Welcome

М А Н И П У Л А Ц И Я
/Теория на манипулацията и тоталния контрол/
Лостове на манипулация

 1. Паричната система, система на разплащане чрез пари, парите като един нашийник, отвързването от който е почти невъзможно за обикновения човек в сегашните условия.
 2. Масмедии, преса, радио, телевизия, "тригери".
 3. Нови високи технологии - комуникации, телефони, безжични, сателитни телефони.
 4. Кинематография, комикси, анимация.
 5. Музика-електронна музика, ритъм, аудио клипове, "тригери".
 6. Компютърни технологии и компютърен контрол.
 7. Журналистика и програмирани журналисти.
 8. Политика и социални науки, програмирани политици.
 9. Разплащателни средства и идентификационни карти - кредитни и т.нар."смарт"/интелигентни/ карти.
 10. Микрочип - имплантиран върху дясната ръка или междувеждието.
 11. Електромагнитни вълни - ниски честоти.
 12. Тотално използване на петте сетива чрез т.нар. "Виртуална реалност".
 13. Използване слабостта на човешкия интелект в сравнение със скалата на развитие на интелекта на други представители на Извънземния разум
 14. Използване на "четвърто измерение" като площадка за осъществяване на наблюдение и контрол, на базата на тази информация - въздействие проявено като манипулация.
 15. Използване силата на някои окултни методи, познати като вид нисша магия и въздействие в състояние под хипноза.
 16. Използване на трите основни програми в човека - за себесъхранение, себеобезпечаване, продължение на рода, превърнати в манипулиран егоизъм, алчност и разюздана сексуалност.
 17. Особено силно използване на необходимостта, заложена от Създателя, човек да има партньор в живота от противоположния пол, разлагане на основната клетка в лицето на семейството и налагане на нови псевдоценностни модели - бисексуалност.

  Някои основни методи пряко свързани с горепосочените лостове за манипулиране.

 1. Метод на създаване на догмите.
 2. Метод на "теза -антитеза - синтеза".
 3. Метод на "създаване проблемна ситуация - реакция - вземане на решение".
 4. Метод на конспирацията - "закрита" и "отворена".


/ Списъкът на формулираните методи подлежи на допълване и обогатяване на многообразието./