ИНФОРМИРАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

 

Езекил Глава 38

1

И Господното слово дойде към мене и рече:

2

Сине човешки, насочи лицето си към Гога, в земята на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като речеш:

3

Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал.

 

Сега злото действува в самоунищожението, човек сам си създава условията в които става роб и зависим от злото. Отначало се съгласява в мълчание за да не си разваля спокойствието и удобствата, после бива уловен по-малко за някое от слабите места и после вече бива поробен чрез условията на мълчаливо съгласие, по които се е съгласил да действа и играе играта.

Най-опасното лице на злото сега, това е да накара човек да не действува, било под предлог, че нищо не можело да се направи и че една птичка пролет не прави, че всъщност сам Господ с ангелите си щял да оправи всичко и без човека, а най-често било и под предлог, че трябвало първо да се оправи себе си, а после – другото, и така човек цял живот оправя себе си в условията на тотална бъркотия и постоянно завързване на карма.

Хората които са обезнадеждени, и хората, които са от егоистичен и отшелнически тип, са най-срещаните проявления на бездействието. Те нищо не предприемат, те знаят, че това било без смисъл, че по-добре е да си мълчат и изчакват, докато нещо около тях се оправи. Всъщност с този подход никога нищо не може да се оправи. Всеки човек сам кове съдбата си и когато в знак на съгласие прекланя глава пред несправедливостта, това означава, че всъщност той я търпи отначало вън от себе си, а после и вътре, тъй като не различава вече, че вътрешното е огледален образ на всичко външно.

Само чрез силни социални действия придружени с упорита работа в себе си и желание да се помага на сродните души, може да се излезе от блатото на обездвижването.

Злото сега, това е обездвижване, приковаване на людете, поставяне под зависимост, от лихви и заеми, от материални ценности и обществени правила, физически авторитети.