НИСШИЯТ АСТРАЛ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Днес ще говорим за “нисшия астрал”, който е обвил съвременния човек като хиляди лиани, преплетени в паяжина плътно около него, здраво държащи го в прегръдка на заблудата, че е свободен, отделен и независим. В действителност, нисшият астрал определя всяка една стъпка на съвременния човек, която касае тялото и разума на човека.

Какво е нисшият астрал ? – Това е матрицата.

Първо, той или тя не иска да бъдат разпознати, идентифицирани.

Основния девиз на “нисшия астрал” е: Колкото по-малко знае, толкова по-добре за него.

Да, така е, от аспекта на наставниците, но така ли е от аспекта на детето-юноша, което най-после иска да излезе самостоятелно и направи първите си крачки. Когато бавачките са толкова много, не е чудно и защо тогава, детето се оказва неинициативно, лениво, абсурдно и т.н.

Второ, нисшият астрал, това не е емоционалното проявление на човека, напротив, нисшият астрал не обича емоционалността, нисшият астрал е тоталния контрол оказван от наставниците върху човека. Как тогава го държат в този плен – първо, чрез храната, основна материална потребност на човешкото тяло. Когато храната се усвои в тялото, тя се превръща в кръв и плазма, която се използва от нисшия астрал, поради способността му да се храни от излъчването, отделящо се от мозъка на човека, при кръвооросяването му, без което би била невъзможна мисловната контролираща действията на човека деятелност.

Трето, нисшият астрал, това са тези същества с извънземен произход, които обитават четвъртото измерение, и които обслужват матрицата, като поддържат реда в социалния организъм според предварителния план. Всяко едно нещо, което става на физически план, първо се одобрява на астрален план. Но то не се генерира на този план, защото този план няма генерираща способност. Той би могъл да спомогне реализацията на даден проект, но той би могъл и да попречи.

Нисшият астрал, това са рептилоидите, ето защо изучаването на рептилоидния мозък, се явява като условие за опознаването механизма по който действа целия нисш астрал.

Нисшият астрал се явява слугата на Наставниците. Всеки един порядък, който се изгражда тук на земята, е предварително замислен от тези т.нар. Наставници и осъществен чрез деятелността на нисшия астрал. Да се говори за случаен характер от избухването на дадена война, това е просто наивно и ужасно глупаво.

Всеки един порядък, вкл. И новия Световен Ред не може да бъде логично разбран без вникването в същността на връзката “Наставници – Нисш астрал”.

Самата конспирация, самото допускане, че може да има някакъв заговор, започва в момента в който се допусне, че може да има подобна връзка между някакви си там наставници и техните слуги в лицето на нисшия астрал.

Общото между всичко това е, че Нисшият астрал, и Наставниците, и Шамбала, и самия Заговор, и самите Тайни протоколи на Ционските мъдреци, всичко това не желае да бъде разконспирирано.