Хората трябва да престанат да пълнят Чувала с дупки на глобализацията
  1. Чудовището на Глобализацията се захранва от два източника: Първият, това е наивността и невежеството на средния редови гражданин на Европейския съюз. Вторият източник, това е лъжата и лицемерието на днешната масова култура, която манипулира съзнанието на хората посредством медиите, политиката, рекламата, църквата, и останалите институции, от типа на здравни каси, осигурителни и застрахователни фондове – все издънки на старозаветната култура, породени от желанието й за господство и тотален контрол.

  2. Когато населението на тази планета, започне да се събужда от състоянието на буден сън и започне най-после да осъзнава степента на манипулируемост на Системата, а за това е достатъчна критична маса от хора в събудено състояние, ще започнат да се взривяват бентовете с които е подпушено днешното човечество като енергия и мисловен потенциал. Банковите чиновници, които днес защитават системата, и търсят всевъзможни начини да я защитят за да докажат лоялността си пред Големия Брат, скоро самите те, ще бъдат най-яростни противници на оковалата ги финансова система.

  3. Осъзнаването на днешното състояние на тотален контрол и манипулируемост, е първото условие за началото на този процес. Когато диагностиката бъде направена, тогава и болестта започва да отстъпва пред силата на Съзнанието и желанието за избягване от смъртоносните й хватки надделява над консуматорския стремеж, внедрен от действуващите слуги на Системата.