Welcome

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЪЖКОТО И ЖЕНСКОТО НАЧАЛО

В моите досегашни търсения и изследвания, стигнах до извода, че най-загубените и най-заблудените хора са сегашните духовно търсещи хора. Защото те търсят как да направят козметична операция на сегашното положение на планетата. Защото не виждат истинския изход в промяната на изтърбушените модели, обслужващи социалния живот върху планетата. Колкото до тези, които имат някакви амбиции да изпълняват ролята на духовни наставници и някакви си там старши братя, то те очевидно не познават истинското положение и трагедията на съвременния човек от позицията не само на извънземния им разум,а и от позицията на човешката душа и абсурдна безпътна ситуация на съвременния човек.

Няма по-голям нещастник от съвременния човек на планетата. Него го водят за носа непризвани водачи и той е принуден да ги следва защото има камшик в техните ръце под името “карма”. Даже има и схващане, че някакви си там Посветени старци ръководят съдбините на човешките същества. Както и да ги водят хората в старата установка на Стария Завет – Око за око, или Зъб за зъб, или пък на Новия Завет, впрочем кой от двата завета те спазват, ако ли не само единия, то от подобно управление на съдбините на човечеството с понятия като “карма” и “закони за възмездието докога”, възелът се заплита все повече и повече за да се стигне до фаталния край, който впрочем изглежда те също очакват с нетърпение. А изход все пак има. Той е в новото Битие, Битие, което може да бъде реалност след някои определени събития. Събития на преход и време на поврат! Все пак Великият Небесен Отец стои най-отгоре и Той е този, който решава какво да измени и какво да положи като изход.

В своите досегашни изследвания стигнах също и до извода, че единствено новите отношения и новите модели и форми, могат да сложат край на сегашната неразбория. Най-вече като се започне с нетърпящата никакво отлагане промяна на човешките отношения касаещи половете “мъж – жена. Докато човечеството не проумее основната същност на взаимното допълване между мъжа и жената и не се започне отново изграждането на едно ново общество, изградено на база истински отношения между мъжа и жената, не може да продължава по нататък развитието на сегашния човек.

Този, който твърди, че сегашният човек може да се развива в тази изкривена изтърбушена лицемерна форма и в това общество, е просто един голям лъжец. Небесният Отец е този, Който променя и Кармата и Законите и Събитията и сегашния свят. Кой е този, който ще Му противостои! Това, което Той поиска, то ще бъде!.Старшите братя са си свършили вече работата и то добре. Време е да си починат. Извънземният разум е време да се оттегли от своите планове за човечеството. Сега идват други работници, които ще изковат новите форми и по тях човечеството ще се движи в следващия период.

От написалия долупубликуваната статия

НАРУШАВАНЕ ОСНОВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РОДА – ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, ПРИЧИНА ЗА НЕРАЗБОРИЯТА ВЪРХУ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВРЪЗКАТА СЪС СВЕЩЕНОТО ЖЕНСКО НАЧАЛО, КОГАТО МЪЖЪТ И ЖЕНАТА РАЗБЕРАТ ПРИНЦИПА НА ВЗАИМНОТО ДОПЪЛВАНЕ

“Мъжкото и женското начало – когато станат едно в хармония!”

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯТА “МЪЖ – ЖЕНА”

Какво търси всъщност мъжа у жената! И какво търси жената у мъжа?

Какво търси мъжкарят и самката – всеки в другия, и достатъчно ли е да се сведе човека до един мъжкар или просто самка! Може ли да се говори за човека като за нещо повече от инстинкт, тяло и прагматичен разум! Би ли могло да се игнорира съществуването на душата у човека, като се сведе сложния комплекс на чувствата до един емоционален инстинктивен механизъм? И така, нека започнем с конкретните въпроси:

Наистина ли има основание да се допуска, че мъжът търси само секса в жената и просто това е едно разтоварване от хормоните. На пръв поглед той търси в нея женските атрибути, всичко онова, което му говори за жената и природното начало. А външно излиза, сякаш той търси в нея удоволствието от акта. И често самата жена е убедена, че искат да я използват като сексуален обект за задоволяване на мъжката похот. Така ли е. Разбира се, че не. Ако самката е толкова привлекателна, че е хвърлила неимоверни усилия да се представи пред него като свръхсексуален обект, естествено че като такава ще бъде тя възприета. Та нали у мъжа е заложена потребност да вижда красивото и естетичното, да се възхищава на женското начало като красота. /И в този смисъл не е грях, когато някой мъж се загледа в дадена красива жена, а е грях, когато той в стремежа си за себеконтрол се прави на независим и силен, горд и всевластен над женското начало, правейки се, че не го забелязва./ Но в дълбочина, мъжът не търси само това. Дълбокото му желание е да даде нещо на жената. Да й отдаде част от своята сила, опитност, познание – физическа сила или духовност. Мъжът – това е даващото начало, даващо от онова, което идва от горе - от духа. А жената, тя е приемаща това начало.

Често се говори, че жената била зажадняла за секс. Да, но това са отделни случаи, когато тя е била предварително поставена в състояние на физическа нормална потребност. Всъщност кой в действителност има интерес от разместване на естествените роли в отношенията между мъжа и жената. Дали в действителност само поради невежество и необлагороденост – “нисши нрави”, тези отношения, нормално протичащи в природата, са се така извратили при човека.

Говори се, че жената търси само фалоса на мъжа. Известната песен е, че “жена без “кур” не може”. Поради което и самата й природа била “кур”- венска, наименование водещо началото си от първите три букви.

Напротив, а сега нека проверим в нормалната жена, какво търси тя. А не тази, която дълго време е била без мъж до себе си. Нормалната жена желае само един партньор, от който търси ласка, въобще някой, който да й обърне внимание, да й донесе топлота и разбиране - чувство на духовна обич.

Само на вмешателството отвън се дължи сегашното състояние на бъркотия в отношенията между половете. Вмешателство през последните години от страна на непризвани посетители на планетата, които имаха за задача да изследват и експериментират с човешките гени и образци. Не една жена е била поставена от техни оператори в състояние на експериментално зайче и когато тя се е учудвала на студенината на своя партньор, тогава тя е догаждала, че нещо в него не е наред като земен човек. И въпреки това, поради разумното начало, управляващо в нея, тя се е съгласявала на подобен род връзка, която я е изпълвала впоследствие с безмерна студенина.

И така, експериментите с човешките същества от женски пол породиха множество хибриди, както и множество изкривявания в човешките отношения. Бе създаден модел на отчуждение между мъжа и жената.

Даже те в отделни моменти стигаха до войни в семейството си.

Говори се, или още по точно, бе създаден мита, че мъжът търси у жената сексуалния обект. Вярно ли е това! Нека видим случаите, при които мъжът нормално съжителства с жена и не е оставен насилствено дълго време без женски контакт. Това още един път показва, че в действителност мъжът търси у жената своя партньор, който да го стопли, да го успокои с качествата на Майката земя. Мъжът иска да получи от жената спокойствие и нежност. Той иска да се любува на своя обект и от него да получава земната топлота, а в замяна на него иска да придаде част от своята натрупана сила и духовност. Мъжката сила, това е духът, а женската сила – това е слабостта, нежността и красотата.

Жената отдава земното и получава духовното от мъжа. А мъжът отдава духовното и получава земното от жената. Всеки един отдава на другия от противния елемент, като се взаимно допълват. Не е възможно на тази база в един и същ човек да са концентрирани и земното и духовното. Или духовният човек е малко отдалечен от земното, или земният човек съответно е отдалечен от духовното. И всеки търси онова, което не му достига. Ако в мъжа, има 30 процента само жена – земното качество, тези останалите 70 процента той си ги набавя от своя партньор в лицето на жената до себе си. Ако жената съответно е по – мъжествена, повече изглеждаща като мъж, и притежава 45 процента мъжко начало в себе си, то тогава тя набавя своите останали 55 процента от мъжа до себе си. Ако има 90 процента мъж в даден мъж и само 10 процента жена в него, то тогава в съответната жена партньор следва да има подобно съотношение между женските качества – 90 процента и само 10 процента мъжественост. Обикновено мъжествените жени са свързани с женствени мъже. И съответно, мъжествените мъже се свързват с много женствени жени. И едни без други въобще не могат, колкото е по-голяма разликата между процентите – мъжественост и женственост. Сега има тенденция да се намалява разликата между мъжествеността и женствеността у всеки един от партньорите – мъж или жена. Но това не бива да стига до крайности изразяващи се в безполовост и гей движения. Мъжът трябва да бъде външно изразен мъж и във вътрешността, едновременно и мъж и жена, обединени от равновесие в различни проценти. Но във вътрешността, това не означава външни премахнати различия, което някои гей представители не разбират и даже достигат до желание за промяна на своя естествен пол.

Някои изследователски програми като Gender, за премахване на сексуалната нетолерантност между половете, като че ли забравят разликата между външно и вътрешно. В стремежа си за толериране на гей и хомосексуални отношения, те работят за установяване на трайно неравновесие между половете. Както и за увековечаване на временно появили се поради изкуствен социален фактор, отношения на привличане към същия съответен пол от който е представителя. Много са малко случаите, заради които би трябвало да се обръща толкова внимание на тези еднополови отношения, лесбийски и хомосексуални. Най-големият мит и лъжа е, че има в Природата постоянно съотношение от 10 процента на т.нар. хомосексуалисти и лесбийки. Това е невярно, и ако беше така, то тогава какво да кажат работещите в институти подобни на Тависток в Лондон, които добре знаят начина по който се създават изкуствено цели генерации от хомосексуалисти в името на експеримента. За повече информация, внимателно вижте Тависток!

И така, нека се провери, какви са желанията на нормалната жена, да се види, какво всъщност тя иска от своя мъжки партньор: Да бъде харесвана, да бъде възпявана, да бъде обожавана, да бъде обичана, да й дава от него нещо, което е от горе или от онова, което тя не притежава и което е вън от нейната природа. Фалосът в този смисъл, за нея е непозната територия, която тя жадува да опознае и докосне. Но съвсем не това, което се рои в съзнанието на някои изкуствено създадени сексманиаци, които фигурират из списъците на експериментаторите със сексуалната програма. А там в нея е казано: Да поддържаме изкуствен сексуален глад дотогава докато в отделните индивиди започват да се формират качества на неуправляемо желание към кой да е обект, без значение на пола, само и само да бъде удовлетворен стремежа на хормона, който напира.

Именно в състояние на сексуален глад са формирани един от най-големите представители на рядката професия – програматор на гейове, лесбийки и хомосексуалисти. Същият този програматор използва своите обаятелни качества, самоувереност в отношенията с жените и някои дадености му наречени от обикновените хора – сексапил, за да омае съзнанието на своята жертва, към която впрочем не изпитва никакви чувства. Програматор с чувства не е никакъв програматор. В България обаче има някои програматори, които имитират перфектно чувства. В състояние на чувства, програмата не може да бъде прикрепена в съзнанието и мозъчната конструкция на жертвата. Винаги се използва съдържанието на неизяснения сексапил, всъщност какво друго е ако не извънземно качество за чудеса във физическия контакт на привличането. От този сексапил се започва за да бъде омаяна жертвата, и поставена в състояние за което се казва от програматора – “изпадане в любов” на англ. звучащо съвършено точно като “fall in love”“, подхлъзна се и изпадна в любовта. Че каква е тази любов, в която ще се изпада! Ако това е любовта на Ню Ейдж, тогава е ясно!. Това значи, че е просто капан! Така ли е скъпи земни хора! Защо досега не сте си задавали този въпрос, какви са тези там тайни и загадки, всъщност прост механизъм на омайване, който съвсем не е неизяснен, а напротив много прост и лесен за усвояване. Нужен е просто сексапил, който го дават за да се извърши някаква работа. Като тази на Мата Хари, като тази на Мадона, като тази на Мерилин Монро.

Който не иска да узнае, може и да се заблуждава, че имало нещо тайнствено красиво в тези кукли. Ами да, тайнственото е, че са били избрани точно те. По същата логика можеха да бъдат избрани и някои други матрьошки, но вече не с руса коса, а с зелена. Това идва да покаже, че човек не е сведущ по основното качество на себе си, че е безкрайно силно манипулируем.

И даже и когато си мисли, че никой не може да го управлява и манипулира, точно тогава той е най-силно в това състояние, при което някой му дърпа умело конците.

Означава ли това, че няма хора, които да са се измъкнали от това състояние на манипулируемост и дърпане на конците като на кукла.

Разбира се, че има хора, които са прозрели “кукленото шоу”, и са се оттеглили от играта на захарчета, но след като са разбрали колко е наивно проста тази конструирана игра. Защото тя е игра основана върху механиката заложена у човека. И така, нека отново да преразгледаме митовете които витаят из съзнанието на мъжете и жените и които ги правят да бъдат евтини и лесни играчки в ръцете на безжалостните програматори.

Жената иска много да се хареса в името на своята програма “амбиция”, заложена от нейното детство от страна на някой от родителите. “Ти ще станеш една велика актриса като тази, която сега е кралица по театрите.” А у всяка една жена тлее непрекъснато генералната програма за стремеж да бъде призната за кралица на красотата и да бъде харесвана.

И така, момиченцето получава програмата в своето детство и то вече става амбициозната за в бъдеще студентка, която ще се опитва да омайва професорите и преподавателите в името на изпълнението на своята амбиция да стане велика актриса. Но, къде е тук най-главното – програмата на жената майка, на жената партньор на мъжа, която ще обича само един за да му роди едно дете и с който да се свърже свещения съюз на брака. Ами, този съюз, все още се клатушка от сполетелите го земетръси на последните векове. Чак пък толкова да е свещен в резултат на милионите разводи и опити за бягство то тази крепост на семейното собственичество.

И така, за да осъществи своята изкуствена привнесена социално програма на човешката амбиция, жената започва да се стреми да изглежда свръхатрактивно. Тя се превръща в обект като показва своите женски атрибути и в същото време се сърди, когато мъжките същества я виждат само като женски крака и гърди. А тя самата нали точно това им предлага всъщност. Тя им продава някаква стока. Но за да се разбере това , е нужен не само ум на самката, но и разум, защото едва когато тя бъде оставена сама на себе си, тя би осъзнава нещастната си участ да бъде предлагана с подобни средства като вид стока пред мъжкото съсловие.

А сега, да видим мъжкото съсловие. То възприема женските прелести и ги възвеличава в своето съзнание, като при това ги преувеличава, превъзнася и даже обожествява. И така се фетишизират някои основни женски дадености, които по този начин се превръщат в сексуални образи, които от този момент заживяват свой собствен живот на планетата, допринасяйки за увеличаващия се размер на океана от сексуалност и похот. А какво е похотта, ако не едно качество, стимулирано от женската самка в името на изпълнението на своята програма да роди деца и да се осъществи като самка. Ако това качество го нямаше стимулирано от жената, то никога не би покълнало в съзнанието на мъжа. Но за тази цел следва и да се признае, че самият мъж носи отговорност за възникналите образи в своето съзнание след като е първоначално заснел началния образ на сексуалните женски атрибути. И неговата отговорност е толкова по-велика, колкото е по-голямо и участието му в нейното изразяване чрез думи и дела. За падението на жената е отговорен единствено мъжът.

Защото всъщност той със своето поведение, е допринесъл да покаже на жената, че може да я материално възнагради заради някои от нейните физически данни. И така, съперничеството на мъжкаря с другите от мъжкия пол, заострят изобретателността му да предложи нещо на жената самка с което да я спечели и то един път за винаги като я притежава. И така със своите жестове и думи, той й предлага оферта в която жената се вижда притисната от Царството на силата, което впрочем е присъщо на мъжкаря, който иска да я завоюва с основния метод на това царство – силата.

И така, мъжът носи първоначалния импулс, жената отговаря на този импулс със своя избор, да приеме физическия мъж, който и предлага материалното и телесното или пък духовния – който й предлага духовното и нематериалното. Понастоящем жените предлагат себе си като физически атрибути в стремежа си да бъдат харесвани от своя бъдещ избраник, чрез който да се реализират като жени - самки и майки. Но сякаш те не усещат, че след краткотрайната връзка, мъжът бързо изгубва интереса си към тяхната външна прелест, той ако не е глупав скоро ще разбере, че жената със своята кукичка се е опитала да го привърже като шаран и за това не ще й прости никога. А когато жената усети, че мъжът изгубва интерес към нейната физическа красота, то това е резултат на нейната духовна бедност, защото това означава, че тя няма какво да му предложи на този мъж освен собственото си бедно, но красиво с физически мерки тяло.

И така, нека разгледаме случаите, когато жената е изпаднала в предпазливост или пък е убедена, че мъжът търси в нея само сексуалния обект, поради което при всеки един опит на мъжа да установи контакт с нея, тя или проявява жестоко неразбиране или пък реагира изнервено, понякога с агресия. От една страна самата жена е стояла с часове пред огледалото за да подчертае своите женски качества за пред улицата. От друга тя е изградила в съзнанието си привлекателния от филмите образ на принца, който очаква да срещне в живота, и в повечето случаи, този образ е твърде сладникав в сравнение с вътрешните нюанси, които произтичат от живия контакт и вътрешното излъчване. И така, тя очаква красивия мъжкар, а в същото време бива заприказвана от тип, който далеч наподобява изградения образ в съзнанието й.

При това, той е делничен и носи в себе си ежедневието, което тя ненавижда поради опита да се откъсне от него точно в този миг. И така, срещата се проваля, мъжът се сблъсква с ледения женски характер, който е подчертан в ситуацията на чувството за стеснителност на мъжа, който все пак в ролята на мъж, се явява като искащ пред жената, която пък в действителност е тази, която трябва да направи избора. В материалните и природните отношения женското начало е решаващото. В духовните – мъжкото начало е решаващото.

И в резултат на ледения характер на женското начало, както и поради нетърпеливия и смутен мъжки характер в резултат на първия контакт с избраницата, която му харесва, но която в същото време му отказва демонстративно, комуникацията пропада.

Мъжът в случая не търси само секса и физическата същност на жената. А и тя, не предлага само себе си като физика. Но в резултат на тяхната поединична горделивост, един контакт пропада. Мъжът остава сам, и продължава да търси като дух от горе, а жената – да очаква някой да почука на нейната врата водена от параметрите внедрени в нейното съзнание от видеоматериалите и телевизията.

Остава и един мит за жестоката женска природа, ледената красота на красавиците и невъздържаната мъжка природа, която често граничи с агресия и грубост. В действителност, агресията в случая се създава от водещото женско начало, което по силата на носителя на красотата, може да управлява мъжа. Но в дълбочина, самият мъж очевидно, само този - притежаващият пари и мощ, не иска да се слага край на тази неразбория, тъй само този, който има пари, той винаги ще може да поръча срещу тях всичко останало и за него никога не ще има подобни пречки и откази. И най-ледените и жестоки жени се съгласяват пред силата на паричната маса. В този смисъл, отговорност за създаденото положение на изкуствено поддържана дисбалансираност между половете, носят единствено имащите много пари мъже, които пораждат по изкуствен начин изобилието на жени при тях, за сметка на останалите при общия случай.

Кой има интерес от изкуственото поддържане на сексуална неудовлетвореност на база на несъстояли се срещи в полето на връзките между половете. От старателно поддържаната неудовлетвореност в полето на сексуалните контакти, има заинтересованост единствено господаря на стадото, който по този начин се опитва да го държи в състояние на лесна управляемост и само срещу парче хляб и някакъв контакт, човекът бива манипулиран и държан в състояние на робско подчинение.

Всъщност не е ли крайно време човечеството да си зададе въпроса, не произлиза ли цялата негова беда от дисбалансираните нарочно отношения между половете. Вижте колко много конфликти се въртят все около неудовлетвореността на някой от партньорите в тази зона. Бракът отдавна е загубил своята роля в истинския й отреден вид. Сегашният брак е носещ клеймото или на лицемерието или това на частната собственост.

Кой всъщност е имал интерес да разбие институцията на брака, като основна клетка на обществото. Кой има интерес от постоянно поддържани битки в отношенията между половете. Та нали това е третата основна програма заложена в човека от която зависи неговото възпроизводство като човешки вид върху планетата. Израждането на отношенията в брака е започнало в момента в който половете са загубили представа за отредената им роля от Създателя. Намесили са се други някои непризвани представители на Извънземния разум, които са се опитали да наложат своята представа за отношенията между мъжа и жената, като безполовия модел е всъщност техен. Вярно е наистина, че една много малка част от мъжките и женски същности се раждат в съответното противоположно физическо тяло, при което се получава ситуация на мъж хомосексуалист – женска същност в мъжко физическо тяло и съответно мъжка същност в женско тяло. Но този процент е толкова малък, че той не може да представлява основание за заключения от типа: “Всяка една епоха е поддържала своите десет процента в тези две общности на хомосексуално ориентираните индивиди.- хомосексуалисти и лесбийки.” Ако това бе вярно, то тогава нашият Създател би създал специални етични отношения и правила за тези две групи от общности, то както се вижда никой досега не е позволил тези отношения сред големите книги на човечеството. Напротив във всяка една от тях се подчертава, че е грях, да се води подобен начин на живот. Бисексуалният модел, това означава сексуална активност в двете посоки на завъртане на чакрите. Веднъж, когато енергията тече по предния главен меридиан и втори път, когато енергията се задвижва по задния управляващ централен меридиан. Когато енергията просто се раздвижва, това носи укрепване на енергийните канали, но посоката в която тя тече ръководи развитието на човека съответно духовно нагоре или физически оскотяващо надолу към земята. Когато енергиите задвижват високите енергийни центрове – т-нар горни чакри, тогава индивидът се приближава по своето енергийно излъчване към високите енергийни равнища. А когато енергийните потоци стимулират ниските центрове, тогава честотата на индивида пада осезателно надолу и го привързва към ниските честоти.

Очевидно настоящият анализ цели да докаже вмешателството н тези отношения между половете тук на планетата земя.

Очевидно като се има предвид, сегашната ситуация, в която бликат едно след друго гей, и хомо секс движения, феминистични настроения и други подобни, увеличаващ се лавинообразно брой на разводите, всичко това идва да покаже, че работата по нарушаване програмата за продължение на рода и раждането в резултат на това на едно здраво поколение, е била успешна. Все повече се израждат цели поколения на база разкрепостени човешки отношения, и слаби устои на брачната институция. Свободната любов, която се прокламира сред младите, с добавка на битълсманията – обичайте се и правете любов вместо война, допринася съществено за тоталното нарушаване на обикновената програма заложена в човека. Жената има в своя живот да свърши една основна дейност, да роди здраво поколение, в резултат на връзката си с само един партньор и като следствие от това на само един отпечатък върху собственото си ДНК. Понастоящем всяко едно младо момиче, от 13-14 години нататък, е имало поне по два или три контакта, в резултат на което отпечатъка на мъжкия елемент върху детеродното ДНК е вече не един. Всеки един мъж отпечатва собствената си програма върху ДНК на своя партньор – жена, която го съхранява и в резултат на това се ражда поколение, върху което са програмирани няколко отпечатъка влияния.

И така, свободната любов продължава да се проповядва в този вид, като допринася за тези криворазбрани свободни отношения между младите и двата пола.

Как е станала впрочем подмяната на истинския модел във взаимоотношенията “мъж – жена”!

Като е започнало да се изтиква на преден план все едно и също – физическото и инстинктивно начало у човека придружено от низшето разумно начало, заинтересовано от това в полето на собствения егоизъм. Душата е била оставена на заден план. На чувствата е започнало да се гледа като на глупави емоции, а на емоциите като нещо, което трябва да се облагороди чрез изсичане и отстраняване. Да, това е най-краткия път за старшите братя от недобронамерения извънземен разум на планетата. Трябвало ли е въобще да се намесват и докога е била тяхната възможна позволена изява в полето на подпомагане на човека! Времето им рано или късно щяло да приключи. Човекът е трябвало да бъде оставен на мира от множество опити да бъде възпитаван с непризвани бавачки. Подмяната на истинския модел мъж – жена е станала в хода на опитите на извънземните наставници да въведат ред по техен образ и подобие като са забравили присъствието на човешката душа у човека. А душата е все пак някъде! Тя съществува! Приятен размисъл върху последното изречение.

Хелиопол