще получи малко повече от онова, което е дал предварително. Ако се поклониш и съгласиш с неговите планове, ти съответно и получаваш съответно неговата подкрепа. Но ако не си съгласен да се поклониш нему, то тогава и финикийските знаци не достигат до тебе. Същото е и с пазара, наречен по заблуда – свободен пазар. В действителност пазарът е контролируем от субективни фактори. Никога един хляб, колкото и вкусен и здравословен да е, не може да бъде наложен в потреблението, при положение, че не се вписва в предварителните потоци на рекламата и маркетинга. Приказките за свободен пазар са нещо добро само за студентите идеалисти, които още не са се срещнали с грубата реалност на живота.

Даден проект не бъде ли одобрен от структурите на „Нисшият астрал”, никога не може да пробие във физическата реалност. Това пробиване става като предварително се сондира съответния проект в подсъзнанието на хората слушатели, и чак когато  подсъзнанието, или колективното подсъзнателно, го възприеме и съответните егрегори го одобрят и адаптират към собствените си планове, този проект придобива възможност за осъществяване.

Това е самата истина. Печалната истина за егрегориалното управление на човечество, подчинено на плановете на Сатанаил.

Хората не смеят да опишат тази реалност, защото самите егрегори направляващи този процес, подчинени на мамона, нямат интерес от тази истина. И поради това, формулировката на тази истина остава затлачена. Когато хората осъзнаят проблема, те го формулират водени от своята гражданска смелост, и тогава вече проблемът започва да придобива очертания. Именно в тази област, поради страха на самите егрегори, и поради съответния страх насаждан в самите възприемащи, проблемът с финансовата енергия остава винаги на заден план. Никой не смее да го формулира, като всеки предпочита да превие гръб и да се поклони на негово величество мамона, защото съответния фактор е този, който разпределя материалните блага.

 

Осъзнаването и формулирането на проблемите е началото на тяхното разрешаване. А за последното се иска огромна гражданска смелост. Хората които формулират проблемите, било то журналисти или писатели, винаги страдат от участта да бъдат преследвани и подтискани.

Самото осъзнаване на проблема минава през няколко етапа. „Това не може да бъде.”- първи етап. „Това е възможно, защо пък да не проверим.” – втори етап.  „Да, това е така, как е било възможно да не го забележим.” – трети етап.  Горепосоченият алгоритъм на разпознаване на проблемите доказва, че всъщност се налага строг контрол върху първия етап, етапа на осъзнаване и формулиране. Обществото осъзнава, но страхувайки се да го формулира, премълчава проблемите. Проблемът на мамонизма, зависимостта от парите, тоталната зависимост на всичко в материалния свят от опеката на мамона, ето, това е забранената зона в която досега стотици години, никой не е посмявал да захвърли булото на мълчанието и да си признае истината. Че всичко, и политика, и маркетинг, и изкуства, и занаяти, и селско стопанство, и култура,…..и пр. , всичко това зависи от властта на мамона. Тоест въдворена е една религия, на име мамонизъм, която властва непрекъснато над човешкия род и нейното владичество е било поставено с началото на банкерския занаят. Банкерите, а сега вече международните банкери, могат тотално да заявят, че владеят материалния свят на тази планета. Те са изкупили почти всички ценности върху нея. Подземни и надземни. И точно тази истина, упорито продължава да се скрива от общественото осъзнаване.

Когато един жител на една планета, превърната в неофициален затвор, се осмели да регистрира частица от истината за самия затвор, съответно, този жител на затвора бива санкциониран. Как! Чрез работата на главния секретар на затвора, държащ паричната банка, и от която до всеки жител на планетата затвор достиган ресурсите необходими за поддръжка на трите му основни програми – програма себесъхранение, себеобезпечаване и продължение на рода. И по линия  и на трите програми, всеки един жител на затвора бива подвластен на паричната енергия, която е обвила като змия всичко материално в затвора. Всичко се купува и продава и обменя само в пари. Невероятно изобретение. Ако биха могли, да нарушат тотално правата на вселената, тогава управниците на затвора, биха наложили специални мерки и върху въздуха и водата и биха ги натикали в собствената си покупно-продажна система.

 

Слава Богу, че все още хлябът и водата, и въздухът и слънцето седят извън контрола на управляващият елит.

А някой би възкликнал: Нима не се спазват върху тази планета, на име Земя, правата на човека, познати от Моралният кодекс на Вселената!

Чудно или не, но отговорът е ясен и прост! Човечеството е потънало в безпаметност за собствената си история и не познава въобще моралният Кодекс на Вселената! Точно на тази основа, служителите на Сатанаил са въдворили сегашния ред и контрол върху населението. Управлява тоест Князът на тоя свят, и според тях, това било допуснато от самият Създател. Заблудата произтича от това, че даже и да е допуснато присъствието на дадена йерархия тук на тази планета, Моралният Закон на Вселената е всевластващ и абсолютно действуващ навсякъде, и като такъв, ТОЗИ ЗАКОН НА ВСЕЛЕНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА И ОТ САМИЯ  САТАНА-ил.

ЗАЩОТО ПО ДРУГИТЕ ПЛАНЕТИ И НАСЕЛЯВАНИ СВЕТОВЕ СЕ УЧУДВАТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ БЕЗПОРЯДЪК НА ЗЕМЯТА И ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ – ЗАЩО ЗЕМНИТЕ ЖИТЕЛИ ТЪРПЯТ ТОВА БЕЗЗАКОНИЕ СПРЯМО ВЪРХОВНИЯ ВСЕЛЕНСКИ  ЗАКОН!

 

ЗОРКО Е  ОКОТО НА КОСМОСА – ТОВА СЕ ПОВТАРЯ НА САТАНА-ИЛ БЕЗСПИР, НО ТОЙ НЕ ЧУВА. УСТРЕМИЛ СЕ КЪМ ВЛАДИЧЕСТВО НА ТАЯ ЗЕМЯ.

ЩЕ ГО БЪДЕ ЛИ, ОБАЧЕ ЗАВИСИ ОТ ЗЕМНИТЕ ЖИТЕЛИ!

И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ БУДНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ!

Всъщност населението на тази земя живее в тотално робство, то е впрегнато от сутрин до вечер в битка за собственото си физическо оцеляване, прехрана. За мислене, и ограмотяване не остава време. От сутрин до вечер населението се намира в ярема на матрицата, която е парализирала на този етап всякаква духовна потребност. Призивите за духовно и материално обединяване наречено глобализация, засега са под флага на антихриста и тоталното отричане на донесеното Учение от Исус от Назарет на земята преди 2 хиляди години. Колективното съзнание на този етап се възпрепятства, и чрез метода на Разделяй и Владей, се поддържа тотално владичество от страна на един ограничен кръг от избраници - банков и международен елит.Проблемите, назряващи на тази планета, от типа на икономически, екологични, междуетнически, междурелигиозни, здравословни, морални и етични и пр. не могат да се разрешават. Напротив те се задълбочават поради неспособност за разрешаване в създадената управленска пирамида.

 

Пример: Ако един жител на планетата иска да покаже даден проблем, той трябва да има способ чрез който да го формулира и демонстрира пред обществено събрание. В момента се получава следното: Проблемът се изпраща до инстанциите, които по йерархичен признак, го препращат все по-нагоре и нагоре. Докато накрая, проблемът застава през бюрото на едно същество, което – или му дава ход, или го изхвърля в кошчето. Това същество или този съвет от комисари, би трябвало да са много мъдри, за да могат да преценят значимостта на проблемите, достигащи до тях. Нож ако над тях все пак има опита, както е в случая, с паричната енергия и финикийски знаци, тогава винаги мамонът ще бъде окончателният съдник на решаването на проблема. И ако този проблем се явява в ущърб на мамона, естествено е, никога няма да види бял свят. Това е истината. Поради това, и истината за лихвата и финикийските знаци, банковия контрол, международното банкерство, никога не излиза наяве.

 

Пример: Хората биват въвличани в условия, предварително издълбани коловози, в които те са принудени да предоставят енергията си на най-големите паразити и търтеи. Така човек бива поставен в среда, в която той захранва собствените си поробители. Живеейки във властта на съответния егрегор, човек става подопечен на неговата власт и сила, зависим от него, тъй като егрегорът отпуска хранителната енергия и от нея зависи материалното съществуване. Човек бива зависим от парите в джоба си, от нуждата от подслон, облекло, храна и вода. Ако човек загуби работата си, той остава безработен, а оттам и без пари, а оттам  и без подслон, храна, облекло и прочие. Зависимостта е тотална. Матрицата, коловозите, правото на избор да се движиш  в тези коловози, издълбани във вековете.

 

Следва :

Зомбиране и конкретно - как става подсъзнателното управление на масите и индивида!