Д О К Л А Д – ПОГЛЕД ОТ БЪЛГАРИЯ

Състояние на човечеството към 2005 година, септември

ТЪЖНО И ПЛАЧЕВНО!

Нарушен е ПРИНЦИПА, че човек има право да бъде информиран и не поставян в никакви зависимости и обвързаности

1. Първото слабо място!

ПРАВОТО НА ИНФОРМИРАНЕ!

ПРАВОТО НА ИЗБОР

Слабото място на Системата понастоящем!

Който е информиран и прави своя избор, той има свещеното право да избира!

Който обаче не е информиран и не иска да се информира, той вече е направил избора си.

Тези, които не искат да бъдат информирани, и искат да продължават да живеят в сегашното си безправно положение, да не бъдат убеждавани, а да бъдат оставени така, както искат, но тези, които искат информация, да имат правото да я получат.

Важното е, човекът да бъде поставен в условията на Право на избор, тоест да разполага с информацията, която му е нужна за да избира.

2. Второто слабо място, това е поддържането на информационната завеса над Информацията за Егрегориалния слой около човечеството – ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАРАЗИТИ

Проституцията и наркотрафика, това са двата лоста, с които се поддържа захранването на най-мощните паразити над планетата земя!

Войните, вече не могат да бъдат изкарвани на сцената, защото след 1944 год.са бита карта.

Производството на оръжие се обслужва чрез локалните войни и изкуствено режисирани конфликти, както и чрез митовете за тероризъм. Както и всякави подобни измишльотини за защити и охрани на земните жители, за сигурност и защитни системи. Защита от кого! Да! – Отговорът е: от този, който провежда един глобален Холокост! Същият, който иска да управлява цялата планета и да притежава всичко, банки, реки, земя, вода, население, имущество и пр.

Женската енергия освободена от еманципации и проституции, финансовата енергия освободена от лихвения процент и хитростта на юдеина, слънчевата енергия и френелова оптика, трябва да се пуснат да обслужват инфраструктурата на социума.

Сега жените обслужват меркантилните интереси на своите господари, мъже и бизнесмени, петролни магнати, продуценти на плейбой и порно филмова индустрия, шейхове и държавни секретари, лихвеният процент е застанал на капитанския мостик и направлява пробитата гемия на петата раса, слънчевата енергия е набутана като проект в килера и няма сила, която да обясни сякаш, че петролът не е вечен.

Когато жените използвани като парцали и проститутки, петролът и лихвата се дисквалифицират, тогава ще настъпи мира на човечеството .

3. Третото слабо място, това е привързването на хората към личностните авторитети. Тоест митът за нуждата във воденето и възпитанието на човечеството от някакви бавачки и възпитатели, пастири, религиозни и духовни лидери.

 

ОЩЕ ЗА ЛИХВАТА – РАЗКОВНИЧЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ – РАКЪТ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ОЩЕ ЗА ПРОСТИТУЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ КАКТО И МИТА ЗА НАЙ-ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ – ШАЙКАТА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ПОРНО И СЕКС ИМПЕРИЯТА, ПЛЕЙБОЙ И СЕКСИНДУСТРИЯ, ПОДМЯНАТА НА ПОЛОВЕТЕ И ИЗКУСТВЕНИТЕ ХОМОСЕКСУАЛНИ И ГЕЙ ПРОГРАМИ, РАЗБИВАНЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО КАТО КЛЕТКА В ОБЩЕСТВОТО ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ – ПРОСТИТУЦИЯТА И САЛОНИТЕ ЗА МАСАЖ И КОМПАНЬОНКИ – ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ – ПРОГРАМА ОБСЛУЖВАЩА ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАРАЗИТИТИ

ОЩЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НЕФТА И ГОЛЯМАТА ИГРА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ОКОЛО ПЕТРОЛА – БИТКАТА ЗА ПЕТРОЛ И ВЛАСТ – ПОРЕДНИЯ КОНФЛИКТ

МНОГО ВАЖНО!

Слабите места на манипулирането на човечеството – вижда се всяко едно действие вече прозрачно от страна на наблюдателите от други планетни системи, т-нар подвижен извънземен разум.

Грубата намеса от страна на силните на деня и имащите парите и властта на банките, неотчитаща правото на избор на човека, дадено му от неговия създател.

Най-слабото място, това е липсата на информация на населението на земята за неговото плачевно поробено състояние.

Второ, това е неразбирането на ролята на лихвата като раков фактор от първи клас за социума на планетата. Лихвата убива движението в социума. Изобретателят й е най-мощният противник на еволюцията на човешкия вид.

Следващото слабо място, това е поддържането на жените на планетата в състояние на безправие, впрочем жените на тази планета се намират в състояние на пълно подчинение от страна на господарите от мъжкия пол. Последните винаги са съумявали да направят така, че да поддържат енергията на майката земя в състояние на егоистично експлоатиране за собствените си цели на властта, а нейните служители са били превърнати в проститутки и жрици от свещените храмове още от времето на Египет.

Слънчевата енергия не се използвала никога досега, въпреки, че самото слънце от сутрин до вечер е подсещало умните глави на управниците за най-богатия океан от енергия, и причината за липсата на техника за преработване на тази енергия е невярна, защото такава техника има и тя не се допуска, тъй като е неизгодна за петролните магнати.

СТЪПКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО

1. Премахване на лихвения процент - осъзнаване на населението за ролята на лихвата като раков фактор в социума.

2. Въвеждане на Правото на Информиране В САМОТО ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

3. Информация за манипулативните механизми в Социума чрез медии и политически партии и религии.

4. Правото на Жената да бъде свободна наистина вън от опеката на мъжа с парите и портфейла.

5. Използване на слънчевата енергия в паралел с другите енергийни източници и премахване монопола на петрола.

6. Използване на мисловната централа в социума.