ПРЕДЛОЖЕНИЕ – МАЛКА СТЪПКА НАПРЕД

ОБЕДИНЯВАНЕ ОЗНАЧАВА ФОКУС НА БУДНОСТИТЕ!

 

Линията Копитото и Кремиковци!

Пуснете във вашето съзнание една линия между телевизионната кула на Копитото и някоя от сградите на Кремиковци. По тази линия се разходете мисловно високо над София с пожеланието градът да се изчисти и повтаряйте формулата:

 

„Когато Любовта царува смут не става, когато Мъдростта управлява реда не се нарушава, когато Истината грее, плода цъфти и зрее.”

 

С времето тази линия ще прерасне в купол над София.

Дръжте в съзнанието си линията, която свързва двата края – от едната страна е Копитото, от другата Кремиковци.

Няма значение къде се намирате, в колата, във влака, на улицата, или в кафето, или пък на спокойно у вас пред компютъра, или пред google earth, или пък картата на София и България, важното е, да материализирате вашето искрено намерение за Любов, Мъдрост и Истина! Когато се позиционирате над София в съответния мъничък отрязък от време между 8 часа и 8 и 15 часа, сутрин и вечер, /може само за една минута вие да опитате да се свържите и това е нещо/, вие трябва да сте във високо форма на съзнание, тук и сега, и да знаете в състояние на будност, смисъла на това действие. Целта е в пространствено-времевия континуум да се получи акумулиране и наслагване на човешки съзнания и будности. Една будност се равнява на десет хиляди зомби същества по сила на излъчване. А няколко будни същества могат да направят чудеса, когато се обединят истински. Обединяване означава фокус, точка или линия на съединение или най-малкото купол. Спящите човеци не могат да осъществят реално действие в невидимия свят, поради това, че първо, те не се обединяват в спящо състояние, и второ, даже и да се съединят, те нямат фокус на съзнанието. Фокус на будностите, това е Целта ви!

Времето за това упражнение е всеки ден от 8 до 8 и 15, сутрин и вечер. По 15 минути на ден два пъти да се излъчва по тази линия гореспомената формула.

Който не е съгласен да си мълчи и да си стои в дупката. Който е съгласен да се присъединява. В крайна сметка, всяка жаба да си знае гьола, едните в заведенията на ядене и пиене и разврат, а другите – на работа. Работа жизнена по изчистването на Майката земя, която едвам диша от глупостта и леността човешка. От нахалството на самозабравилите се властимащи. Става дума за мястото наречено София -  да може това място да се изчисти от натрупаната негативна енергия и боклуци. За тази цел е нужно всеки един който разбира написаното, да се опита със силата на своята мисъл, да се присъедини по линията с пожеланието в упомената формула.

С какво тази нова форма е различна от досегашните? С това, че фокусът се поставя не просто върху обединението на импулсите, защото това го правят и телевизионните шоу предавания, а фокусът се поставя върху силата на будността и нейното обединяване с други будности. Всичко това се прави вън от нечия егида. Личен авторитет в случая няма, и липсва водач! Има само едно Единно Христово съзнание, което води към Спасителя само чрез личен пример и дела на Нивата. „Каквото направите за най-малките и най-слабите…..най-безпомощните, които просят, това ще ме зарадва.”

Промяната няма да стане от физически план, даже и да стане промяна на физическото поле, то това ще бъде козметична или външна промяна, важното е да се променят нещата из отвътре. А това е възможно само ако се промени структурата на управляващия астрален план. Обикновеният човек не знае, че всяко едно нещо, което се извършва тук на физическото поле, е първом обсъждано на астралното поле. И ако от астралния план се разреши, тогава и се осъществява на физическия план. Няма случайни събития на физически план в този аспект. Всяко едно нещо се предопределя отгоре. От нисшият астрал обаче промяна не се желае, тъй като промяна за него това означава самоунищожение. Но висшият астрал когато поиска тази промяна, тогава промяната ще се осъществи.

 

Коалиционен отряд на Обединените сили на Светлината

1 февруари 2008 год.

 

Предложение – малка стъпка напред

 

Линията Копитото и Кремиковци!

Пуснете във вашето съзнание една линия между телевизионната кула на Копитото и някоя от сградите на Кремиковци. По тази линия се разходете мисловно високо над София с пожеланието градът да се изчисти и повтаряйте формулата:

 

„Когато Любовта царува смут не става, когато Мъдростта управлява реда не се нарушава, когато Истината грее, плода цъфти и зрее.”

 

С времето тази линия ще прерасне в купол над София.

Дръжте в съзнанието си линията, която свързва двата края – от едната страна е Копитото, от другата Кремиковци.

Няма значение къде се намирате, в колата, във влака, на улицата, или в кафето, или пък на спокойно у вас пред компютъра, важното е, да материализирате вашето искрено намерение за Любов, Мъдрост и Истина! Когато се позиционирате над София в съответния мъничък отрязък от време между 8 часа и 8 и 15 часа, вие трябва да сте във високо форма на съзнание, тук и сега, и да знаете в състояние на будност, смисъла на това действие. Целта е в пространствено-времевия континуум да се получи акумулиране и наслагване на човешки съзнания и будности. Една будност се равнява на десет хиляди зомби същества по сила на излъчване. А няколко чудни същества могат да направят чудеса, когато се обединят истински. Обединяване означава фокус, точка или линия на съединение или най-малкото купол. . Спящите човеци не могат да осъществят реално действие в невидимия свят, поради това, че първо, те не се обединяват в спящо състояние, и второ, даже и да се съединят, те нямат фокус на съзнанието. Фокус на будностите, това е Целта ви!

 

Времето за това упражнение е всеки ден от 8 до 8 и 15, сутрин и вечер. По 15 минути на ден два пъти да се излъчва по тази линия гореспомената формула.

Който не е съгласен да си мълчи и да си стои в дупката. Който е съгласен да се присъединява. Става дума за мястото наречено София, да може това място да се изчисти от натрупаната негативна енергия и боклуци. За тази цел е нужно всеки един който разбира написаното, да се опита със силата на своята мисъл, да се присъедини по линията с пожеланието в упомената формула.

 

Коалиционен отряд на Обединените сили на Светлината

1 февруари 2008 год.