ОБРЪЩЕНИЕ ДО МАНИПУЛАТОРИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ РОД

 

/ЗАГЛАВИЕ/

КОГАТО ПАДНАТ МАСКИТЕ НА НИСШИЯТ АСТРАЛ И Т.НАР.ЕГРЕГОРИАЛЕН СЛОЙ СЕ ПРОПУКА

КОГАТО ОКУЛТНИТЕ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ НАСТАВНИЦИ ЗАПОЧНАТ ДА МИСЛЯТ РЕАЛНО, УСТАНОВИЛИ ПЪЛНАТА БЕЗИЗХОДИЦА ОТ ДОСЕГАШНАТА СИ СТРАТЕГИЯ

НИСШИЯТ АСТРАЛ Е ОБРЕЧЕН НА ПОГИВАНЕ

СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЕГРЕГОРИАЛНИТЕ МУ ФОРМИ ВСЕ ОЩЕ ИМАТ ВРЕМЕ ЗА ПОКАЯНИЕ

 

Нещата са много прости.

Има два плана и всеки един от човеците на земята участва в единия и в другия, или само в единия, или само в другия.  Съдейства за изпълнението им. Единият е глобалисткия план на Сатана-ил, който се напъва да завладее душите на хората. А другият план е на Нашият Господ проявил се преди две хиляди години като Исус от Назарет.

Първият план е силно изразен глобалистки затова и е наречен „глобализация”, или Нов Световен Ред. Вторият е планът, наречен Христов, заради който беше създаден Новият Завет. В първия план със сигурност не присъства като дела личният пример на Христос, саможертвата му, Новият завет в този план не се изпълнява. В този план в най-добрият случай се ограничават с евтиното „обичайте се”, „правете любов”, „бъдете толерантни” или „мислете позитивно”и „не се критикувайте”,  но в него  няма  място за реално състрадание, милосърдие от сърце  и т.нар. сърдечна култура. В него се почита негово величество Ума. Във вторият план този на Христос, всичко минава през въпроса – това свързано ли е с изпълнение на напътствията от Новия Завет. Да, именно - Новият Завет и най-вече изпълнение на примерите, показани в него.

Нещата са много прости. Хората трябва да се научат да различават лицемерието на глобалисткия план от искреността на участниците в Христовия. Двата плана не бива да се смесват. Не всички пътища водят към Христос, а само един, този на изпълнението на Новия Завет. Тоест има само два Пътя, първият е с Христа, вторият е срещу Христос.

 

Глобалисткият план увлича в момента масовото съзнание и негов пръв помощник, това е Ню Ейдж културата. С първият план са свързани братята на сянката, с втория – братята на светлината. С първия са свързани днешните окултни наставници на човечеството, с втория – единствено Учителите от Школата на Христос.

Време е двата порядъка да се разделят и тогава да започне обединението в духа, и само тогава ще се образува Божия народ. В момента има само 500 хиляди българи по дух на цялата планета, родени като българи. Останалите българи са само българи по плът. Последното е много важно да се разбере, за да се сложи край на неразборията с българската нация. Става ясно, че има българи, които дърпат нацията нагоре, българи будители и възрожденци, българи излъчватели на цивилизационни импулси и нова култура. Но че има и българи, разрушители, които пречат на идването на новото. Българи, които са готови да предадат общото дело за паница леща. Това разделение е необходимо да се осъществи, за да се спре да се говори за общото понятие „българин”, което между впрочем е свещено и скоро ще стане обект на всеобщо уважение. Но как ли? Само благодарение на неуморната работа на българите по дух.  Добре е да се знае, че участниците в плана на глобализацията са де факто, мнозинството от днешните българи, а малцина са тези от тях, българите по дух, които участват в Божия план. Малцина са тези, които спомагат в работата на Господния план. Мнозинството очевидно работи волю или неволю за глобалисткия план, и в този смисъл, въпреки че хората днес се причисляват към християните, и носят своите кръстчета на врата, то малцина всъщност изпълняват на дело Христовия закон и работят за Неговия план Това е истината. Фактите са очевидни. Болшинството от днешните българи са принудени или впримчени да работят за сатанаиловия план, и те не могат да не правят онова, което вършат. Рано или късно, те обаче се опомнят и правят  крачката в своя живот да станат от българи по плът, българи по дух.

От разграничаването на двете групи българи на настоящия етап, ще спечели общата работа на Създателя, защото всеки нека да си знае посоката, както и всяка жаба - гьола. От смесването на двете групи от българи и от дегизирането на едните като други, от евтините игри на двойни агенти, подставени лица и лицемерието, само остават пушеците и напъните за обединяване между необединими величини. Защото или следваш мамона или следваш Господа. Не може да служиш на двама господари. Не може да пееш в песните, „кълна се в дявола и в Бога”, защото това е върховно лицемерие, при това изразено в популярна българска песен. За съжаление, хората в България не го осъзнават това. Е, ще каже някой: Какво пък, нали българите са шампиони по твърдоглавие! Да, наистина българите по плът са шампиони в това отношение, наречено твърдоглавие.

Наставниците от Шамбала трябва да вземат отношение по горенаписаното, за следването на мамона и Господа едновременно, защото двойната игра се отнася и за тях самите. Скоро и там ще действува чистката на Христос. Тоест изчистването няма да бъде само на равнище земен астрал, а и на равнище по-висок астрал. Земята за да се изчисти, трябва да се уточнят по-високите планове на авгиевите обори. Авгиеви обори има на земята като следствие на установените авгиеви обори на етерен план. Защото същите наставници от Атлантида сега се опитват днес да водят днешното човечество с благи приказки и обещания за благоденствие, всичко прикрито зад отново неистовата жажда да се контролира човечеството и да се води отново за носа с експерименти. Днешното човечество от Пета коренна раса е прекарало прекалено много експерименти свързани с революции, войни, икономически противоречия, и всичкото това все с една и съща умисъл: да се спомогне на еволюиращия човек да влезе в пътя. Да, но методите е време да се сменят, защото човечеството днес не се нуждае от старите керванджии.

Има нови подготвени водачи,които не искат да бъдат нито пророци, нито гурувци в ашрамите. Водачът е този, който следва пътя показан ни от Исус от Назарет. Амин.

Няма смисъл от повече заблуждение и дегизировки. Всяка жаба в гьола си! Времето е окончателно. Който иска да чува, нека да чува. Извънземните експериментатори да си следват посоката и да знаят, че на тази планета, единствено управлява само Христос и цялата и еволюция зависи само от него. Амин

Да теглим чертата и да спрем със самозаблудите, че можем да излъжем същият Този, Който измина пътя на кръста, показвайки на хората, че само с Любов и саможертва от сърцето може да се спасява, а не с умствена любов, външни прегръдки и бизнес благотворителност в масонско ротариански  стил.