ИЗХОДЪТ ДНЕС

 

1.     Пълно оттегляне на всички четвъртоизмерни представители на извънземни цивилизации, включително рептилоидната.

2.     Прекратяване на всякакви експерименти с човешката раса.

3.     Човекът поема своето възпитание в собствените си ръце. Прекратяват се всякакви наставничества, водачества и напътствания от страна на извънземни фактори. Водачът може да бъде единствено само в земно тяло. Човек трябва да стане сам водач на себе си.

4.     Пълно порицание на комунистическата идеология и идеологията на преждевременно създадените общини и комуни, действала в продължение на повече от сто години сред днешното човечество.

5.     Осъзнаване на адекватните форми на възпитание на човека и прекратяване на експериментите със стари комунистически форми от типа на комуните или общините.

6.     Незабавно прекратяване на днешната безумна глобализация, провеждана в материален план въпреки липсата на условия в лицето на наличното колективно съзнание.

7.     Евросъюзът се разпада и всяка от страните се коалира с близките по дух съседни страни. Едва когато се извършат локалните съюзи, ще дойде времето за по-големите съюзи от типа на евро, атлантическия или афро съюзи.

8.     Преодоляване монопола на банките, които посредством високия лихвен процент, трупат печалби и власт.

9.     Човечеството показа в началото на 21 век, че е достатъчно будно и желаещо да поеме съдбините в ръцете си вместо да седи под контрола на наставници, които не познават неговата участ. Поради тази причина става абсолютно излишно и поддържането на цялата структура на невидимата Шамбала. Невидимите наставници, дръзнали да се наричат възнесени Владици, както и това да поставят себе си редом с Исус Христос, е добре да се оттеглят заедно със задължителното отстраняване на рептилоидните представители обитаващи тази планета.