ФОКУСИРАНЕ НА БУДНОСТИ

 

Събиране на будни люде и фокусиране на енергията им СЪС СИЛАТА НА СЪЗНАНИЕТО върху даден проблем. Ясен образ на проблема е нужен.

 

Събирането по този начин ще помогне на обществото да се пробуди и да намери верния път.

 

Фокусиране на човешката енергия, фокусиране на слънчевата енергия, фокусиране на физическата енергия – три вида фокусиране, които в България не се използват.

 

Черната ложа работи с метода на фокусирането, но при тях не се получава истински резултат поради ниската честотност на избраниците им. И най-вече поради липсата на изчистеност у техните представители.

 

Хората понастоящем трябва да се учат да фокусират своите енергии и да ги използват за решаване на своите проблеми. В противен случай техните енергии биват улавяни и използвани от Манипулаторите в Матрицата, които организират курсове, организации, над които разстилат определен егрегор и този егрегор похлупва отделния човек като го поробва и експлоатира. Така обикновеният човек бива впрегнат в днешната Матрица и така той без да иска я обслужва от сутрин до вечер.

Експлоатацията на населението на земята е вземала нечовешки размери, използват се всякакви методи, това е абсолютна манипулация пред очите на всички, обаче населението трябва да се събуди и изведе от състоянието на апатия и безверие, че нищо не можело да направи.

Всъщност силата на населението е огромна, но тя се държи в железни клещи, под похлупак и в момента е назряло положението, когато вече тази енергия не може повече да се удържа. Тя трябва да се излее и при това в цивилизационни форми.

Преди изливането на тази енергия да се осъществи, е нужно да има фокусиране.

Проблемът за новите методи на възпитание, с които трябва да се работи. Нека да фокусираме своята енергия върху нуждата от нови методи! Старите методи изглеждат неефективни, остарели, неадекватни към днешното време. Наставниците, опекуните е време да си вървят. Човечеството е изпаднало в днешната криза поради липсата на адекватни ценностни модели.

 

Къде се излива енергията на днешното човечество! Тя се излива в направления, които се задават от днешните наставници, усърдно грижещи се да улавят всяка една капчица от обществото, за задвижването на собствените им мелници. И ако някой се изправи срещу стандартните им методи на улавяне на обществената енергия, той бива дисквалифициран от изкусно изплетената мрежа на симбиоза между медии и управници.

 

Властта в обществото е свързана пряко с наставниците. И ако самите наставници уж се дистанцират от методите на управление, то това е проформа, защото самите духовни наставници пряко се борят от начало до край за пулта на властта. Духовните наставници и невидимото правителство на планетата са едно и също. Колкото до връзката между ложата на тъмнината и Шамбала, то това е въпрос оставен, всеки сам да намери отговора за себе си. Възможно ли е всемогъщата Шамбала да няма учас9тие в управлението на планетата и възможно ли е да се оправдават някои като методи на управление с незрялбото състояние на човечството. Възможно ли е мъдрият възпитател да се оправдава с непослушанието на детето. Мъдър е този, който избира адекватните методи за възпитание и образование.

 

„Когато Мъдростта управлява, реда не се нарушава.”