ЕЛИТЪТ  - ФИЛОСОФИЯ И СВЕТОГЛЕД

Описание на мисленето на илюминатите

Портрет на илюминизма

 

Съдържание

Предговор

Големият театър с кукли – ционизъм и илюминатство

Кадифената ръкавица на кардинала

Мистерията за познаването на Бога

1.  За манипулацията на масонското учение - Великият Архитект на Вселената – великата манипулация с понятието за Единен Бог

 

2.      Ключ за разбиране механизма на манипулацията - Истината за рептилоидния мозък

3.      Пирамидата в която ционизмът отстъпва място на илюминизма – описание на пирамидата, описание на Четвъртоизмерната Матрица и мястото на човека в тази Матрица

4.      Същност на илюминизма – интервю с един инструктор илюминат

5.      Откровение на един от Елита  /Изповед на свръхчовека/

6.      Портрет на един илюминат

7.      Портрет на една млада душа, с минимална възможност за бъдеща еволюция

8.      Изводът! Кой е?

ДА СЕ ПРЕСТАНЕ ПОДХРАНВАНЕТО НА СИСТЕМАТА

СИСТЕМАТА НЕ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ ДА БЪДЕ ИЗКУСТВЕНО ИНЖЕКТИРАНА И ПОДХРАНВАНА.

ДА ПРЕСТАНЕМ ДА БЪДЕМ КУКЛИ НА КОНЦИ ВЪРХУ СЦЕНАТА НА МАНИПУЛАЦИЯТА НА СЕГАШНОТО ЧОВЕЧЕСТВО

СЕГАШНАТА СИСТЕМА – ЧЕТВЪРТОИЗМЕРНАТА МАТРИЦА ТРЯБВА ДА СИ ОТИДЕ

                          

                                                ПРЕДГОВОР

 

ГОЛЕМИЯТ ТЕАТЪР С КУКЛИ, ЦИОНИЗЪМ И ИЛЮМИНАТСТВО

 

Планът се развива с точност. Ционизъм в основата, а на повърхността - много имена. Двадесети век. Болшевизъм, В НАЧАЛОТО. Глобализъм НА КРАЯ. Глобален егоизъм най-точно. В основата ВСИЧКО Е тоталитаризъм. СТРЕМЕЖ ДА СЕ ПОДЛОЖИ ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ТОТАЛИТАРЕН КОНТРОЛ

Доказаната манипулация. Факти! Механизмът за манипулиране на човечеството! Случайност ли е това! Вижте лостовете на този гигантски механизъм – как е възможно да се допусне, че той би могъл да бъде изобретен от някой обикновен човек?

От страна на кого! “Майстор”, посветен, определено разумна сила!

Води се борба кой да владее планетата и кой да бъде господарят на човека!

“Майсторът” отдолу е съвършено различен от стандартното понятие за дявол. Дяволът от приказките е безобидно псе, което подскача покрай тази Сила. Сила на разума, която не е свързана с душата на човека, но го владее като разум. Тази разумна сила е Луцифер. Тя е допусната да действа от Небесният Отец, положил Божието начало у човека. Тази сила действа чрез т.нар. Посветени или Илюминати. Кръг от хора които изповядват преклонение пред тази сила на име Луцифер. Всеки от тези посветени или илюминати е “майстор”. Също така и маг. Но този Майстор, който е най-отгоре на Пирамидата / за справка виж Пирамидата изобразена върху една еднодоларова банкнота/,  не е просто евреин, нито просто даже и хазарски евреин, нито юдеин, нито пък “ешкенази”, той е преди всичко космополит, интернационалист, посветен или всъщност “илюминат”.

Изтъкахме си платното, ритнахме си кросното.”

Толкова приказки за евреите – за и против. Кому е потребно това, чия воденица обслужва? Та и накрая, абсурдния спор, как е възможно да се избиват евреи, от страна на самия Хитлер, след като последният бил роден в семейството на Ротшилдови.

Целта е проста, да се създаде антисемитизъм, която накратко е осъществима чрез приказки срещу “чифутите”. А от това, да се възползват впоследствие тези Отгоре по горните етажи на Пирамидата! Тоест Високите Посветени или Високият Елит, играчите в сянка!

Как! Ето, това е майсторлъкът!

Проблем, реакция, разрешение – като се води за носа наивника в точката, в която трябва.

Точката е илюминизмът. Еврейството, ционизмът са само една голяма спирка по пътя на нейното изпълнение. Хитлер преди да е бил антисемит, е бил преди всичко илюминат или най-малкото използван от последните.

Ционизмът ще бъде пожертван в крайна сметка. Той е станал прозрачен /изтъкали са си платното чрез него/ и от него полза повече няма. След това “изтъкаване” на това “платно”, ще последва изритването на “кросното”.

Но илюминизмът останал досега на заден план, ще стане видим и ще излезе напред.

Илюминизмът, илюминатите, и изпълнението на техния план, ето това е осъществяване по точки на Планът. Планът, какъв е този план, ето – това е въпросът!

Евреите според този план отново ще бъдат пожертвани, но не “ешкеназите”, а тези, невините и обикновените. Тези, които са служили за “подпалка”! Тези, които наистина бяха жертвани в предишния “холокост”. /Наистина, да се твърди, че е нямало никакъв холокост е огромно нахалство, но и преувеличаването произлиза от същите тези “майстори” играчи, създали цялото понятие за антисемитизъм. 

 

Каква е все пак целта на тези илюминати? Да изпълнят своя план. А той какъв е? Дали се изчерпва само с изграждането на храма. Да, изграждането на храма, това е една от целите, но не и последната и най-главната. Над тази цел за изграждането на храма и изпълнението на отрицателно заложената програма на богоизбраничество, стои една друга генерална цел – да се покори и овладее планетата в името на Луцифер, Зад ритуала и богоизбраната доктрина и нейното осъществяване, стои нещо съвсем практично. Кое е то? - Властта над човешкия род в името на Луцифер и създаването на синтетичното човечество. Това е човечество не въз основа Плана на Отеца. Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан,  отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало. Създаването на човек с високо разумно начало, със строго логична конструкция, без сърце и душа, е било цел на Луцифер.

 

 

Войната е  стъпка по пътя на осъществяване Плана на илюминатите.

Няколко прогностични извода:

ЦИОНИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ ЖЕРТВАН

ИЛЮМИНИЗМЪТ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ОСТАНЕ СКРИТ ЗАД МЕДЕНИ ПРИКАЗКИ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯСНЯВА КАТО КОНСТРУКЦИЯ КОЯТО Е В ПОЖЕЛАТЕЛНО ВРЕМЕ, И КАТО КОНСТРУКЦИЯ КОЯТО Е ФАКТИЧЕСКИ ВЕЧЕ РЕАЛИЗИРАНА /РАЗМИНАВАНЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ Е НАЛИЦЕ/

Войната на Израел, с оръдие САЩ, но зад всичко това стоят група от хора, които се наричат просветлени, т.е.  “илюминати”. Илюминатите използват евреите, и самите илюминати създадоха понятието за антисемитизма.

Болшевизъм, фашизъм, социализъм, антисемитизъм, ционизъм, илюминизъм, и още по нататък, какво следва? Засега илюминизмът измества ционизма. И затова стъпка по стъпка следва да се запознаваме с всяко едно от тия понятия.

Информацията за илюминатите изтласква информацията за ционистите, и така после става ясен плана за изкуственото понятие за антисемитизъм, стават ясни и явленията на фашизма и болшевизма. Кафявата и червена чума. Все едно и също котило стои отдолу. Все един и същ център, но този център не е само еврейски, не е нито само израелски.

 

Планът на илюминатите цели точно това, да се премине през войната и да се излезе от нея като се създаде впечатление,че всичко се управлява от Тях – Елитът. И че този елит е съставен от хора, които са призвани да бъдат господари на човечеството.

Новият световен ред трябва да се въдвори след тази война и да създаде впечатление, че всичко е по точен план в развитието на човечеството.

В действителност, новият световен ред цели да забави именно еволюцията но човечеството и да го отклони от неговото развитие, като създаде нов вид човек, свързан с едностранчивото развитие на човека само като интелектуална конструкция без душа в истинския смисъл на понятието емоционално чувствен комплекс.

За да се достигне до тази тяхна желана конструкция, те се прицелват в точни премерени стъпки, една от които е миротворчество и глобализация.

По този път, методите им са изключително гъвкави, от войната и благотворителността, от бомбите и възстановяването - социално подпомагане на бомбардирания регион чрез вкарване на инвестиции, до кадифената ръкавица.

 

     КАДИФЕНАТА РЪКАВИЦА НА КАРДИНАЛА ИЛИ КАДИФЕНИЯТ ПОДХОД

 

Бъдете нащрек! Защото много може да си говорим, и да стоим пред екраните на телевизора и компютера, но в действителност Планът на Новия световен ред се осъществява много точно във времето. Объркани били, богоизбраниците! Ами, да, но какво от това! Планът им все пак се осъществява. Като по ноти! Организацията им се крепи на огромни пари, психологически установки в съзнанието на населението, които вече веднаж прокарани, ги обслужват. И ако даже се опитаме да обясним на детето, че всъщност компютърната игра, която играе, не е само така просто игра, тогава ще дойде таткото, който ще ни обясни, че то всъщност и животът и той бил една игра.

Така ще достигнем до Теорията на игрите, която иначе е голяма теория, но всъщност тя пренася Законите от материалното битие неправомерно в сферата на духовното битие. А душата на човека не е просто една материя, нито просто една енергия, нито пък само по-финна материя, нито само по-финна енергия. Смяна на мащаба и непознаване структурата на човека, т.е. неотчитане истинската същност на човека като душа.

Дущата на човека всъщност е онова, което го прави човек, и върви че обяснявай на тези от Елита за понятието човечност. Даже и тези от тях, които след дълги убеждения са възприели доктрината за глобализъм в човешко лице, и те също няма да проумеят, защо е недопустимо прилагането на Законите на материалното битие към духовното битие. Душата е създадена за да се развива по друг принцип. Законите на душата и човекът в този смисъл, са диаметрално противоположни на Законите на материята.

Тъй както е едно, когато един човек е приучен само да получава и да взема в своя живот, а друг човек - да дава от себе си, това е съвсем друго . В този смисъл Теорията на игрите не може да се приложи спрямо човешката душа. А и оттам, не може да се направи извода, че Господ бил всъщност един голям играч на зарове и после от там следва и другата нелепост, неправилен извод на някой илюминат, че животът бил също една игра.

 

 Кратък конспект върху илюминатския подход

– дълбоката философия на илюминизма и как тя рефлектира върху социалния живот

Методи на изследване

 

- Изследване разликите във височината на пирамидата, горни и долни етажи

- Изследване окото на пирамидата

- Безпарична икономика

- Илюминизъм и масонство, ционизъм и комунизъм – сравнителен анализ

 

Глобален Ред в човешки вид - същност

        масонството и превъплъщенията му като ротарианство

 

Етапи на прокарване на Новия Световен Ред

 

Възцаряване на Новия световен ред

Преди възцаряването на Реда

След възцаряването на Реда

Първи период на външен просперитет

Втори период на опит за подчинение на населението и установяване на тоталитарен контрол

Окончателен крах на тоталитарния ред

 

Преминаване в Ново развитие на планетата земя

 

 

Какво представлява управляващият елит, кои са методите по които се управлява и възпитава това човечество, проблемът за отношението към Бога, Небесният Отец, или пък Великият Архитект, или пък Аллах, или Йехова

Христос и Луцифер, кои са те?

Защо отношението към Христос е показателно?

Колко вида Христос има в момента в съзнанието на човека?

Ню Ейдж мисленето и култура, най-голямата заблуда по пътя към излизане от противоречията

Ченълинг като източник на информация, от къде идва информацията?

Наставниците в етерни тела, наставници от Четвърто измерение, родоначалници на окултизма през 20 век, защо Учителя /Петър Дънов/ употребява думата “трици” спрямо ученията на някои от тях, Ню ейдж мисленето, Елена Блаватска, Елена Рьорих, Алис Бейли и връзката на трите жени – медиуми с групата от наставници от Езерото на Нагите, обществото на Златната зора, за каква Зора става дума, Дион Форчън и цялото това направление от Ню Ейдж културата, Ошо – Раджниш съзнателно или не, участие в бъдещата глобализация въпреки революционния имидж,

Окултизмът на 20 век, дело на Антихриста

 

Бележки относно Мистерията за познаването на Бога

Генерален извод – без познанието на Истинския Бог на човека не може да бъде разбрана същността на Илюминизма и Новия Световен Ред

 

Кои са религиозните форми зад които е нашият Бог?

Индуизъм, Будизъм и Християнство – Отецът на човешкия род като духовна тъкан

Юдаизъм, Ислям и Даоизъм – Абсолют, Творецът на материалното битие

Разликата между Стария и Новия завети

Кой е наложил Стария завет върху Новия завет?

Несъвместимостта на съставителството в Библията

 

Фарисейският квас и защо фарисеите се явяват в основата на проблема за развитието на тази планета – Заговорът срещу човешкия род от страна на Денница, има ли заговор от страна на илюминатите, има ли въобще илюминати и някакви тайни общества?

 

 

 

 

1. ЗА МАНИПУЛАЦИЯТА НА МАСОНСКОТО УЧЕНИЕ –

МАНИПУЛАЦИЯ НА ЛУЦИФЕР

Как франкмасоните се организират и как предлагат на представители

от други религии да постъпят в техните ложи

МЕХАНИЗМИ НА ФИННАТА МАНИПУЛАЦИЯ

Да допуснем, че група от езически представители, поклонници на езическите религии се съберат някъде и решат съвместно да се помолят – всеки на своя бог. Те всички биха се съгласили, но трябва преди това да уточнят общото наименование, което да ги обедини. Индусите биха предложила това да бъде “Вишну”, а представителите на другите езически религии биха настоявали, това да бъде името на техния езически бог. И така, те не биха се споразумели кое име да използват, защото приемането на едно име би означавало подценяване на другите имена. Ето, точно това именно е целта на Сатан. Да накара хората да търсят начин да открият неутрална площадка.

Ако те изберат неутрално име като например “Великият Суверен и Създател – Архитект на Света”, тогава всички от събралите се за обща молитва биха се съгласили. И биха отправили своите молитви към този “Велик Архитект”.

Но тогава изниква въпроса – наистина ли в този случай при тази обща молитва, те всички се молят на бога на Авраам, Исаак и Яков, т.е. богът от Библията? Не разбира се, те всъщност отправят молитвата си към Демоните от езическите времена.

А сега да разгледаме случая, когато християни посещават някакъв индуски храм и са принудени да вземат участие в религиозния ритуал или служене. Бихме допуснали, че те всъщност ще се молят на Исус, даже и ако се присъединят в общата молитва към Вишну. Би ли допуснал Бога на Авраам, Исаак и Яков подобно служене. В Първо послание към Коринтяните апостол Павел недвусмислено заявява: Гл. 10 : 20 “Но казвам, че онова което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на бога, но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Не можете да пиете Господнята чаша и бесовската чаша, не можете да участвате в Господнята трапеза и в бесовската трапеза.”

Нека допуснем, че индусът се съгласи да смени името на Вишну по време на молитвата с името на Великият създател и Архитект на Света. Даже и да се извърши подобна смяна на имената, известни ключови елементи на езическата молитва ритуал остават.

Вие вярвате, че има само един бог. Това го вярват и самите дяволи И треперят от това. Но очевидно демоните само като вярват в неоспоримата истина, т.е. знаят за нея, не ще се спасят. Само доверяването на Исус Христос води до Спасението в сегашното време.

Сега вие знаете, че фримасонските организации спомагат за утвърждаването на Една Световна религия, спомагаща възстановяването на новия Световен ред. И така, вие осъзнавате колко сме близо до онова, което наричат Крайни времена.

И така, нека допуснем, че името на единният Бог, което ще приемем в името на единната молитва ще бъде “Великият Архитект на Вселената”. И тогава нека според масонското учение съберем един мюсюлманин, един индус и един християнин под един покрив. Пред първия великият Архитект се проявява като Аллах, пред втория като Вишну, а пред третия….

Но нека припомним какво говори апостол Павел: Че даже и те да произнасят едни и същи думи, то те се молят на различни начала: Баал е различен от Бога на Авраам, Исаак и Яков. Великият Архитект на Вселената е различен от Бога за който говори Исус.

И така, масонското учение и неговата разновидност в лицето на франкмасоните – респ. фримасоните, се опитват да обединят Началата в едно, което наричат велик Архитект. Очевидно това е опит да се въведе порядък, но зад този опит отново стои силата на Луцифер, защото както винаги се случва, всички смятат, че се молят на светлината, която даже и носи факел, а всъщност се оказва, че факлоносецът е отново служещ на тъмнината. Даже, въпреки, че името му е Носител на Светлината.

И така, наистина има само един създател на материалното Битие, но този създател, това е Абсолюта, който не е одушевен. От позицията на новият Адам, има само един създател, който е вдъхнал искра в човека.

Масонството греши, като разделя Създателя на две – светло и тъмно начало. Има един създател на материалното и един създател на духовното битие. Богът на човека е Вторият.

Опитът да се обединят религиите в една и божествата в един велик Архитект, това е дело отново на Луцифер.

Опитът да се създаде Универсална религия или Единна религия, /Забележка: Единна религия е различно от понятието за Единна вяра/ това е от Луцифер. Опитът да се обедини човечеството под формата на Глобализация или Нов Световен ред със старото човечество, това е от Луцифер.

Ще има една Единна религия само – тази на Любовта и личният опит, ще има единно човечество, но това ще бъде след Прехода. След сегашните последни времена, когато всеки един човек трябва да се самоопредели. А за да се самоопредели, е необходимо да чувства сърцето си, и да има информация за процесите, които стават около него.

За манипулацията с човешкия род, за лъжливото обединение, което извършва Луцифер, за фалшивия опит да се обединят религиите като екуменизъм. Човек трябва да знае за най-главното – методите с които се работи в Царството на Лъжата и насилието. И второ, за възможностите да се освободи от примките на това Царство, на тази Матрица.

Човекът трябва да се научи да разпознава лъжата и да се вслушва в гласа на сърцето.

Зад светлия стремеж за обединение на човечеството застава този голям Лъжец, който всъщност търси поклон на човечеството пред него самият.

И ако Луцифер бе наистина толкова милосърден към това човечество, тогава кому е потребно да му се кланят и отричат от името на другия на име Исус.

Методите, които използва са методи, които не могат да бъдат осъзнати с нормалното човешко съзнание. Лъжата използвана от Луцифер надхвърля обикновеното човешко познание. Затова и го наричат Най-големият Лъжец.

Представящ се за Спасител, който иска само едно, да му се поклонят, а това защо, защото обикновеният човек не знае за облога, нито за генералния План, нито за Заговора.

Лесно е да се обещава на хората Светлина, дори и с факел в ръката, когато те просто са незнаещи и умело приспани!

Изфабрикуваният етикет “Велик Архитект на Вселената”, стоящ под платформата на масоните и франкмасоните, опитът да се създаде една “Единна Религия”, един единен “Световен Ред”, това е дело на Луцифер.

    

Любими методи за манипулация

от страна на Луцифер сред масонските ложи

Посочва се дадена цел и чак в последния момент, се показва какво се крие под наименованието например на понятието “Велик Архитект”.

Ниските етажи на пирамидата не знаят към какво се стремят, те просто щурмуват някаква светла цел или идея. В последния момент се разбира, че под т.нар. “комунизъм” е стояла цяла една сатанинска доктрина под флага на Тайни общества от Илюминати.

Светлото бъдеще на комунизма се разкрива в хода на десетилетията, когато се разбира разликата между думи и дела.

Йезуитският лозунг, че целта оправдава средствата, че всъщност в името на делото, човек трябва да има две лица, че всъщност, е необходима конспирация за да успее това велико дело, всичко това са извадки от Метода на Луцифер

В името на доброто, използвайки присъщия исконен стремеж в човека да върши нещо творческо, светло и добро, /отново на гърба на Небесният Отец.- използвайки делото на този, който мрази и против който възстава/ да даде на човека импулс, който да го заведе към бездната.

Опити да обединение, за светли дела, революции, освобождаване от тирания, преврати, всичко това все върху една финна струна - човекът да се прояви като герой и освободител.

И все с една и съща цел – “всичко ще постигнеш, но само ако се отречеш от моя враг - Исус”.

Каква само омраза има в думите на Ницше, или думите на Хитлер против християнството. Против Християнския бог! А всъщност тези хора, и единият и другият биват експлоатирани в техния стремеж да подобрят нещо около себе си. И единият и другият се опитват да дадат повече познание и светлина, възможности за човечеството, но с какви само методи – типични за Луцифер.

А колко подобни на Ницше има сред нас и колко ницшеанци спят в нас, докато не разберем, че този свръхчовек всъщност трябва да се изработи с много труд и най-великото Търпение на Нашият Отец, който стои отгоре и отвътре в нас и ни наблюдава с най-голямото разбиране според нашия език и интелект.

В този смисъл Луцифер се явява също и като крадец на творението на Създателя, защото той умело се възползва от вече вложеното в човека и точно там е Великата експлоатация на стремежа да се прави добро!

Най-жестоката манипулация!

Колко милиони години ще изминат за да разбере човек, че не всяко добро е в негово благо. Че не всичко което се представя за добро и светло е в действителност - светло.

Че единственият път за развитие, който е оптимален, това е пълното доверие в истинският създател, и тогава ако той бъде слушан, не може да стане грешка в дилемата – наистина ли онова светло и добро се оказва благо!

Човечеството страда понастоящем от стремежа на отделни герои да направят светло и добро, което като импулс им бива вдъхнато от Луциферианския план.

Колко геройствания от този тип са създали войни, страдания, кръвопролития, все в стремежа да се направи добро и светло, импулсирано винаги от Луцифер, който винаги е факлоносецът! Винаги представящ себе си за Спасител, даже по – голям от “Онзи на кръста”.

Луцифер е в блестящи одежди, той не се унизява, той не обича да слиза при хората, той е привърженик на елита и ненавижда стадото. За разлика от Онзи – когото наричат Христос – Спасител, който се пожертва на кръста.

  

Каква огромна разлика в методите!

Луцифериански и Християнски!

За жалост християнството бе изцяло обхванато от методите на по-хитрия и комбинативния, и то вече в своето наименование Християнство, твърде много се отдалечи от оригинала проявен чрез живия пример на Спасителя.

В полето на живия пример, битката отдавна е спечелена от Христос. Никога Луцифер не може да прояви подобен личен пример, защото той не е такъв, напротив той се проявява в елитаризма, в Трактатите за богоизбраника, в геройстването, във всичко онова, което укрепва гордостта и фалшивия стремеж на човека да стане герой, Бог, известен в небето. Властта, Славата, са все негови качества, които обещава с лека ръка. Митовете за Боговете, Прометей, Икар, Спасителят на човечеството, Героят или Белият конник, всичко това е част от Луциферианската митология. Приказките за Граала, очакваното спасение на това човечество, Крал Артур и какво ли не още.

Цялата ни система на възпитание е положена върху тази луциферианска основа, която цели да изгради само едно – развитие на съзнание за геройстване от луцифериански тип. За да може впоследствие детето да поеме по Луциферианската пътека, да се охитва да стане герой, да воюва, и така се присъединява към Героите от митовете, които кой знае защо никак не допринасят за намаляване на страданието на хората. Те просто са герои – защо – ами за да бъсат герои и да удоволетворят в себе си един луцифериански стремеж за геройстване, властване, богоподражание.

Докато човек не проумее погрешността на тази Луцифериада, докато не се премахне из основи тази погрешна закваска за богоподражание, геройстване и войнстване в бъдещото младо поколение, никога тази планета няма да се успокои.

Винаги ще има по един герой, който ще иска да разбужда стихиите и така да причинява страдания на останалите, за тяхна сметка той ще иска да става герой, но не заради друго освен да утоли жажадата си за слава, богоподражание, чийто импулс дължи единствено на погрешното луциферианско напътстване.

За по-доброто вникване в механизмите на манипулация от страна на Луцифер, предлагаме няколко откъса илюстриращи изотвътре отношението на Хитлер и Ницше към Христовото Учение /очевидно към Христовото учение като такова, каквото те са го схванали и почувствали/

 

Хитлеровият критицизъм към християнството

1.     Християнството е религия, която защитава слабото и ниското.

2.     По своя произход, християнството е изцяло еврейско.

3.     То насилва хората да превиват гърбовете си пред звъна на черковните камбани и да пълзят пред кръста /изпитанието/ на чуждия бог.

4.     То започва преди около 2000 години между болни, изтощени и отчаяни люде, които са загубили своята вяра в живота.

5.     Християнските догми за състрадание и прошка към съгрешилия, възкресението и спасението, са пълна глупост.

6.     Милосърдието на християнина е опасно, не германска идея.

7.     Християнската любов е глупаво понятие тъй като любовта парализира човека.

8.     Християнската идея за равенство защитава нисшите раси, болните, слабите и сакатите.

Хитлер установява нео-паганистична (езическа) държавна църква

През 1936 год. хитлер установява нова езическа църква, която нарича “позитивно християнство”. Нека видим някои от принципите, които тя застъпва.

1.     Националната държавна църква изисква незабавно преустановяване на печата и разпространението и продажбата на познатата досега библия на немски език.

2.     Националната държавна църква отстранява от олтарите на всички църкви Библията, кръста и другитерелигиозни предмети.

3.     Върху олтарите не бива да има друго нещо освен “Моята борба”, и отляво на нея – една кама.

4.     Прави на другите онова, тъй както на тебе ти нареждат.

5.     Обичай само своя ближен и съсед, който е като теб.

6.     Онова, което бог е разделил, нека никой да не съединява.

7.     Свастиката и камата стават символ на немското християнство

/Неслучайно някои Ню-Ейдж текстове напомнят, че кръстът ще бъде заменен с езическата свастика./

Преклонението на либералните християни пред Хитлер

/Метод Втори, при който нито се отказват от християнството, а просто го подменят с езически модел, т.е. с това, как езичниците им се иска да бъде представено християнството или как те са възприели онова, което е оригинално Христово учение – подменяне на оригиналното Христово учение с арийско християнство/

1.     Ние, немските християни вярваме в нашият Спасител Исус Христос, в силата на теговия кръст, и неговото възкресение. Животът и смъртта на Исус ни учат, чо пътят на борбата е също път на любов и живот.

Създателят ни е поставил в една общност с преплетени съдба и кръв на германската нация, и ние като носители на тази съдба, носим отговорност за бъдещето на нацията.

Германия е в нашите ръце, Христос е нашият спасител!

2.     Източник и потвърждение на нашата вяра е божественото откровение в Писанието, както и традицията на нашите бащи.

Новият Завет според нас е един свещен документ на нашия Господ, Спасителят и Неговото царство.

Старият Завет, според нас, е пример за следване на пътя на развитие на човечеството.

3.     Като нация, на нас Вечният Бог ни е завещал Закон, който е специално за нас. Той се проявява в лицето на нашия лидер Адолф Хитлер, както и национал-социалистическата държава, основана от него.

Този Закон говори на нас от позицията на историята на нашия народ, история примесена с много кръв и съдбовност. Лоялността към този закон изисква от нас да бъдем войни за чест и свобода.

4.     Пътят за изпълнение на Германския Закон е път на създаване на германско паство обединение изпълнено с вяра в предначертанието от Бога. По този път, Господ ще царува в своето милосърдие и благодат. В него ще гори огъня на свещената саможертва. По него път, Господ ще срещне германския народ и ще му придаде от силата на своята вяра. От тази общност на германските християни ще израсне немската национална християнска църква, обхващаща след време целия народ на национал-социалистическата държава на Адолф Хитлер. Един народ! Един Бог! Един райх – една държава! Една църква!

Перфектен метод на продължаване линията на Авторитета, която се следва безкритично от мнозинството, но придружено с нейното заместване като развиваща се във времето, вече под егидата на другия авторитет, който уж продължава и следва неотлъчно литията, а всъщност прокарва новата платформа. Христос е следван от национал-социалиста патриот Адолф, който следвайки повелята на Християнския и национален немски Бог води нацията по пътя на Новата религия, езическа – според влиянието на немския бог, държавна – според участието на политическия фактор, християнска – според претенциите на водачите, които искат да изведат на преден план модела на арийското християнство. Христос и Адолф, Христос и Антихриста, и така до момента в който хората се усетят и започна т да виждат разликата между думи и дела. Но тогава вече е твърде късно. Ето защо Антихристът никога не се появява в името на Антихриста, напротив той винаги идва с думите на Христос и медени обещания за онова, което хората търсят.

Просперитет и чудеса, това са двете неща на пръв поглед, които Антихристът успява да задоволи. Известно омиротворение за кратко, задоволяване на наличните крещящи потребности. Но отдолу – нищо повече, защото в действителност хората търсят материалното свързано с духовното, материално задоволяване – но свързано с топлота, която Антихристът не може да предостави. Просперитет, но свързан с човешки отношения, които Антихристът не може да изфабрикува. Материална сигурност, но свързана със сигурност изотвътре, от страна и на душата, което практически отново Антихристът е неспособен да даде на човека. Накратко казано сегашният човек търси материалното благоденствие заради външната сигурност и защита, които се явяват условие за вътрешното спокойствие и сигурност. Но ако се остане само на първото стъпало, то това е поредното излъгване на човека, и той ще продължава нещастен да се мята в собствената си душевна агония, зажаднялата душа сред потъналото в охолство тяло.

Впрочем Антихристът умело използва най-вътрешните подбуди в човешката душа, за да ги оседлае и превърне в примамка за изпълнение на собствените си планове.

Милиони български жени са зажаднели за истинска духовност, тъй както и реално е предопределил Отецът, жената да получава от мъжа духовното, но поради това, че мъжкият фактор е потънал в търсене на материалното, неслучайно му отнето, не предоставящ тази духовност на своя партнъор, и така и двамата, и мъжът и жената, продължават да се гърчат в опитите да намерят равновесие. Българската жена се нуждае от духовно съдържание, и тя го търси из книгите, защото мъжът й не го дава. Тя търси начин да покрие жаждата си за повече топлина и духовност в лицето на временно чувство за сигурност под похлупака на семейния замък, който рано или късно ще осъзнае, че е бил клетка за вътрешното й съдържание. И тогава, когато разбере това, никакви съпружески клетви, никакви семейни задължения не ще могат да я спрат по пътя на истинското й проглеждане.

Антихристът по същия начин, умело хвърля мрежата с примамката, че осигурява условия за сигурност и духовност, но в действителност, придобивайки комфорта и желаните материални условия за работа, човекът се оказва отново излъган, защото започва да се чувства изпразнен.

Антихристът от край време използва истинския стремеж на душата да се развива, жаждата й за сигурност, разбраност, комуникативност, включително и исконния стремеж на жената да бъде харесвана, а мъжът да бъде уважаван.

Не му се иска на Антихриста да си признае, че даже и в Антихристовия си план, отново почива върху любовта и привързаността на човека към Спасителя.

Човекът очевидно е разбрал генетично в себе си, кой му мисли издълбоко истински доброто!

И родовата му памет вече ще го води, за да разбере, кой ще е истинският Спасител!

Антихристът упорито използва също така и едно друго уникално човешко качество – неговата доверчивост, всъщност човешката природа е такава, че той човекът за да се развива, може най-добре, когато слуша единствения си родител.

 

2. КЛЮЧ ЗА РАЗБИРАНЕ МЕХАНИЗМА НА МАНИПУЛАЦИЯТА

 

/УСТРОЙСТВОТО НА РЕПТИЛОИДНИЯ МОЗЪК/

 

Наистина все още секретно, достъпно за разбиране от “горните етажи”!

 

За да познавате Илюминатите, М-р Дейвид,

вие трябва да изучите “рептилоидите”/влечугите/.”

Кредо Мутва

/зулуски шаман/

 

Важно е да се знаят основните неща относно мозъка на рептилоидите, защото по този начин човек открива откъде произлизат поведението и характера на Илюминатите, как и защо бива манипулиран от тях мисловно и емоционално,  чрез телевизията и другите визуално-мисловно въздействащи методи. Това става възможно чрез разбиране на рептилоидната част на човешкия мозък.”

Дейвид Айк

 

Всяка конспирация, която е конспирация, не е никаква конспирация.”

 

“Една конспирация, която започва да се проявява, и за която се говори, е към своя край.”

Из бележника на разузнавача

 

“Конспирацията е вид пирамида, и хората които служат на дадена голяма корпорация или в държавния апарат, би могло да обслужват върха на пирамида, в основата на която участва и тяхното предприятие, за което работят.”

Извод на “събудилия” се администратор

 

Най-големите конспиратори не са земни хора.”

“Господ не е създал човека за да участва в конспирация.”

“Господ не обича конспираторите и конспирациите, но ги допуска, за да се прояви Силата на Творенията Му.”

Търсач из дебрите на Конспирацията

 

****************************************************************************

 

Статия от Дейвид Айк, публикувана в неговата интернет страница www.davidicke.com

 

За тези, които търсят отговор на въпросите в дълбочина  - 

“Мозъкът на рептилоидите”

 

Ключ за разбиране на илюминатите

и на света, в който живеем

 

За да познаете илюминатите, м-р Дейвид,

  Вие трябва да изучите   рептилите”            

           Кредо  Мутва (зулуски шаман)

 

 

 

 

 

Наскоро получих съобщение от някой си, който твърдеше, че това което говоря за хората, имащи рептилоиден мозък, не било вярно. В същност материалът за който става въпрос съдържа една от най-доказаните информации, върху които някога съм писал. И това би могло да го потвърди всеки, който изучава науката за мозъка.

Но все пак аз изразявам благодарност на този питащ, защото това ме накара да поставя на необходимото място този така важен пакет от информация, който не само показва, че мозъкът на рептилоидите съществува, а и това, колко практически значимо се явява разбирането на темата за манипулирането на света от т.нар. “рептилоидна илюминатска кръвна линия”.

Така както важно се оказа онова, което Кредо Мутва, зулуски шаман ми каза:

“ За да познавате илюминатите, м-р Дейвид, вие трябва да изучите рептилоидите.”

/Бележка: Рептилоиди, респ. клас “рептили”, влечуги./

 

Важно е за хората да знаят основните моменти, свързани с мозъка на рептилоидите, защото това разкрива от къде произлиза характера и поведението на илюминатите, както и как, и защо, хората биват манипулирани мисловно и емоционално по начин, познат досега от телевизията и другите визуално-мисловни методи. Същото това нещо, се отнася и за манипулацията върху рептилоидната част от човешкия мозък.

 

МОЗЪКЪТ НА РЕПТИЛОИДИТЕ (МОЗЪКЪТ НА ВЛЕЧУГИТЕ)

А сега нека да вникнем под повърхността на видимото, под неокортекса и някои части на нашия мозък, които все още представляват мистерия, за разлика от сравнително по-познатите  като  “по-горните” или т.нар. младенчески дялове (явяващи се като най-младите дялове на човешкия мозък). Тези древни центрове на интелигентността са позволявали на живота да се развива и оцелява в различни форми от милиони години насам. Те не би трябвало да се поставят на страна, въпреки че те не говорят с езика на неокортекса.

И така, отново нека обобщим. “Рептилоидният” мозък е най-стария дял на мозъка. Той има две полукълба, точно така, както неокортекса, и би могло те да се свързват функционално с лявото и дясното полукълбо на самия неокортекс. “Рептилоидният” мозък се състои от горна част на гръбначния мозък и основни ганглии, diencephalon, и части на средния мозък - всичко това разположено  в горната част на гръбначния стълб, като една главина в средата на човешката глава.

Би могло да си представим основната сърцевина на нервната система и да тръгнем от първообраза на мозъка на бозайниците, /подобно на “рептилоидния” мозък разположен около него/, които в продължение на “Триасичния период” са изчезнали, като са осигурили връзката между динозаврите и бозайниците. Всички сегашни бозайници притежават този “рептилоиден” комплекс, включително и човека. (Станало е преплитане при съединяването на “рептилоидната” ДНК с ДНК на бозайниците и това довело до създаването на Илюминатската рептилоидна кръвна линия, което е дало възможност за  най-чистата форма от това преплитане да застане между човешката и “рептилоидната” форма).

Като първо и основно отличително качество, проявяващо се чрез рептилоидния мозък, това е стремежът за установяване и защита на територията. Това се явява резултат от изключително силната “воля за власт”, отличителна черта между гущерите по време на ритуалното поведение в хода на състезанието между тях и ожесточена битка за надмощие. Тези животни имат красиви цветове и като останалите гущери използват стремителните удари на главата за своето утвърждаване и агресивна наклонност. В състезанието агресията им се развихря и дава начало на сериозен двубой. В победата те са тиранични диктатори до крайност. При загуба те изгубват своята окраска, изпадат в депресия и умират след две седмици (точно това е класическото поведение на илюминатите. Борят се помежду си и с човечеството до смърт, за да наложат своята воля и надмощие. Победителят взема всичко).

Поне пет вида човешко поведение водят своя произход от рептилоидния мозък. Те биха могли да се именуват: “изопрактично”, “предпазно”, “възстановително”, “тропистично” и “измамно”. Без да ги дефинирам, бих могъл да се опитам да обясня, че в човешкото поведение тези видове дейност намират израз. Завладяващо-принудително поведение; ежедневни ритуали и суеверни действия; робски конформизъм и преклонение към традиционно старото; церемониално служене за възстановяване; послушание както и в легалните религиозни културни и други работи.

(Ако трябва да направя бърз обзор върху поведението на илюминатите, би било един вид изреждане, подобно на горното, на отличителните черти на рептилоидния мозък. Те изразяват всичко онова от следствията на това поведение – “завладяващо-принудително”, даващо приоритет на техния план на всяка цена, привързване с ритуали, церемонии, символизъм. Мания, фикс идея за величие. И да, да……..! Всички възможни начини за измама.)

Всички филми и действащи телевизии представляват проекция на свойствата на рептилоидния мозък. Как така? Филмите и телевизията, видео игрите и т.н. Всички те неопровержимо са подобни на сън. Не само в тяхното представяне на символичната реалност, но също и в това, че хората които гледат филмите имат същата дължина на мозъчната вълна, излъчват същата тази вибрация, както когато сънуват. И така отгатнете, откъде произлиза сънуването във вашите глави! (Киното и телевизията, като индустрия, не само че се контролират от Илюминатско рептилоидната кръвна линия, но и са изцяло създадени от тях на първо място. Илюминатите контролират чрез отличителните черти на рептилоидния мозък и те търсят да манипулират човечеството чрез манипулацията и стимулирането на рептилоидната част в мозъка.)

Езикът на рептилоидния мозък, това е визуалното представяне. Всички комуникации, действащи при рептилоидите са изградени така, чрез визуално символично представяне, всяко имащо специфично значение (Точно! Точно това съм се опитал да изложа в моите книги и разговори: как илюминатите комуникират по между си и как се отнасят към човешкото подсъзнание с безкрайно количество символи  и визуални кодове).

Рептилоидите не сънуват, за разлика от животните, еволюирали от рептилоидите (бозайници, птици), които сънуват. Защо? Защото рептилоидният мозък все още продължава да оказва въздействие върху тях и това състояние, ние хората наричаме сънуване. Няма състояние на сън при рептилоидите, защото това състояние при тях е състояние на будност. То е било подтиснато в продължение на нашите будни часове. (Но все още функционира - това не е спане, всъщност те никога не спят). Чрез химически въздействия върху неокортекса, тогава рептилоидите биха могли да функционират в продължение на спането и съня, когато лявото полукълбо е на свой ред подтиснато. Но очевидно рептилоидният мозък не е удоволетворен, ако го оставят на режим на нощно дежурство. Той би изисквал много повече от това.

Хората изобретили ритуалите и церемониите, и едва тогава театъра. Сега от къде бихте допуснали, че произтичат всички тези открития? Театърът с неговата известна теорема за “прекъсване на съмнението”, (което е в същност друг начин на изказа – “Остави левия мозък да спи”), е ново изобретение на рептилоидното ментално състояние – “Това тука вън!”.

И разбира се сега може да имаме отличен паралелен модел на рептилоидната обстановка чрез киното и телевизията, които при някои индивиди вземат от16 до18 часа от деня, което вие добавяте във времето на състояние спане-сън.

Ритуали, церемонии, театър, кино, телевизия, видео  игри-всичко това е било създадено от нуждата за териториална собственост принуда, както и от волята за власт, вградени в рептилоидния мозък. (Всички твърдения, че рептилоидната част на човешкия мозък е т.нар. бойно поле от което се извършва контрол върху нашата реалности тази планета, са били потвърдени). Тази “териториалност” и “воля за власт” се проявяват в множество начини в човешкото поведение. Нека да дадем няколко примера, за да отбележим невероятното изобилие от подобни примери сред нашата цивилизация.

“Той” иска да се ожени за нея, и “Тя” би могла да се заинтересува, но те приемат, че преди сватбата могат да изчакат, за да може той да има “добра работа”, осигуряваща сигурен приход и “добро бъдеще”. “Те” са дъгообразни гущери или някакъв друг вид рептилоиди /рептили/, птици или бозайници, чийто флирт се състои в това, мъжкият да покаже своята способност за сигурност и защита на едно определено ”пространство” преди той да бъде считан за подходящ партньор-накратко този вид на принудително завладяване е рептилоиден, без значение как би могло рационално левият мозък на неокортекса да го оценява.

(Върху т.нар. Leading Edge website, отличителните черти, както и следствията от рептилоидния мозък са изброени със следните думи: консумирам, търся партньор, оженвам се, създавам поколение, размножаване, битка, буйство, подчинение, ядене, убиване, страх, поклонение, купуване, пиене, наркотици, омраза, състезание, вземам повече, вина, грях, некоопериране, разграничаване, сън. http://www.trufax.com).

Както ще видим, “териториалността” разширява своето влияние върху хората на Земята, както и “волята за власт” има толкова много лица. “Нашето” атакува “тяхното” поради разликата в цвета на кожата, всъщност цветът е онова, което”нашето” атакува. “Нашето” това са гребеновидните гущери или кой да е от безбройните други  рептилоиди. Всъщност целият расизъм има своите корени от рептилоидния начин на поведение.

Илюминатите са завладяни от расата и кръвната линия. Това е и причината поради която, те са се кръстосвали толкова упорито помужду си само в продължение на хиляди години. Те са невероятно расистки настроени. Ето защо, и те използват понятието “контрол върху населението” чрез глад, война и болести, за да  атакуват чернокожото население, а също така и да минират бялото население, което не влиза в рамките на разработената рептилоидна Илюминатска генетична мрежа.

Б.Ол е привлечен от Н.Доли, защото Н.Доли използва червено червило. Когато Н.Доли използва синьо червило, Б.Ол не се интересува от нея. Б.Ол е привлечен от цвета – но цветът не е единствения белег чрез който се осъществява непреодолимия импулс. Това би могла да бъде коя да е друга характерна физическа черта. Б.Ол би могъл да се пристрасти даже и към някакъв израстък. А Н.Доли може да бъде омаяна от дадена разходка.

А какво да кажем за М-р Б.Ол, който търси големи гърди и опънато трико? Или пък за Мис Н.Доли, която харесва големи бицепси? Това са вид зелени гущери, които отговарят на определени физически белези  - широка яка/на гущер/ или тънко тяло. Б.Ол и Н.Доли са импотентни без да имат червения мираж пред очите си. Те не могат без него да се възбудят тъй както без представата за Холивуд и Медисън авеню, контролиращи хормоналния имтрафик.Те не могат без това да се чифтосат. Не може да стане кръстосване. Те прибягват до модата. Те трябва да бъдат принудени за да стигнат до оргазъм. Те са управлявани от светлините на уличния трафик.

Кой върши това управление?

Всички принудителни реакции, свързани или с привличането, или с агресията основана върху физически показ, произтичат от рептилоидния мозък.

Гоу Рю живее в пещера на повърхността, на върха на една отдалечена планина. Гоу Рю следва прост дневен ритъм на живот, който стриктно съблюдава. По-голямата част от неговия ден преминава в молитви, пред олтаря на неговия Бог /който Бог е изобразен на този олтар в образа на змия увиваща се нагоре около прът/ Останалата част от времето си, Гоу Рю прекарва в търсене на храна и живеене за момента.. Често то посещават от съседните села последователи, които му се кланят. Гоу Рю говори за безвремието пред тях, за откъсването от тялото, за възвръщането в ново тяло. След ядене, или след като е произнесъл вдъхновителна реч, Гоу Рю се отдава на неконтролируема сексуална игра, за която само младите момичета от селата знаят. Гоу Рю, това е вид “Комодо Дракон”.

Дабъл О Далмър е студенокръвен и лишен от емоционална част. Дабъл О Далмър се явява брат на Гоу Рю. Той живее в отшелничество също, и следва строг дневен ред, включващ дебнене и излежаване в очакване на деца минаващи наблизо от близките села. Дабъл О Далмър задоволява своите апетити с тях, включително като ги използва сексуално, след което ги употребява за храна. Дабъл О Далмър е студенокръвен, лишен от всякаква емоционална същност,  убиец. Той също принадлежи към породата на Комодо Драконите.

Въобще смята се, че Комодо Драконите, са най-близко отстоящите  до кръвожадните бозайници, рептилоиди..А оттам и връзката с човека – техния мозък – се оказва древно наследство от тях в човека. Малките на Комодо Драконите търсели убежище по дърветата за да избягнат да бъдат канибализирани от старите дракони.

Цялото това поведение произтича като импулс от рептилоидния мозък или ниската част на тялото, и после се преобразува от горната му част. Мозъкът на рептилоидите е много мощен източник за човешкото поведение – първо защото е скрит. Лъжовен и измамен е. Скрива се от съзнанието на човека. Но, ние го познаваме по емоционалното поведение  и по интуитивното държане. Това наподобява като извиваща се змия в тъмнината. Това е несъзнателното. Една Заирска поговорка казва: “Ако убиете змия, вие все още ще сте уплашен от действието си.”

И точно тази черта, е била използвана от Илюминатите в пълна тайна, разкриваща Плана от хиляди години, докато хората в същото време са били в пълно неведение за нея. Тъй като ние се намираме в състояние на затворени очи откъм възприятието на реалността, сега в последните години поради наличния цикъл на повдигане енергийното равнище на планетата, подсъзнателното в нас се превръща в съзнателно. И така, Илюминатският план се разкрива пред очите ни и този процес не може да бъде спрян от никого.

За съжаление, Г-да Илюминати, приятелю Хенри, играта е към своя край!

 

“Изопрактично” се нарича онова поведение при което и двата индивида са ангажирани с една и съща активност. Човешкият ембрион се намира в състояние на постояннен сън /това е всъщност рептилоиднито състояние/. Новородените бебета прекарват по-голяма част от в това наполовина сънно състояние. В ранната детска възраст, менталната дейност се контролира също от рептилоидната част на мозъка../ палеобозайническия мозък и дясното полукълбо на неокортекса/ Левият дял на мозъка – лявото полукълбо на неокортекса  е все още  неразработен в ранното детство.                                                                                           

Интересно е да се отбележи, че при рептилоидния мозък, сексът и агресията и териториалността са едно и също нещо.

Може да се има предвид факта, защо Илюминатите са толкова заети с изследванията върху сексуалността и по точно т.нар. хард секс, всичко това изложено чрез някои от жертвите в лицето на Кати О Брайън  /Транс-формирането на Америка/, Аризона Уайлдър /Откровението на Майка Доброта/.

Следните откъси ще дадат обяснение за същността на рептилоидния мозък. Те са направени от Манфред Дейвидмен. Повече обяснения бихте могли да намерите на долупоказаната  страница в интернет:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

www.solbaram.org/aticles/humind.html

 

РЕПТИЛОИДНИЯ  МОЗЪК

Във вътрешността на човешкия мозък се намира онова, което наричаме “рептилоиден мозък”, най-стария и примитивен дял на мозъка на човека. Рептилоидният мозък се проявява като че ли неизменяем в хода на еволюцията. И оставаме с впечатление, че го притежаваме заедно с другите животни – бозайници.

Рептилоидният мозък контролира телесните функции необходими за осъществяване на дишането както и телесната температура. Рептилоидите /влечугите/ са студенокръвни и те имат свойството да събират топлина от слънцето. Когато е тъмно, телесната им дейност се свежда до минимум. Биологическият им часовник, контролиращ тяхната активност е разположен в окото.

На този стадий на развитие, поведението им свързано с оцеляването на вида, като сексуално поведение, е инстинктивно и реакциите - автоматични. Територията при тях се завладява със сила и се отбранява впоследствие. Силата е права – това е накратко основата която мотивира техните действия.

 

БОЗАЙНИЧЕСКИЯТ МОЗЪК

Следващ в развитието си след рептилоидния мозък, това бил мозъкът на бозайниците. Огромна промяна се наблюдава в него при еволюцията му. Този по-еволюирал мозък притежава органи.

За автоматичния контрол на телесните функции като храносмилането, баланса на течностите, телесната температура и кръвното налягане /автономна нервна система, хипоталамус/. За да се попълват новите опитности е създаден склад за памет /хипокампус/. За разпознаване на опасностите като опитност и за сравняване с миналия опит, както и за някои съзнателни чувства – “амигдала”. Бозайниците са много по-съзнателни за себе си относно околната среда. Милиони нервни пътечки свързват хипокампуса и “амигдала” структурите към рептилоидния мозък и като цяло, поведението е много по-малко контролирано от инстинктите. Изглежда, че чувствата като привързаност, гняв, страх са асоциирани с поведението на модела-отговор за грижа, битка, бягство.

ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК

И ето, че добавяйки към мозъка на бозайниците масивно количество “сиво вещество” /неокортекса/ се появил еволюиралия човешки мозък. Сивото вещество в него обхваща по-голямата част от ранния мозък и съставлява 85 процента от общата маса на човешкия мозък.

Състои се от две полукълба, свързани помежду си с нервни влакна. Мозъкът е разделен на две половини, като всяка от тях участва в комуникацията с другата. /Целта на илюминатите била да намерят начин как да разделят работата на двете полукълба., така че да могат да подават информация на десния мозък, посаждайки образи, в състояние на сън, подсъзнателно, чрез символика, сублимирало въображение, докато в същото време лявото полукълбо е в ролята на затворник като осъзнаване на реалността. Ето защо образователната система, науката, толкова много са се устремили да говорят и подават информация на лявото полукълбо. По този начин Илюминатите правят опит да проникнат в мозъка чрез дясното полукълбо, подавайки му неосъзнати образи, които впоследствние чрез лявото полукълбо се осъзнават. И така, светът на човека се изгражда по тази схема. Докато човекът мисли, че този възприет от него свят е негов собствен, всичко това е било внимателно манипулирано и вградено като система. Ако се вгледате, ще отбележите колко много думи, съществуват като въображение, представи си, “имеджин”, сън и всичко това се използва за различни цели в рекламата. Илюминатите знаят, че  могат да проникнат в мозъка ви през дясното полукълбо чрез въображението ви, и тогава да заповядат на лявото ви полукълбо да декодира информацията в съзнателна за вас форма., т.например: “Аз искам да купя тази кола.” “Мисля, че се нуждаем от даването на повече власт в ръцете на полицията, за да се спрат престъпленията.”, “Нуждая се от точно тази Виагра, за да бъда истински мъж.”

Ето защо, повечето телевизионни програми се насочват към света на фантазията, /чрез анимация/

Музиката също се използва за същите цели. Същите хора, които контролират Холивуд, контролират и музикалната индустрия - фамилията Бронфмен в Канада /най-голямата илюминатска фамилия, която често се споменава в нашите източници/. Едни и същи хора държат света на масмедиите по същите тези причини.

Лявото полукълбо обикновено контролира движенията и усещанията в дясната част на мозъка, докато дясното полукълбо контролира лявата част на мозъка.

Начинът по който двете полукълба са разделени и осъществяват сътрудничество помежду си, е изключителен. Повечето хора, около 80 процента са десноръки и в тях способността им да организират речта, да говорят и обясняват, преобладава, като е локализирана в лявото полукълбо. Докато дясното полукълбо, на свой ред може да разбира писмения и говорим език.

Пространствените възприятия, зависят от дясното полукълбо, въпреки че в тях участва също и част от лявото полукълбо.

 

Докато лявото полукълбо обслужва комуникациите използвайки думите, въобще наименованията, имайки предразположеност за развити вербални функции, опиращо се на логика и систематичност, дясното полукълбо обслужва комуникациите чрез образи /картини/, има пространствени способности, да възприема ситуацията в тримерно изображение – 3 D, притежава интуиция и въображение, свързани с емоциите и чувствата.  Двете полукълба са взаимно свързани и комуникират помежду си, но трябва да се има предвид, че човешкият мозък като цяло се възползва от това тяхно сътрудничество само при положение, че самите полукълба са действително във взаимна връзка помежду си. Точно в този пункт се крие и същността на гореизложения метод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От десетки години, Илюминатите търсят начин да контролират работата на двете полукълба, тоест как всяко от тях комуникира с другото. И така, те са намерили начин, когато тайно дават информация на дясното полукълбо, чрез символи и подсъзнателно, докато човекът в същото време осъзнава само онова, което му се дава чрез лявото полукълбо, в случая би могло да бъде, физическата страна на света. Дясното полукълбо е свързано с примитивната древна като възраст част на мозъка, и то комуникира чрез образи, имащи своето подсъзнателно значение. Мисленето чрез образи протича бързо. Само помислете колко време ви е нужно за да опишете дадена картина, сцена чрез думи като извършите в същото време сравнение със скоростта по която вие го възприемате. Но образите биха могли да бъдат описани, или превърнати в разказна т.е описателна форма чрез лявото полукълбо. И ето една гледна точка, която заслужава да бъде анализирана отново.

Вие подавате на дясното полукълбо информация в образи и символи – например някакви картини на ужаса заснети от различни огнища на военно напрежение или тероризъм. И тогава вие използвате медията за да съобщите на лявото полукълбо, как да интерпретира тези образи – и така картините се трансформират в описателна форма. Чрез медията! Всъщност медията играе ролята на колективен “ляв мозък”, интерпретиращ десния мозък, който е възприел вече образите за т.нар масово използване от народа, масите. Защото, те иначе не биха извършили самостоятелно това интерпретиране – този превод на подадения материал предварително. /Последното наистина ли е така?/ Особено, когато е с Коментар от страна на говорителя! Ето защо медиите са изпълнени с журналисти, в които доминира лявото полукълбо, тоест  левия мозък. Това е всъщност тяхната функция, да предават информацията с интерпретация, въпреки че 95 процента от самите журналисти не знаят, че точно така са именно използвани, като интерпретатори на дясното полукълбо пред лявото полукълбо. А това се случва защото самите те са се превърнали в роби на самите себе си, на своето едностранно развитие като същества само с едно действуващо активно полукълбо. Тази манипулация на интерпретацията на информацията пред лявото полукълбо се случва всекидневно чрез вестниците, радиото, телевизията, списанията, някои книги, най-вече  се отнася за тези, които непрекъснато гледат телевизия и слушат радио. И разбирането и осъзнаването на всичко това, е толкова важно. А още по-важно е да се научим да филтрираме тази информация и да позволяваме на лявото полукълбо да извършва своя собствен анализ самостоятелно, върху собствена интерпретация на информацията идваща от дясното полукълбо.

Езикът е едновременно говорим и писмен, словесен и образен. Речта и езика, както и асоциираните картини, образи и запаметявания, всичко това се разполага в мозъка. Познаването на значението-смисъла /познаването и разбирането на изреченията например/, всичко това е високо равнище на мисловна операция, която включва едновременно семантика и визуално осмисляне. Докато поведението включва интегриране на дейности от различни части на мозъка. И така, понастоящем човешкият мозък включва осмисляне /мислене/ и запаметяване на образи и техните компоненти.  Както и развитието на езика и съответното мисловно осмисляне свързано с паметта и запаметяването. Редом върви и развитието на широк спектър от емоции и чувства, на грижа и привързаност, на способности за обективно и логическо мислене и преценка. И по-нататъшното развитие на писмените езици и изкуствени образи.

 

 /Превод от статия на Дейвид Айк.

За повече информация:  www.davidicke.com

 

 

3.  ПИРАМИДАТА – ЧЕТВЪРТОИЗМЕРНАТА МАТРИЦА И ЧОВЕКЪТ В НЕЯ

 

Какво е човекът?

Физическото тяло – не!

Интелектът – не!

Душата – да! Но когато е събудена и не под контрола!

Много важно!

Човекът е и още нещо – възможното състояние от астрала, нисш и висш, което може да оперира в него. В този смисъл, в човека може да има както ангел, така  и дявол приютени.

Пълно разбулване на Четвероизмерната Матрица

Какво е човекът!

Много просто – това е тяло с вграден интелект по подобие на компютъра, второ, това е душата – или изграждащия се във времето и изпитанията вътрешен човек, изтъкан от духовна тъкан, и трето – това е четвъртоизмерния астрален двойник /операторът, който пребивава на пулта докато се създаде и породи истинския вътрешен водач или главният обитател на храма на тялото/ Четвъртоизмерният двойник пребивава на пулта докато се извърши изчистването на душата от неизбежните наслоения, и докато се освободи вътрешното пространство предназначено за обитаване на същността в лицето на вътрешния човек – духът или душата.

Четвъртоизмерният двойник е наподобяващ бавачката, която се е заела с възпитанието на подрастващото дете, и която като възпитател следва да го остави на грижите на Отеца в момента, в който то – детето стане способно да различава СВОЯ ИСТИНСКИ СЪЗДАТЕЛ.

Въпросът е, дали детето, представител на това съвременно човечество, е в състояние да установи връзката си със своя роден Баща, и дали може да го познае на фона на окултния карнавал от многолики градинари и лабораторни изследователи, до един все загрижени за неговата съдба. Наистина ли всички тези възпитатели са толкова привързани към подрастващия духовен организъм или те просто гледат на него като на своя собственост от аспекта на разума. Не им се тръгва от земята на някои възпитатели. За тях детето сякаш винаги си остава дете. Не им се искада го напуснат. И само с какво постоянство, те се надпреварват да преразпределят териториите, населени от техните възпитаници. А детето, душата на човека иска своята свобода. И само залавяйки се за десницата на Отеца, то ще я открие.

 

Основни понятия по време на анализа

ПИРАМИДАТА – четвъртоизмерната матрица

 

 

Четвъртоизмерна матрица – Нисш Астрал

Илюминизъм

Ционизъм

Масонство, юдеомасонство, ротарианство

Социализъм, комунизъм, фашизъм, болшевизъм

 

 

 

Как да се ориентираме в пространството на Пирамидата?

Структура на човека – физически човек, вътрешен човек и астрален двойник

Физическият човек, това е вашето тяло и енергетика, физическо и етерно тяло

Вътрешното тяло, това е вашата душевна същност, изграждащата се около нея духовна тъкан, онова, което се нарича по книгите “човешка душа”.

Посредникът, това е астралният наставник, медиаторът, или водачът в настоящето. По негова линия, човекът е воден и напътстван тоест възпитаван.

Чрез него, той е в същото време и част от Четвъртоизмерната Матрица.

Всъщност, най-главният въпрос, който никъде не се обяснява по книгите, това е въпросът за управлението иподдържането на контрол върху  физическия свят.

Как става това управление? Това е всъщност управление, което може да се назове и с името “манипулация”. Управлението се осъществява чрез Похлупващата Трето физическо изменеие, Четвъртоизмерна разработена от рептилоидите Матрица. В Четвъртоизмерната матрица, телата са също физически, но от по-лека материя, по-етерни. Понякога плътно енергийни, а понякога много ефирни. Зависи от наставникът, действащ в момента в човека. Всъщност по линия на това Четвърто измерение, някои наричат Матрицата – Чистилище.

Тя играе ролята на изчистване за човека, докато той се намира в затвора на физическото си тяло. Кои са чистачите, тоест операторите или четвъртоизмерните надзиратели.

 

Трето измерение – чистилището за егото

Четвърто измерение – светът на чистачите, Матрицата

Пето измерение – светът на душата, когато е отделена от тялото

 

Вътрешният човек е по-високостоящ от Господарите в Четвъртоизмерение. И на Трето измерение, душата когато е жива, стои по-високо от действащите наставници от Четвърто.

 

В обществото е важен статута на Четвъртоизмерния наставник.

И понякога, този който е в обществото по-високите етажи, му е много по-трудно впоследствие да се освободи от властта на Матрицата.

Служителите на Матрицата са в повечето случаи нейните най-яростни защитници. И колкото е по-висок социалния статут на даден човек, толкова той е повече впримчен по етажите на самото Матрица. Политика, образование, здравеопазване, култура, съдебна власт, прокуратура, полиция. Когато статутът на индивида е нисък, примерно клошар или просяк, тогава е много трудно той да бъде повлиян от самата матрица чрез системата на подчинението. Тогава той е почти вън от нея, но е и вън от възможност да й въздейства. Кои са хората които биха могли да бъдат едновременно вън от Матрицата, тоест донякъде вън, сравнително независими, и в същото време да имат социален статут вътре в обществото. Това са независимите професии.

Малкият и среден бизнес. Земеделците. Хората живеещи сред Природата. Свободните птички и щурци – рядка професия. Проститутките от магистралите, които са относително независими. Относително независимите икономически борчески групировки. Относително останалите свободни бивши спортисти. Независими писатели и актьори ако въобще са останали.

Кои са служителите на матрицата и най-зависимите от нея? Кои са нейните подръжници?

Администрацията, участниците в системата на..............всички сектори на обществения живот. Босовете и шефовете на групировки. Армията и полицията. Медиите. Щатните клакьори. Депутати. Кулоарни проститутки и куртизанки. Независимите политици. Писателите и артистите от съответните съюзи.

Важно е какво е твоето социално амплоа!

Какъв си бил довчера в матрицата ако си вече изволнен ипенсиониран от нея!

Какъв е твоя социален ранг!

 

Възможно ли е да си по етажите на матрицата и да си относително независим от нея? Въпрос на договореност между социалния действащ аз в човека и неговия вътрешен аз. Договореност между социалната и вътрешната част у човека. Между професионалното му и вътрешно състояние.

Човек е примерно един в службата, но като се прибере у дома става друг.

Може на работа да бъде палач, но в къщи, той би могъл да бъде според ситуацията любеобвилен съпруг.

 

Четвъртоизмерният наставник, това е етерното същество, което контролира физическия човек и в същото време контролира и душата доколкото последната я има в латентен вид.

Един казус от всекидневито:

Идва даден човек при вас. Кой е той?  Тялото ли, едва ли. Душата ли, тя спи или е някъде в килера. Остава допускането, че човекът който идва при вас – това е астралният наставник на лицето, което вие познавате.

Идва дадено лице при вас – това е неговото тяло, физическо и енергийно, съответното лице Х стои пред вас с ръце в джобовете. И ето, значи в него е и астралния му водач, от който той пък мисли, че се е освободил, и накрая, ето го и вътрешния човек на лицето Х, този с когото вие имате допирни точки, този с когото си пишете, с когото сте близки.

С някои хора вие може и да нямате обща приказка, но с тях вие се усещате леко и те самите нямат груба етерна обвивка. А има и други, които ги усещате много близки, но в даден момвент ви се явяват като в груба енергийна обвивка.

 

5. ОТКРОВЕНИЕ НА ЕДИН ОТ ЕЛИТА

 

Преди повече от 10 години, през януари 1991 г., руският вестник “Свободное слово” публикува “Изовед на един свръх­човек”. Тогава тези “свръхчовешки” откровения са били възприети като пропито с ненавист бълнуване на “пациент” от Кре­мъл. В днешно време, обаче, те придобиха съвършено друг смисъл. Погледнете отминалите години и ще видите, че тази “Изповед” не е нищо друго, освен страшният сценарий на най-голямата трагедия, в която на всеки от нас е отредена неза­вид­на роля. Именно затова “Изповедта на един свръхчовек” днес придоби “втори живот” на страниците на централните вестници в Русия и Украйна. Прочетете още веднъж и се замислете над това, което е било написано преди 10 години!

 

ИЗПОВЕД НА ЕДИН СВРЪХЧОВЕК
(със съкращения)

Нашето време отново идва. А всъщност то никога не си е отивало. Времето винаги е било и ще бъде наше. На земя­та винаги е имало добро и зло. Но ние винаги изглежда, че сме повече, защото сме по-силни и по-агресивни от доброто и е невъзможно да бъдем победени. Ние си сменяме формата и обвивката, табелите и цветовете, приспо­со­бяваме се към условията, но оцеляваме и побеждаваме. Нашата цел е само една – да бъдем победители! Вашата участ е да бъдете роби за вечни времена. Ние успяхме да ви присадим гена на робството завинаги. Ще ви дадем още хиляди революции и перестройки, вие вечно ще се борите за справедливост, но никога няма да я получите.

Аз ще ви говоря открито не защото съм толкова нагъл, а защото не знам какво е страх. Зад мен стои гигантска непобедима сила. КГБ, МВР, правителството, прокуратурата. И всякакви върховни инстанции – те са само лостове в нашите ръце. Президентите играят по нашата свирка, те изпълняват нашата воля, правят това, което ние искаме.

Ние плюем на вашите депутати-радикали, дори и да са милиони. Върхът винаги ще бъде наш! Вие можете да ни отнемете вилите, привилегиите, колите и прочие, но властта – НИКОГА! Ние плюем на общественото мнение, за нас то е глас в пустиня. Та нали ние го създаваме, това обществено мнение. Ако искат да си правят стотици референдуми. Важното е народът да изпълнява нашата воля. На всеки ваш щурм ние ще отвърнем мощно и жестоко. За нас е детска игра да унищожаваме продукти, заводи, екологичното равновесие, гласността, изкуството и т.н. За нас е детска игра да прeдизвикаме глад, саботажи, нищета, разруха, епидемии…

... Всичко, което вършим, ние го правим обмислено и гениално ПРОСТО. Вие ще ни съдите чрез чиновниците и номенклатурата. Това е наивно. Да, ние винаги ще поставяме на високи постове алчните, амбициозните и глупаците. Те са нашата броня и защита. Цялата ваша енергия се разбива на пяна в техния чугунен монолит.

Енергията на вашия робски протест стига до първото робско подаяние. Два хладилника с колбаси са способни да усмирят всичките ви страсти и да приспят мечтите ви за демокрация. Вие унищожихте всичките знания и целия опит на своите предци и повтаряте само техните грешки. Никой от вас не знае какъв е смисълът на живота и предназначението на човека на тази Земя. Погледнете се отстрани, вижте с какво се занимавате и за каква участ сте достойни. Вие сте роби и разрушители. Ние унищожаваме земята с вашите ръце. По наша воля вие опустошавате недрата на планетата, съсипвате моретата, реките, екологията, избивате се един друг. Затова ще носите своя кръст на вечни мъки и страдания ...

Ние ви научихме на мързел и отвращение от труда. Ние ви научихме да рушите, а не да градите. Ние ви лишихме от чувство за достойнство, гордост, самоуважение, благородство, съчувствие, милосърдие. Ние отстранихме младежта от политиката, като й подхвърлихме “зара” на рока и порнографията. Ние пренасочихме вашата ненавист от нас към вас самите. Ние ви лишихме от вяра и религия, погубихме вашата духовност и унищожихме любовта ви към ближния. Ние ви направихме луди, съсипахме ви здравето и ви направихме постоянно зависими от лекарства и лекари. Ние създадохме псевдонаука и опошлихме вашето изкуство.

И вие се осмелявате да ни наричате престъпници? Не, истинските престъпници сте вие! Вие ни позволявате да правим каквото си поискаме. (не е луд, който изяжда три зелника, луд е който му ги дава!) Вие си играете на царе, вождове и президенти. Вие имате нужда от козли, които водят стадото овни на заколение. Има класа на робите, има и класа на паразитите. Последните – това сме ние. Ние сме малко, но сме по-умни и по-сплотени от вас. Ние не искаме да произвеждаме. Това е призвание на робите. Но ние искаме да консумираме. Искаме разкош, привилегии, защото ние сме носители на идеите. Разумът управлява ръцете, а не обратното. Ние сме малко, но сме направили много...

... Народът не може да даде никакви гаранции. А ние можем. И ще ги дадем. Вечният ни диалог с народа винаги ще бъде диалог между двама глухи. Всеки ще слуша само себе си. Ние сме убедени, че всичко ще бъде така, както ние искаме...

... Вече започна да ни омръзва този хаос, и скоро ще видите, как ще приведем всичко в ред. Ние нямаме намерение да изостряме обстановката и да се занимаваме с репресии. Ще действаме в пределите на закона, но камшикът няма да ви се размине. Вие сте си го заслужили. А след него идва и остенът.

Ние имаме нужда от свежи кадри. Трябва да се освободим от боклука и вехториите. Ще вземем на служба умните, съобразителните, младите и енергичните и ще ги превърнем в наши предани слуги – това е само въпрос на техника. Аз смятам, че най-важното, което успяхме да направим, бе да присадим завинаги гена на страха във вашия народ. Вие вече никога няма да се избавите от него. Съществува естествен страх – той е необходим за съхранението на вида. Но същесвува и страх от наказанието на властта. И докато има власт, ще има и страх. Вие сте смели само на митингите, когато сте в тълпата, всички заедно. Но нали всеки от вас си има своя коптора. Следователно, вие винаги сте наши. Бързо ще ви омръзне да стърчите по митингите и да си дерете гърлата напразно. Нали виждате, че просто ви даваме възможност да “изпуснете парата”. Нали след вашите викове в действителност нищо не се променя. Викайте си!

Така е замислено, така е планирано. Има само един начин да бъдем победени завинаги. Но вие никога няма да можете да се възползвате от него, защото само злият гений може да го измисли. Доброто не е способно да направи такова нещо.

Добре се получи поредната ни игра с вас на преустройство, гласност и демокрация. Каквото иска тълпата – моля, ще й го дадем. Но дотолкова, доколкото е целесъобразно за нас. Колко смешна и наивна е вашата вяра, че може да има сериозни промени. Изкуството да се говори всичко и да не се казва нищо е също наше оръжие. Ще ви удавим в словоблудство. Досега не е просъществувала нито една ваша прогресивна идея. Осъществиха се тези идеи, които ние искахме, като им давахме вид, че произхождат от вас.

Ние имаме много силно оръжие – голямата, чудовищна лъжа, търпение, способност да се приспособяваме, да реагираме мигновено и – преди всичко – способност да действаме, нещо, което не умеят борците за справедливост. Освен това, ние разполагаме с отлични методи да изваждаме от строя такива борци с помощта на същата тази тълпа. А ние винаги оставаме в сянка...

Робите не са способни да действат. Вие можете само да се примирявате и да изпълнявате нашата воля. Всичките ви напъни да промените нещо към по-добро (както си мислите), няма да ви донесат нищо друго, освен страдания, разочарования и безизходица. Но аз не искам да ви разубеждавам и не ви призовавам да отпуснете ръце и да се откажете от съпротивата. Действайте, борете се, побеждавайте, наслаждавайте се на победата – с това вие само се залъгвате. Ние имаме нужда от противник. Нашите знания, ум и опит трябва винаги да се поддържат в добра форма.

... Необходима е нова вяра в светлото бъдеще. Ние никога не сме ви позволявали да живеете в настоящето, а само в бъдещето, а понякога и в миналото. Но допуснахме една грешка – много удължихме паузата. 70 години все едно и също – даже и на нас ни омръзна. Народът вече не вярва на нашите стари лозунги. Затова създадохме нов вид революция – отгоре. Демокрация, гласност, перестройка! Ами я погледнете историята – кога народът е имал полза от всичко това? Никога! Ние разчитахме на вашето невежество. А то е удивително!

... Ние решихме да ви превърнем във вечни просяци. Вие ще просите от нас винаги всичко: дом, храна, коли, земя, вода, та дори и въздух! А ние ще ви даваме само толкова, колкото считаме за необходимо. А вие самите, заедно с всичките ви джунджурии, ще бъдете винаги и само наша частна собственост.

Тази изповед е плесница за робите, за да си знаят те мястото, предназначението и кои са им господарите. Ние ви превърнахме в роби и вие привикнахте с това робство. То е станало за вас насъщна необходимост. Именно ние ви научихме да лъжете и нашата страна стана най-лъжливата страна в света. Ние ви научихме да крадете и вие станахте най-крадливия народ. Направихме престъпността норма във вашия живот. Сега ние спокойно ви ограбваме и ви превърнахме в животни с вечен инстинкт за потребление и разрушение.

Ние никога не се разкайваме. Такова чувство не ни е познато. Аз ви пиша това писмо за да разберете, че политиката може всичко. А политиката е в нашите ръце. Сега ние ви отвлякохме от нея, като създадохме хаос в икономиката. Косподи, колко сте глупави! Вие си мислите, че ние се грижим за вас, да бъдете сити, облечени, обути. А ние пет пари не даваме за вас! Трябва да сте истински идиоти, за да не разбирате, че без политика всяка икономика е празна работа. Но икономиката е необходима на нас. Ние я градим за себе си. А не за вас. Затова тя е такава, каквато на нас ни се иска, а не на вас. Така че бъдете послушни и търпеливи и не ни пречете.  Всичко, което ние правим за наше собствено благо, го правим винаги от ваше име и по ваше поръчение (на народа). Въобще не ни е гриша за изтичането на мозъци зад граница. Колкото по-малко такива мозъци има тук, толкова по-добре за нас: най-лесно се управлява страна от глупаци.

Докато държавата използва насилие, ние ще бъдем непобедими. А тя винаги ще го използва. Ще унищожим вашата бунтовническа енергия. Ще ви създадем хиляди житейски проблеми и вие винаги ще се чувствате смъртно уморени и духовно опустошени. Постепенно ще свием примката на вашата гласност. Ще я размием със своята идеология, като ви натрапваме всеки ден нашите догми. Ще унищожим езика ви, като го замърсим с измислени думи. Вие вече не се разбирате помежду си; не разбирате нито нас, нито дори самите себе си. Ние винаги ще обезсмисляме всички ваши прогресивни идеи и ще ги превръщаме в пълен абсурд. За вас няма да остане нищо светло. Вие ще изгубите способността си да се ориентирате в обстановката, ще се изморите да се озъртате и да не знаете накъде да се обърнете и на какво да вярвате. Ние ще намерим хиляди парцали с които да запушим вашите вечно недоволни гърла. Освен това ще мобилизираме срещу вас целият престъпен свят и в страната ще цари разбойничество и терор.

… Ние не се страхуваме за себе си. За нас винаги ще се намери оазис на тази планета, в който да живеем. Мога да предвидя поредната ви глупост. След като прочетете моята изповед, вие няма пак да се замислите над нейния смисъл. Ще се хвърлите да дирите автора. Вашето любопитство ще се окаже по-силно от човешката мъдрост. Вие в хор или един по един ще вдигате шум на страниците на пресата. Смисълът ще узнаете когато му дойде времето. Впрочем скоро ще го почувствате. Накратко, ние прекратяваме вашата перестройка. А нашата продължаваме. Как ще изглежда това? Ето как: Всичко ще става поетапно. Най-напред ще започнем с военните. На втория етап ще бъдат престъпният свят, КГБ, МВР. На третия етап ще заработят всички юридически служби, печатни органи, радио и телевизия. На четвъртия етап ще се включат търговията, финансите, икономиката. Петият и шестият етап са резервни лостове на властта. Седмият етап е идеологически и политически. Ние режисираме събитията, а вие само гледате. Така ще бъде винаги.

Аз съм на 82 години и напускам сцената с чувство на мир и удовлетвореност. Ние оставяме след себе си достойни приемници на нашето дело. Ние ще си останем господари завинаги.

Един от вашите повелители - Евгений Казимирович Гордеев

Москва, Кремъл, Сребърният Бор

7 януари 1991 година

Всичко това вече се е сбъднало! Сценарият на “Новия ред на вековете” (Novo ordo seclorum – надпис на банкнотите от 1 щ. долар – бел. ред.), написан от професионалната ръка на повелителя-кукловод, се е осъществил с поразяваща точност!

И все пак “Великият Архитект” ни е оставил един единствен шанс да се откъснем от кръста на вечните мъки и страдания, като признава, че “само зъл гений” би могъл да победи тяхната система. Историята ни учи, че всички подобни “господари” могат да бъдат доведени до “пълна и безусловна капитулация”: Когато народната ярост кипне, Народът придобива гениалност и побеждава!

Эдуард ХОДОС
Юни 2001 год.
Харков.

 

 

 

 

 

                            6.  Портрет на илюмината или на един от Елита

 

·         ЗМИЙСКАТА ПРИРОДА И “КУЛ” /COOL/ ПОКОЛЕНИЕТО

·         СВРЪХРАЗУМНОСТ И СУХАРЩИНА, ЛИПСА НА АВТЕНТИЧНОСТ

·         СИЛНО ИЗРАЗЕН СТРЕМЕЖ КЪМ СЕБЕПОКАЗНОСТ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

·         СИЛНОИЗРАЗЕН АФИНИТЕТ КЪМ ЗЛАТНИЯ ТЕЛЕЦ – КУЛТЪТ КЪМ ЗЛАТОТО

 

·         ПРЕДАВАНЕТО “СТАНИ БОГАТ” И СЛАДКО ОТМЪЩЕНИЕ –

     СИНОНИМ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

·         ТЕРИТОРИАЛНИЯТ И СОБСТВЕНИЧЕСКИ ПРИНЦИП –

     СПЕЦИАЛЕН ДЯЛ В МОЗЪКА НА РЕПТИЛОИДА

·         ВОЙНОЛЮБИЕ В СЛУЧАЙ НАКЪРНЯВАНЕ ПРАВАТА И ПРАВОТО НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ,  АГРЕСИВНА СЪЩНОСТ

·         СЛАБА СЕКСУАЛНОСТ ИЗИСКВАЩА ПОСТОЯННО РАЗНИ ВИДОВЕ СТИМУЛАТОРИ И ВИАГРИ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА СЕКСУАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ

 

1.                  Студена или разумна природа, “кул” стил, по-скоро родоначалието “кул” и неговия произход в лицето на илюминатите, липса на излъчвателна топлинна способност, липса на сърдечна култура, липса на сърце, неразвита сърдечна чакра, студенина, змийска същност, студен поглед

2.                  Липсата на излъчнателна способност към топлота е свързана с липсата на нормална човешка сексуалност, изрязването на емоционалните клонки е довело до съсичане и на клонките на чувствителността, което се явява недопустима намеса в цялостта на единния емоционално-чувствен комплекс у човека, от неправилната намеса на някои непризвани наставници на земята се появили хибриди, носещи студена човешка същност, хора с разум без сърце

3.                  От липсата на нормална човешка сексуалност се появил импулс към ненормална наслада върху красотата на човешкото тяло и от тука и т.нар. провеждани конкурси за Мис Красота и Мис свят. Топ Моделите лишени от естествена излъчвателна способност, изкуствено насадени върху сцената, измъчени в стремежа си да победят върху площадката за кариера – неправилно формулиран стремеж за себереализация чрез себепоказване и демонстриране на инструмента за физическо манипулиране – женското тяло.

4.                  Любуването на женската красота – присъща черта на илюминатите и рептилите, еротоманията и създаването на неразличаване между еротика и порнография, всъщност и от двете се правят огромни пари

5.                  Лицемерието на човешката култура в лицето на еротиката и високоплатената  узаконена проституция

6.                  Склонност към лукс

7.                  Пресметливост, постоянно търсене на материална изгода, недоверие и страх да не бъде излъган в сделката на живота

8.                  Жестокост и жестокосърдечие

9.                  Прикритост и проява в сянка, желание за доминиране, властолюбие – изразени комплекси, Фройд е най-добрия художник на рептилите, власт, сексуалност и комплекси – във фройдизма е като на длан показана рептилоидната психологическа структура

10.             Самоуверени, нагли, роботи, наставници по принуда

 

 

 

7. Портрет на една млада душа, имаща съвсем малка вероятност за еволюция, или още по-голяма вероятност за  дегенерация.

 

Това е просто едно писмо, получено по електронна поща, от едно същество на име Тони

 

Здравей,
Погледнах този сайт и имам само едно определение за
него:СЕКТАНСКИ!Ужас!Ти в кой свят живееш...
Дано не вярваш на тези глупости!

Нямах желание, нито потребност да чета всички
идиотщини, които са написани там.Никога не бих
допуснала подобна МАНИПУЛАЦИЯ да ми влезе под
кожата.За мен хората които вярват на това са
слабохарактерни, за тях няма да има никога свят който
да им хареса!
Имам познат, който е член на една секта и го виждам
как се самоунищожава:(Повече нямам какво да ти кажа по
въпроса.

Единственно интерес ми представляваше интервюто на
изверга садам...просто от любопитство.
Радвам се , че си погледнал сайта ми!
А това дето ти си видял не са съвети, а рецепти за
микровълнова и то лично изпитани от мен!
Що се отнася до постингите ми:Моето мнение е,че света
се движи от интереси(простичък факт , който отдавна
съм осъзнала:))Войната е лошо нещо, защото страдат
невинни хора.Садам също е лош защото избива собствения
си народ.И ако американците, преследвайки своите
интереси в тази война спрат този човек,аз съм за тази
война.
Не забравяй че Садам също имаше право на избор и той
избра войната!
Наистина щеше да е прекрасно ако на Земята никога няма
войни и страдание, но за съжаление тук опираме до
въпроса за доброто и злото.Те са едно цяло и между тях
винаги има борба.
Надявам се доброто да победи:)
Аз съм непоправим оптимист:)))
Това е в общи линии от мен.Не си падам много по
писмата.Предпочитам живото общуване:)
Пожелавам ти всичко добро и не се опитвай да спреш
света.Научи се да живееш в него:)
Чао!

Това писмо трябва да бъде оставено без коментар! Това е писмо на една от жертвите на тази манипулация.

Въпроси към илюминатите които са създали подобно мислене:

 

 

Как така се получи, че манипулацията спрямо стадото бива насочена към всеки един който се осмели да каже нещо по въпроса за манипулацията?

“Няма да позволя по никакъв начин да ми влезе в съзнанието това нещо, тоест тази информация за манипулацията.” Да, обаче манипулацията е в ход. И ниските честоти биват излъчвани денонощно едва ли случайно от различни видове невероятни устройства. И човекът под тяхното влияние престава да взема високоскоростни решения, губи мотивация, засегнато е както при компютъра, процесуалното устройство в мисловния му апарат.

И после. Още един въпрос:

Как може човек да живее в свят, който му осигурява уиски вместо чиста и прясна изворна вода? Ако този човек иска да се развива в условията в които го е създал да се развива Създателят, той би трябвало да повръща от тази смяна на средата. Ако той е израснал да живее сред Природата, животът в аквариума с уиски би му се сторил ад. Напротив, ще опонира някой, аз пък се чувствам идеално когато изпивам своето уиски. Естествено е, че не говорим за този някой, а говорим за нормалния човек. Този, който е станал роб на Системата, той е вече увредено същество. Излизането от хомеостазата веднаж, води до безкрайни ненормални ситуации в бъдеще време, които взаимно произтичат една от друга, създаващи образа на лабиринт, истинска безпътица!

А казват: “Научи се да живееш в света, който се управлява от интересите” – “интересът клати феса!” Приспособи се, пречупи се, ако трябва направи компромис, но продължи да живееш, светът е жесток и ти не можеш да го промениш.

Много интересно – кой им е казал на тези деца, че не могат да изменят света, ако ли не – чичко Високопосветен Илюминат Майстор. Той просто им е заповядъл да не мечтаят, да не изменят нищо, а само да изпълняват. И такава философия им е измислил чрез платени духовнни проститутки, които са свалили няколко псевдодуховни учения в стил – “мисли позитивно и не допускай нищо отрицателно в главата си!”

И още един малък откъс: Разговор с едно създание, което е добро по сърце, но което е заблудено с най-древната лъжа на Рогатия: “Сега аз първо трябва да развия своето енергийно тяло, а после ще помисля за моята душа.” Значи има първо, после второ, и едва тогава – третото. Мория и Кутхуми, Йерархията на Седемте лъча. Защо тези същите “Майстори” идват от езерото на Нагите! /Заб. “нагите” означава змиите./ Същите тези “майстори” създадоха мисленето, че сега било време на развитие и овладяване на енергиите. А в това време, къде остана развитието на човешката душа?

Къде остана най-важното редом с Ученията на Блаватска, Елена Рьорих, Алис Бейли? Къде остана Законодателството на човешката душа. То бе препречено с купища излишни учения, обслужващи лъжовния 20 век.

 

 

 

СЛЕДГОВОР

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО МИСТЕРИЯТА ЗА ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА – НЕБЕСНИЯТ ОТЕЦ

 

Хората трябва да се научат да мислят. “Бог е един!” Това е главният рефрен, който се повтаря от всички. Християнството е изпълнено с догматика и липса на личен пример.

Повтарят го и православници, и католици, и протестанти, и евангелисти, и мюсюлмани, и индуисти, и юдеи, и т.н.

Повтарят го и представителите на различини диноминации. Повтарят го и сатанисти, и луциферианци, и масони, и ротарианци.

Всеки визира онова, което познава като Бог от приказката запознаването на слона. Един видял у слона – хобота, друг – кожата на гърба, трети – краката. И така нататък....

Кой е Богът, който стои в началото. Кой е Създателят. Кой е Богът, който е в сърцето и душата на човека. Кой е Богът, който често на различни сбирки господа масоните наричат “Велик архитект на Вселената”?

Един и същ ли е във всички тези случаи Богът?

Митът за единния Бог, че Бог е един и че има различни имена.

Да, проявленията му са много.

Понятието за Светата Троица!

Бог Отец, Бог Син и Святият дух!

Кой е Богът Син!

Богът Отец и Богът Син едно и също ли са?

Проявлението на Богът Син в идването на Спасителя - Исус Христос и самият Бог Син – това са две различни понятия.

Святият Дух и Богът Син, Духът на Живота и Богът Баща, две различни линии. Линия на материалното битие и линия на духовното битие на човека.

Подвижният Вселенски разум и Космическият разум, едно и също нещо ли са?

Градинарите на човечеството, представители на Богът Отец.

Появата на недобронамерен извънземен разум.

Ненамеса в живота на планетата земя.

Въвеждане на ред върху Планетата земя!

Крайно време е!

За българите – тук и сега! Те имат своята мисия в това въвеждане на порядък. Но този порядък няма да бъде Новия Световен Ред.