Welcome 

 

Отворено писмо до масоните и франкмасоните!

 

Даниил, гл.12:6,7

“Докога ще се чака за края на тия чудеса?…

Че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде.”

Даниил, гл.12:10

“Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат изпитани, а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат.”

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ ФРАНКМАСОНИ (ФРИМАСОНИ) – НАЙ-ВЕЧЕ ДО ТЕЗИ,

СЧИТАЩИ СЕБЕ СИ ЗА ХРИСТИЯНИ

Подзаглавие: Библията е много специфична спрямо различните видове човешко поведение, за да може Господ да ни защити понякога от самите себе си, както и срещу злото и лошотията в този свят. В Писанието се казва много ясно за предпазване от присъединяване в някакви тайни общества като това на Фримасоните. Когато четем библейските напътствия, все повече осъзнаваме, че е невъзможно да бъдеш член на франкмасонството /фримасонството/ и в същото време да се кълнеш, че принадлежиш към Исус Христос.

Повечето от изложените статии посветени на Фримасонството са отговор на написаното в масонските книги, издаване от масонските издателства, някои от тях разпространявани много тайно. По-нататък ние ще се спрем на някои предупреждения в библията, като внимателно сравним масонските напътствия с тези от Свещеното писание. Така например при Първо Послание на Йоан, 4:1 може да се прочете: “Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.” И така, ние виждаме, че всяко едно религиозно учение, което се конфронтира със Свещеното Писание, е от фалшив пророк.

Би трябвало да запомним две неща, които са съществени за масонското учение.

  1. Високите равнища на масоните умишлено използват лъжа по отношение на по-ниските равнища от пирамидата. Като се смята, че е в реда на нещата, ниските равнища да заслужават да бъдат лъгани, докато прогледнат.
  2. Обясненията, които се дават на 95 % от масоните са погрешни. Внимателно прочетете един цитат от масонския автор Карл Клоду: Разрежете външната обвивка и вие ще видите отвътре смисъл, а когато го разрежете и него, ще видите отвътре друг смисъл, под него. Ако задълбаете дълбоко навътре, ще откриете трети, след това – четвърти – и така ще откриете все нови учения.

Били ли сте лъгани когато сте открили първата обвивка със съдържание? Всичко това ви се показва като пример в множество масонски статии. Припомнете, че Алберт Пайк в “Морал и догма” твърди: “Масонството е подобно на египетските на древните мистерии”, което означава, че всички тези учения във всички тези множество книги, са също като Древните, Езически, Сатанински мистерии.

Библейски предписания забраняващи участието в тайни общества

Йоан 18:20 - “ Аз говоря явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм го говорил скришно. ”В продължение на цялото писание ни се казва, че трябва да следваме личния пример на Исус Христос и да му служим по този начин. Следователно знаейки, че Исус никога не е правил нищо тайно, ние не би трябвало също нищо да вършим тайно. Истинският християнин би трябвало да бъде прозрачен в своите действия.

Но според Масонското учение, посветените биват карани да полагат най-невероятни клетви за тайнственост. Ето защо нека разгледаме напътствието на Исус по въпроса за клетвата. Нека отбележим, че Исус Христос забранява лично полагането на всяка една клетва, имаща за основа както земята така и небесата.

Матей 5:34 – 37 “ Но аз ви казвам: “Никак да не се кълнете, нито в небето, защото то е престол на бога; нито в земята, защото е подножието му, нито в Йерусалим, защото е градът на великия цар; нито в главата се да се не кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм бял или черен;Но говорете ви да бъде: Да, да; Не, Не; а каквото е повече от това, е от лукавия”.

Това божествено напътствие ако бъде следвано от претендиращите да бъдат християни масони би ги предпазило от зло. Исус е пределно ясен, когато говори за клетвите. Тайните общества възникват още от времето на древен Вавилон и Египет. Повече от 1000 години преди идването на Исус тези общества се развиват по един и същ начин като утвърждават атмосфера на тайнственост под прикритието на положена клетва и тайни ритуали с ръце, които фримасонството използва в наши дни. Ако всеки един член на дадено общество знаеше пред кого всъщност тези тайни общества се прекланят и какво в същност те се стремят да постигнат, веднага би се надигнала планина от негодувания против тяхната дейност. Нека припомним още веднъж заръката на Христос в гореизложеното напътствие и тогава нека размислим върху изричната заръка на Спасителя: “Но говорът ви да бъде Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.” Каквото е повече, то е от Лукавия. Това е изводът!

Следователно всичките тези тайни клетви произлизат от страната на злото. В края на настоящата статия ще се уверим колко е дълбоко навлезнало това зло в учението на Фримасоните.

А сега нека разгледаме една от тези клетви, които начинаещият сподвижник на масонството полага в началото. Всеки един, който знае гореизложеното в писанието предупреждение би трябвало да откаже да произнесе тези слова. Ето какво представлява тази ужасна клетва: “Задължения и наказание ще тегне върху начинаещият масон – ученик: винаги ще спазвам и никога няма да разкривам никоя част или точка от скритите мистерии…по никакъв начин не ще наруша клетвата, в противен случай ще бъда наказан, гърлото ми прерязано, езикът ми изтръгнат и моето тяло изгорено и прахът ми изхвърлен в морето” /Масонски ритуал на Дънкан стр.34-35 виж снимката на стр.17/.

Очевидно тази ужасна клетва нарушава свещеното писание в два пункта. Първо, заръката на Исус никога да не се участва в какъвто и да е процес на заклинание. Исус говори никога да не кълнем нито в небето нито в земята. Второ, масонската клетва нарушава казаното от Йоан в 18 глава. И трето, тази клетва символично нарушава казаното за тялото като за храм Божи.

Очевидно масонската клетва се явява кръвна клетва и като такава тя прославя сатана, а не Бог. Нека видим апостол Павел, който хвърля също светлина върху настоящия казус.

Из Първо послание към коринтяните: Гл.3:16, 17

“Не знаете ли, че сте храм за Бога, и че Божият дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие.”

Всеки един, който полага масонската клетва, доброволно обрича тялото си на разрушение.

А сега отново да се върнем върху клетвата и тук ще откриете, че в Новият Завет е забранена както клетвата, така и хващането на бас, удрянето на ръцете в знак на клетва.

По нататък, нека се върнем за малко към корените на масонството, които нямат нищо общо, нито пък някога са имали, с Христос.

Да прочетем някои пасажи от фримасонското учение, илюстриращи антихристовата му природа.

Алберт Пайк, 32 степен масон, по повод на сътворението от Творческото начало – Богът Създател, заявява: “Чудовищна абсурдност е да се вярва в Създател Бог, Който може да твори от нищо нещо. “

За да се прецени доколко фримасонското учение е противоположно на Христовото послание, нека разгледаме един пример в който Фримасонството буквално преобръща Библейското съдържание относно Сътворението.

  1. Кой създаде Адам? – В Библията се твърди, че Създателят Бог е създател на Адам. /Генезис 1:26-27/ Алберт Пайк твърди, че Принцът на тъмнината е създал Адам.
  2. Кой забрани на Адам да вкуси плода от Дървото на познание на Добро и зло? – В Библията се казва, че Създателят Бог е забранил на Адам да яде от плода. /Генезис 2:17/ Алберт Пайк заявява, че Демоните забраняват на Адам да яде от плода. Следователно в случая отново масонството идентифицира Създателя бог с демоните.
  3.  

  4. Кой накара Адам да не се подчини и да яде от плодовете на Дървото на познанието? – Библията твърди, че Сатана във формата на змия, изкушава Ева да яде от плода. /Генезис 3:1-6/ Алберт Пайк определя Сатана като ангел на Светлината защото заявява, че един Ангел на Светлината е накарал Адам да яде от плода. По нататък, нека отбележим, че Пайк заявява как този Ангел на Светлината дава на Адам средство да се прослави, но демоните /Библейския Бог/ надхитряват Адам отново като правят така, че Ева да го съблазни. Не само тези пасажи и схващания на Алберт Пайк демонстрират двуезичието между масоните и Свещеното Писание. Според масонското учение има в света две Божества, едно добро и едно зло, равнопоставени, но противоположни. Според тях има двубожие, а не един Бог създател.
  5. Кой създаде Ева? – В Библията се казва, че Създателят Бог е създал Ева /Генезис 2:20-25/ По тази точка Алберт Пайк твърди, че Демоните са създали Ева. Следователно, отново Пайк определя Създателя Бог като демони.

И така, нека отново поясним две от твърденията на масоните:

Създателят Бог на човека, това са Демони и Принцът на тъмнината.

Сатан и Змията, това е Ангел на Светлината, име което Християните използват за Господ или прероден Исус Христос.

Така ако се запознаете с учението на фримасоните, вие ще вникнете в тяхната постановка. Голяма част от написаното от тях, изглежда сякаш е дадено от Бог от Библията или от Исус Христос. Но скоро, вие ще разберете, че те обръщат смисъла на думите и тогава ще проумеете на кого всъщност служат.

Не бива да се допуска грешка като се мисли, че те също служат на Бог. Техният Бог е Змията, и когато те говорят за светлина и доброта, те визират всъщност Луцифер., носителят на Светлина. И така, всички те като масони и фримасони, се чувствуват натоварени с мисията да носят също светлина, като в същото време се движат към светлината. Но в действителност с обръщането смисъла на съдържанието, те реално служат на Луцифер.

В най-добрия случай франкмасонството е противоположно на християнството или още по-лошо, просто се проявява като Антихристово учение, т.е. от Антихриста.