НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД И НЕГОВАТА АЛТЕРНАТИВА В ЛИЦЕТО НА СВЕТОВНА ФЕДЕРАЦИЯ – ОБЩЕСТВО НА НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ ПРИНЦИПА „ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО”

 

Прекратяване безуспешните опити да се задържи неправилно изградената структура на Европейския съюз. Разпускане на Европейския съюз и прекратяване съществуването на крайно неефективната и разточителна бюрократична административна структура /хиляди еврокомисари/. Отначало се създават локални федерации.  Като се почне от Балканска и се  преминава постепенно към Европейска федерация. И едва чак тогава се създават условия за Световна федерация.

Европейският съюз ще трябва да направи две стъпки назад, и после една напред. Като се саморазпусне и започне отначало своето ново изграждане като европейска федерация, изградена върху съюза на малки локални федерации.

 

Коренна реорганизация на ООН

 

Генерална асамблея като основен законодателен апарат.

 

Нова световна стопанска система

 

Нова международна правна институция

 

За справка: Обществото на народите се роди в пламъците на Първата световна война.

Настоящото Общество на обединените нации се явява продължение на Обществото на народите. Но ООН вече се явява недостатъчно за изискванията на Новото време и човечество. Следва Обществото на Новото човечество.

 

Администрацията на съществуващите структури ще се изгражда въз основа на Принципа „Живот за Цялото”, което означава, че работещите в тази администрация ще работят в нея, като служене и няма да получават заплата според досега действащата система – материален интерес, кариеризъм, заплати няколко пъти по-високи от стандартната. Работата в тези структури ще бъде въпрос на призвание и избор от страна на народа. Администрацията трябва да бъде олекотена и икономична.

Работата на административния служител за в бъдеще трябва да се превърне  в нещо като служене - призвание, възможност да се жертваш за другите. Материалните облаги от тази работа не бива да изместват желанието за безкористно и самоотвержено участие в общите работи.

 

ОБЩЕСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ И ОБЩЕСТВОТО НА НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

Формулата Bellum omnum contra omnes беше основна съставка на старата школа. При новите изисквания, силните държави ще съдействат за повдигане на слабите държави.

Бъдещото общество на новото човечество ще се базира на Трите принципа в битието: Любовта, чийто израз е мирът, Мъдростта, която е източник на сила, и Истината, която е емблема на свободата.

В днешното ООН са представени само двата принципа в битието.

Мъдростта в нейния отрицателен аспект – „от позиция на силата” и Любовта, също в нейния отрицателен аспект – „мир, без обаче да е налице една обща световна съгласуваност.”

Необходимо е да се присъедини и Принципът на Истината, която е гаранция за правилното и разумно използване на силата и възцаряване на едно истинско световно сътрудничество.

 

По материали от Школата на Учителя – Петър Дънов – Беинса Дуно, както и от беседите и лекциите на Учителя са гореизложените идеи