НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД ВЕЧЕ СЕ НАРИЧА ГЛОБАЛЕН СЪЮЗ


ЗАСЕГА В БЪЛГАРИЯ СЕ ГОВОРИ САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ТАЙНИ ОБЩЕСТВА

Кой кой е от Елита?

Откъс от статия на Роберт Гайлон Рос

ГЛОБАЛНИЯТ СЪЮЗ

Старият “Нов Световен Ред” е мъртъв. Новият “Глобален Съюз” е вече оживял и e на дневен ред.

В този контекст Елитът може да се дефинира като група от хора, които са членове на Билдерберг групата, Съвета за Чуждестранни Връзки и Трилатералната комисия.

Световната Елит-олигархия е решила, че обществото гледа на нея враждебно като използва израза “Нов Световен Ред”. Затова тя е решила да промени наименованието с кодовия израз “Глобален Съюз”.

Когато чуете да се говори за Глобална архитектура, Глобална икономика, Глобално село, Глобална заинтересованост, Глобално сътрудничество, Глобално движение, Глобални нужди, и подобния заместител на Новия Световен Ред, вие просто ще знаете, че е на път да се изгради доминираща икономическа и политическа система за КОНТРОЛ НАД ЦЕЛИЯ СВЯТ!

Името “Европейска Икономическа Общност” бе подменено с новото име “Европейски Съюз”, възприето с договор през 1992 година в Маастрихт.