ЮДАИЗМЪТ И ЦИОНИЗМЪТ СА ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОНЯТИЯ

СВЕТЪТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЗА КОРЕННАТА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЕВРЕИ И ЦИОНИСТИ

 

Искаме да предотвратим една страшна грешка, която би могла да има неприятни последици за вас, както и за другите.

Вие постоянно слушате по новините, от различните източници, за конфликта в Близкия Изток и за това, че Израел играе централна роля в този конфликт.

 

ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНО ДВИЖЕНИЕ, НОСЕЩО ИМЕТО “НЕТУРЕЙ КАРТА” СВЪРЗАНО С ЯСНАТА И ПРАВОЛИНЕЙНА ПОЗИЦИЯ НА ЕДНА СЪВСЕМ НЕМАЛОБРОЙНА ГРУПА ОТ ЗАЩИТНИЦИ НА ЕВРЕЙСКАТА ИСТИНСКА ВЯРА И ЯВЯВАЩИ СЕ КАТО ТАКИВА ПРОТИВНИЦИ НА СЕГАШНАТА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНА СПОРЕД ТЯХ ЦИОНИСТКА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ

Да, тази група е от евреи, от честни евреи. И между тях  има равини с висок ранг.

 

ПРЕВОД  НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТНОСНО ПАЛЕСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ  И НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ - НЕТУРЕЙ КАРТА

/Да бъде доведено до знанието на членовете на английския парламент/

 

Какво представлява Нетурей карта

Нетурей карта представлява група от еврейския народ, изразяваща открито своята позиция с религиозна и хуманитарна насоченост, философия и начин на мислене, поддържани от болшинство /стотици или по-точно хиляди/ истински автентични ортодоксални евреи.

Това е философия, тотално противоположна на позицията, възприета понастоящем от ционистите и ционизма като цяло.

Тази философия в своята същност представлява виждането от преди две хиляди години, че еврейският народ е бил в състояние на изгнание, дадено му като изпитание от Всемогъщия Създател.

Според тази философия, евреите неслучайно са били поставени в изгнание, най-вече поради неспазване на някои предписания, дадени им от Него. Състоянието на изгнание е състояние, което съществува и до наши дни. Според тази философия, това състояние е неотменима част от вярата и възприемането на даденото изпитание с благодарност, вместо да се води битка за неговото прекратяване със собствени усилия. Накратко казано, изгнанието означава, че евреите трябва да се превърнат в лоялни граждани на страната, която обитават, вместо да се опитват да управляват и контролират населението на тези страни. И това, най-ярко се отнася за Палестина.

Ционисткото движение, основано преди около 100 години върху националистични идеали, е абсолютно изоставяне на нашите религиозни идеи и вяра – като цяло, и в частност отстъп по отношение на въпроса за състоянието на изгнание и народите сред които ние живеем.

 

Позицията на Натурей карта спрямо Израел

Идеологията на ционизма включва поемането лостовете на управлението в собствени ръце и опити да се насилва всичко отвън в името на целите на изградената държава без да се зачита цената на живота, правото на собственост на всеки един, дръзнал да застане на пътя.

Практическата крайна цел на ционизма – създаване на държавата Израел /при това без оглед на всякакви средства-бел от прев./, е напълно чуждо на юдаизма и най-вече юдейската вяра. Това продължава да причинява ежедневно огромни човешки страдания и потоци от кръв както еврейска, така и нееврейска.

Очертаващата се на пръв поглед връзка между юдаизма и ционизма е фалшива. Тази връзка бе подхранвана и изкуствено създавана в съзнанието на хората от ционистите, за да могат да уловят в мрежите си колкото си може повече евреи.

Съобразно Тора и юдейската вяра, настоящото право на палестинските араби да живеят и управляват в Палестина е законно. А съответно това на ционистите, е противозаконно и се тълкува според Тора като криминално деяние и престъпление.

От всичко следва, че понастоящем евреите нямат право да управляват Палестина. Към всичко това трябва да се добави и факта, че за да удоволетворят своите болни амбиции, ционистите създадоха прецеденти на нарушаване хуманитарните права чрез незаконния установен режим вътре в страната. По този начин сега там никой не зачита местното население, има множество случаи на убийства, кражби, всякави нарушавания на човешките права.

Нащето отношение спрямо Израел е, че цялата тази концепция е пагубна и незаконна. Това е в същото време и трагедия за палестинския народ.

 

Нашата позиция спрямо ционистките евреи

Ционистите се представиха пред света като говорители от името на цялата еврейска общност. С техните действия спрямо самите евреи, и точно това бе абсолютно чудовищно невярно, те създадоха представа пред световната общественост, че те всъщност представят еврейската общност.

Ционизмът, това не е юдаизъм. Ционистите нямат право да говорят от името на евреите и да се представят като евреи. /Евреин е този, който спазва закона, предаден в Тора./

Въпреки всичко, трябва да се напомни, че голямо мнозинство от хора живеят в ционистката държава Израел, принудени от обстоятелства. Това съвсем не са никакви ционисти. Тяхната подръжка към ционистката държава е по силата на навика и обстоятелствата. Те биха били безкрайно щастливи да живеят както и под мюсюлманско управление, стига само да им бъде осигурено спокойствие и сигурност.

 

Нашата позиция спрямо арабите и мюсюлманите

Връзката между мюсюлмани и евреи е толкова древна и идва от най-стари времена. Отношенията като цяло са били приятелски, основани на взаимна изгода и добросъседство.. Исторически, често ситуацията е била такава, че преследваните евреи от Европа са намирали убежище в различни мюсюлмански страни. Нашето отношение спрямо мюсюлманите и арабите може да бъде единствено приятелско и основано върху взаимно уважение.

 

И така, да обобщим!

Ние считаме палестинците за народ, който има своето право да управлява Палестина.

Ционисткото потисничество, насилие, убийства на араби, това е трагедия не само за палестинския народ, но и за евреите като цяло.

Продължаващото съществуване на Израелската държава е основната причина за трагедията ан Палестина.

Трябва да е ясно, че противопоставянето на Ционизма и неговите престъпления, това не означава омраза към евреите. Напротив, самият ционизъм и неговите дела са най-голямата заплаха за юдаизма.

 

Световните правителства трябва да разберат, че подкрепянето на ционистите и ционизма, това не е равнозначно на подкрепа към юдаизма и евреите, че това просто увеличава трагедията и кръвопролитието в района на Близкия Изток.

 

Ние очакваме анулирането /забрана/ на ционизма и съответно оттеглянето на ционисткия режим. Очакваме да се въдвори атмосфера на мир в целия този регион, в съгласие с волята на палестинския народ.

Ние отправяме нашата молитва за намиране на справедливо решение, което да бъде изход от трагичната /плачевната/ ситуация, която сега съществува.

Решение, базирано върху моралните, политически и икономически повели на народите на света.

            “Нетурей карта”