Welcome

ANTI – MATRIX

ПАКЕТ ОТ АНТИПРОГРАМИ ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ
ПОТОКА ОТ ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ ЧОВЕШКИТЕ ИНДИВИДИ


Забавлявай се!

Разкрий себе си!

Анализирай себе си!

Преодолей изпитанието!

Моделирай ситуацията!

Опознай механизмите на собствения си организъм, както и тези на Матрицата!

Опознай механизмите на Матрицата!

Опознай Матрицата!

Анти – Матрицата!

ИЗТОЧНИЦИ:

Виссарион, “Ценностни модели на Тиберкул”, “Последен Завет”, “Последната надежда”, “Повратна точка

Ноам Чомски, “Генеративна граматика

Норберт Винер, “Комуникация и контрол в животното и машината

Лудвиг Витгенщайн, “Трактат

Бил Купър, “Тихото оръжие

Матрицата, филм, 1999

Матрицата, вестник на бълг.език, година 1, 2000

/Вестникът се издава също в електронен вид./

АВТОР: Хелиопол

В своите неуморни търсения от десет години насам, върху подобряването конструкцията на човека, стигнах до извода, че системите на Матрицата безспорно пречат на усъвършенстването на човека. Докато човек не бъде поставен в нови условия, той не може да развива пълнокръвно себе си, нито пък своята душа. “Колкото и да посипвате асфалта с вашите семенца - казва Виссарион - вие никога няма да видите нещо да поникне върху него.Трябва семената да се положат върху плодоносна почва. А в сегашното общество, къде е тази почва? Сякаш огромни бетонобъркачки за разляли тонове с бетон и положили милиони километри асфалт върху плодоносната почва. Как тогава да разцъфне човешката душа и как да се развива конструкцията на човека в условия на хармония между разума и душата.

Безспорно условията трябва да се изменят, и самата парадигма да бъде тотално изменена. Матрицата ще бъде рано или късно отстранена в сегашния си допотопен вид от времето на прастарите времена.

А ще има ли нова матрица!

Да, в Царството на Душата, където няма място за подобни образувания. Най-добрата матрица е тази, която е невидима и позволяваща да разцъфтяват плодове върху дървото на живота.

И все пак, качеството на човека ще трябва също да се измени!

Как!

Като се положи в условията на новото битие, но и все пак, като се научи да полага максимално своите волеви усилия.

Промяната на човека е била проблем на не една човешка цивилизация.

Последната цивилизация, сегашната под въздействието на Матрицата, създаде невероятния прецедент, да се похабява човешкия материал, да се съсипва таланта на човека, да се унищожава природната даденост на човека.

Как да се променя все пак този човек, като той самият се намира в коловози, които не позволяват неговото развитие.

Безкрайно повторение на едни и същи ситуации, житейски проблеми. Колко пъти се е стигало до констатацията, че за да се оправи човека трябва да се оправят условията по магистралата, а за да се оправи самата магистрала е нужно все пак и да се поправи самия човек, тоест да се промени неговото качество.

КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕКА

ПОДОБРЯВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩИНА ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ ЗАКОНИТЕ НА МАТЕРИАЛНОТО БИТИЕ В СЪЗВУЧИЕ С НОВИТЕ СЕГА ОСЪЗНАВАНИ И УСВОЯВАНИ ЗАКОНИ НА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

ПОДОБРЯВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ВИСОКОЕВОЛЮИРАЛАТА ТЕХНИЧЕСКИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

МОДЕЛИРАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩИНАТА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДИННО СЕМЕЙСТВО, НА ЕДИНЕН ТРУД, НА СЪЗНАТЕЛНО ПОЛАГАНИ УСИЛИЯ В ИМЕТО НА СОБСТВЕНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

КОМПЮТРИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗКРАЙНО МНОЖЕСТВО ОТ ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ.

ФИЛМИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ ПРОЖЕКТИРАНЕ НА БЕЗКРАЙНО МНОЖЕСТВО ОТ ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ.

КНИГИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОПИСАНИЕ НА БЕЗКРАЙНО МНОЖЕСТВО ОТ ЖИТЕЙСКИ СИТУАЦИИ

ВСИЧКО ТОВА, КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ КРАЙНО КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ ПРИДРУЖЕНИ С ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ ЯВЯВАЩИ СЕ ИЗХОД ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, МОЖЕ ДА СЕ ПРОЕКТИРА И ИЗЛЪЧВА С ПОМОЩТА НА КОМПАКТ ДИСКОВЕ, ВИДЕОКАСЕТИ И КНИЖНИ ПРЕНОСИТЕЛИ /КНИГИ – КАТАЛОЗИ ОТ ЖИТЕЙСКИ МОДЕЛИ/

В основата на генеративната лингвистика стои идеята на генеративната граматика, че човекът е един генератор на БЕЗКРАЙНО количество от изречения – синтактични конструкции, с помощта на определено КРАЙНО количество ДУМИ, ПРАВИЛА И МОДЕЛИ.

Следователно човекът е като един генератор на словесни конструкции - изречения, които са подобни на проблемните ситуации по своя строеж.

Синтаксис и синтактични конструкции – живот и правила в школата на живота и проблемни житейски ситуации

Синтаксис и Правила в Школата на живота

Синтактични конструкции или изречения и проблемни житейски ситуации

Човекът генерира в своя съзнателен и несъзнателен живот безкрайно количество от звуци и синтактични конструкции. Човекът генерира също и безкрайно количество от житейски проблемни ситуации

Човекът изстрелва ситуации вместо куршуми по същия начин по който изстрелва и думи изречения вместо куршуми.

Човекът е едно генериращо устройство на проблемни ситуации.

Проблемните ситуации са резултат на неговата реактивна лаборатория в която вместо химична реакция, експлозия, барутни зърна, се използват милиони битове от информация, и така човекът обработвайки данните играе в играта, взема своите решения със своето мисловно устройство и изстрелва ситуациите, плод на взетото с ума решение.

Тези ситуации се изстрелват вместо от оръдие, от компютъра на човека в неговия мозък. Компютър с оператор – самият човек, който под заповедите на самия себе си, вместо под заповедите на банковия магнат или военен генерал, взема решение и дава изстрел.

Произвежда се поредната проблемна ситуация в Школата на живота.

И така, в живота на човека, безкрайна поредица от изстреляни житейски ситуации, всичко това събрано върху лентата на филма на неговия изживян живот.

Филмът съдържа определено количество кадри, но те са безкрайни в своята неповторимост. Ни една с една не си приличат проблемните ситуации. Но има нещо общо все пак в тази поредица от изстрели в пространството на живота. Това се моделите, определени на брой, които са заложени в безкрайната неповторимост на житейските ситуации, оказващи се все пак, крайно количество.

Лудвиг Витгенщайн в своят Трактат казва: “Светът е това, което се случва /около нас/”” Die Welt ist was der Fall ist”. Когато пояснява същността на понятието “der Fall”, Витгенщайн употребява думата “Sachverhalt” – състояща се при един етимологически анализ от “Sache”-вещ, нещо и “Verhaltnis”-отношение-отношения на предмети, атоми-конфигурация от различни атоми-също така вид “Verbindung”-свързване на отделните атоми. Самото “Sachverhalt” би могло да се преведе като “атомарен факт”-факт структуриран от отделни атоми. Картината на света може да бъде представена като структура-като “Sachverhalt”-динамично променящ се атомарен факт /конфигурация/ състояща се от “Sache”, влизащи помежду си в отношения.

Случаят е това, което се случва, което е, което става, като съвкупност от събития около нас - създадени от самите нас, генерирани от нас в нашата мозъчна лаборатория, съвкупност от отношения, атоми конфигурация, предизвикани от нас, на които безспорно Матрицата отговаря по механичен начин със собствена конфигурация..

Един невероятен механичен като гигантска играчка свят!

Алиса в страната на чудесата!

Но Алиса е в същото време и програмист. Нима! Да, тя има своя компютър. Луис Карол е вероятно забравил да й го съобщи. Алиса е един мощен генератор на снаряди – проблемни ситуации в Школата на живота. Тъй както тя говори и излъчва своите безкрайно количество мисли и изречения, така и тя предизвиква около себе си едно уж безкрайно количество от житейски проблемни ситуации.

Норберт Винер написал една книга за Комуникация – връзка и управление в структурите на животното и машината, която била приложена като идея и спрямо човека, та нали той е и машина, и животно, и вече човек като съчетание на разум и душа. После се появява Ноам Чомски също евреин.

И така, генеративната лингвистика на Ноам Чомски и неговата идея за генеративна граматика, заедно с филодофията на Витгенщайн, забележете евреин и немец, приложена към условията на Тихото оръжие и Матрицата, американецът Бил Купър, облагородена от идеята на Виссарион, че освен условията, е нужно и качеството на човека да се промени. Виссарион е роден в Русия.

Един лингвист, един философ, един американски инженер десидент и един руски духовен учител на име Виссарион.

И така, нека се върнем към генеративната лингвистика, прилагайки я към кибернетиката на Винер, философията на Витгенщайн, и имайки предвид истинската Психология на Виссарион – наука за законите на развитие на човешката душа.

Говорящото устройство у човека, машината у него като един механизъм, компютъра му съединен с разума, и всичко това обагрено от Законите на човешката душа.

Животно, тяло, машина, компютър, разум и Душа.

И душа!

Проблемните ситуации не биха били толкова многообразни, ако не се имаше предвид абсурдната картина на действията на човека като едно съчетание между разум и душа.

Като разум, очевидно безкрайното количество от проблемни ситуации би било доста обозримо, но като се включи и абсурдната история на съчетаване на разумни и чувствени житейски ситуации, броят на възможните проблемни ситуации – снаряди се увеличава в геометрична прогресия.

Определено количество думи, определено количество правила, определено количество модели на изречения, равно на НЕОПРЕДЕЛЕНО БЕЗКРАЙНО количество изречения.

ГЕНЕРАТИВНА КОМПЮТЪРНА РЕАЛНОСТ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ КОМПЮТЕРИЗИРАНА И ГЕНЕРАТИВНА

СЪОБРАЗЕНА СЪС ЗАКОНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗУМА И ЧОВЕШКАТА ДУША

Определено количество факти, определено количество от закони за развитие на разума и душата, определено количество съчетания на факти на разума и душата равно на безкрайно количество от проблемни ситуации, генерирани съобразно наличие на разум и душа у човека

 

Всичко това обаче е теория, която цели да докаже съвсем просто, че броят на моделите на изречения е краен, както и броят на думите, броят на правилата също е краен. Безкрайно е само проявлението, което е многообразно, но всъщност и то може да се опише и предварително изчисли.

Следователно върху картината на един гигантски компютър, намиращ се там някъде във Вселената, всичко това може да се опише, като безкрайно /според съзнанието на сегашния човек/ количество или многообразно проявление от всъщност крайно количество /обективно от позицията на вселенския разум/ все пак проблемни ситуации, случки върху нашата планета, в които действащо лице са нейните обитатели само около 6 милиарда.

Всичко това може да се опише и изчисли. Не е невъзможно и не е безкрайно, не е неизчислимо!

Отклоненията от крайната прогноза в масов мащаб, не биха били повече от няколко десетки от процента. Следователно прогнозата за изхода на събитията върху тази планета в масов мащаб, би могъл да бъде изчислен с точност до под един процент отклонение. С точност около 99 и нещо точност.

Все пак, това е интересно. Значи там някъде се знае, какво ще се случи с човека!

И тази, ситуация е вече била проиграна от Великият Творец.

Върху гигантския компютър на Отеца, се виждат усилията на всяка една частица от човешкото общество, на всяка една душица, дали тя полага своите усилия и доколко тя участва в самата игра активно със своето предначертание и породени допълнително импулси.

Всяка една частица поражда своите проблемни ситуации ги изстрелва като това се отразява върху гигантския компютър на Създателя.

 

Могат ли да се обобщят моделите на тези проблемни ситуации!

Могат и затова свидетелстват самите Напътствия, неправилно наречени Заповеди или може би по-точно Предписания, които човекът е получавал от Своя Отец като ориентири, репери или бащински пожелания за съблюдаване на правилата в живота.

Били са проектирани в съзнанието на човека около 10 основни модела на житейски проблемни ситуации:

Какво да се прави и съответно какво не, в тези основни макроситуации, от които зависи останалата част от житейската траектория на човека.

Не убивай, не кради, не пожелавай собствеността на ближния, не пожелавай жената на ближния си,

Не прави това, което не искаш да правят спрямо тебе”. Генералната постановка обаче звучи: “Възлюби ближния си и го обичай като твой роден брат.” – Това е генералното правило, което решава всичките ситуации. Всъщност последните две заповеди, се явяват като макро разрешения на всички казуси всички проблемни ситуации, можещи да бъдат разделени между отделните поднаправления – не убивай”, “не кради”, “не лъжи”, “не пожелавай собствеността на ближния, жената на ближния и т.н.

А могат ли в сегашното време да се обобщят проблемните ситуации и поставят в едно крайно количество от модели, с помощта на които всеки човек би могъл да си сверява часовника на своето съзнание, разум и душа. Да се сверява истинския часовник на Рациото и Психеята!

Безкрайно количество от казуси и проблемни ситуации изобилстват по филмите, по книгите, в историята от учебниците и тази на истинската разиграла се драма върху земята.

И все пак, дали това количество не би могло да бъде обобщено и поставено в определено крайно като съдържание количество от такива Модели - Проблемни ситуации.

Например: Проблемна ситуация за обида.

Проблемна ситуация за гняв.

Проблемна ситуация за униние.

Обидата! Проблемът е в неразбирателството. Безкрайно количество видове обиди е преминало през съзнанието на милиардите човешки същества населявали планетата в своето поредно прераждане, недоразбрали се помежду си по време на своя контакт помежду си. Вместо да свършат някаква работа и създадат благо, те са се обиждали помежду си. И какъв огромен облак от отрицателна енергия е възникнал от затаяването на тази обида. Една обида, която все пак притежава общи свойства.

Тогава как би трябвало да се постъпи в този случай?

Когато я има тази проблемна ситуация - има обиден и обиждащ. Как да се постъпи за неутрализирането на нанесената вреда върху човешката психика, за да не се излъчват от човека в обществото потоци от отрицателни мисли, чувства и енергия?

Безспорно в случая имаме работа с понятието:

“Отрицателна програма за обида”!

И би трябвало да търсим начин как да се справим с тази заложена отрицателна програма в човека по време на разигралия се конфликт. Да, като се извърши обработка с противодействащата програма:

Антипрограма за обида, тоест като се извърши действието – депрограмиране.

Какво представлява Антипрограмата?

Има антипрограма за чувство, има и антипрограма за осъзнаване. В първата има включен видео и музикален клип, който въздейства, във втората част има включен алгоритъм на осъзнаване на ситуацията с помощта на описание на стандартните условия за обиждане.Компютърът бързо ще открие приблизителната ситуация до описания в модела казус. Затова се задават конкретните параметри: Обида и съответните нюанси. Обида с накърнено достойнство, обида с засягане на собствеността.

Ето така, се извършва депрограмирането като се дава възможност на човека да седне пред компютъра и сам си прегледа за себе си антипрограмата за обида.

По същия начин, би могло да се разработи и антипрограма за гняв, антипрограма за горделивост и превъзходство.

Около 20-30 компакт-диска ще са необходими за описание на основните антипрограми, съответстващи на най-разпространените макро отрицателни програми действащи върху човешкия род в момента.

Всичко това би спомогнало да се намали многократно потока на излъчвана отрицателна енергия генериран между човешките индивиди и който поток, е доказано, че само ако престане за секунда, това би убило вируса на злото, породен от самия човек в неговото невежество и абсурдна човешка природа на съчетание между инстинкти, разум и душа.