Welcome

Понеделник, 20 март, 2000-03-23 WorldNetDaily
WorldNetDaily Exclusive
/Превод от английски - Хелиопол/

Shocking!!!

Микрочипът - от интелигентната карта към
електронния имплант

Удобство, сигурност и просперитет или опит
за осъществяване на тотален контрол

Вашите документи, моля…..

Големият Брат поставя под вашата кожа Последен модел ID значка Предавател имплантиран в човека Разкриваем, /детектируем/ чрез GPS сателити

От Джули Фостър copyright: 2000 год. WorldNetDaily.com Нова "имплант" технология, текушо използвана за откриване на домашни любимци беше адаптирана за използванe при човека, позволяваща имплантираният носител да излъчва придвижващия се светлинен сигнал, притежаващ телесните жизнени функции, контролира /държи под наблюдение/ и в същото време потвърждава идентичността при извършването на електронна търговия - трансакции.

Приложни Дигитални Решения"

Applied Digital Solutions /ADS/ - провайдер от електронния бизнес на осигуряващите бизнес решения - придоби правото на патент над миниатюрния дигитален предавател /трансмитер/, наречен засега "Дигитален Ангел". Компанията планира да пусне на пазара устройството за различни нужди, включително като свидетел-доказателство за идентифициране и усилване на електронната бизнес сигурност.

Дигиталният Ангел-R изпраща и получава данни, може да бъде продължително следен и държан под контрола на глобално позиционирана сателитна технология. Когато имплантът вътре в тялото, тоест когато устройството започне да се изчерпва, тогава електромеханично чрез движенията на мускулите, може да бъде активиран чрез "носителя" или чрез външния мониторинг.
"Ние вярваме в неговия потенциал за подобряване сигурността на индивидуалния електронен бизнес и повдигане качеството на живот за милиони потребители, който потенциал смятаме, че е виртуално безграничен."- заяви президентът на Приложни Дигитални Решения /ADS/ и главен изпълнителен директор Ричард Съливан.
"Въпреки, че се намираме в период на предварително усъвършенстване, ние очакваме скоро да достигнем до масово приложение в много различни области, от т.нар. медицински мониторинг, до приложение в съдебната система. При това, прицелвайки се в сърцевината на електронния бизнес, върху бизнес арената, планираме да положим нашите основни усилия в изграждане сигурността на електронната търговия."
Д-р Питър Зоу, главен научен експерт за развитието на имплантите и президент на DigitalAngel.net,Inc, филиал на ADS, заяви пред "Уърлднет дейли", че устройството може да изпрати сигнал от човека, който се явява носител на "Дигиталния Ангел" към кой да е друг компютър или електронен търговец с който се осъществява бизнес, и това е възможно за да се проверява съответната идентичност.
"В бъдеще - твърди Зоу, компютрите могат да бъдат програмирани така, че без този идентификатор въобще да не могат да работят."
Както предварително бе изнесено като информация, "юзер проверяващите устройства" изискващи живо докосване от човешко пръст като вид сканиране, вече се продават на компютърния пазар. "Дигиталният Ангел" притежаващ подобна биометрична технология е една гигантска стъпка напред в съединяването на човека и машината.
Но електронната търговия е само едно от полетата на приложение на Дигиталния Ангел. Патентът на това устройство го описва като "спасителен пояс - излъчвател на постоянен сигнал" за похитени деца и изчезнали хора.
Според д-р Зоу, имплантът ще спести много пари чрез намаляване на изразходваните средства в спасителни операции за планински катерачи, скиори.
Системата на правосъдието може да използва импланта за да държи под контрол криминално проявени хора в домашен арест, както и като намалява времето за оказване на помощ чрез непосредствено поставяне на индивидите в състояние на дистрес.
Устройството има също така качеството да следи и показва сърдечния ритъм, кръвното налягане и други жизнени функции на тялото.
"Вашият доктор ще може да знае вашия проблем, преди самите вас - заяви Зоу. По този начин т.нар. рискови пациенти ще могат да бъдат спокойни, като не се измъчват от мисълта, какво ще стане ако помощта не дойде."
Действително, това качество "мир в ума" се явява главно качество на "Дигиталния Ангел".
В идеалния случай, патентът носи спокойствие, устройството подобрява качеството на живот на тези, които го използват, както и на техните семейства.
Стигайки до опасността от отвличане и похищения, патентът ни заявява, че е много удобен в случаите, когато става въпрос за възрастни хора с риск произлизащ от политическия и икономически им статут. Както и за деца, които също са изложени на риск да бъдат отвлечени, това устройство се явява чудесно за всекидневния живот.
Предвидено е усвояване на патента през декември.
Ние получаваме запитвания всекидневно от цял свят точно за този продукт - твърди Зоу, споменавайки, че в Южна Америка, Мексико и Испания има мостри от него.
Един от събиращите сведения, департамента на САЩ по отбраната може да сключи контракт според Зоу.

Американските войници се нуждаят от този имплант, за да може тяхното местонахождение и условия на физическо здраве постоянно да бъдат следени.

Илюстрация на приложение на Дигиталния Ангел от Дигиталния Ангел уеб сайт.

Сега все още, не съществува централен "Дигитален Ангел" - веб сайт, нещо което би направило лесно осъществимо мониторинга. Така например, ако една медицинска група реши да постави "Дигиталния Ангел" върху своите пациенти, тази група би трябвало да инсталира своя собствена мониторинг станция, чрез която да се извършва проверката на потребителя.

Подобно на тях, военните използващи импланта също ще искат да поддържат своя собствена мониторинг станция от гледна точка на целите на сигурността.
Но, за някои критици, използването на импланта от военни, не би трябвало да бъде поставено на първо място в топ листата на потребителите на новата технология.
ADS са получили оплаквания от страна на християни и други някои, които вярват, че имплантът ще бъде изпълнението на библейското пророчество.
Книга на Откровението заявява, че хората ще бъдат карани да поставят Знака на звяра върху своята дясна ръка или в междувеждието. "Никой не ще може да купува и продава, освен тези, които са поставили знака." - Откровение на Йоан, 13 и 16-17
В засилващата се ситуация на безкасови плащания, при което проверката на идентичността е основна за финансовите трансакции, някои християни считат "Дигиталния Ангел" и прилагането на електронна търговия, като форма на използване на библейското число на звяра.

Но Зоу отхвърля подобни допускания за импланта като заявява:
Аз също съм християнин, но не мисля, че подобни аргументи са изпълнени със смисъл. Целта на устройството е да спасява вашия живот и да подобрява качеството на живот. Това няма връзка с Библията. Това са просто две различни тълкувания на Библията. Моята интерпретация е, "нещо да се подобри - качеството на живот е също от Бога. Библията казва: "Аз съм Бог на живите." Ние не просто живеем, ние можем да живеем добре."

Съливан, който също отговаря на религиозните аргументи относно новия продукт, заяви пред "Уърлднетдейли", че никой не ще бъде насилван да носи "Дигиталния Ангел".

"Ние живеем в свободно общество, където всичко става доброволно", заявява той. Съобразно Хартата за правата на човека, индивидите могат да избират като не възприемат предимствата на технологията.
Зоу добави към християнските забележки за медицината аргументи като спасяването на човешки живот, подобряване качеството на живот.
"Няколко години назад, мнозина се съпротивляваха, и тогава можеше да има съпротива, но сега повече едва ли- продължи той. - Хората станаха вече отворени към възприемането на имплантите.
Нов век, нови насоки."

Зоу сравнява "Дигиталния Ангел" с пийсмейкърите, които регулират сърдечния ритъм на потребителя им. Пийсмейкърите отначало изглеждали в използването като нещо странно, но сега те вече се явяват част от ежедневието. С "Дигиталния Ангел" ще се получи същото., добавя той.

Ваксините са още едно добро сравнение - добави ученият експерт. И те също така спасяват живота.
Когато са открили ваксината, някои хора били против нея. Но сега, ние съвсем вече не мислим по този начин.
Зоу смята, че Дигиталният Ангел ще стане преобладаващ като ваксината.
След около 15 години, това ще бъде нon : underline; ">Бележка от Издателя!

Рубриката "Шокиращо" посочва отделни факти от действителността, без коментар, с надеждата, че методите на действие, които се използват от т.нар. "майстори", са толкова прозрачни, че стават видими от пръв поглед и един внимателен анализ.

.

Ще бъдем като хибриди между електронната интелигентност и собствената ни душа - заключава Зоу.

Бележка от Издателя!

Рубриката "Шокиращо" посочва отделни факти от действителността, без коментар, с надеждата, че методите на действие, които се използват от т.нар. "майстори", са толкова прозрачни, че стават видими от пръв поглед и един внимателен анализ.