Welcome
 

СЕМЕЙСТВО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В НЕГО

МЪЖ – ЖЕНА
РОДИТЕЛИ – ДЕЦА

ДУХОВНИ и МАТЕРИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ВЪНШНИ и ВЪТРЕШНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Забележка:Настоящите редове са изготвени от човек, който няма намерение да се нанесе в семейната институция преди да я реконструира. Всеки опит за внасяне на ново предложение в настоящите напътствия се явява добре дошъл и предстои на обстойна проверка и тест във времето.

В хода на един изпитателен период от няколко месеца, биха могли да се експериментират някои основни казуси от действащите в момента на планетата общини Тиберкул, Даманхур, и някои други по-светски, в областта на семейните отношения.

Опитът на Тиберкулската община в Южен Сибир, неотлъчно свързан с Учението на Виссарион, е заложен в редове-предложения за едно бъдещо вглеждане и опитване за внасяне на порядък в тази особено основата на настоящите важна област за съществуването на човечеството.

  1. Мъжът е определящ в духовните взаимоотношения, а жената – в материалните взаимоотношения.
  2. Домакинството е изцяло територия на жената, както и отглеждането на децата, но ако мъжът иска да помогне в своето свободно време на своя семеен партньор, той има пълната свобода да се включи, но все пак не забравяйки, че основната дума е на домакинята.
  3. Снабдяването на домакинството с необходимите продукти, както и подръжката на жилищната база е изцяло работа на мъжа на този етап, но с оглед на това, че самият мъж трябва да насочи повече внимание към духовните взаимоотношения, това би могло да се преразпредели умело между двамата.
  4. Мъжът е даващото начало в духовен план, а жената - в материален план. Мъжът е вземащ материално, а жената – духовно.

Предстои обогатяване на съдържанието!