ПОРТРЕТ НА ЛУЦИФЕРИАНСКАТА КУЛТУРА
ПОРТРЕТ НА ЛУЦИФЕРИАНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗКУСТВО, НАУКА

ПЪРВА ЧАСТ: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  1. Максимално зачеркване на остатъците от Христовото учение, Учение за милосърдие и състрадание, учение намиращо се като оригинален автентичен документ единствено в Новият завет.
  2. Преправяне на Христовото учение чрез флиртови философии подобни на тази на Ошо или Раджниш, целящи да извършат инфлация върху този вид ценностни модели на новия завет и също така да изопачат истинската цел на тази философия като я размесят със старозаветни примери.
  3. Изправяне на мястото на Христос фигура на нов месия Майтрейя, който съчетава ценностите на изтока и запада. Всъщност има само един, който стои зад този опит – самия Луцифер, който като начало противостои на Небесния Отец.
  4. Няма добро и зло, това са човешки категории, няма категория лъжа, нали е казано от самия Исус – Богове сте. Може да се експериментира с човека, той е като една мишка от стадото, докато не стане човек. Човекът е човек, когато разумното му начало се разбуди, съзнанието му се разшири, а душа не е нужна за да бъде човешкото същество човек. Всъщност човекът според Луциферианската концепция е едно строго логично същество, което не допуска абсурдни грешки от глупост. Богоизбраност и строга логическа конструкция – висок ментал.
  5. Източните философски системи бяха умело използвани от илюминатите за да прокарат своята луциферианска доктрина. Източните духовни практики и Ню Ейдж, практика на работа с кристали, шаманизъм, индианска и африканска магия.
  6. Умела подмяна на религиите с окултизъм. Една специално измислена песен която се разпространява като хит сред младите: “Сега без Бог се чувствам по-свободна, сякаш огромен товар падна от плещите ми. Вече живея без Господ, който да ме съди и да ме кара да се чувствам виновна. Осъзнах, че злото, както и доброто са част от мен, и така е при всеки нормален човек, приемам черната магия и бих я използвала, казвам го открито.” Съвсем умело се създават от майсторите лъжци изкуствени ситуации, в които чрез някой неопитен или самозабравил се свещеник се инсценира такова представяне на Господ, като за Някой отмъстителен и ревнив, строг и наказващ фактор По метода на “проблемна ситуация – реакция – решение на проблема” чрез водене за носа, се довежда общественото мнение до схващането, че наистина този Бог е такъв и ако може и без него, животът би могъл да бъде по-спокоен. Този сценарий сега успешно действа.
  7. Различаване Присъствието на Добронамерен извънземен разум тук на планетата в лицето на някои аватари като Бабаджи и техните ученици известни ученици Шри Ауробиндо, Йогананда и още някои от Луциферианското присъствие в лицето на утвърждаващата се сега луциферианска философия и мислене. Последната се възползва от някои добронамерени опити на извънземните аватари да поднесат някои учения тук на земята, и като ги изопачава, конкретно Учението тантра, крия йога, прилагайки ги непохватно, без опитни наставници, ги впряга в служба на своите користни цели, да осъществи луциферианския план спрямо човечеството.
  8. Луциферианското начало като мислене и философия е активно, за разлика от препоръките на тези аватари, които никога не препоръчват на своите ученици недозряла деятелност, самоинициатива – плод на неузряла стратегия. Източната философия е едно в лицето на древните трактати като Книгата на Дзиан, Книгата на Златните правила – Два пътя, Седем порти, Гласът на Безмълвният, Бхагавадгита, и съвсем друго – в лицето на някои адепти, влезнали в прибързана деятелност да разпространяват Тантра – пример с Раджниш известен като Ошо.

Хелиопол