ГОДИНА 2008

 СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА ГЕОЛОГИЧЕСКИ СТОЕЖ НА РАЙОНА И ЖИЗНЕНОВАЖНАТА МУ ВРЪЗКА С ДУХОВНИЯ НАПРЕДЪК НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

СВЕЩЕНИТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА СВЯТО МЯСТО ЗА БЪЛГАРИЯ И ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА

ЕДИН ФРАНЦУЗИН, КОЙТО Е ПО-БЪЛГАРИН ОТ БЪЛГАРИТЕ ПРЕДЛАГА

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГОСПОДИН НИКОЛА САРКОЗИ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

 

ГОДИНА 2006

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ БЕИНСА ДУНО ДО РИЛА СПОРТ ПО ПОВОД ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СКИ ТУРИЗЪМ

ПОЗИЦИЯТА НА КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ БЕИНСА ДУНО ПО ПОВОД ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СИМПОЗИУМА СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА 2006 ГОДИНА

 

http://www.forthenature.org

http://www.france-rila.fr

http://www.greenpoint-village.com