Welcome

ЕЛЕКТРОННИТЕ ИМПЛАНТАТИ

Ментален контрол по физически път
IBM 2020 Невро ИмплантиПроект


Източник: Проект "Феникс"
Д-р Ал Овърхолд, цитати от “THE CALIFORNIA SUN
от Хърб Дорси, февруари 1997г.

Д-р Хосе Делгадо  е назначен от CIA /ЦРУ/ да експериментира с миниатюрен електронен имплантат. В реч, записана на 24.02.1974 г. издание на CONGRESSIONAL RECORD № 26 vol. 118, д-р Делгадо заявява:

“Ние се нуждаем от програма за психическа хирургия, за осъществяване на политически контрол върху обществото.”

Целта е: Контрол върху ума постигнат по физически път. Всеки, който се отклонява от установените норми, може да бъде коригиран с подобни хирургически средства.

"Индивидите могат да мислят, че най-важната цел и реалност представлява собственото им съществуване, но това е само тяхната лична гледна точка. Няма историческа перспектива в този начин на мислене. Човекът няма правото да развива сам своя ум. Този вид на либерална ориентация има широк отзвук. Ние трябва по електронен път да контролираме мозъка. Ще дойде ден, когато армиите и генералите ще бъдат контролирани чрез електрическо стимулиране на мозъка.”

Традиционно мислещите биха могли да смятат, че това звучи като фантастика, но информацията от месец май, 17, 1965 г. издание, притурка към НюЙорк Таймс, гласи че д-р Делгадо последователно с успех осъществява връзка на електронния имплантат към двигателната нервна система на бик и може да управлява действията на бика чрез радиоконтрол. В друг свой доклад д-р Делгадо заявява, че хирургически е имплантирал котка с електронен имплантат, който предава всичко онова, което котката вижда и чува, върху поставен наблизо в обсег телевизионен монитор. Кой би могъл да допусне, че котката се явява един вид устройство за следене и наблюдение?

Съобразно бурните темпове на развитие на технологиите, електронните имплантати излязоха на дневен ред през 60 – те години.

Някои електронни имплантати са по-малки от оризово зърно и могат да бъдат инжектирани кожно с игла. Съществуващият закон допуска изгубените домашни любимци да могат да бъдат инжектирани с подобен телеметричен имплантат преди да бъдат свободно разхождани . Тези телеметрични имплантати са елктромагнетично свързани към GPS (глобално позициониран сателит), система, която функционира така,че ако домашният любимец бъде изгубен, той би могъл да бъде засечен посредством GPS монитора. Подобни имплантати могат да бъдат поставени и в току що родени деца в различни болници. Оправданието пред техните родители би могло да бъде, че децата могат лесно да бъдат открити, ако те някога бъдат загубени.

Роналд Кейн, вицепрезидент на CUBIC Corp., главен производител на имплантирани чипове, докато наблюдава ефикасността на тяхното имплантиране, заявява:” Ако имахме широко разгърната магистрала, ние бихме могли да имплантираме чипа зад ухото на детето още в след родилния период.”

По подобен начин могат да бъдат имплантирани телеметрични чипове върху стадата поради пустинните бури и така би могло да се знае постоянно тяхното местонахождение и така да се спестяват средства от т.нар. спасителни операции.

IBM 2020 Невро Имплант

Но все пак, с оглед на ранните разработки на д-р Делгадо по поръчка на CIA /ЦРУ/ би могло да се зададе въпрос за какво друго може да се използват електронните имплантати. Отделна представа можем да придобием, когато изследваме някои извлечения от поверителните доклади получени през октомври,1995 г.: ”Интелигентната връзка”, Секция за сигурност на IBM 1200 Progress Way, Armong, New York 11204

“Поверително, ограничено разпространение само, 9 степен на комуникация, 2020 Неврочип имплантат…”

Федералните служби все още не позволяват да се тества имплантата върху затворници, но ние все пак направихме първоначални тестове на нашия продукт. Бе постигнат значителен успех при прилагането им в частни санаториуми за имплантат-технологии… В Калифорния няколко затворника бяха разпознати като членове на групата за сигурност, EME, или т. нар. Мексиканска мафия.

Те били вербувани към здравните служби, намиращи се в залива Пеликан.

Процедурата по поставянето на имплантата трае около 60-90 мин., в зависимост от опитността на техническото лице. Ние наблюдавахме екип, който свеждаше това време до по-малко от 60% от посоченото. Резултатите от имплантираните 8 затворника биха могли да се обобщят: имплантатите служат като система за осъществяване на мониторинг върху групи от хора, чиято активност може да застраши обществото. Универсалната страна на ефекта получен в проведените 8 теста, показва, че когато имплантатът е поставен при честота 116 MH, субектите изпадат в летаргия и спят по 18-20 часа на ден. Субектите отказват рекреационен период от 14 дни в продължение на това тестуване със 116 MH.

Всеки субект е наблюдаван от аспекта на неговата агресивна активност по време на тестувания период.

Всеки субект няма познания за имплантата по време на тествания период и всеки имплантат се поставя под формата на медицинско лечение. Службите за сигурност сега знаят няколко начина, при които с помощта на EME се извършва пренасяне на дрога по нелегален път, както и оръжия. В Масачузетс вече са навлезли в използването на “невро чип имплантати” за нуждите по отстраняване на похитители, обезпокояващи обществото.”