Изкачвайки се по етажите на Пирамидата на злото

 

Човечеството бавно узнава и още по трудно осъзнава разновидностите от горните етажи на пирамидата на злото. В 20 век, злото имаше изражение – войни, концентрационни лагери, масови избивания на хора, кървави революции, а през 15 век по времето на инквизицията, изразите му бяха: мъчения, гонения, клади и заклеймявания. Днес, злото е далеч напреднало в своите по рафинирани изяви. Образът на злото днес, е лицемерие, безочие и непукизъм, твърдоглавие, невъзмутимост и безпардонност, пълно несъблюдаване на общественото мнение, приказки за позитивно мислене, придружени обаче с действия, които ерозират психиката, финна лъжа маскирана под благи приказки с лицемерен тон. Лицемерие и лъжа, отбягване от завещаното на човечеството като личен пример от Христос.

Злото днес е крайно време да се демаскира. Показателите за това са изброените три пункта.

Лицемерие, лъжа и отбягване от Христа  като личен пример и подражание.

Размиване на еталона за Христос с лъжееталони. Създаване на нов Христос на име Майтрейя, който трябвало да дойде. Сваляне на Христос до равнището на Исус, и обявяването му за обикновен учител, равнопоставен на днес назоваващите се Учители наставници от Школата на Етерната Шамбала.

Делата на представящите се за Учители наставници са многозначни. Нека ги изследваме. Връзки с отделни фигури на болшевишкия режим, даване познания на възпитаниците на този режим, прераснал в инициативите на КГБ през втората половина на 20 век. Това така ли е, може ли да се провери. Същите Учители говорят верни неща, общи неща, но защо плодовете им са така безплодни. Болшевишкият режим чий плод и чий експеримент бе? В крайна сметка рано или късно трябва да си зададем този въпрос. Днешната глобализация, с очакван месия Майтрейя, чий плод е? Нима няма корелат между болшевишкия, нацисткия и днешния американски глобализиращ модел! И кой от адептите, оставени тука на земята участвува в тези планове!

А може би цялото това проявление на злото става просто ей така, от някакво си въображаемо зло, черно и тъмно, понякога снабдено с рога! Злото днес върви редом с технологиите! То е рафинирано, то е въоръжено с красиви топ модели и конкурси за мис свят! То е изтънчено, то също говори за положително мислене и силата на подсъзнанието. Но то просто е гениално, използва усилията на някоя и друга заблудена овца от човешкото стадо, решила че може да лови мишки под наблюдението на най-главният котарак. Злото днес се проявява във водене от личност, коя да е, кой да е гуру, в харизматични водачи, в опита за зомбиране от страна на невидимата власт, в опита да се властва и контролира над природата и целия социум, в богоизбраничеството, в опита да се увековечат старите модели с които се наставлява това човечество. Злото, вече не е старото агресивно рунтаво чудовище, което остава кървава следа по пътя си. Злото днес е парфюмирано, с благи и изискани обноски, куртоазия, и безброй приказки за позитивно мислене и обич придружена с призиви за обединение. Обединение обаче около него, а не около Христа с личния му пример на кръста.

Какви са фактите!

В България днес нещата не вървят никак. И това вече го осъзнават и малките и големите. Трябва вероятно трус да стане, за да започнат някакви действия. По-рано не се осъзнаваше въпроса: Защо работите в България не вървят. Днес всички вече знаят това, че не вървят, но не могат да си зададат въпроса – защо това е така. В България един последовател на едно духовно движение в кавички заяви, че работите на тяхната общност и духовно братство разцъфтявали. А в същото време по радиото се излива лъжата за просперитета на българската икономика. Но…. Никой не вярва. Нима закона на скачените съдове не действува между състоянието на поредното братство или духовна единица и съответното състояние на макроикономиката. Лъжата е една и съща, но в различни измерения. Когато лъжата си пробива път на материален план, дваж по-мощна и силна е тя, на духовен план. И в нея са впрегнати всички, и лъжеучители, и гурувци, и контактьори, и екстрасенси. Всички по протежение на цялата пирамида. Илюзия е да се мисли, че някой си там, се е сврял в ъгъла и остава незасегнат от целия този мощен поток на лъжата който се излива в днешното време.

Обединителите на човечеството не са от вчера, тука е използването на един такъв харизматичен лидер като Баха Ула.

Обединението в любовта прави силата. Да, но нека уточним, коя любов, ако не истинската, която извира в безмълвие от сърцето. И която непрокламира на всеослушание лозунга – обичайте се!

Обединението в Бога прави силата. Да, но ако Богът, това е Христос с неговия жертвен пример. Иначе мюсюлманите, индуистите, кришнаистите, будистите и всички християни от най-различните деноминации, всички те ще се обединят, но около какво, тъй като всеки сам разбира Бога по свой начин. А отдолу е Законът, който е на равнища, Стар Завет и Нов Завет. И Новият Завет го носи единствено Христос. Христовото съзнание, това не е Майтрейя, това не е евангелизъм нито протестантство. Това не е също и догматично православно християнство от типа на така казаха Старците отшелници. Христово съзнание, това е личният пример на Иисус Христос в наши дни, станал плът и кръв у всеки истински Христов човек.

Идеята за обединението е примамлива, но жестоко експлоатирана от противника на Христос. Все пак, антихрист има, колкото и да се опитват някои да игнорират тази опасност. Днешното човечеството обслужва антихриста. Христов човек е само този, който осъзнава затъването в антихриста днес. И който узрял за фактите, за голата истина, прави така, че да не допринася за усилването на лъжата и лицемерието.

Високо горе по етажите на пирамидата няма да срещнете нито кръвопролития, нито приказки за терор, война и оръжие. Но парите на това равнище високо горе идат от ниските етажи, които са обвеяни от пушека на оръжието и зловонната вражда за собственост и едноличен контрол.

Обитателите на високите етажи блажено се успокояват, че с поредната благотворителност, те просто изкупуват своята натрупана карма. И с едната ръка, те трябвало да вършат неизбежното зло, а с другата да сеят благотворителност.

Онова, което е общо за тях е вградения мит в съзнанието им, че човекът е играещо същество – “хомо луденс”, че човекът се нуждае  от играчки оръжия и само по този начин, те господарите-избраниците,  можели да го обучават. И така с човечеството се експериментира, един век болшевизъм и премахване на частната собственост, после малко нацизъм, и после отново по примера на теза, антитеза,  и синтеза, отново възвръщане към старото, в лицето на глобализма. СИВ  и Съветският Съюз бяха подменени от Европейския съюз. И отново зад днешните политкомисари, същите наставници. Наставници, но откъде се взеха те! Наставници или богоизбраници! Да, те са вечните, те са тези, които трябва да господаруват и да създават поредната господарска раса или елитарно общество. Те са тези, които днес изграждат собствено мрежата от здравеопазване, здравно осигуряване само за тях от елита, те са тези, които създадоха стремежа у младите да се надпреварват да бъдат ученици в елитарните колежи, от които господарите да отбират най-доброто и жизненото. Кой прави всичките тези експерименти. Кой седи зад невидимото правителство на света! Казват, че това са илюминати, просветлени, че те били организатори на днешните масони и ротарианци. Че те са по дух ционисти и абсолютни радетели на богоизбраническата философия на елита. Но кои са те все пак! Кой ги е създал, кой ги е упълномощил, кой ги е обучавал, не би могло ей така от само себе си, този елит да се поддържа!

Това са въпроси, които зреят в днешното общество и така узрява мисленето за отвъд декорите на видимото, отвъд декорите на властта. Невидимата власт е осъществявана от тайни общества и подразделения на окултната доктрина или скритото познание.

В Древен Египет е имало един момент, когато жреците са се разделили един път завинаги от фараона като представител и наставник на връзката Създател-човек.

Жреците завзели властта и започнали да я укрепват за свои егоистични цели изразявани в тоталитарна власт и контрол тука на земята. А зад тях седял кой! То е ясно, силата за която е предупредено човечеството. Падналият ангел или както искате го наречете. Сатанаил или поредния богопротивник – противник в случая на творението на Създателя – какъвто е човешкия род.

И така, Сатанаил рано или късно ще се устреми да завземе цялата власт и контрол над човечеството, и тези, които недооценяват това, и които крият факта че днешното човечество е сатанаилово, правят голямо предателство спрямо личната саможертва на Самият Христос.

Нека се знае, времената за разделяне на човечеството  са точно сега, разделяне на две, между едните и другите, между тези, които са Христови и тези които са на Сатанаил.

Има два пътя, или с Христа, или против Христа. Но в делата се проявява кой откъде е , а не по приказките. Пътят на глобализацията и днешните наставници, обявили се за Учители от Шамбала нека всеки сам да прецени накъде води. Нека всеки сам анализира досегашните дела на единият Път, този на Христос, преминаващ през разпятието, и делата на днешните глобалисти и последователи на Ню Ейдж в стил „обичайте се”.

Време е да се предупредят младите хора, за втория път, щото те заблудените от догматизма на външното християнство, по естествен начин се отблъскват от Христовата църква като външност, но като вътрешност, те явявайки се носители на Христовото съзнание, усещат истината в сърцата си, които тупкат и осъзнават, че нещо не е наред в днешния свят, и усилено се опитват да намерят истината Някъде другаде. Къде е обаче това Другаде! Трябва някой да им покаже, че има и Друг Път!

Извън този на лицемерното външно християнство и църковност, но и извън този на нефелния и лъжовен изпълнен с лицемерие Ню Ейдж и глобализация.

Искреност и личен пример, жертвоготовност и следване на пътя на Христос!

По делата ще ги познаете днешните Христови следовници, които може и да не се наричат християни, но като личен пример в тишина, са такива-истински последователи на личния пример на Христа.