ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Братя и сестри българи!

В това обръщение, вие сверете със сърцето зова, който тука ще почувствате четейки това обръщение към българския народ.

То е обръщение от една сила, която се опитва да направи нещо в България и българското племе, като възможности за съхранение на изначалното човешко качество, а то е широка душевност, сърдечно богатство, твърдост в критични ситуации, славянска топлота и гостоприемство, всичко това свързано с общото понятие “сърдечна култура”.

Културата на сърцето е онова, което липсва на сегашното намиращо се в гигантска криза човечество. Поради това, че тази култура бе възпрепятствана в своето появяване, човечеството изпадна в все по-нарастващо отчуждение и потъна в безмерен хлад и студ. Огромна болест е надвиснала над човека, болест породена от възможната загуба на най-скъпото, без което той вече не е човек, а именно способността да излъчва сърдечна топлота и да бъде носител на тази възможна за в бъдеще невероятна по значимост за размерите на космоса, уникална сърдечна култура. Огромна беда е надвиснала над Майката земя, планетата в която сега съществува това човечество! Беда породена от постоянно излъчващия хлад, студ и агресия, изпадналия в лъжа и лицемерие, човешки род! Мерзостта на запустението е на път скоро да се възцари сред този човешки род!

А вижда ли се това от хората!

Как да бъдат предупредени все още будните и полуизпаднали в заблуда и летаргия, омаяни от духа на мамона и неговата армия от служители, човеци! Нима те не страдат, когато виждат, че колкото и да пишат и творят, то все си остава по старому, и така вече векове!

Промяна не настъпва, революции, и всякакви обещания за демокрация, но промяна нямаше! “Така се развивал бил бавно човекът, с болка и насилие, защото стадото изисквало камшика си, който заслужавало” - и все с такива лъжовни твърдения, така и не се свършиха изобретенията на Князът на този свят!

А беше казано някога: “Сега си отивам, и ще дойде Князът на този свят!” Неговият верен служител в лицето на мамона, е сега изцяло сред това човечество и той е този, който пълновластно управлява навсякъде! На него се кланят и политици, и писатели, и поети, шутове, и певци, и всякакви там, които обслужват това жалко Царство на насилието, в което се е превърнала планетата земя!

А как ли отвисоко я възприемат тази планета тези, които я наблюдават и как ли всъщност се развиват събитията, за които някога бе напомнено, че ще бъдат рано или късно “събития на преход”, от едно царство в друго! Преход от нещо старо, към нещо ново!

Очевидно човекът не може по досегашния начин да се превърне в невредоносно същество, в същество неизлъчващо душевен хлад и студ, неизлъчващо и неспособно на агресия.

А коя е причината!

Царството на насилието, това е царство на Лъжата и лицемерието. Ето, докато ги има тези последните две, и докато Князът на този свят е най-големият лъжец, никога не ще се излезе по досегашния начин от коловозите на старото царство!

И никакви демокрации, никакви евентуални глобализации, не ще помогнат за излизането от сегашния невероятен хаос в който е затънало това човечество.

Никакви обещания не ще излъжат сегашния човек, воден за носа за да бъде глобализиран, когато той узнае истината за себе си, истината за манипулацията, която се извършва над сегашното човечество и в която за жалост участва и самото то, насилвано за това чрез познатите лостове, на грижата за насъщния, трите основни програми за себесъхранение, себеобезпечаване и продължение на рода, чувството за сигурност, невероятно много свръхексплоатирано в сегашно време. Глобализация и пазарен механизъм, “всичко се купува и продава”, “и вълкът сит, и агнето цяло”, “когато едно нещо не става с пари, ще стане с много пари” или “всичко е пари”, всичко се купувало! И все такива постановки, утвърждавани в съзнанието на почти невръстните деца, само и само за да се превърнат в послушни роби на Телеца Златен!

Възцариха се през последните няколко века отношения на покупко продажба на почти всички съществуващи на земята ценности. Духът на мамона бе допуснат да властвува изцяло над човешкия род.

А бе казано някога в Посланието на нашия Спасител : Не може и с Бога и с мамона!” Колко много християни има сега по света, и колко много лъжа и лицемерие – също. Колко много претенденти за вярващи в своя бог и изпълняващи неговитe предписания, колко много религиозни хора има сега, и колко много хора, които умират от глад, недоимък, мизерия, липса на топлота, от насилие, породено от сегашната глобализираща се изкривена разновидност на цивилизация.

А на кой бог се кланят и вярват сегашните хора, чий кръст носят сега настоящите християни, нима не на този бог, за който всички единодушно се съгласяват, че е Един, и само Един!

А защо тогава такова нечувано и невиждано разцепление сред човешкия род?

Нима не е всичко това несъвместимо с Небесният Отец, за който донесе последна вест от него, Исус – Спасителят!

И къде остана сега неговото Послание, освен в страниците на Новият Завет! Нима сегашните действащи деноминации, християнски и други религиозни служат на този Отец!

Та само вижте насилието и лъжата, които се засилват с всеки изминат ден!

Време за предупреждения, че е времето на жетвата и самоопределението!

И да чуят и видят тези, на които сърцето им е наболяло от всичко споделено досега в това обръщение!

Идва това отсяване, между хората, на плява и пщеница, и сега всеки сам избира, българите също!

И тези, които водят телевизионните предавания от типа на “Стани все по богат”, и тези, които водят шоу спектаклите и се опитват с всевъзможни средства да подмамят все още непримамените от тоталното лицемерие и лъжа! Да ги подмамят и приютят в царството на своя – “техния Княз Господар”, нямащ нищо общо с истинския Бог, и за който бе казано от Спасителят Исус : Не може и с Бога и едновременно с мамона!”

Време е за самоопределение!

Последните "усилни времена" са сега в момента! Последни не означава, че човешкият род ще загине, а напротив, че този род ще продължи по своя път на развитие, вече по нов начин, и за да стане това, на старото му е писано да отстъпи! Последни времена от позицията на старото мислене, старата философия, стария обичаен стил на лъжа, лицемерие и насилие, маскирани с благи думи и лозунги за обединение и благотворителност!

Времето на украсяването на Дървото на лъжата с допълнителни лъжеучения и всякакви видове козметика е безвъзвратно изтекло.

Време за определение пред всеки, без значение дали разбира или не, смисъла на тази реалност!

Неразбирането и стоенето по средата, заедно с умуването и безкрайните спорове всъщност усилват силите на разрущението.

Между плявата и пшеницата! Време за избора!