ДИСЕКЦИЯ НА МАТРИЦАТА

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА МАТРИЦАТА

разобличаване Царството на Силата и Лъжата
(новият подход към матрицата)

(Какви са механизмите и лостовете на действие на Матрицата)

Хората са поставени в условия да бъдат принудени да кредитират съществуващата система – Матрицата, със своето право на глас, спестовни единици, работоспособност и природен потенциал – ум, красота и сила. Колко поети, художници, писатели, актриси, проститутки, певици и топ модели, бизнесмени, военни, полицаи, дизайнери, политици и културтрегери…. всъщност обслужват матрицата, работят за нея. А иначе, те смятат, че творят!!!Че изграждат новото общество, новата епоха, т. нар. Ню Ейдж.

Поради това, че те не виждат друга алтернатива, нещо което впрочем им се насажда от самата Матрица, те се чувстват принудени да избират между един от няколкото варианта, всичките обслужващи и породени от самата Матрица. Каквото и да избират, както и да гласуват, каквото и да правят, те винаги укрепват Матрицата. Със своите действия, те винаги заявяват своето “да” на самата матрица. Въпреки, че не са съгласни със съществуващия ред, те нямат възможността да прозрат алтернативата, и като не я виждат, единственото което им остава е да се боричкат помежду си за повече човешка справедливост, достойнство, материални облаги, нещо което впрочем матрицата им е предоставила в изобилие. И турнири, ако поискат, и турнири ще им бъдат предоставени, в хода на които да спорят за върховната – човешка справедливост, която обаче все пак не е божествената. И така Матрицата е щедра, и хитра, и далновидна, когато се касае за изобретателност да неутрализира човешкото недоволство и да го канализира в безопасната за нея посока. Но тези й качества отсъстват в случая, когато става въпрос за самата нея, като инструмент, на който е дадено да съществува в определен отрязък от време. В този смисъл, може да се има предвид, че на Матрицата не й е дадено да предвижда собствената си траектория.

Всевластна, но ограничена е. И всеки един човек има повече простор в развитието си, отколкото ограничената механика заложена в самата Матрица.

 

1. Матрицата

Матрицата, това е съвкупност от програмирани хора, манипулатори, чрез които се осъществява определен план на земята.

(Забележка: Планът няма нищо общо с Плана на Великият Небесен Отец, а представлява изкуствена програма, заложена от недобронамерен извънземен разум преди около три хиляди години по времето на Мойсей и е свързан с богоизбрания народ за който се говори в Талмуда)

Самата Матрица, това е изкуствена макро-програма, заложена извън Предначертания път от Небесния Отец спрямо човечеството, от страна на недобронамерен извънземен разум.

(Възможно е това да не е първата подобна Матрица, а вероятно се явява трета подред, експериментирана върху тази планета – във филма Матрицата, част 1, много точно и навреме се споменава за това. )

И така, нека уточним, че Матрицата не е свързана с нашия Небесен Отец. , като предначертание.

 

2. Лостовете на Матрицата и механизмите й:

Дисекция на избирателната система, демокрацията и манипулацията

Сегашната форма на демокрация, това е най-високата (най-ефективна) форма на манипулация над обществото.

Манипулацията се извършва чрез избирателната система, парите и медиите, съответно в трите сектора: политика, икономика – финанси и социален живот - култура. (За справка виж: “За върховенството” от Айзенрайх)

“Когато например тълпата зареве за аристокрация, ще доминира социалната сфера, когато същите тези гласове започнат да плачат за олигархия, ще доминира икономическата, а когато вече преситени се разплачат за принц, ще се появи и политическия лидер. Тези промени са изградени повече върху измамата, отколкото върху реалността, защото ако на една държава, ако трябва да говорим истината, един ден й се наложи да приеме капаните на демокрацията, а на следващия – капаните на тиранията, от нея повече държава не става. ”(Откъс от глава 6 на “За върховенството”).

Хората са принудени да предоставят своето право на глас, своите парични средства и своята работоспособност на този, който държи лостовете на управление в Царството на Силата.

Народът в действителност неизбежно кредитира, чрез предварително зададените му условия на придвижване в строго ограничения коловоз на физическото оцеляване, Системата на имащите властта, тоест самата Матрица. Народът е принуден да кредитира Матрицата. Народът предоставя своето право на глас на определени избраници, които в действителност се оказват избраници на властта, основен инструмент на Матрицата. .

Народът, отделният гражданин предоставяйки своето право на глас и своята спестена парична (спестовна) единица на имащите власт и банков капитал, всъщност кредитира тяхната линия и политика, тяхната програма и стратегия, тяхната фирма или банка, съответно бизнес начинание или проект.

Лостовете за убеждаване – това са тотална дезинформация, прикрита лъжа, умело изковани митове, подкупи и корупция, всичко това основано върху система на мощно подхранван егоизъм. (Забележка: В основата на своята физическа и разумна конструкция, всеки един индивид притежава своята ахилесова пета и когато тази негова слаба точка се стимулира и използва, умело прицелвайки се в трите основни биопрограми, заложени в човека, той е уязвим в нея. От тази гледна точка няма ни един индивид на физическия план,, който да е неуязвим и неподдаващ се на въздействието на лостовете на манипулацията.)

Демокрация, манипулация, стимулиране на егоизма и коя да е от трите основни биопрограми, заложени в човека.

Висшата форма на манипулация, това е използването на първоначалните заложени в човека биопрограми. – програмите за самосъхранение, себеобезпечаване и продължение на рода, проявяващи се в нуждата от подслон, храна, вода, облекло, емоционално и сексуално общуване, социални контакти, топлота на взаимоотношенията.

 

3. Манипулация и демокрация, избирателна система и окултен закон за правото да предоставиш гласа си – митовете за демокрацията и фините лостове на Царството на силата.

(Забележка: Относно окултната сила на предоставения глас, окултната отговорност на избирателното право, ще бъдат предоставени обилни материали, за да може хората да бъдат предпазени от манипулацията, очевидно станала вече много нахална и безскрупулна.)

Митовете и начина по който се разпространяват и насаждат.

Анализ на действащата система от митове в общественото съзнание.

Изкусно изфабрикуваната мрежа от митове.

Как да се държи в подчинение обществото!

Държавата – опора в ръцете на……………. !

Властта, определяща формата на държавност.

Държавата – един инструмент, зависещ от оператора зад властта.

Демокрацията – най-великия мит на Илюминатите!

Демокрацията – всъщност лъжедемокрацията, форма на невидимия контрол.

Когато демокрацията изчерпи своите възможности като мит, идва на власт диктатурата.

Демокрацията и втория мит – митът за свободните избори.

Кой избира народните представители!

Дисекция на избирателната система.

Какво означава да дадеш своя вот на доверие или да гласуваш!

Да дадеш своето право на глас някому, а това не е ли отговорност! Носиш отговорност за делата на някой, който би могъл да злоупотреби с предоставеното му право от теб самия, и ти ставаш по този начин съучастник в престъплението според окултния закон!

Та този някой може да злоупотреби с твоето право, което си му дал!

Та това не е ли подобно на това, да предоставиш своите спестявания някому, например на дадена банка, и по този начин ти и даваш възможност, тя да разполага с твоята акумулирана парична енергия. Това не е ли като един вид подписан договор между предоставящия своето право на участие или глас и този, който има правомощието след поставения подпис, да използва това предоставено му право.

Отговорността обаче я носи този, който е предоставил своето право на глас.

Не е ли същото като да предоставиш своя личен автомобил някому, който с него може да извърши дадено престъпление, и като собственик на своя автомобил, ти също ще носиш после отговорност пред органите на реда за предоставянето на автомобила.

 

4. Окултният закон и правото да гласуваш!

Трябва ли да предоставяме своето право на глас някому или казано накратко, трябва ли да гласуваме за хора, които не познаваме добре!

Окултният закон за правото на избор да не гласуваш!

Негласуването означава, че не подкрепяш утвърдените с насилие инструменти за управление и държане в подчинение от страна на силовата държава.

Зад държавата не винаги стоят тези, които трябва да поддържат реда в обществото!

Всяка власт е от Бога, но в случая на казаното се има предвид, всяка реална праведна власт, а не тази, която е резултат на вмешателство в работите на държавата от страна на престъпни групировки и някои тайни общества.

Държавата е само един инструмент в ръцете на тези, които имат властта, извоювана чрез силата на принудата в изборите.

Избирателната система и формите на манипулация в обществото предопределят вида на държавното управление.

Демократична избирателна система няма никъде в момента на планетата, тъй като тези, които държат материалните блага нямат интерес от смяна на формата, която им дава привилегия и сила, поради което и изборът осъществяван и манипулиран от тях никога не може да бъде истински демократичен. Той е винаги под контрола им, тоест под контрола на държащите властта.

 

5. Окултните общества и демокрацията

Може ли да има демокрация на планетата?

Новоизлюпените митове за Гражданското общество и Устойчивото развитие.

Каква е истината за устойчивите общности и отворени общества! Кой стои зад екопроектите в стил Финдхорн?

Какво означава “устойчива общност”и защо понятието “устойчивост” всъщност се среща още в труда на Еузебиус Айзенрайх “За върховенството”, писан през 15-16 век като подарък към тогавашния папа?

Зомби демокрация, гражданско общество, “свободно слово” – какво означава това?

Схемата на манипулиране на обществото – проблемна ситуация, реакция и окончателно разрешение на проблема чрез довеждане до нужното, за изфабрикувалия по изкуствен начин проблем , място.

Каква е ролята на тайните общества в историята на човечеството?

 

ДИСЕКЦИЯ НА МАТРИЦАТА

Прозрачният механизъм на действие и манипулиране в самата Матрица.

Кои са манипулаторите? – Зомби, слуги на Матрицата! Това са висшите служители на Матрицата, оковани чрез лостовете за държане в подчинение.

Най-здравите лостове са психологическите лостове, придружени от изкусно изфабрикуваната митология в матрицата.

6. Физиология на Матрицата – митове, форми на манипулация, избирателна система и връзките и с медийната система, а двете подплатени от опората на паричната система. Физиологията на Матрицата почива върху взаимната обвързаност на трите системи – Избирателна, Парично-финансова и Медийна, съответно Политическа, Икономическа и Социална.

7. Анатомия на Матрицата – медиен генератор, излъчвател и главен фабрикант на митове, финансов магнат и главен банкер и главен стратег – политик на движението.

- Избирателна система

- Парична система

- Медийна система.

Поддържане на човешките същества в състояние на подчинение чрез система от развлечения и удоволствия за тялото.

В състояние на неспособност за вземане на решения.

В състояние на неспособност за самостоятелно мислене.

8. Матрицата и Надзирателите на системата

Политическата, икономическата и социалната власт (Виж: Айзенрайх, за взаимоотношенията между префектите и надзирателя)

Политическите партии, бизнес сдруженията и културтрегерите (журналисти, преподаватели, професори, работещи в медиите)

Политици, бизнесмени, престъпни групировки и медийни работници

Политическа власт – парламент, икономическа власт - бизнесмени и банкери, социална власт - журналисти и медийни работници.

9. Анализи

Анализ на паричната система – банки, лихва, финансови потоци.

Анализ на медийната система – радио, телевизия, преса.

Анализ на избирателната система – парламент, право на глас, свободни и честни избори.

Анализ на манипулацията по време на избори – лостове за управление – медии и пари.

Анализ на взаимоотношенията – власт, медии и пари.

Анализ на взаимовръзките между обществото и властта.

Анализ на манипулацията в обществото – най-големият мит, че обществото не може по друг начин да бъде управлявано, защото е стадо.

Главният координатор и тройната система на управление – политика, икономика и социум.

Политически, икономически и социален сектор

Балансиране на отношенията във всяка една от трите сфери и поддържане на баланс между тях

Пробуждане на общественото мнение за механизмите на манипулацията

Промяна в съотношението: – “елит – разбудени и осъзнати индивиди” от една страна и “стадо и полузаспали индивиди” от друга

Лакеите или служителите на Матрицата!

Шутовете на Матрицата!

Естрадната или поп култура на Матрицата, синоним на разпадането на системата – в България - Лили Иванова, Васил Найденов, Уикеда, Тоника, чалга изпълнителите и пр.

Официалните говорители в радиото и телевизията – предварителен тест за вярност към Матрицата.

Театралните лица, актьорите и режисьорите – в обслужване на Матрицата.

Тайните общества и Матрицата – елитът на Матрицата.

Елитарните училища и колежи на Матрицата.

Спортът и масовите прояви – особено митингите с рок концерти - за канализиране на енергията на стадото.

Богати и бедни – вековната даденост – митът, че винаги в обществото е заложена тази структура на полярност между богати и бедни – неизбежното класово и социално неравенство.

10. Най-измамният мит през двадесети век, Учението за кармата (наистина на шега може да звучи като “кърмата” тъй като е вид кърма за подхранване на лъжата), причина и следствие, въведено от лъжеокултните учители и техните последователи.

Учението за Кармата: Блаватска и Лазарев - факлоносците на лъжеистината за Кармата (виж “Диагностика на Кармата”) и неумолимия и всенаказващ бог.

(Законът за Възмездието бе преиначен и превърнат в оправдание на узаконената от лъжемайсторите и законниците несправедливост,)

Карма като закон, оправдание на стремежа за увековечаване на Матрицата, вечния порядък във Всемира и стоящия високо там горе – неумолим съдник на делата.

Учението за Карма бе преиначено и в момента на грубо вмешателство от страна на различни тайни общества, този Закон губи своето истинско звучене. Наистина човек плаща за делата си, но не по начина, по който някои лъжемайстори започнаха да преподават един закон на Отмъстителен и строг Върховен съдник. В основата на Закона за Карма стои възможността за ускоряване на еволюцията на човека,х а не строгото придържане към някакви си там братски съвети на посветени и върховни майстори, опериращи със съдбата на отделната човешка душа.

Никой не може да бъде съдник на човешката душа освен нейния създател, а всичките тези самозвани майстори съдници, всъщност са с изтекъл срок на действие и в момента нямат правото да съдят никого. Единственият съдник си остава Създателят и неговите служители, които са коренно различни от сегашните обявили себе си за съдници и строители на кармата. Сегашните посвещения нямат никаква стойност пред истинския Създател, затова и редом с разобличаването на учението за Карма, върви и демаскирането на лъжепосветените, както и на техните сегашни посвещавания. - “посвети” чрез различни мистерии и култови обреди.

11. Време е за промяна на Матрицата

Преходен период – промяна на инфраструктурата в обществото – видима и невидима.

Смяна на ценностите

Смяна на моделите

Смяна на управлението

Смяна на сегашната Матрица с нова конструкция

Смяна на физическата конструкция – география и икономика на планетата.

Смяна на психологическите установки.

Смяна на човешката конструкция.

Смяна на енергийния интензитет

Демонтаж на Матрицата и нейните служители.

Новата реалност без Матрица

12. Матрицата и Господ

Голямата трудност в преодоляване на мита, че всяка една власт е от Бога, включително и властта на самата Матрица.

И самите служители на Матрицата, всъщност не са ли от Бога! Разбира се, че не. Самото учение на масоните е изфабрикувано изцяло от тези служители в лицето на Адам Вайсхаупт, Алберт Пайк.

Матрицата е нещо, което няма нищо общо с Бога.

Матрицата, това е отрицателно действаща изкуствено заложена програма в човешкото общество и отделни индивиди, целяща да отклони човечеството от естествения му път на развитие, като създаде условия тук на земята за нов вид човешка конструкция, строго логична и изцяло под флага на разума, в който модел да не присъства човешката душа, а само емоционалната нисша човешка природа, която би трябвало да бъде отстранена малко по-малко от надделяващия хладен разум. В този пункт, този модел на човешка конструкция влиза в съзвучие с плана да колонизация на планетата земя от други извънземни същества, които спрямо човека в сегашния му вид, са като вид био-роботи. .

Нарушаването плана на Господ е очевидно с появата на самата матрица, която бихме могли да считаме за опит за отклоняване на съвременното човечество от предначертания му от Отеца път на развитие, в условията на съчетани разум и душа.

Матрицата и Господ, са от различен източник.

Луциферианското начало и Господното Начало са от различен източник.

Затова се казва, че сегашната цивилизация е луциферианска, въпреки, че се кълне че е християнска.

Матрицата не е под флага на Христос, а под флага на Луцифер.

Тези, които смятат, че има трети път, този на Източните мъдреци, дълбоко грешат, защото Матрицата всъщност е матрица за цялата планета, и като такава, тя не познава разграничаване между изтока и запада. Теософските адепти посещаваха достатъчно изтока за да изфабрикуват теософската доктрина, която принесоха в условията на запада.

Христовото Учение е антипод на поддържаната от Матрицата система.

Всъщност действащата по онова време Матрица е тази, която разпъва Исус на кръста.

Пилат, фарисеите, законниците по онова време, това са действащите служители на Матрицата тогава.

Матрицата, това е опит с изкуствена програма, да се промени Плана на Великия Небесен Отец тук на земята спрямо човека като едно неповторимо съчетание между разумно и душевно начало. Матрицата превръща човека в биоробот, една строго логична конструкция на разума, в която съобразно плана на Матрицата няма място за никаква душа. Матрицата не признава душата.

Би трябвало от всичко това да следва извода, че Матрицата и Силата на тъмнината всъщност са едно. В материалното битие, очевидно без допускането на подобен полярен заряд, не е възможно развитието. Тъмнината е необходима като полюс на Светлината. И не съвсем винаги, тъмнината се идентифицира с човешката категория за зло.

Като полюс в полярната система на материалното битие, и Матрицата, както и Силата на тъмнината, наистина са допуснати от Отеца да съществуват. В името на един велик сценарий в хода на който се осъществява еволюцията на човечеството, разкъсвано между двете крайни сили – на светлината и тъмнината.

Сега съотношението естествено е нарушено в полза на Тъмнината, т. е. на Матрицата.

И с новия период в развитието на човечеството се поставя едно ново начало, на изграждане на нови отношения, без необходимото присъствие на Матрицата. Някой ще попита, а кой ще бъде балансьора тогава! След като няма сила на тъмнината, която да противодейства?

Може би в отговор на това трябва да се разгледа самото понятие “Царство на Душата”. Какво представлява самото Царство на Душата!

Очевидно това е една нова конструкция в развитието на плана на Отеца. Да допуснем, че е възможно някъде там във Великият План на Създателя, да има подобно нещо: развитие и еволюция без двубои и противоречия, без войни и противопоставяния, без съперничество и конкуренция. А кой ще бъде тогава двигателят на развитието!

Въпроси, въпроси. . .

А нали самият човек е предвиден според Планът на Отеца да се превърне в Негов сътрудник!

Засега дотук!