Welcome

ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА

Ние познаваме истински правилните отношения между мъжа и жената. В продължение на цялата история на човечеството тези отношения са се градили на базата на човешкия егоизъм и неговата сестра - гордостта, и са били тяхната най-силна крепост и препъни-камък на всички духовни учения и световни Учители. За проблема се е предлагало различно "лекарство", от пълна забрана на интимните отношения за мъжете, вървящи по духовния път, до специални техники за "повдигане на духа" чрез секс.

Има ли възможност да се създаде на Майката-Земя общество, живеещо по законите на новата хармония - Хармонията на Разума и Душата.

Този път не е изминат засега от никого. Как ще се развиват отношенията между мъжете и жените в бъдещото общество?

Любовта е свещена! Всички ще бъдат устремени да помагат на зараждащата се Любов, затова тя ще гори мощно и дълго.

Духовният човек е истински щастлив от това, че той обича, а не от това, че го обичат! Затова Човек получава всичко с влизащата в него Любов, независимо от това взаимна ли е тя или не. Бъдещото общество ще се състои изключително от щастливи хора - от влюбени!

Природната Любов възниква само между двама - мъж и жена, и е онази предопределена велика сила, която е призвана да свърже човека с този, с когото му е нужно да премине определен отрязък от живота, който е вечен. "Природната Любов се гради върху основата на определено отваряне на душата, на индивидуалното естетическо възприятие и на хармонията на плътското удовлетворение". Мъжът и жената, съединявайки се в природната Любов, на първо място доверяват един на друг раждането на още един човек, поемат отговорността за неговото възпитание, а също и един за друг по пътя на духовното развитие.

От духовната Любов между хората се ражда истинската Дружба - самоотвержена, безкористна, всеразбираща, всеопрощаваща, основана на пълна откритост.

Основополагащо у мъжа е духовното начало. Затова той е на първо място носител и пазител на духовната Любов. От това ниво тази Любов на мъжа, бидейки в състояние на духовни и природно-инстинктивни чувствени импулси, дарява своята нежност и доброта на жената, изпитваща към него природна любов. Природната любов е за мъжа допълващо състояние, насочено главно към жената, с която е най-благоприятно за него да премине поредния отрязък от време по пътя на духовното издигане. Природната Любов придава на художественото и поетичното начало на мъжа-творец допълнителна прекрасна окраска.

В жената се проявява главно природното начало. Затова тя на първо място е носител и пазител на природната Любов. Тази Любов в своята основа е егоистична и се базира на природните инстинкти и само в съчетание с духовната Любов се издига до висотата на самоотвержеността, разбирана като готовност да дариш безусловно себе си на любимия. Жената е свободна в проявяването на природната Любов към мъжа. Мъжът от нивото на духовната Любов управлява отношението с жените, за да не останат те на егоистичното ниво на природните инстинкти. Природната Любов на жената също я насочва към мъжа, с когото за нея е най-благоприятно да премине заедно определения отрязък от пътя на духовното издигане.

В наши дни нивото на човешкия егоизъм и гордост е твърде високо. Това не позволява в обикновени условия да се реализира духовната Любов и истинската Дружба. Затова сега природната Любов, благодарение на едновременните и силни импулси на духовното и природно-инстинктивно чувствено проявление, преодоляващо егоистичните желания, предоставя на любящата двойка определено време, за да станат истински приятели. И тези, които са успели да достигнат такива отношения на върха на чувствените проявления, живеят по-нататък в любов и съгласие дълго и щастливо. За другите настъпва време, когато техният прекален егоизъм и гордост започват да преобладават над чистите отношения в Любовта. Семейството се разрушава или се съхранява само на основата на чувството за дълг, но Любовта си отива.

Как трябва да се реши класическата задача на любовния триъгълник сред твърдо вървящите към Истината? - Жената, почувствала появата на природната Любов към женения мъж, не бърза да обезпокоява околните - мъжа си, ако е омъжена, и семейството на любимия мъж. Първо тя трябва да направи всичко, за да стане истински приятел на семейството на любимия. Ако в процеса на по-доброто опознаване на мъжа ситуацията не покаже, че чувствените проявления са били плод на въображение, фантазии или на импулсите на духовната Любов, то отначало жената трябва да разкаже за своето ново чувство на мъжа и своята духовна сестра - жената на любимия. И тя, искрено желаейки да помогне на новата Любов, се постарава да предостави на влюбената възможност да прояви своята любов чрез определена грижа за любимия мъж, например, да ушие или украси дреха, да приготви храна, да приготви храна и т. н. Допустимо е открито признание в любов. Ситуацията не се развива по-нататък докато новата любов не стане взаимна.

За преминаването на приведената ситуация на посоченото равнище, жената трябва да сформира в себе си новото съзнание на единната Жена - Майка на Човечеството. При това е недопустимо съперничество, чувство на собственост към мъжа, ревност, любов с условия и други прояви на егоизма и гордостта.

Поведението на мъжа в разглежданата ситуация се определя от това, че той е носител на духовната Любов и истински Другар. Затова съпругът на влюбената, независимо от природната си Любов към нея, трябва да се отнесе към зараждащата се Любов с разбиране и да бъде готов при взаимност в Любовта с благодарност за съвместно преживените години да пусне жената си при любимия й. Мъжът, в когото са се влюбили, във всеки случай трябва да се отнесе с благодарност към новото чувство.

Ако Любовта е взаимна, всички участници в ситуацията трябва да я разберат като истински приятели, т. е. отхвърляйки своите интереси, с желание да помогнат на другите без условия, с желание да позволят на новата взаимна Любов да се прояви с пълна сила. При това е задължително да се отчитат интересите на децата. Те трябва да имат и майка и баща, между които да съществуват добри отношения. За децата не е толкова важно кой с кого има интимни отношения. Възможен е вариант, при който двете жени ще живеят в един дом, като сестри, и съвместно ще се грижат за децата и мъжа. Тайнството на венчаването при това се заздравява от отношението между мъжете и жените, между които има взаимна природна Любов, които (съединени в природно семейство) са доверили един на друг раждането и възпитанието на децата.

Жената излиза от дома на мъжа си, и отива като правило в дома на другия мъж, с когото са почувствали взаимна природна Любов. Мъжът, който е поел вече отговорност за жената, ще й помага винаги и във всичко, независимо от своето семейно положение. Затова популярната в сегашното общество фраза "да сменяш жените" не е приемлива за мъжа, вървящ към Истината. Никой не си отива, а само се допълва.

Няколко думи за многоженството. Това е институт на брачни отношения, който е познат в съвременното общество на потребление и конкуренция; той носи изключително имуществен характер, като развива и закрепва понятието за собственост. Трудно е да си представим понятията "мъж" и "жена", без определенията "мой", "моя". Всичко това поддържа егоизма и гордостта на човека и няма никакво отношение към духовния път, който сме избрали.

В духовното общество Любовта е свободна в своето проявление и понятия за собственост както върху човека, така и върху имуществото й противоречат.

Хармонията няма да бъде нарушена, ако няколко жени изпитват природна Любов към един мъж, и той (имайки природна Любов) е способен да подари нежност и на друга от тези жени, при условие че неговите чувства и разбирането му за отговорност показват, че тази допълнителна връзка именно в този случай ще бъде цялостно благоприятна преди всичко за самата жена, за нейното разцъфтяване и духовно формиране. При това е задължително тази, която е редом с мъжа, и новодошлата да станат по естествен начин приятелки и бъдат благоразположени една към друга.

От посоченото следва, че за чистотата на интимните отношения на първо място отговаря мъжът. Засега обаче хората са все още твърде слаби. И ако жената вижда слабостта на мъжа и все пак върви, доминирана от своите природни страсти, тя също носи пълната отговорност за духовното падение на двамата.

Хелиопол