Welcome

НОВИЯТ ГЛОБАЛЕН РЕД - ГЛОБАЛНИЯТ ЕГОИЗЪМ

Новият Световен Ред – проявление на Системата или матрицата, което е свързано с последен най-съвършен модел тоталитаризъм, включващ използване на новите технологии и явяващ се завършек на един дългосрочен план, следван от векове и целящ възобновяване на Йерусалимския храм, което от своя страна според Пророчество на Данаилсе прелива в идване на фигурата на Антихриста. Програмата по подготовка на Новия Световен Ред е програма за идването на Антихриста тук на земята. Но това никъде не се казва. Естествено, защото Антихрист не ще дойде в името на себе си, а в иметко на самия спасител, който и езичниците, и евреите, и християните чакат.

В този смисъл Новият Световен Ред е подготовка за идването на Антихриста и в момента в който Новият Световен Ред постеле трасето на магистралата, по нея ще се появи и Антихриста.

Новият Световен Ред – това е ред на Луцифер, чиято мечта е да измести Господ от неговото място в сърцата на хората и от земята в този смисъл. /Виж опитите на луцеферианците да обосноват наличието на “антиискра”, по подобие на антиматериалната частица – материя-антиматерия/

Новият Световен ред е финно маскиране на очакваното от милиони вярващи идване и поява на Спасителя, героя, Онзи, който донася мира на земята. Пророчеството на Данаил е много точно когато показва, че първо ще настъпи един временен период от 1260 дни след подписването на договора за възстановяване на Храма, след което на 1260 ден, по средата, ще се прояви истинския лик на Антихриста. И тогава ще започне т.нар. период на “горест и преследвания”.

Новият Световен Ред е обединяване усилията на трансхималайските наставници, усилията на т.нар. “нисш астрал”, опитващ да се задържи максимално дълго време, както и усилията на действащата върху планетата “администрация”. Всичко това съставлява т.нар.“Система” или “Матрица”.

Новият Световен Ред е опит да се излъже сегашното човечество, като му се поднесе изкуствено режисирано събитие под флага на очаквания спасител и подмени фигурата на Христос – истинския и единствен Спасител с тази на лъжепророка – героя, обещаващия и носещия материално благоденствие. Изкусно оплетената мрежа от организации, действащи под егидата на толерантност и НюЕйдж, скаутски организации и Обединени религии, доказват това. Те признават всички религиозни водачи, издигат Майтрейя като авторитет, но за Христос нито дума. Подмяната на Христос с Майтрейя е най-изкусния им ход.

Псевдоучители + нисш астрал + “противодействаш извънземен разум” = Матрицата, която изгражда НСР /новия световен или глобален ред/ за собственото си увековечаване.

Луцифер, Антихрист, нисш астрал, сатанисти, масони, йезуити, тамплиери - обслужващ персонал на матрицата през вековете.

Цивилизация на глобален егоизъм, Безалтернативно управление, Тоталитаризъм – работни понятия, изрази с които се определя главна съставна черта на Системата.

Матрицата е синоним на тоталитаризъм.

Методи на Матрицата:

Методите на Царството на Силата

Използване на лъжа, лицемерие, изнудване и насилие

Егоизъм, гордост, парична система – отбягване да се говори за тях с оглед на това, че постепенно щели да изчезнат в следващите векове.

Робство, узаконена система на проституция, хомосексуалност, безработица, затвори, премахване на неудобни психическо болни чрез изолирането им в специални лагери, съкращаване на населението на планетата, малтусианство в действие.

Педагогика на старата култура.

Система на изкуствено зачеване, аборти, генетически експерименти, бисексуален модел,

гей движение, смяна на пола.

Цялата сегашна псевдокултура, всъщност останките от древната култура обслужва НСР.

Като една опера с тематика от Стария Завет.

Това е театър, и кино, и екшъни, и трилъри.

“Нисшият астрал” и старите духовни наставници, придружени с армия от екстрасенси, заедно със старата култура, рожба на съвместни действия, тъй както е преплетена модерната естрада с операта, или живописта с чалгата, всичко това, реално се е вкопчило в старата традиционна система, като при това иска да я увековечи на нова октава, под името Нов Световен Ред.

Матрицата, това е система изградена от обслужващи я компютърни програми, създадени да функционират в определен континуум от пространство-време.

Действащите в обществото върху сцената му, изявените “говорители”, естрадни певци, нашумели личности, това са действащите локални компютърни програми. Те са програмирани да обслужват матрицата, иначе те не биха били поставени върху сцената. За да излезе един индивид върху сцената, той трябва да бъде предварително одобрен от самата Матрица и да се види неговата съвместимост с нея. Ако няма съвместимост, то за него място върху сцената, пред микрофона или екрана, няма.

От степента на себеосъзнаване на тези програми-биороботи, обслужващи системата, зависи бъдещето на Матрицата.

Ако обслужващите я програми, действуват безупречно, без да постигат себеосъзнаване до степен, че да се опитат да излязат от нея, тогава Матрицата живее и то пораждайки нови възможности.

Подобна Нова възможност, която всъщност е като вид болест или цирей, вследствие на нереалността, това е желанието на Матрицата да увековечи себе си, под формата на Нов Глобален Ред.

Глобализацията се извършва с оглед на по-лесното манипулиране, като всичко това се скрива под проиграното неведнаж в миналото обединяване-интеграция в името на взаимопомощ и сътрудничество. Всъщност СИВ и Европейския съюз бяха малките опитни площадки за проиграване на Новия Глобален Ред. Странното е, че едната площадка бе захвърлена в калта с презрение, като че ли толкова много се различаваше от другата, послужила като първо основно стъпало на Глобализацията. Нима СИВ не бе също опит за изграждане на Глобализация. Нима Варшавският договор се отличаваше много от НАТО. Но НАТО сеопитва с гръмки викове да се увековечи, поради късата памет и страх на населението, както и поради усърдното служене на програмите - биороботи. По-рано едни от тях обслужваха СИВ, а сега те вече населяват евроинтеграционни кабинети..

Ще я бъде ли Матрицата, при положение, че бъде разобличена! Разкрита и разголена! Тя има всъщност огромен интерес да се прикрие чрез поредната мимикрия. Да се пребоядиса, и тогава нека хората мислят, че е имало перестройка или 10 ноември и 10 януари. Нека си мислят, че червените се били сменили със сини. А защо това удивително прилича на цветовете на двата мегафутболни отбора! ЦСКА и Левски, червено и синъо, отново. Може би, защото самата матрица е плувнала в охолство и спокойствие за себе си дотолкова, че даже и не се страхува да играе с прозрачни карти. Тя е сигурна в страна като България в своите верни и послушни служители.

Но даже и да си матрица, макар и механизъм, наподобяващ одушевените същества, даже и тогава, би могло да се допусне грешка, защото човекът е абсурдно същество. А обслужващите автомати – биороботи, се намират в тела с души. И така, станало ясно на някои от биороботите, че сделката на равнище разум с матрицата, се оказала само наужким. Защото някъде си, някой от самите биороботи, компютърни програми, бил видял, собствената си гибел, като на екран в резултат на събития от бъдещето. И така, ставало ясно, че на “нисшият астрал” се обещава продължителен живот, а в действителност се прилага по-генералната програма включваща неговото унищожение.

Ах, колко е жалко, че “нисшият астрал”, се оказал толкова наивен, че да си помисли, че е толкова значим за самата матрица.

Всъщност и самата Матрица, след като бъде разградена, ще потъне в забвение заедно с целия си обслужващ я персонал. Какво ще остане от нейните ценностни модели!

Ще бъдат претопени и онова, което е от скъпоценен метал, ще остане на повърхността на ретортата. А онова, което досега се представяло за злато, а всъщност е само желязо, ще си отиде по реда в железния век.

Времето на края на самата Матрица!