Синтетично определение на Глобализацията
Какво представлява Глобалният ред,
към който се стремят строителите на Глобалното общество.
Кратко описание на Глобалното общество;
щрихи от философията на глобалисткото мислене

ПОРТРЕТ НА ГЛОБАЛИСТА,

ПОРТРЕТ НА СЛУЖИТЕЛЯ НА МАТРИЦАТА,

ФИЛОСОФИЯТА НА ГЛОБАЛИСТА

ФИЛОСОФИЯТА НА МАТРИЦАТА

Глобалист – това е работно понятие, имащо предвид да очертае основните черти на настоящите защитници на философията на Новия Глобален ред, а тези защитници от своя страна изцяло се покриват като характер, показатели на мислене, с т. нар. Служители на реда, Системата, Матрицата.

Основни щрихи на глобалистката философия: