ПОДМЯНАТА НА ЦЕННОСТИТЕ

ЛУЦИФЕРИАНСКИ ЦЕННОСТИ
ЛУЦИФЕРИАНСКО МИСЛЕНЕ
ЛУЦИФЕРИАНСКА КУЛТУРА

Засилена кампания да накарат хората да бъдат спокойни, докато в същото време се въздейства върху тяхното съзнание с предварително разработени установки чрез медиите, музиката, видеоклипове, модата, синтетичните храни. Тихата война ниските електромагнитни честоти се използват усилено в подмяната на мисленето и когато честотния ритъм на обикновения човек се снижи, тогава той започва да възприема безкритично всичко онова, което му се поднася. Мисловните модели, които се преподават в училище, не позволяват на човека сам да мисли, а предварително му се поставят в съзнанието готови решения. Всъщност сегашният човек само повтаря онова, което му се казва да говори. Той не произвежда собствени мисли. Тъй като няма база за производство на собствени съждения. От една страна информационното съдържание не се поднася правилно и обективно. От друга страна мисловния му апарат е приведен в състояние да не работи. Липсва софтуера на логиката. Не му е дадена възможност чрез нестандартната логика сам да произвежда собствени съждения и така да достига до определени изводи. Той възприема действителността такава каквато му я представят медиите вестниците, радиото и телевизията. Онова което му се казва, съвременният човек го възприема и дори и да чете между буквите той вече е манипулиран на базата на първоначалната, подадена в мисловното му устройство информация. С помощта на високо честотни програми се прави опит да се измени цялата мрежа от установки, понятия, ценностни модели в психиката на човека. Когато мрежата е вече изплетена, и в нея фигурират модели и установки от заплануваните, тогава човекът става лесно управляем, той като магистралата и коловозите по които трябва да си движи неговата мисловност са разработени от същите регулировчици.

Образователната система е котилото на тази безмозъчност. И всъщност преди манипулацията в медийния сектор, много по-важна в плановете на илюминатите, е манипулацията в образователния сектор. Училищата, колежите, университетите, институтите. Преподавателите! Кой може да преподава в образователната система? Има ли някакъв все пак невидим контрол. Външен контрол наистина няма, но невидим да.

Нека видим каква е продукцията на съвременната образователна система. Какво е качеството на младото поколение, което напуска средното училище? Защо е толкова явно изразен този стремеж да се изпрати собственото дете в елитарен колеж? Та нали и в елитарните заведения, са същите тези програматори, но от елитарен тип. Има преподаватели, които не са програматори съзнателно, но всъщност те програмират несъзнателно, като преподават неща, които не чувстват и не разбират. Просто повтарят програмата, която им е дадена да преподават. Какво представлява всъщност новата Образователна програма на Министерството на образованието. Не е ли тя също част от тази зомби демокрация! Засега дотук.

Децата, които напускат образователната система, трябва да бъдат според системата, тоест Матрицата, превърнати в деца на Матрицата, роби на Матрицата. Следва епизода със задаващата се смарт-карта” (умна карта).

 


 

ЗАСИЛЕНА КАМПАНИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА СМАРТ КАРТАТА ЗАСЕГА САМО КАТО АКСЕСОАР ЗА ДА СВИКНАТ ХОРАТА С НАИМЕНОВАНИЕТО

ЛУЦИФЕРИАНСКАТА КУЛТУРА СРЕЩУ ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ

“НЕ МОЖЕ ЧОВЕК ДА СЕ ОМЪЖИ И ДА ОСТАНЕ ДЕВСТВЕН”- КАЗВА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2001

НЕ МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА В НАТО И ДА СЕ ОСТАНЕ НАСТРАНА ОТ МИСЛЕНЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО СИ СЛУЖАТ С НЕГО

ЗАПОМНЕТЕ, ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА, МЕДИИТЕ, ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ПРАВИТЕЛСТВАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО СА ОНЕЗИ МЕСТА ОТ КОИТО ЗАВИСИ СПОСОБНОСТТ ДА СЕ ДОМИНИРА НАД ЕДИН НАРОД

КОЙ ДЪРПА КОНЦИТЕ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА, КОЙ ДЪРЖИ БАНКИТЕ

КОГО ОБСЛУЖВАТ ВСИЧКИ МЕДИИ, НЕ СИ ЛИ ПРИЛИЧАТ ВСИЧКИТЕ МЕДИИ ПО ОБЩАТА СТРАТЕГИЯ, ТАЗИ НА КУКЛОВОДА, КОЯТО СЛЕДВАТ

СЪДЪТ, ПРОКУРАТУРАТА, РЕШЕНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПОДСТАВЕНИТЕ ЛИЦА В ПАРЛАМЕНТА, НАЧИНА НА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ – КОЙ УПРАВЛЯВА ВСИЧКО ТОВА И НЕ СЕ ЛИ ДВИЖИ В ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ, КОЯТО Е АНТИНАРОДНА, ОБСЛУЖВАЩА ЗАДОКЕАНСКИ И ИЛЮМИНАТСКИ ИНТЕРЕСИ

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ТОВА НЕ Е ЛИ ЕДНА ИНДОКТРИНАЦИЯ, МНОГО ПО-ОПАСНА ВЕЧЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА В ЛИЦЕТО НА МАРКС-ЛЕНИНИЗМА

СЕГАШНИЯТ ТЕХНОКРАТИЦИЗЪМ”, /СЪЩО ЕДИН ВИД МАРКС-ЛЕНИНИЗЪМ ВМЕСТО МАРКС, ЛЕНИН И КАПИТАЛА ИМ, Е ИЗПРАВЕНА ТЕХНОКУЛТУРАТА И ФИЛОСОФИЯТА НА ЗЛАТНИЯ ТЕЛЕЦ/ НЕ Е ЛИ ВСЪЩНОСТ СЛЕДВАНЕ ГЛАСА НА ГОСПОДАРИТЕ ИЛЮМИНАТИ, ТЕЗИ КОИТО УПРАВЛЯВАТ ОТ ЛОНДОН И БРЮКСЕЛ, ТЕЗИ КОИТО ПРОГРАМИРАТ ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ НА БАЛКАНИТЕ И БЛИЗКИЯ ИЗТОК

ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪЦИТЕ

ПРИПОДАВАТЕЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА ПРЕПОДАВАТ ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ИНДОКТРИНАЦИЯТА НЕ СЕ ЛИ ИЗРАЗЯВА ИМЕННО В ТОВА, В НЕСПОСОБНОСТТА ДА ДОПУСНЕШ, ЧЕ ИМА И ДРУГ ПЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ ОСВЕН ТОЗИ НА АТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ

НЕ Е ЛИ КАЗАНО КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ТОЗИ КОЙТО НЕ ПОСТАВИ ЗНАКА НА ЗВЯРА ВЪРХУ ДЯСНАТА СИ РЪКА, НЯМА ДА МОЖЕ ДА КУПУВА И ПРОДАВА – ГЛАВА 13 И ГЛАВА 14 НА ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН

 


 

ЛУЦИФЕРИАНСКИ ЦЕННОСТИ, ЛУЦИФЕРИАНСКА КУЛТУРА, ЛУЦИФЕРИАНСКО МИСЛЕНЕ – АНАЛИЗ

ПЪРВА ЧАСТ

Създаване на няколко мощни излъчвателни центъра за Луцифериански ценностни модели – Холивуд, финансиран от илюминатите, Институт Тависток в Лондон, който разработва стратегията на ценностните модели

Музиката, изкуството и театъра – основни лостове за разпространение на луциферианската култура

Крайъгълен камък в Луциферианската философия, това е законът на джунглата, закон на съперничество, конкуренция, постоянен двубой в който побеждава силния и по-приспособимия /с една забележка, че в джунглата няма подлост и абсурдното качество – алчност, двоен морал и избраничество/ нещо което впрочем се е установило в живота на човека чрез някои мощни социални програми от типа на еврейския Талмуд, в които открито се проповядва за двоен морал.

Луциферианската философия е съчетана в случая с абсурдната ситуация на човека, който притежава инстинкт, ум, разум и сърце, от чието съчетаване са произлезли хитростта и алчността, като нарушаване на основните биологични програми, заедно със съчетаването им с напътствията от Талмуда, в които се казва, че човекът трябва да има двоен стандарт, един АРШИН за своите, друг АРШИН– за чуждите. Всъщност от абсурдното съчетаването при човека на разума, инстинкта и душата, както и от добавянето на подобни отрицателни богоизбранически правила подобни на Талмуда, се е получила една сплав в която Луциферианската философия започнала да се откроява.

Някой досега формулирал ли е аналитично същността на Луциферианската философия?

Не, закото митичната фигура на нейния създател винаги е била оставена непозната, достъпна само на посветените, които прославили се като Илюминати, вече започнали да прилагат тази философия открито.

Докато философията на Луциферианското начало не бъде разобличена, докато не бъде проявена и анализирана със своето античовешконачало, винаги човечеството ще остава жертва на абсурдните ходове на историята, които всъщност се явяват програмирани ходове на няколкостотин последователи на тази философия и мислене.

По въпросите на Илюминатството /илюминизма/ липсва литература през 20 век. Една единствена книга изнася на показ неговите планове, това са Протоколите на Ционските мъдреци. И тази книга е оспорвана, защото е била умело напъхана от същите тези илюминати като направление в руслото на антиеврейството. А всъщност, разликата между илюминатите и ционистите, е същата тази каквато е между илюминатите и масоните, между илюминатите и анархистите. Първите накратко си служат умело с най-различни работни образувания, използват ги в името на своите цели, след което ги трансформират или захвърлят в историята..И така, този документ, какъвто представляват Протоколите е бил толкова оспорван, че почти не може еднозначно да послужи като източник на проявление на Луциферианската философия. За съжаление мнозина видни интелектуалци смятат погрешно, че тези протоколи били изфабрикувани от противниците на еврейската нация. А всъщност това ене еционистки документ, а напротив, илюминатски, и то от висока класа.

Остават обаче редица толкова много други книги, документи с доказателства, но кой да ги проучи.

Един от тях е завещания от Еузебиус Айзенрайх, Трактат – “За върховенството”. В него е отлично описана същността на луциферианската философия.

Философията на Ницше, изцяло е под флага на луциферианското начало.

Вземете книгата на хитлер “Майн Кампф” /Моята борба/, и в нея ще видите чий служител е бил самия Хитлер. Пионка на илюминатите, слуга на Луцифер.

Следващият антихрист очевидно ще бъде много по-изразен в своята луциферианска същност. Много по-щедър, много по-благотворителен, но и много по-неразбиращ човека. Защото самият Луцифер не пазнава човешката същност. В това е неговия генерален проблем. Той гледа на човека като на вирус.

Беше казано във филма Матрицата в прословутия епизод: “Вие сте по-лоши от вируси.”

Всъщност, това е също документ за изясняване същността на Луциферианското мислене.

Философия, която проповядва открито необходимостта от войните, военните конфликти, изчистването на човешкия род с помощта на хора – диктатори или наемни убийци, също е от това Луциферианско начало.

В края на настоящата статия ще бъдат изброени източници на информация, позволяващи да се направи проверка собственоръчно относно сегашните носители на тази философия, кои са те, в кои сфери на живота се намират понастоящем, какво е влиянието им върху обществения живот, какви са ценностните модели, които сега се утвърждават и от кого.

13 –те кръвни фамилии на Илюминатите” от Фриц Шпрингмайер

/Защо впрочем срещу Фриц Шпрингмайер се инсценират подобни действия с неговото задържане, ако не заради известната му книгаИзследване върху Илюминатските фамилии! Защото може би не могат да му простят, че е изкарал твърде много фактология, която ги разобличава!.

А сега за“Царят Лъв” на Уолт Дисни!

Самият Уолт Дисни е бил колоритна фигура сред най-действените илюминати. Плодовете му са зашеметяващи по своя мащаб – вижте Холивуд, Империята Дисни Ленд, всичко това е обагрено с тази философия.

Вземете шоу бизнеса – вижте фигурата на известните Мадонна, Майкъл Джексън. Кой стои зад тези естрадни пионки. Мадонна се е излегнала на снимката върху своя албум, с атрибутите на огромна змия, а Майкъл, той пък обича да се въплъщава във фигурата на принц на тъмнината, прилеп и т.н

Докато тази Философия на Илюминатите не бъде разгадана и изобличена, анализирана в човешкото съзнание, човекът ще продължава да бъде нейна жертва, също като вид закуска или сандвич в ръцете на тези окултни сили.

Книги като “Тихото оръжие – тихата война или Виж бледия кон” на Бил Купър също показват размаха на тази Луциферианска линия, проектирана в науката и съвременните технологии.

Книгата на Ханс Селие за стреса, в която той пропагандира идеята си за алтруистичен егоизъм е също един пример за проявление на разширяващото се Луциферианско начало.

Вземете филма Адвокат на дявола, и там ще видите открито представяне отчасти на философията на Луцифер. Нека не забравяме, че все пак обещанията и собствените му приказки, далеч не откриват истинската му дълбока същност, която засега очевидно никак не се познава от обикновените хора.

Би могло да се погледне и в книгата “Бунтът на Луцифер”, представляваща документално отразяване на информацията от Книгата на Урантия, в която е загатнато нещо по въпроса за митологията на онова космическо въстание, от което всъщност произлиза и сегашното положение тук на земята.

Нека погледнем щедьовъра “Междузвездни войни”. Лукас открито проповядва философията на илюминатите в този филм. Персонажите са възлови. Героят, битките, какъв сценарий! А манипулацията на Лукас със съдбата на Анакин превръщайки го в злия гений Дарт Вейдърпрототип на Хитлер, едва ли ще остане незабелязана. Милиарди жертви, няколко унищожени планетни системи и накрая проявено милосърдие опитващо се да наложи хепиенд. Дали това е просто вид наивност от страна на Лукас или просто….част от измамата. Да измамят детското съзнание! Да възпитат младото поколение в една идеология на воини-джедаи, гангстери и авантюристи! А нима почти всички филми не са разработени по този сценарий – реки от кръв и море от отрицателни емоции, но накрая “хепиенд”, в съотношение 99% към 1%.

Цялата окултна тематика на Холивуд, като се започне с Граала, като се премине през рицарите и средновековната рицарска тематика, и се стигне до Лабиринт.

Вземете така популяризираните в българските университети “Ортега и Гасет”. Всъщност кой ги популяризира? Кой ги направи известни и поради какво?

Въобще къде лежи абсурда на известността, ако ли не в решенията на няколкото илюминати прокарващи умело своята линия на внедряване на Луциферианското начало.

А обществеността е приучена да мисли, че имало обективни закони на развитие в обществото, които така били устроени, че отделният индивид бил поставен под закрилата на държавата. Същата тази държава, която изпращаше своите поданици в месомелачката на двете световни войни през 20 век!

А и днес хората се опират на това мислене, че държавата и управниците им са длъжни да се грижат за тях. Длъжни, да, но дали го правят и дали го искат!

Защото управляващата водеща философия е вече тази на Луциферианското начало.

Съперничество, конкуренция, борба, оцеляване, приспособимост, конкурси, печалба, пари, и пак пари, и пак пари. Силните на деня са имащите, а можещите са тези, които са се съгласили да обслужват системата. Кадърните са тези, които са слуги на Системата. Които много не мислят и са поставили за свое кредо девиза – “много не се задълбочавай, чак пък толкова”.

Защото човек ако се задълбочи, трябва да достигне Улицата без изход”. Рано или късно, той все пак ще установи, че не може вечно така да продължава, и че все пак рано или късно ще има някаква развръзка. Защото това, което сега се извършва е абсурдно.

Едно постоянно изпомпване на материалните ресурси от страните на нямащите в посока към имащите и все повече имащи. От страна на слаборазвитите икономически страни към няколкото свръхбогати държави. От страна на природно имащите като физическа красота и ум и талант, към тази на имащите само пари и пак пари като книжни знаци не покриващи се с умствен и интелектуален потенциал. А уж според философията на Царят Лъв в природната джунгла оцелявал само природно силния и можещия. В съвременното общество, природно силния и можещия, и талантливия, и умния, са обикновено слуги на системата управлявана от илюминатите, превърнали се в кастова система..

Нека погледнем шедьовъра на пишещите братя илюминати в лицето на “Разговори с Бога”: Да, това е наистина шедьовър на лъжата. Надвишаващ няколкократно другата поръчкова книга в лицето на “Съзаклятието Водолей”.

Хелиопол