ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ДУХОВНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ОБЩНОСТИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

ОТНОСНО НОВИТЕ МЕТОДИ, СТИЛ И ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА

ОТНОСНО НОВИТЕ МЕТОДИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ОСЪЗНАВАНЕ НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ДОСЕГАШНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА

ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ, ШАМБАЛА И АГАРТА СА САМО РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ, А НЕ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ШАМБАЛА И МАТРИЦАТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРЕТИЯТ АВАНГАРД НА СВЕТЛИНАТА 21 ВЕК

 

БРАТЯ И СЕСТРИ, ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ!

Налага се на всеослушание да направим една констатация, която вие сами ще прецените дали е навременна или дори позакъсняла.

И така!

Индивидуализма, духовното отшелничество и монашество, хайдушкото движение и партизанската борба отминаха. Духовната работа в отшелничество, както и тази в група, самоцелно като братски песни и паневритмия, изглеждат като полезни изкопаеми за пионерите на Новата култура.

Окултизмът и мистицизмът вече са в историята на изминалия двадесети век. Окултни тайни общества, но не по времето на Хитлер, мистика, но не в тайните ордени на йезуитите, а в ООН на колективна медитация, ето това е комедията днес! Повелята на новото време днес е:

Индивидуалното усъвършенстване ще върви успоредно с работата, тоест индивидът ще бъде включен в организма на Божиите работници, независимо от степента на осъзнаване. Достатъчно е у него да има силно желание за работа, воля и самодисциплина и най-важното – жертвоготовност за Мисията.

 

Битката се води по целия фронт,  както за душите, така и за методите с които да се възпитава съвременния човек. Така и за проекта на бъдещата архитектура на възпитателната площадка за човечеството. Кой да го възпитава и как да го възпитава, с какви методи, и най-накрая – защо да не си зададем въпроса, защо толкова векове, с досегашните методи на възпитание, човечеството все повече и повече затъва в повторение на старите ситуации от времето на предишните раси и култури. Грешките се повтарят и поуки не се вземат. Положителното мислене като конкретен метод доведе до там, че днешния човек не е способен да анализира погрешките си и  не желае да търси причината за собственото си затъване и зацикляне в една и съща ситуация.

Битката за методите е само част от битката за това, кой да управлява днешното човечеството. Спасителят дойде и преминавайки през кръста, остави личния си пример, и посланието, че само един може да бъде Учителят и наставникът, който да води съвременното човечество, само този, който идва директно от Отецът, от най-високия Божествен план. От духовната йерархия на Шамбала очевидно това не бе разбрано, защото те продължиха в своите методи да възпитават човека по стария начин, по Стария завет, даже и Новия завет в момента бе префасониран до състояние на пълното му размесване със Стария завет и съединяването им в една книга. И Библията и останалите древни книги на човечеството, явно не се използват от наставниците на Шамбала. Затова свидетелства 20 век с опитите да се създаде Тайната доктрина и Живата етика, в които Христос с личния си пример бе оставен на църквата, а на показ се извади новия месия на име Майтрейя. Иисус бе превърнат във Възлюбен и възнесен учител, редом до останалите наставници на Шамбала. Връзката между физическия, духовния и Божествения порядък бе превърната в крепост, на върха на която се  мъдреше непогрешимия образ на Шамбала, и еднопосочно от върха се управляваше цялото човечество. На Църквата Христова в нейния административен образ не й оставаше нищо друго освен да се затвори и заклейми ученията на Изтока. И онова, което погрешно се свързваше с Изтока, забравяйки, че истинската Шамбала е само вътрешната.

На планетата се започна ускорен курс към глобализация, която се управляваше от кого! От банкерите, държащи финансовите потоци, или може би, от невидимото и тайно правителство, което се подхранваше от невидимия център, а зад невидимия център, все пак, коя бе силата, която бе застанала. И какви бяха нейните отношения с Шамбала! Бе излъчен и прословутия филм за Матрицата, който постави въпроси за разрешаване от висок ранг – ще я има ли досегашната матрица, ще се разрушава ли напълно или само ще се ъпгрейдва, тоест коригира и обнови! Връзките на днешната Архитектура за възпитание на човечеството и на днешната Матрица с други думи казано и  т.нар център Шамбала, очевидно съществуват. И ако долу в матрицата, злото бе описано по съответен начин, то все пак вероятно съществува и в измерението на Шамбала. Идеалистичното й представяне от кръга Рьорих едва даде точния образ за истинското състояние на самата Щамбала. Толкова идеализирана и възвисявана в картините! Докато Рьорих е рисувал картините, вероятно и паякът отровен над Шамбала също е рисувал своите образи паяжини. Връзките на някои наставници от Шамбала с Ленин, методите с които се процедираше от страна на ложата на тъмнината, през целия 20 век, имаха ли нещо общо с Шамбала! И въобще цялата тази ложа на тъмнината, къде е съсредоточена, нима само по етажите на небостъргачите на експеримента наречен Америка и САЩ! Съвременният човек вече знае, че злото съвсем не е само в бомбите и насилието, а много по-нагоре в пирамидата на невидимата вградена философия, че само един е пътят, и само чрез баланс можело да се управлява днешното човечество. Как ли! Като експериментираме с човека, като с едната ръка му създаваме изпитания, малко битки и пушеци от снаряди, малко дрога и проституция, а с другата ръка  щедро ще изсипваме благотворителност за заличаване щетите от престъпленията. Чия е тази философия и чии са тези методи на възпитание!

На бившите жреци от Древния Египет, които наследиха атлантските!

Каква е връзката на представителите на висшето масонство с методите на Шамбала!

С методите на отклонилите се от пътя на мъдростта атланти, и тези на зажаднелите за власт и контрол, египетски жреци, човечеството хиляди и хиляди години още ще повтаря и зацикля в старите погрешки. Защото целта на тези „стари мехове”, хора борещи се за власт, едва ли е възпитанието на това човечество, а може би единствено и само да властват и да управляват нещо, към което нямат отношение. Към човека те имат отношение като към един експеримент. За тях, той е бил винаги опитното зайче. Тяхно е експериментирането с газовите камери. Техен е проекта за изтребване на всичко негодно и създаването на гета. Техен е и заговорът срещу човечеството с неговата част – конвертиране до 3 милиарда. Ложата на тъмнината е локализирана тук на земята някъде, и ако е известна на Шамбалските наставници, какво се прави от страна на тях! Нима това, че те се наричат Учители възнесени и възлюблени, не е повод да се запитаме, а в действителност на какво учат те човечеството, така, че то да се развива и възпитава по новому!

Затова и Христос го каза, Вярвайте само на Учителя, който е от страната на Вашият Отец1 От страната на Вашия Създател! И така, наставниците на Шамбала ще продължават ли да поддържат старите методи с които да възпитават човека неуспешно според видимите резултати.

Битката е преди всичко за смяната на тези методи!

Тази битка включва работа с индивида, работа и с групи от хора.

Как да се поднася на индивида и групите от хора, информацията, познанието, и въобще нужна ли е тази информация и това познание. Човечеството днес е претрупано от познания в стил Мулдашев, които с нищо не облекчават неговата участ. А защо не му се дават методи за ФОРМИРАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИ!Посланието на добродетелите е нещо, оставено в рамките на пожеланията – ако стане и то далеч във времето, ако се повдигне съзнанието.

Погрешно! Защото тъй както се формират навиците за положително мислене и визуализация, тъй се и формират установките за благородство, за благоразумие, и пр. но за всичко това, е нужен личен пример. А никой от наставниците на Шамбала не се появява по примера на Христос и не преминава през неговата одисея. Човечеството вярва само на едно – и това е личния пример на Учителя!

Когато няма личен пример, а има познания за тайнствените пещери и прочие, когато се затрупват хората с Тайни учения-доктрини, когато на човечеството му се повтаря, че трябва да се научи да обича и да гледа положително, когато на човечеството му се дават методи за колективни медитации в стил Светлото бъдеше на застаналите по планинските върхове Шамбалски наставници., то е ясно, че сред това човечество ще се получи и днешната бъркотия.

Методите на старото човечество от типа на състезателност, позитивно мислене, стремеж към първенство и стимулиране на база информация и познания, ….и пр., всичко това е облъхнато от невидимия воал на зависимостта от парите. А те пък, бяха превърнати в една неутрална енергия от същите тези майстори на метода за позитивно мислене и успех в живота, но тази енергия, винаги се управляваше зорко от пирамидата, на върха на която седи някой от наставниците.

Отровен паяк бе изтъкал своята паяжина над превъзнасяната Шамбала. И матрицата там, отговаряше на матрицата тука на земята. Каквото горе, това и долу. Иначе, да се говори за някакво въображаемо царство и да се изпращат в илюзия людете да търсят въображаемата земя на посветените.

Да разгледаме един прост пример с днешната ситуация! Братска работа в някакви си братски общности, братски песни, и молитви, даже и игра на паневритмия с претенция за свещенодействие в бели дрехи, но…………..от другата страна са колективните медитации в определен час, от определени отново братски общности, но…………на трето място се извършва световната молитва за мир и любов…., но……………….но…всичко това са вече неефективни методи за работа с човечеството. Защо ли! ……………защото докато в приказките за мишлетата, които са се опитали да надхитрят котарака, подставяйки звънец за известяване на неговото присъствие, котаракът е направил  през това време своето си и отново е продължил да се захранва с мишлета, в днешната ситуация, докато братята и сестрите се молят и песнопеят, същият този Котарак-мишеловец, но вече ловец на човешки души, е така разположил своите Инсталационни системи, че от братската енергия и молитви, се захранва той. Нещо повече от колективните медитации на територията на ООН се изцяло усилва неговата мрежа от центрове.

 

А иначе, велики адепти леят пот, за да вървят добре работите на ЕС и ООН, както и на НАТО, на американците, и на еколозите и на неоглобалистите.

Каква комедия! От Шамбала виждат ли я!

Един от тези адепти даже влезе в историята на наставничеството като повдигна с ръка една невероятна тежест!

И така, от една страна, имаме духовни общности и групи, и те всичките песнопеят и се молят, и медитират в синхрон, от друга, някои адепти леят пот и от сутрин до вечер работят за благото на ООН и ЕС. От трета страна, глобалисти и неоглобалисти, еколози и ню ейджери, се опитват да въдворят философията на Успеха, позитивното мислене, визуализацията в главите на хората.

 

Но защо тогава с това човечество нещо не е в ред! Нима ако методите бяха успешни щеше да се задълбочава световната криза! …..Ах, този човек, ах това ниско съзнание! Ще кажат наставниците. ……Ех, този комунизъм, който не даде никакъв резултат, само защото бяха програмирани проектите не отчитайки бавната скорост в развитието на съзнанието.

 

Ами, да, съзнанието се разширява само по един образец – вместо с методи за познания, меркаби, честоти, с методи за следване на личния пример и добродетели в живота!

По делата им ще ги познаете Вашите Учители и наставници! Те могат много да говорят, могат даже и тежести да повдигат, но по отношението им към човека, дали са готови с личния си пример да отвоюват човека от блатото, ще ги познаете дали са вашите родители!

 

С настоящата работа, ние информираме за състоянието на нещата. Времето на илюзиите изтече. Времето на възпитателни методи като закачаме по стените образите на Възлюбените си Учители изтича. Хората не искат плакати, а личен пример. Добродетелите или се дават с личен пример, или се оттеглят тези наставници, които са дръзнали да заявят себе си като върховни, а в същото време плодовете им са били безуспешни експерименти.

Жилото на скорпиона, не е нито в политиката и журналистиката, нито в министерствата, банките и медиите, то не е и в използването на лихвения процент, който просто даже и след като е бил забранен, е бил отново изваден на въоръжение и жестоко използван в наши дни за манипулиране. Жилото на скорпиона е някъде във високите сияйни върхове на никога недокосваните от съмнения шамбалски ценности, които така или иначе, е крайно време да се идентифицират – с или против методите на Сатанаил!

С Христос, от кръста и същия този, когото нарекоха все пак Спасител, или с другия, който дръзна да се изправи срещу творението, и който всъщност днес се е разположил като философия и мислене навсякъде, даже и в Шамбала.

Но, та нали преди да е имало Шамбала, е имало Център, от който човечеството е било все пак сътворено. Значи в този център трябва да се търси спасението, а не в другия, който досега не дава резултат за спасяването!

Кой е този център!

Забравеният изначален център, който даже и шамбалските възнесени наставници забравиха! Сякаш всичко се управляваше на тази земя единствено от Шамбала!  Царят разрешава, но попа и  пъдаря, не! И една и съща ситуация, която се повтаря до безкрайност – неимоверно желание единствено и само с нашите методи на възпитание! Да продължаваме до безкрайност с това загубено човечество, което не се поддава на никаква работа! Ами свенете методите! А смяната на методите, може да стане само от този, който вижда новите възможни методи!

Една и съща песен се пее хиляди години и все не дава резултат! Къде ли отива молитвената енергия на последователите на Сатия Сай Баба! Хиляди последователи! В поредната битка, кой да държи по-висок брой души на тази земя! Нима тази земя е създадена за да бъде водена битката върху нея за броя на душите! Така е станало! С приложение на старите методи!

И да продължаваме така докога!

Всички ние, малко или повече според осъзнаването на прочетеното, носим отговорност за тази земя!

Злото е в нас самите, в нашата неспособност да кажем „не” на осъзнатата ситуация!

Самата тази нелепа ситуация подхранва днешното зло!

И всичките ние, и наставници и обикновени люде сме скачени съдове пред Зоркото Око на Космоса! Има знаещи това, има незнаещи това! Има осъзнаващи тази отговорност, има и неосъзнаващи!

Колкото по-рано се извърши в съзнанието на адептите това осъзнаване, по-бързо ще се извърши и в съзнанието на обикновените люде! Какво правят тези там на рилските езера! Пита един адепт другия. Ами, гонят михаля! - отговаря му другия. - Ами защо да ги лъжем, и не им кажем. - Ами те така изживяват своето състояние, и това им е нужно. - А нужно ли им е това, да бъдат заблуждавани и да гонят Михаля захранвайки поредния илюзорен егрегор! - Нужно или не! Ето, това е дилемата пред която двамата адепти се разделят. Единият осъзнал безсмислието на тази лъжа, и другия подхранващ лъжата със своето безучастно присъствие и съгласие с нейните дела. Двамата се разделят, след Рилските езера. Единият смятащ, че само това е пътят, през който преминава еволюцията на душите, а другият осъзнаващ, че т.нар. лелеяна еволюция, в момента е де факто насилствено поддържана инволюция. Възпитателните методи са верни само при положение, че дават реални резултати, че събуждат людете. А ето, погледнете ги тези бедни същества, с бели дрехи и братски песни, те са се привързали към егрегора, и смятат, че този егрегор има нещо общо с Божествения център! Този егрегор е част, поредната люспа, препречваща пътя на небесната дъга към самите Рилски езера.

А там долу групата от хора се изживява като Общество на Бялото братство, играейки паневритмия, създавайки поредната нова безсмислена форма на тази земя. Паневритмия – да, но в името на какво! Братски песнопения – да, но в името на какво! Братство – да, но да бъде истинско и по сърце! Иначе се получава създаване на кухи форми, които се именуват с имена, под които няма съответното съдържание. Братство, равенство, призиви за обичайте се, виждайте само положителното, но приказката на Учителя се появява и тряс, …експлозия на кухата форма.

Епизод 1: един пастор и едно момче просяк разговарят: Да кажем молитвата Отче наш. …..момчето след молитвата пита. Значи, ако Нашият баща е общ, ти би трябвало да ме поканиш при тебе като брат да живея. А аз сега продължавам да прося. Нали така!

Епизод 2:

В ОББ, т-нар Общество бяло братство, се раздават членски карти и според тези карти, който е платил членски внос, може да яде от братската супа.

Епизод 3:

В идейните проекти на ОББ, които няма да се осъществят съществува проект за Братски център на три етажа, изцяло по масонска конструкция. Първия етаж за огласените, втория етаж за посветените, а третият – за ръководителите им. Има изграден въпреки волята на основателя на движението – Учителя, човешки порядък, който се  нарекъл Върховен братски съвет.

Какви са връзките на върховния братски съвет с основателя на Движението, с самият Учител Беинса Дуно. Никакви, освен жаждата за монопол върху наследството и учението.

Изводи: Оставиш ли на тази земя, началник, някой човек за настойник, наставник, той се превръща рано или късно в дерибей, в противното на онова, за което е бил оставен.

Земята трябва да се управлява от пратеници, които минават през кръста, през кръста на човешката участ, и само когато на тази земя идват хора да се прераждат, носещи истински умения и опитности, ще се оправят работите. Докато човечеството на земята се наставлява от самозванци, и лъжеучители, плодовете ще бъдат като днешните. Криза на човечеството! Хората се събуждат благодарение на новия авангарден отряд, който е вече въплътен на тези земя. Няма сила която да спре неговите действия. Авангардният отряд не поддържа връзки с Шамбала, той има директна връзка с Горе! Шамбалските наставници е време да чуят това и да го знаят!? С тази статия, констатация, известяваща истината за днешното състояние на човечеството, се известява и истината за този Авангарден отряд на Светлината, който започва да влиза в действие.

Авангардният отряд на Светлината ще оглави социалните дейности на тази земя много скоро. И неговите представители не са от днешните действащи духовни общности, получаващи познания от Шамбала. И това е нужно също да се чуе. Стерилни са действията на Луцис тръст, на колективните медитации, на колективните молитви и братски събрания. Защото те са създадени за да бъдат използвани техните енергии пак от същия и вездесъщия хитрец, искаш да управлява човечеството на всяка цена. А мъртвородените проекти на Шамбалските наставници, просто се намират в обслужване на неговите планове. Мъртвородени са, поради непознаване на истинската конструкция на човека. Поради забравяне на истинската участ на човека. Поради превръщането на земята в бойно поле за завоюване на човешки души.

Авангардният отряд на Светлината поддържа връзка единствено с Йерархията на Учителите от Школата на Христос, директно с Братският Вселенски център, и получава директно наставничество лично от Христос и Учителя Беинса Дуно, работещ в същата школа.

 

Отпадат безвъзвратно старите методи, стил и технологии на работа – паневритмията в нейния консервативен вид и форма, братските песни,индивидуалните и общи медитации за любов, мир, разбирателство и благоденствие. Да, това са прекрасни неща, но формите за постигането им вече звучат отживяло. Нещо повече, те са неефективни като излъчване на мисловната енергия и нейното използване, завръщане отново тук долу на земята като резултат. Какво се получава всъщност. Тази енергия се отправя в Космоса. Но се прихваща от някои Наставници, пресята през ситото на Шамбала. А Шамбала и Агарта работят със старите методи, със стария шаблон. Има и случаи, когато мощни духове от другата ложа директно отклоняват тази прекрасна енергия и я използват в собствените си егрегории.  Каква е разликата между енергията породена от един рок концерт и една братска колективна медитация! За някои духове от другата страна , разлика няма, те прихващат и едната и другата енергия и така се захранва поредния мощен егрегор обвиващ земята. И в момента текат отделни хора и братски групи медитират, но ефектът е малък, за да не кажем направо никакъв. Защо! ЗАЩОТО НОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИСКА НОВИ СЪДОВЕ. Не можеш да наливаш новото вино в старите мехове. Новото вино му трябват нови мехове. А новият съд, това са новите носители, които не са свързани с досегашните Шамбалски наставници, въобразили си, че всичко единствено към Бога преминава само през тях. Тъй както и поповете от църквите си въобразиха, че те могат да спестят директната връзка на човека  с Бога.

Новите носители проповядват, че има в човека вътрешна сила и същност, които открити му дават директен контакт с Бога. Времето на наставниците и пратениците като аватари, воденето на човечеството за носа, изтече. Новите носители, това са Третият авангарден отряд на Светлината. Който продължава работата в България, започната от богомилите. Нови богомили, или новите носители на Светлината. Въпреки че от самото богомилство днес и помен няма, тъй като новото учение е всъщност Посланието на Спасителя, но превеждащо човека с водач Учителя Беинса Дуно към Шестата коренна раса. Богомилите преведоха тогавашнта култура към ренесанса, а днес се превежда цялото човечество към Новата раса, наречена Шеста с център Славянската култура.

 

Веригата от методи на шамбалските наставници :

 

1. Въвеждането на инволюционните форми и методи за работа, като йога, източни инволюционни бойни изкуства, препречване на разпространението на Учението на Учителя в България, заливането на книжния пазар с Мантак Чия, Ошо, Кастанеда, които по същество не са погрешни, но отклоняват човека от работата в Центъра.

2. Работа с енергиите, чакрите, рейки, меркаба, вдигане на честотите, аюрведа, използване на финансовата енергия за успех в живота, ….и други недоносчета, плод на инволюционни методи и недозрели методи проекти на днешните шамбалски наставници-възлюблени учители.

3. Философията на Успеха и финансовата енергия, но само при положение, че се потъпче служенето и колективното съзнание

4. Размиване името на Христос, и принизяване на неговия жертвоготовен пример на кръста, превръщането му в обикновен човек.

5. Прикриване на българщината, изначалната история на българите, автохтонната теория за произхода на българите

 

Относно методите на работа на Третия авангард на светлината, това са качествено нови методи на работа. Те нямат нищо общо с козметиката, която днес се режисира от старите наставници, искащи да се дегизират като нови, и наричайки своите методи нова култура. Всъщност новото съдържание не може да се приземи у старите наставници. То може да бъде родено, само от хора, които са родени като пионери на новата култура. Нови мехове единствено могат да приютят новите методи за работа по възпитанието на човека.

 

Защо да не си признаем с ръка на сърцето, че нищо ново в момента не може да излезе на бял свят, ако не премине през филтъра наложен от наставниците. Ако те не го одобрят, няма сила, която да спомогне внедряването на нещо ново и авангардно. Филтърът е бил наложен отначало в името на действащата Матрица, но в последствие, той се превръща в спирачка за всичко ново и изместващо самите наставници от властта. Книжният пазар се контролира от медиите, тоест хората купуват онова, което им се препоръча от действащите лектори и намиращите се на повърхността на матрицата методи. Връзката „Общество– Пазар на идеите”, изложението на идеите, книжният пазар или медийният пазар се контролират очевидно от някъде. И това някъде прави възможно дадена книга или носител да достигнат до обществото. Да достигнат до обществото, но при едно условие: и то е, само ако кукловодът реши и даде възможност на съответната идея да излезе на повърхността. Ако тази идея не носи развитие на проекта на съответния кукловод, тя е обречена. Така ли е това!

И ако трябва да бъдем точни в момента, нито една идея не може да си проправи път в днешното общество ако не отговаря на поне един от критериите изложени по-горе: инволюционност, укрепваща старите методи на работа, размиване името на Христос с псевдохристовия образ, укриваща българщината и истината за произхода на българите. Инволюционност, антихристовост или псевдохристовост, антибългарщина или псевдобългарщина! Това е жестоката истина за свободния пазар на Словото! Как се върши селекцията и как се спират новите модели! Много просто – с кадифяната ръкавица на икономическите лостове. „Да си ги издава книгите, ама после как ще ги продаде!” или пък „Рано или късно енергията му ще се изчерпи, защото нашата енергия се базира на вечния лихвен процент, който непрекъснато ни обогатява.” „Даже и природната енергия ще ни се подчини, защото и тя се изчерпва, като пример петрола и газта, но нашата хватка чрез лостовете на лихвата е постоянна и всемогъща.” Природната енергия се държи под контрол от същите тези кукловоди. За пример в България, нека разгледаме методите с които бяха уловени момчетата и момичетата – борците и топмоделите за менекенки. Най-силните като физика и най-красивите като физика се превърнаха с послушни играчки в ръцете на слугите на кукловодите. Слугите на кукловодите получиха като заряд по едно куфарче с пари. И с тази енергия създадоха новите структури за подтискане на обществото.

А какво общо има далечната Шамбала с всичко това, ниско и долно, от грешната земя? Ще възкликне някой от днешните ученици на адептите. Е, това е вярно, че високопоставените от самите себе си в рамка Възлюблени Учители, не се занимават с агонията на човечеството. Те просто са наставници, там някъде високо като олимпийските богове. И от време на време някой от тях слиза долу в калта за провеждане на поредния експеримент. Така ли е това!

 

Всеки който дръзне да се изправи срещу тях, остава без финансова подкрепа. Егрегорите обслужват като изкусно изплетена черга  и обръч само тези проекти, в които се доизтъкава днешната ситуация, режисирана от господарите. Егрегорите не са обаче всесилни и рано или късно в тях се получават пробойни.

 

Време е да изясним защо работите на братята на светлината понакуцват на физически план.

Първо:

Липсата на локализация и определеност на светлите и тъмните сили. Светлите сили не им е позволено да действат. Защо, никой не пита. Те обикновено казват: победиха ни и всичко около нас е обградено от силите на тъмнината. Да, така е било, но вече не е така и не ще бъде повече.

Наистина, тъмните сили побеждаваха поради мита, че времето е тяхно, и че всъщност те действуват организирано. Напротив, тях ги организираше досега общата финансова енергия, а без нея, няма ни един под флага на Сатанаил. Там в армията на тъмните сили, доброволци  ентусиасти няма.

 

Новата стратегия на силите на светлината включва обединение на принципа, че сега вече е позволено да се реагира своевременно и да не се участва пасивно в битките. Белият брат не седи никога, когато около него се води война, но той участвува с малко по-специални оръжия в тази война, като облагородява враждуващите и ги трансформира в съюзници рано или късно. Белият брат военачалник рано или късно обединява двете армии и от две армии, той създава една.

 

Основен проблем на физически план, това е своевременното откриване на другите от екипа, от колектива, и след това как да се формира вътрешният кръг на сговора, който ще управлява работите на братята на физически план.